Beregne forskellen mellem to datoer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge funktionen DATO.FORSKEL, når du vil beregne forskellen mellem to datoer. Angiv først en startdato i en celle, og en slutdato i en anden. Skriv derefter en formel som i nedenstående eksempler.

Forskel i dage

=DATEDIF(D9,E9,"d") med resultatet af 856

I dette eksempel er startdatoen i celle D9, og slutdatoen er i celle E9. Formlen er i F9. "d" returnerer antallet af hele dage mellem de to datoer.

Forskel i uger

=(DATEDIF(D13,E13,"d")/7) og resultat: 122.29

I dette eksempel er startdatoen i celle D13, og slutdatoen er i celle E13. "d" returnerer antallet af dage. Men bemærk /7 til sidst. Denne værdi dividerer antallet af dage med 7, fordi der er syv dage i ugen. Bemærk desuden, at dette resultat skal være formateret som et tal. Tryk på CTRL + 1. Klik derefter på Tal > Decimalpladser: 2.

Forskel i måneder

=DATEDIF(D5,E5,"m") og resultat: 28

I dette eksempel er startdatoen i celle D5, og slutdatoen er i celle E5. I formlen returnerer "m" antallet af fulde måneder mellem de to dage.

Forskel i år

=DATEDIF(D2,E2,"y") og resultat: 2

I dette eksempel er startdatoen i celle D2, og slutdatoen er i celle E2. "y" returnerer antallet af hele år mellem de to dage.

Beregne alder i akkumulerede år, måneder og dage

Du kan også beregne nogens alder, eller hvor længe en person har været ansat. Resultatet kan f.eks. være "2 år, 4 måneder, 5 dage."

1. Brug DATO.FORSKEL til at finde det samlede antal år.

=DATEDIF(D17,E17,"y") og resultat: 2

I dette eksempel er startdatoen i celle D17, og slutdatoen er i celle E17. I formularen returnerer "y" antallet af hele år mellem de to dage.

2. Brug DATO.FORSKEL igen med "ym" til at finde måneder.

=DATEDIF(D17,E17,"ym") og resultat: 4

I en anden celle skal du bruge DATO.FORSKEL-formlen med parameteren "ym". "ym" returnerer antallet af resterende måneder efter det sidste hele år.

3. Brug en anden formel til at finde dage.

=DATEDIF(D17,E17,"MD") og resultat: 5

Nu har vi brug at finde antallet af resterende dage. Vi vil gøre dette ved at skrive en anden type formel, som vist ovenfor. Denne formel trækker den første dag i den sidste måned (5/1/2016) fra den oprindelige slutdato i celle E17 (5/6/2016). Her er, hvordan det gøres: først funktionen DATO opretter datoen, 1-5/2016. Det opretter den ved hjælp af året i celle E17 og måneden i celle E17. Derefter repræsenterer 1 den første dag i den pågældende måned. Resultat for funktionen DATO 5/1/2016. Derefter vi subtrahere, fra den oprindelige slutdato i celle E17, som er 5/6/2016. 5/6/2016 minus 5/1/2016 er 5 dage.

Bemærk: Vi anbefaler ikke at bruge argumentet DATO.FORSKEL "md", da det kan beregne forkerte resultater.

4. Valgfrit: Kombiner tre formler i en.

=DATEDIF(D17,E17,"y") & "år," & DATEDIF(D17,E17,"ym") & "måneder," & DATEDIF(D17,E17,"md") & "dage" og resultat: 2 år, 4 måneder, 5 dage

Du kan placere alle tre beregninger i én celle som i dette eksempel. Brug ampersandtegn, anførselstegn og tekst. Formlen er lang, men er i det mindste samlet på ét sted. Tip! Tryk på ALT+ENTER for at placere linjeskift i din formel. Så er den nemmere at læse. Desuden skal du trykke på CTRL+SKIFT+U, hvis du ikke kan se hele formlen.

Hent vores eksempler

Du kan hente en eksempel-projektmappe med alle eksemplerne i denne artikel. Du kan følge med, eller du kan oprette dine egne formler.

Hente dato beregning eksempler

Andre beregninger af dato og klokkeslæt

Funktionen DATO.FORSKEL beregner forskellen mellem en startdato og en slutdato, som i eksemplet ovenfor. I stedet for at skrive bestemte datoer kan du dog også bruge funktionen IDAG() inde i formlen. Når du bruger funktionen IDAG(), bruger Excel computerens aktuelle dato som dato. Husk på, at dette ændres, når filen åbnes igen på en fremtidig dag.

=DATEDIF(Today(),D28,"y") og resultat: 984

Bemærk, at denne tekst blev skrevet d. 6. oktober 2016.

Brug funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL, når du vil beregne antallet af arbejdsdage mellem to datoer. Du kan også udelukke weekender og feriedage.

Inden du går i gang: Beslut, om du vil udelade feriedage. Hvis du gør det, skal du skrive en liste over feriedage i et særskilt område eller ark. Placer hver feriedag i sin egen celle. Vælg derefter disse celler, vælg Formler > Definer navn. Kald området MineFeriedage, og klik på OK. Opret derefter formlen ved hjælp af nedenstående trin.

1. Skriv en startdato og en slutdato.

Startdato i celle D53 er 1/1/2016 slutdatoen er i celle E53 er 31-12/2016

I dette eksempel er startdatoen i celle D53, og slutdatoen er i celle E53.

2. I en anden celle skal du skrive en formel, som ser således ud:

= ANTAL.ARBEJDSDAGE. INTL(D53,E53,1) og resultat: 261

Skriv en formel som i eksemplet ovenfor. 1 i formlen fastsætter lørdage og søndage som weekenddage og udelukker dem fra totalen.

Bemærk! Excel 2007 har ikke funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL. Men den har ANTAL.ARBEJDSDAGE. Ovenstående eksempel ville se sådan ud i Excel 2007: =ANTAL.ARBEJDSDAGE(D53,E53). Du angiver ikke 1, fordi ANTAL.ARBEJDSDAGE antager, at weekenden er lørdag og søndag.

3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre værdien 1.

IntelliSense-listen med 2 - søndag, mandag; 3 - mandag, tirsdag og osv.

Hvis lørdag og søndag ikke er weekenddage for dig, skal du ændre 1 til et andet tal fra IntelliSense-listen. F.eks. fastsætter 2 søndage og mandage som weekenddage.

Hvis du bruger Excel 2007, kan du springe dette trin over. I Excel 2007 antager funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE altid, at weekenden er lørdag og søndag.

4. Skriv områdenavnet for feriedage.

= ANTAL.ARBEJDSDAGE. INTL(D53,E53,1,MyHolidays) og resultat: 252

Hvis du oprettede et områdenavn for feriedage i afsnittet "Inden du går i gang" ovenfor, skal du skrive det i slutningen således. Hvis du ikke har nogen feriedage, kan du undlade at skrive kommaet og MineFeriedage. Hvis du bruger Excel 2007, vil ovenstående eksempel i stedet se således ud: =ANTAL.ARBEJDSDAGE (D53,E53,MineFeriedage).

Tip! Hvis du ikke vil referere til et områdenavn for feriedage, kan du også skrive et område i stedet, som f.eks. D35:E:39. Eller du kan skrive hver feriedag ind i formlen. Hvis dine feriedage f.eks. lå d. 1. og 2. januar 2016, skal du skrive dem således: = ANTAL.ARBEJDSDAGE. INTL(D53,E53,1,{"1/1/2016","1/2/2016"}). Det ville se således ud i Excel 2007: =ANTAL.ARBEJDSDAGE(D53,E53,{"1/1/2016","1/2/2016"})

Du kan beregne forløbet tid ved at trække én tid fra en anden. Angiv først en starttid i en celle, og en sluttid i en anden. Sørg for at skrive en fuld tid, herunder time, minutter, og et mellemrum før AM eller PM. Sådan gør du:

1. Skriv et starttidspunkt og et sluttidspunkt.

Starte dato og klokkeslæt for 7:15 AM, End dato og klokkeslæt for 4:30 PM

I dette eksempel er starttiden i celle D80, og sluttiden er i celle E80. Sørg for at skrive time, minut, og et mellemrum før AM eller PM.

2. Angiv t:mm AM/PM-format.

Dialogboksen Formatér celler, brugerdefineret kommandoen, t: mm AM/PM type

Marker begge datoer, og tryk på CTRL + 1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap + 1 på Mac). Sørg for at markere Brugerdefineret > t:mm AM/PM, hvis det ikke allerede er angivet.

3. Træk de to tidspunkter fra hinanden.

= E80-D80 og resultat: 9:15 AM

Træk starttidscellen fra sluttidscellen fra hinanden i en anden celle.

4. Angiv t:mm-formatet.

Formatere celler dialogboksen, brugerdefineret kommandoen, t: mm type

Tryk på CTRL + 1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap + 1 på Mac). Vælg Brugerdefineret > t:mm, så resultatet ikke indeholder AM og PM.

Hvis du vil beregne tiden mellem to datoer og klokkeslæt, kan du blot trække dem fra hinanden. Du skal dog anvende formatering på hver celle for at sikre, at Excel returnerer det ønskede resultat.

1. Skriv to fulde datoer og klokkeslæt.

Startdato for 1/1/16 1:00 PM; Slutdato for 1/2/16 2:00 PM

Skriv fuld startdato/klokkeslæt i én celle. Skriv fuld slutdato/klokkeslæt i en anden celle. Hver celle skal have måned, dag, år, time, minut, og et mellemrum før AM eller PM.

2. Angiv 3/14/12 1:30 PM-formatet.

Formatere celler dialogboksen, dato kommandoen, 3/14/12 1:30 PM type

Marker begge celler, og tryk derefter på CTRL + 1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap + 1 på Mac). Vælg derefter Dato > 3/14/12 1:30 PM. Dette er ikke den dato, du angiver, men er et eksempel på, hvordan formatet ser ud. Bemærk, at i versioner før Excel 2016, kan dette format have en anden eksempeldato som f.eks. 3/14/01 1:30 PM.

3. Træk de to fra hinanden.

= E84-D84 og resultatet af 1.041666667

Træk startdato/klokkeslæt fra slutdato/klokkeslæt i en anden celle. Resultatet vises sandsynligvis som et tal og en decimal. Du kan rette det i næste trin.

4. Angiv [t]:mm-formatet.

Formatere celler dialogboksen, brugerdefineret kommandoen, [h]: mm type

Tryk på CTRL + 1 (eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap + 1 på Mac). Vælg Brugerdefineret. Skriv [t]:mm i feltet Type.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Funktionen DATO.FORSKEL

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL

ANTAL.ARBEJDSDAGE

Flere dato- og klokkeslætsfunktioner

Beregne forskellen mellem to klokkeslæt

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×