Beregne summen af en kolonne med tal i en gentaget tabel

Når du indsætter en gentaget tabel i en formularskabelon, tilføjer Microsoft Office InfoPath automatisk en kolonneoverskrift øverst i tabellen, så du kan skrive etiketter for tabelkolonnerne. Du har mulighed for at tilføje en sidefod nederst i den gentagne tabel. Sidefødder bruges normalt til at vise en løbende total under en kolonne med tal. Du kan f.eks. tilføje en boks med en totaltekst i en sidefod, som er anbragt under en kolonne med udgifter i en formularskabelon til udgiftsrapporter. Du kan tilføje værdierne i kolonnen ved at knytte funktionen sum sammen med totaltekstboksen i sidefoden.

Gentaget tabel med rød boks omkring samlet tekstfelt

Denne artikel indeholder

Trin 1: Tilføj en sidefod til en gentaget tabel

Trin 2: Tilføj en totaltekstbokst til sidefoden

Trin 3: Beregn summen af en kolonne med tal i den gentagne tabel

Trin 1: Tilføj en sidefod til en gentaget tabel

 1. Dobbeltklik på Gentaget tabel under tabellen i formularskabelonen.

 2. Klik på fanen Vis.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Medtag sidefod under Indstillinger.

  Tip: Hvis du vil tilføje flere sidefødder i slutningen af den gentagne tabel, skal du højreklikke på en tom celle i den første sidefod, du har indsat, pege på Indsæt i genvejsmenuen og derefter klikke på Rækker over eller Rækker under.

Toppen af siden

Trin 2: Tilføj en totaltekstboks til sidefoden

Når du tilføjet en sidefod til en gentaget tabel, kan du tilføje en totaltekstboks til sidefoden.

Bemærk: Du tilføjer totaltekstboksen til sidefoden, ikke til datarækken, da brugere af formularer kan tilføje flere forekomster af datarækken, og du ikke ønsker, at totaltekstboksen bliver vist flere gange på brugerens formular.

 1. I sidefoden skal du klikke på den celle i kolonnen, hvor du ønsker at tilføje totalboksen.

 2. Klik på Tekstboks i menuen Indsæt.

  Tip: Du kan bruge en RTF-tekstboks eller en udtryksboks i stedet for en tekstboks. Udtryksbokse viser kun data og gemmer dem ikke. Derfor skal du kun bruge en udtryksboks, hvis du ikke ønsker at bruge den beregnede sum i en anden beregning eller gemme den som en del af formularskabelonen.

 3. I sidefoden skal du klikke på cellen umiddelbart til venstre for den, hvor du indsatte tekstboksen. Det er her, du skal tilføje tekstboksetiketten.

 4. Skriv Total:, og vælg derefter teksten.

 5. Klik på Højrejusterstandardværktøjslinjen Knapflade .

 6. Dobbeltklik på den tekstboks, du har tilføjet i trin 2.

 7. Klik på fanen Data.

 8. Skriv en etiket, f.eks. Totaludgifter i boksen Feltnavn.

 9. Ret datatypen fra Tekst (string) til Decimal (double) i listen Datatype. Dette giver mulighed for at få vist tal med decimaler, f.eks. kr. 1234,12.

 10. Klik på knappen Formater.

 11. Klik på Valuta under Formater i dialogboksen Antal decimaler, og vælg derefter den valuta, du ønsker at bruge.

Toppen af siden

Trin 3: Beregn summen af en kolonne med tal i den gentagne tabel

Hvis du bruger en gentaget tabel til at opsamle numeriske data fra dine brugere, kan du bruge funktionen sum til at tilføje de tal, som brugerne angiver i en tabel. Det er ligegyldigt, hvor mange rækker brugerne føjer til tabellen, når du udfylder formularen, eller hvor mange tal de indtaster. Så længe, du bruger funktionen sum, justerer den beregnede værdi sig selv svarende til tekstboksen.

Formler gemmes i felt i datakilde og vises i de kontrolelementer, som er indbind til disse felter. Når du designer en formularskabelon, kan du oprette en formel, som beregner summen af en kolonne med tal i en gentaget tabel ved hjælp af en tekstboks, en boks i RTF-format eller en udtryksboks.

 1. I sidefoden skal du dobbeltklikke på den tekstboks, du har indsat i sidefoden.

 2. Klik på fanen Data.

 3. Klik på Indsæt formel under Standardværdi Knapflade .

 4. Klik på Indsæt funktion i dialogboksen Indsæt formel.

 5. Klik på Matematik i listen Kategorier.

 6. Klik på sum i listen Funktioner, og klik derefter på OK for at komme tilbage til dialogboksen Indsæt formel.

  Nu bør du få vist den følgende formel i dialogboksen Indsæt formel.

  Sumformel, som den vises i dialogboksen Indsæt formel

 7. Dobbeltklik på teksten i parentes i boksen Formel.

  Dialogboksen Marker et felt eller en gruppe vises.

 8. Klik på det felt, hvis værdier, du ønsker at beregne summen af, i listen Datakilde.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×