Beregne gennemsnittet af en gruppe tal

Beregne gennemsnittet af en gruppe tal

Antag, at du vil finde det gennemsnitlige antal dage til at udføre en milepæl i et projekt eller gennemsnitstemperaturen for en bestemt dag hen over en tiårs periode. Gennemsnittet af en gruppe tal kan beregnes på flere forskellige måder.

Funktionen MIDDEL måler midttendens, dvs. placeringen af centrum for en gruppe tal i en statistisk fordeling. De tre mest almindelige måltal for midttendens er:

 • Middel    som er det aritmetiske gennemsnit, og som beregnes ved at lægge en gruppe tal sammen og derefter dividere med antallet af disse tal. Middelværdien af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 30 divideret med 6, hvilket giver 5.

 • Median     som er det midterste tal i en gruppe af tal, dvs. værdierne i den ene halvdel af talrækken er større end medianen, mens værdierne i den anden halvdel af talrækken er mindre end medianen. Medianen af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 4.

 • Hyppigst     som er det hyppigst forekommende tal i en gruppe af tal. Det hyppigste tal blandt 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 3.

Ved en symmetrisk fordeling af en gruppe tal er disse tre måltal for midttendens alle ens. Ved en skæv fordelingen af tallene i en gruppe kan de være forskellige.

Beregne gennemsnittet af tal i en sammenhængende række eller kolonne

 1. Klik på en celle under eller til højre for de tal, du vil beregne gennemsnittet af.

 2. Klik på pilen ud for Knapflade Autosum i gruppen Redigering under fanen Startside, klik på Middel, og tryk derefter på ENTER.

Beregne gennemsnittet af tal, der ikke er i en sammenhængende række eller kolonne

Brug funktionen MIDDEL til at at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

A

Data

10 %

7

9%

2.7

0

4

Formel

Beskrivelse (resultat)

=MIDDEL(A2:A7)

Beregner gennemsnittet af alle tallene på listen ovenfor (9,5)

=MIDDEL(A2:A4;A7)

Beregner gennemsnittet af de øverste tre og det sidste tal på listen (7,5)

=MIDDEL.HVIS(A2:A7, "<>0")

Beregner gennemsnittet af tallene på listen undtagen de celler, der indeholder nul, f.eks. cellen A6 (11,4)

Beregne et vægtet gennemsnit

Brug funktionerne SUMPRODUKT og SUM til at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

I dette eksempel beregnes gennemsnitsprisen for en vare ved tre køb, hvor der ved de tre køb er købt forskellige antal enheder til forskellige priser pr. enhed.

1

2

3

4

A

B

Enhedspris

Antal enheder

20%

-500

25%

750

35%

200

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUMPRODUKT(A2:A4;B2:B4)/SUM(B2:B4)

Dividerer den totale pris for alle tre ordrer med det totale antal købte enheder (24,66)

Beregne gennemsnittet af tal, idet nulværdier (0) ignoreres

Brug funktionerne MIDDEL og HVIS til at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

A

Data

10 %

7

9%

2.7

0

4

Formel

Beskrivelse (resultat)

=MIDDEL.HVIS(A2:A7, "<>0")

Beregner gennemsnittet af tallene på listen undtagen de celler, der indeholder nul, f.eks. cellen A6 (11,4)

Se også

MIDDEL

MIDDEL.HVIS

SUM

SUMPRODUKT

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×