Begrænsninger i hjælp til handicappede i Microsoft Office Project 2007

I Microsoft Office Project 2007 understøttes hjælp til handicappede med de undtagelser, der er angivet i denne artikel.

Problem

Undtagelser

Tastaturtilgængelighed

Grundtilgængeligheden i Office Project 2007 opnås ved hjælp af tastaturet. Tastaturadgang til andre funktioner leveres med følgende undtagelser:

 • Tekst i dialogboksene Opgavebemærkninger, Ressourcebemærkninger og Tildelingsbemærkninger kan ikke RTF-formateres (f.eks. sættes i fed eller kursiv) uden en mus.

 • Nogle dialogbokse i Office Project 2007 har gitre med lange lister over elementer. Hvis du vil rulle til et element i gitteret, skal du bruge tasterne PIL NED og PIL OP eller bruge tasterne PGDN og PGUP.

 • I Office Project 2007 findes opgaveruder til oprettelse af et nyt projekt, til at komme i gang, finde Hjælp-indhold og søgning. Du kan ikke fokusere på disse opgaveruder ved hjælp af tastaturgenveje. Hvis du vil fokusere på opgaveruden, skal du trykke på CTRL+TAB for at skifte gennem de synlige værktøjslinjer, indtil værktøjslinjen for opgaveruden er markeret.

 • Grupperede opgaver i visningen Netværksdiagram kan skjules ved hjælp af tastaturet, men skjulte grupper kan kun udvides ved hjælp af musen.

 • Ikke alle datovælgere er tilgængelige i projektguiden ved hjælp af tastaturet. Hvis en datavælger ikke er tilgængelig ved hjælp af tastaturet, skal du simpelthen skrive datoen i boksen.

Høj kontrast og visningsattributter

Office Project 2007 understøtter indstillingerne for hjælp til handicappede på værtsoperativsystemet med nogle undtagelser.

Nogle områder af produktet vises ikke så godt, som de skulle, i tilstanden Høj kontrast. Disse områder omfatter:

 • I kalendervisningen blandes tallene for datoer i kalenderen med baggrunden og bliver svære at se under anvendelse af tilstanden Høj kontrast.

 • Når fremhævning af ændringer er aktiveret, reduceres synligheden af tekst i fremhævede celler betydeligt i tilstanden Høj kontrast.

 • RFT-formateringsknapperne i dialogboksene Opgavebemærkninger, Ressourcebemærkninger og Tildelingsbemærkninger vises ikke godt i tilstanden Høj kontrast.

 • Symbolikoner vises ikke godt i tilstanden Høj kontrast. Du får adgang til de oplysninger, der formidles af symbolerne, ved at gå til den dialogboks eller den visning, hvor dataene er registeret.

 • Grafer, der viser ressourcetilgængelighed og -allokering, kan ikke læses i tilstanden Høj kontrast. Du får disse oplysninger ved at bruge tabellerne i visningen Ressourceforbrug.

 • En projektguide, der hjælper med at skifte projekt- og ressourcekalender, er ikke læsbar i tilstanden Høj kontrast. Du løser dette ved at bruge dialogboksen Skift arbejdstid til at skifte kalender.

 • En projektguide, der hjælper med at udskrive rapporter, kan ikke læses i tilstanden Høj kontrast. Du løber problemet ved at bruge indstillingerne Sideopsætning, Vis udskrift og Udskriv i menuen Filer til at konfigurere udskrivningsindstillinger og til at udskrive.

 • Elementer i brugergrænsefladen vises ikke korrekt, når guiden Hjælp til handicappede køres i Windows XP. Du løser dette ved at aktivere tilstanden Høj kontrast i Kontrolpanel (Hjælp til handicappede eller Center for brugervenlighed).

I nogle dialogbokse i Office Project 2007 afskæres tekst, hvis du bruger en meget stor skriftstørrelse.

Fokus i grænsefladen

Office Project 2007 omfatter en veldefineret skærmvisning af det aktuelle fokus, der flyttes mellem interaktive grænsefladeelementer, i takt med at inputfokus ændres. Der er følgende undtagelser:

 • Menupunkter vises ikke godt ved hjælp af Microsoft Forstørrelse. Når Microsoft Forstørrelse anvendes, overlapper tekst i menuen Rediger for eksempel. Det gør det svært at læse.

 • I dialogboksen Sikkerhed (i menuen Funktioner under Makro) flyttes systemmarkøren ikke, når fokus ændres ved hjælp af skrivebordsnavigation.

 • I dialogboksen Indstillinger (menuen Funktioner) ændres fokus til hele dialogboksen, når tasten TAB anvendes til at navigere til bestemte knapper.

 • I guiden Ressourceerstatning medfører valg af visse elementer, at fokus automatisk ændres til et andet kontrolelement i dialogboksen.

 • Når tasten TAB bruges til at gå til bestemte kæder i projektguiden, medfører det, at fokus flyttes fra selve Project-vinduet. Du får fokus tilbage til Project ved at trykke på ALT+TAB for at skifte gennem de åbne programmer, indtil Project er markeret.

Visning af oplysninger

Office Project 2007 anvender MSAA (Microsoft Active Accessibility) til at vise oplysninger. Der er følgende undtagelser:

 • I henhold til MSAA-retningslinjerne vises ingen oplysninger i følgende dialogbokse: Skift arbejdstid, Rapporter, COM-tilføjelsesprogrammer, Arranger kommandoerne, Indsæt hyperlink, Tilpas formularer og Serviceindstillinger.

 • Navnene på nogle kontrolelementer i dialogboksen Fremdriftslinjer vises ikke ved hjælp af MSAA-egenskaben Name.

 • COM-tilføjelsesprogrammet (Component Object Model) viser ikke oplysninger i henhold til MSAA-retningslinjerne.

 • Statuslinjen, der ses nederst i Project-vinduet, viser ikke oplysninger i henhold til MSAA-retningslinjerne.

 • Når du skifter faner i dialogboksen Sideopsætning, vises de underordnede objekter ikke korrekt ved hjælp af MSAA-objekthierarkiet. Dog kan skærmlæsere benytte alternative metoder til at nå disse objekter.

 • Navnene på fanerne i dialogboksen Indstillinger vises ikke korrekt ved hjælp af egenskaben MSAA Name. Alle fanerne ser ud til at have navnet "Indstillinger".

 • MSAA understøttes ikke i grafiske visninger, f.eks. diagramdelen af visningen Gantt-diagram. Dog er alle oplysningerne i de grafiske visninger også tilgængelige i et tabelformat (f.eks. venstre side af visningen Gantt-diagram), der ikke understøttes MSAA.

 • MSAA-metoden til markering (accSelect) fungerer ikke i kombinationsbokse. Desuden vises forkert værdi for MSAA-egenskaben Role i kombinationsbokse.

 • Når projektguiden vises, er MSAA-objekthierarkiet ikke tilgængelig til detaljeadgang fra Project-hovedvinduet til individuelle dialogbokse eller celler. Dog kan skærmlæsere benytte alternative metoder til at nå disse objekter.

 • Oversigtspanelets navn vises ikke korrekt ved hjælp af MSAA-egenskaben Name.

 • Dele af stavekontrollen viser ikke oplysninger i henhold til MSAA-retningslinjerne.

 • Elementer er ikke verbaliseret i lister, der indeholder afkrydsningsfeltet ud for hvert element på listen.

Animation

I Office Project 2007 anvende animation, når den animerede Office-assistent er aktiveret. Animation kan deaktiveres, hvis du ønsker det, og der er samme adgang til oplysninger i ikke-animeret tilstand.

Titelgivning af rammer

Når produktguiden vises, anvendes to rammer i Office Project 2007-programvinduet. Disse rammer vises i et webbrowserkontrolelement i Office Project 2007-programvinduet. Disse rammer har ikke titel.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×