Beregnede elementer i Excel og Excel Services

Beregnede elementer i Excel og Excel Services

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Microsoft Excel 2013 indeholder en lang række business intelligence-funktioner, som gør det muligt at oprette effektive rapporter, scorecards og dashboards. Nye og forbedrede funktioner omfatter muligheden for at oprette beregnede elementer som f.eks. beregnede mål, beregnede medlemmer og beregnede felter. Læs denne artikel, hvis du vil have mere at vide om beregnede elementer, og om de understøttes i Excel Services.

Beregnede elementer i Excel Services

Personer kan oprette beregnede elementer, der indeholder Beregnede mål, Beregnede medlemmerog Beregnede felteri Excel. Beregnede elementer gør det muligt at definere og bruge brugerdefinerede beregninger og sæt af elementer, der ikke findes i de databaser, der bruges til at oprette pivotdiagrammer eller pivottabeller.

Når du har en projektmappe, der indeholder beregnede elementer, kan du dele projektmappen med andre ved at overføre den til et SharePoint-bibliotek. Afhængigt af hvordan dit SharePoint-miljø er konfigureret, kan personer typisk få vist og bruge projektmapper, der indeholder beregnede elementer i et browservindue. Nogle miljøer kan dog ikke understøtter denne egenskab.

Hvis din organisation bruger Office Online Server sammen med SharePoint Server 2013 (lokalt), så bruges Excel Services (SharePoint Server 2013) eller Excel Web App (Office Web Apps Server)til at gengive projektmapper i et browservindue. Denne beslutning kan påvirke om projektmapper, der indeholder beregnede felter (oprettes ved hjælp af Power Pivot til Excel) kan ses i et browservindue.

I følgende tabel kan du se, om beregnede elementer understøttes i Excel Services (SharePoint Server 2013), Excel Online (Office Online-server) og Excel Online (i SharePoint Online).

Beregnet element

Excel Services (SharePoint Server 2013, lokal installation)

Excel Online (Office Online, lokalt)

Excel Online (i SharePoint Online)

Beregnede mål

Ja

Ja

Ja, hvis de datakilder, der bruges der understøttes i SharePoint Online. Se bruge eksterne data i projektmapper i SharePoint Online.

Beregnede medlemmer

Ja

Ja

Ja, hvis de datakilder, der bruges der understøttes i SharePoint Online. Se bruge eksterne data i projektmapper i SharePoint Online.

Beregnede felter

Ja

Nej.

PowerPivot-funktioner, herunder beregnede felter og datamodeller, understøttes ikke i Office Online-server (lokalt).

Ja, hvis de datakilder, der bruges der understøttes i SharePoint Online. Se bruge eksterne data i projektmapper i SharePoint Online.

Du kan finde flere oplysninger i følgende ressourcer:

Vigtigt!: Hvis du forsøger at få vist en projektmappe, som indeholder beregnede elementer (eller ikke-understøttede funktioner) i et browservindue, og du får en fejlmeddelelse, som angiver, at projektmappen ikke er understøttet, skal du prøve at åbne projektmappen i Excel 2013.

Toppen af siden

Hvad er beregnede mål?

Et beregnet mål er en brugerdefineret beregning, du kan oprette i Excel, når du arbejder med flerdimensionale data, som gemmes i SQL Server Analysis Services. Beregnede mål kan bruges til at definere beregninger, som måske ikke allerede findes i en database. Brugerdefinerede beregninger kan f.eks. omfatte følgende:

 • Et mål for salgskvote, som anvender en bestemt formel

 • Et mål for en procentdel af et total for elementer i en gruppe

 • Et mål for driftsoverskud, som anvender en kompleks forespørgsel

 • En måling af omsætning, som anvender summen af driftsoverskud og produktomkostninger

Når du opretter et beregnet mål, angiver du en MDX-forespørgsel (Multidimensional Expression). Dette gøres nemt vha. dialogboksen Beregnet mål i Excel, som gør det muligt at bruge træk og slip-funktionaliteten til at konfigurere forespørgslen.

Oprette en beregnet måling i Excel

 1. Sådan oprettes en pivottabel eller et pivotdiagram vha. data, som er gemt i kuben Analysis Services.

 2. Gå til fanen Analyser, find gruppen Beregninger, vælg OLAP-værktøjer > MDX-beregnet mål. Dialogboksen Ny beregnet måling åbner.

 3. Skriv et navn til det beregnede mål i feltet Navn.

 4. (Dette trin er valgfrit). Hvis du vil angive, hvor det beregnede mål skal vises på listen Pivottabelfelter (eller Pivotdiagramfelter), skal du udføre et eller begge af følgende trin:

  • Brug listen Målegruppe til at angive, hvor det beregnede mål skal vises på listen Pivottabelfelter (eller Pivotdiagramfelter). Hvis du ikke angiver en målegruppe, vises det beregnede mål i en gruppe med navnet Værdier.

  • Skriv et navn i feltet Mappe for at oprette en vist mappe til det beregnede mål.

 5. Under fanen Felter og elementer skal du trække et element (f.eks. en måling) til ruden MDX.

 6. Tilføj en handling, f.eks. +, -, / eller * efter elementet i ruden MDX.

 7. Træk endnu et element til ruden MDX fra fanen Felter og elementer.

 8. Gentag trin 5-7, indtil du har konfigureret elementerne og formlen.
  Hvis du f.eks. opretter et beregnet mål med navnet Omsætning i ruden MDX, får du måske en forespørgsel, der ligner
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Vælg Test MDX for at sikre dig, at forespørgslen fungerer korrekt.

 10. Vælg OK for at oprette det beregnede mål.

 11. Hvis du vil bruge det beregnede mål i rapporten, skal du markere det på listen Pivottabelfelter (eller Pivotdiagramfelter). Du finder det på den placering, der er angivet i trin 4.

Bemærk!: Fordi det Excel MDX-beregnede mål bruges til at oprette en session bestemte beregning til en SQL Server Analysis Services-datakilde, vil din beregnet måling være begrænset til sessionen og den datakildeforbindelse, du har brugt. Få mere at vide om oprettelse af session-fastsat beregnede medlemmer.

Toppen af siden

Hvad er beregnede medlemmer?

Et beregnet medlem er et sæt medlemmer, du kan definere i Excel, når du arbejder med flerdimensionale data, som gemmes i Server Analysis Services. Beregnede medlemmer kan bruges til at definere sæt af elementer, som måske ikke allerede findes i en database. Disse brugerdefinerede sæt kan f.eks. omfatte følgende:

 • Et område, der består af bestemte geografiske områder, f.eks. lande, regioner eller stater

 • En gruppe af produkter, der tæller op mod en sælgers salgskvote

 • Et sæt salgsfremmende aktiviteter, som relaterer til en bestemt marketingkampagne

Ligesom med beregnede mål definerer du en MDX-forespørgsel, når du opretter et beregnet medlem. Dette gøres nemt vha. dialogboksen Beregnet medlem i Excel, som gør det muligt at bruge træk og slip-funktionaliteten til at konfigurere forespørgslen.

Bemærk!: Når du arbejder med en pivottabel i Excel og bruger OLAP-værktøjer til at tilføje et beregnet medlem, kan du ikke fravælge denne på rullelisten Feltliste, hvis datakilden har forbindelse til en server, der kører SQL Server 2008 eller tidligere. Hvis datakilden har forbindelse til en server, der kører SQL Server 2008 R2 eller nyere, kan du vælge og fravælge det beregnede medlem på rullelisten Filter.

Oprette et beregnet medlem i Excel

 1. Sådan oprettes en pivottabel eller et pivotdiagram vha. data, som er gemt i kuben Analysis Services.

 2. Gå til fanen Analyser, find gruppen Beregninger, vælg OLAP-værktøjer > MDX-beregnet medlem. Dialogboksen Nyt beregnet medlem åbner.

 3. Skriv et navn til det beregnede medlem i feltet Navn.

 4. Brug listen Overordnet hierarki til at angive, hvor det beregnede medlem skal vises på listen Pivottabelfelter (eller Pivotdiagramfelter).
  Vær opmærksom på, hvad du vælger. Du skal vide, hvor du har angivet det beregnede medlem, for at du kan bruge det i pivottabellen (eller pivotdiagrammet).

 5. Under fanen Felter og elementer skal du trække et element (f.eks. et dimensionshierarki) til ruden MDX.

 6. Tilføj en handling, f.eks. +, -, / eller * efter elementet i ruden MDX.

 7. Træk endnu et element til ruden MDX fra fanen Felter og elementer.

 8. Gentag trin 5-7, indtil du har konfigureret elementerne og formlen.
  Hvis du f.eks. opretter et beregnet medlem med navnet Kerneprodukter, som omfatter alle kategorier undtagen to, i ruden MDX, får du måske en forespørgsel, der ligner
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Vælg Test MDX for at sikre dig, at forespørgslen fungerer korrekt.

 10. Vælg OK for at oprette det beregnede medlem.

 11. Følg disse trin, hvis du vil føje det beregnede medlem til pivottabellen (eller pivotdiagrammet):

  1. Kontrollér, at der er valgt mindst ét mål for rapporten.

  2. Udvid den overordnede dimension, du angav i trin 4, på listen Pivottabelfelter (eller Pivottabelfelter).

  3. Markér afkrydsningsfeltet ud for det dimensionshierarki, der svarer til det hierarki, du brugte til at oprette det beregnede medlem. Rapporten viser oplysninger for alle dimensionsmedlemmer i gruppen, herunder det beregnede medlem, du har oprettet.

 12. (Dette er valgfrit). Gør følgende, hvis du kun vil vise oplysninger for det beregnede medlem i rapporten:

  1. Peg på det dimensionshierarki, som indeholder det beregnede medlem, på listen Pivottabelfelter (eller Pivotdiagramfelter).

  2. Når der vises en nedadpegende pil, skal du klikke (eller trykke) på den for at åbne dialogboksen Vælg felt.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for alle elementerne undtagen det beregnede medlem, du har oprettet.

Toppen af siden

Hvad er beregnede felter?

Beregnede felter er praktiske, når du vil oprette et beregnet element i en pivottabel eller en rapport, der bruger ikke multidimensionelle data, der er gemt i Analysis Services, men i stedet bruger data i en i projektmappens datamodel, der er oprettet ved hjælp af Power Pivot i Excel. Værdierne i beregnede felter kan ændres ud fra kontekst. Konteksten bestemmes af valg på rækker, kolonner, filtre eller i en brugerdefineret formel ved hjælp af Data Analysis Expressions (DAX) i PowerPivot.

Ligesom med beregnede mål og beregnede medlemmer står beregnede felter typisk anført på listen Pivottabelfelter (eller Pivotdiagramfelter) i gruppen Værdier. Du har flere forskellige muligheder for at oprette et beregnet felt.

Oprette et beregnet felt i Excel

Du kan få detaljerede oplysninger om, hvordan du opretter og arbejder med beregnede felter i de følgende ressourcer:

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×