Beregnede felter i PowerPivot

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Beregnede felter, også kaldet målinger i tidligere versioner af Power Pivot og i tabelmodeller i Analysis Services, er beregninger, som bruges i dataanalyse. Eksempler, der ofte anvendes i virksomhedsrapporter, kan være summer, gennemsnit, minimum- eller maksimumsværdier, optællinger eller avancerede beregninger, som du opretter ved hjælp af en DAX-formel (Data Analysis Expressions).

I en pivottabel, et pivotdiagram eller en rapport anbringes et beregnet felt i området Værdier, hvor de række- og kolonneetiketter, der omgiver den, bestemmer værdiens kontekst. Hvis du f.eks. måler salg efter år (på kolonner) og område (på rækker), beregnes værdien af det beregnede felt på baggrund af et bestemt år og område. Værdien af et beregnet felt ændres altid i forhold til de valg, der foretages i rækker, kolonner og filtre, så det bliver muligt at udføre ad hoc-dataundersøgelse.

Mens beregnede felter og beregnede kolonner ligner hinanden, begge er baseret på en formel, de adskiller sig i, hvordan de bruges. Beregnede felter, der oftest bruges i området værdier i en pivottabel eller et pivotdiagram. Beregnede kolonner, der bruges, når du vil placere de beregnede resultater i et andet område i en pivottabel (f.eks. en kolonne eller række i en pivottabel eller på en akse i pivotdiagramrapporter). Det er meget vigtigt at forstå, hvornår du skal bruge beregnede felter i stedet for en beregnet kolonne og omvendt. Yderligere oplysninger finder du under beregninger i Power Pivot og Beregnede kolonner i Power Pivot.

Om beregnede felter

Beregnede felter er enten implicitte eller eksplicitte, og det påvirker, hvordan du bruger dem i en pivottabel eller et pivotdiagram og i andre programmer, der bruger en Power Pivot-datamodel som datakilde.

Implicit beregnet felt

Et implicit beregnet felt oprettes i Excel, når du trækker et felt, f.eks. Salgsbeløb, til området Værdier i listen med pivottabelfelter. Da implicitte beregnede felter oprettes af Excel, er det ikke sikkert, at du er opmærksom på, at der er oprettet et nyt beregnet felt. Men hvis du undersøger værdilisten nøje, kan du se, at feltet Salgsbeløb faktisk er et beregnet felt med navnet Summen af salgsbeløbet og vises med dette navn både i området Værdier på listen med pivottabelfelter og i selve pivottabellen.

Implicit beregnet felt oprettet i en pivottabel

Implicit beregnet felt

Implicitte beregnede felter kan kun benytte en standardsammenlægning (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT eller AVG), og de skal bruge det dataformat, der er defineret for den pågældende sammenlægning. Desuden kan implicitte beregnede felter kun bruges af den pivottabel eller det diagram, de er oprettet til.

Et implicit beregnet felt er tæt forbundet til det felt, som den er baseret på, og det påvirker, hvordan du senere sletter eller ændrer det beregnede felt.

Eksplicit beregnet felt

Et eksplicit beregnet felt oprettes af dig, når du skriver eller vælger en formel i en celle i beregningsområdet, eller ved at bruge funktionen Autosum i Power Pivot-vinduet. De fleste beregnede felter, du opretter, vil være eksplicitte.

Eksplicitte beregnede felter, der er oprettet i Power Pivot-beregningsområdet

Eksplicit beregnet felt

Eksplicitte beregnede felter kan bruges af alle pivottabeller eller pivotdiagrammer i projektmappen og af Power View-rapporter. De kan desuden udvides til at blive KPI'er eller formateres vha. en af de mange strenge, der er tilgængelige for numeriske data. Kommandoer i genvejsmenuen for Opret KPI og Format er kun tilgængelige, når du udfører et eksplicit beregnet felt.

Bemærk: Når du bruger et beregnet felt som KPI, kan du ikke bruge den til andre beregninger. Du skal oprette en kopi, hvis du også vil bruge formlen i beregninger. Du kan finde flere oplysninger om KPI'er i KPI'er (nøgletalsindikatorer) i Power Pivot.

Toppen af siden

Eksempel

Salgschefen hos Adventure Works er blevet bedt om at levere salgsprognoser for forhandlere for næste regnskabsår. Hun beslutter at basere sine overslag på sidste års salgsbeløb med en årlig stigning på seks procent, der er resultatet af forskellige salgsfremstød, som er planlagt over de næste seks måneder.

For at udarbejde overslagene importerer hun sidste års salgsdata for forhandlere og tilføjer en pivottabel. Hun finder feltet Salgsbeløb i tabellen Forhandlersalg og trækker den til området Værdier på listen med pivottabelfelter. Feltet vises i pivottabellen som en enkelt værdi, der er summen af alle forhandlersalg fra sidste år. Hun bemærker, at selvom hun ikke selv har angivet beregningen, er der automatisk angivet en beregning, og feltet er blevet omdøbt til Sum af Salgsbeløb på feltlisten og i pivottabellen. En indbygget sammenlægning, der er tilføjet af Excel, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]), leverer beregningen. Hun omdøber det implicitte beregnede felt Sidste års salg.

Den næste beregning er en salgsprognose for det kommende år, som baseres på sidste års salg gange 1,06 for at inkludere den forventede stigning på 6 procent i forhandlersalget. Til denne beregning skal hun oprette det beregnede felt eksplicit vha. knappen Nyt beregnet felt for at oprette en beregning med navnet Budgetteret salg. Hun udfylder følgende formel: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

Det nye beregnede felt føjes til området Værdier på pivottabelfeltlisten. Den føjes også til den tabel, der i øjeblikket er aktiv på pivottabelfeltlisten. Tabellen indeholder en placering for det beregnede felt i projektmappen. Da hun foretrækker at have det beregnede felt i en anden tabel, redigerer hun det beregnede felt for at ændre dens tabeltilknytning.

Meget hurtigt og med minimalt arbejde har salgschefen basisoplysningerne på plads. Hun kan nu yderligere vurdere sine prognoser ved at filtrere for specifikke forhandlere eller ved at tilføje produktlinjeoplysninger for at verificere, at de fremtidige salgsfremstød er for produkter, som forhandlerne ligger inde med.

Navngive beregnede felter

Du kan flytte og omdøbe beregnede felter, når de er oprettet. Der er dog nogle begrænsninger for ændringer af beregnede felter:

  • Beregnede felter vises på pivottabelfeltlisten (medmindre de er skjulte) sammen med andre objekter. Overvej at navngive dem på en måde, der nemt identificerer den handling, de vil foretage.

  • Alle navne på beregnede felter skal være entydige i en tabel.

  • Undgå navne, der allerede er brugt til beregnede kolonner i den samme projektmappe. Selvom et beregnet felt og en beregnet kolonne godt kan have samme navn, kan det medføre beregningsfejl, hvis ikke alle navne er entydige.

  • Når du omdøber et beregnet felt, skal alle formler, der kalder det i en formel, også opdateres. Medmindre manuel opdateringstilstand er valgt, bliver formlernes resultater automatisk opdateret. Denne proces kan dog tage lidt tid.

  • Da navnet er en del af det beregnede felts formel, er der nogle tegn, som ikke må bruges i navnet. Du kan finde flere oplysninger under "Krav til navngivning" i Specifikation af DAX-syntaks for Power Pivot.

Toppen af siden

Tip: Du kan gruppere beregnede felter fra flere tabeller i en tabel ved at oprette en tom tabel, og derefter flytte eller oprette nye beregnede felter der. Holde i sindet, du vil medtage tabelnavne i DAX-formler til at referere til kolonner i andre tabeller.

Opgaver

Følgende artikel indeholder anvisninger i, hvordan du opretter både implicitte og eksplicitte beregnede felter.

Oprette et beregnet felt i en pivottabel eller et pivotdiagram

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×