Beregne den løbende total

Antag, at du vil se antallet af produkter i en lagerliste stige i takt med, at du hver dag tilføjer produkter. Du kan bruge en løbende total (også kaldet en løbende optælling) til at iagttage antallet af elementer i et regneark summere sig op, efterhånden som du indtaster nye elementer. Brug nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil beregne en løbende total.

 1. Opret et regneark som i følgende eksempel.

  Eksempel

  Det kan være lettere at forstå eksemplet, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Sådan kopieres et eksempel

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Markér eksemplet i Hjælp.

   Bemærk: Du må ikke markere række- eller kolonneoverskrifterne.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl+C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

  5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision på fanen Formler.

1

2

3

4

A

B

C

Produkt

Beskrivelse

Løbende total

Sandkasse

Robust, men lettere brugt

1

Strandlegetøj

Som nyt

=1+C2

Gyngestativ

Vejrbidt, men stadig sikkert

=1+C3

 1. Klik et vilkårligt sted uden for celle C4 for at se den løbende total.

 2. Du kan beholde den løbende total ved at tilføje en række for hver ny indtastning på følgende måde:

  1. Angiv produktet og beskrivelsen i de tomme rækker lige neden under de eksisterende data.

   Hvis du f.eks. har anvendt ovenstående eksempel, skal du indtaste produkterne i A5, A6 osv. og beskrivelserne i B5, B6 osv.

  2. Udvid formlen for den løbende total i nye rækker ved at markere den sidste celle i saldokolonnen, og dobbeltklik derefter på fyldhåndtag.

   Hvis du f.eks. anvender eksemplet ovenfor, ville du markere celle C3 og derefter dobbeltklikke på det tilhørende fyldhåndtag for at udvide formlen til alle nye rækker, der indeholder produkter og beskrivelser.


Bemærk: En løbendede total er ikke det samme som en løbende saldo, hvor du iagttager summen af værdier vokse, efterhånden som nye elemenenter tilføjes. Yderligere oplysninger finder du under Beregne den aktuelle saldo.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×