Bedømme indhold

Bedømmelse af indhold kan hjælpe dig med at finde nyttigt og relevant indhold på en liste, i et bibliotek eller på et websted.

I denne artikel

Oversigt

Bedømme indhold på en liste eller i et bibliotek

Redigere bedømmelsesegenskaben for et liste- eller bibliotekselement

Bedømme en side på et websted eller en wiki

Redigere den aktuelle bedømmelse

Oversigt

Bedømmelser kan bruges til at give feedback på indhold, hvilket gør det muligt for andre at identificere nyttigt eller relevant indhold på webstedet.

Bedømmelser kan bruges på en liste, et bibliotek eller en webside, hvis ejeren af webstedet har aktiveret funktionen. Bedømmelser vises sædvanligvis som en række stjerner på en liste eller i et bibliotek, på et listeelements egenskabsside eller som et sæt stjerner på en webside.

Bedømmelse

Når du har valgt din bedømmelse, sendes den, og der beregnes et gennemsnit af din og de andres bedømmelse. Kort tid efter vises den opdaterede bedømmelse på serveren baseret på et interval, som angives af serveradministratoren.

Indholdsbedømmelser

Hvis gennemsnittet ligger mellem to hele tal, bliver kun en del af en stjerne udfyldt. Bedømmelser indeholder sædvanligvis fem stjerner, hvor fem er den højeste bedømmelse. En organisation kan dog vælge at tilpasse den måde, bedømmelsen fungerer eller vises på.

Tip:  Hvis du ikke kan huske, om du har bedømt indhold eller ej, kan du holde musemarkøren over bedømmelseskolonnen eller ‑kontrolelementet. Hvis du har tildelt en bedømmelse, vises tallet i pop op-teksten, f.eks. Min bedømmelse: 5. Hvis du ikke har tildelt nogen bedømmelse, vises følgende tekst i pop op-meddelelsen: Min bedømmelse: Endnu ikke bedømt.

Den aktuelle bedømmelse

Når du bedømmer indhold, beregnes der et gennemsnit af din og andres værdier, og din bedømmelse kan som standard ikke ses af andre. Din individuelle bedømmelse kan dog gøres tilgængelig eller synlig i et tilpasset program baseret på bedømmelsesfunktionen. Få mere at vide om de oplysninger, du deler via bedømmelser, Mine websteder og relaterede funktioner, i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Bedømme indhold på en liste eller i et bibliotek

Hvis du vil bedømme indhold på en liste eller i et bibliotek, skal bedømmelsesfunktionen først aktiveres. I skabelonen Dokumentcenter er bedømmelser tilgængelige som standard.

Hvis funktionen er aktiveret, får du sædvanligvis vist en bedømmelseskolonne, f.eks. Bedømmelse (0-5), når du får vist listen eller biblioteket. Hvis bedømmelser er aktiveret, men ikke vises i den aktuelle visning af listen eller biblioteket, kan du bruge proceduren i afsnittet Redigere bedømmelsesegenskaben for et liste- eller bibliotekselement i dette emne.

Du kan få at vide, om bedømmelser er aktiveret på din liste eller i dit bibliotek, ved at kontakte den person, der ejer eller administrerer webstedet. Du kan finde flere oplysninger om at aktivere og konfigurere bedømmelser i afsnittet Se også.

 1. Klik på navnet på den liste eller det bibliotek, du vil bedømme indhold for, på Hurtig start.
  Hvis listen eller biblioteket ikke vises på Hurtig start, skal du klikke på Webstedshandlinger, klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Hold musemarkøren over det antal stjerner, du vil tildele elementet, ud for det element, du vil bedømme, i kolonnen Bedømmelse (0-5).

  Det antal stjerner, der er tilknyttet bedømmelsen, vil skifte farve. Jo flere stjerner, jo højere er bedømmelsen.

 3. Klik for at tildele en bedømmelse. Du får vist en meddelelse om, at bedømmelsen er blevet sendt. Når bedømmelsen er blevet sendt, og et gennemsnit er blevet beregnet, vil den blive anvendt på elementets overordnede bedømmelse.

  Bemærkninger: 

  • Afhængigt af hvordan serveren er konfigureret, kan det tage noget tid, inden bedømmelsen vises. Dette interval indstilles af administratoren.

  • På nogle lister, f.eks. en kalender, vises bedømmelseskolonnen muligvis ikke i standardvisningen. Benyt følgende fremgangsmåde for at anvende bedømmelsen på listeelementets egenskaber.

Redigere bedømmelsesegenskaben for et liste- eller bibliotekselement

Hvis bedømmelser er aktiveret for listen eller biblioteket, men kolonnen Bedømmelse (0-5) ikke vises i nogen af standardvisningerne for listen eller biblioteket, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at opdatere bedømmelsen for listeelementet eller dokumentet.

Feltet Bedømmelser i egenskaber

Denne fremgangsmåde giver samme resultat, som når du angiver en bedømmelse i kolonnen Bedømmelse (0-5) for listeelementet, men den kan være mere praktisk, hvis du allerede får vist elementets egenskaber. Fremgangsmåden kan også være praktisk, hvis kolonnnen Bedømmelse (0-5) ikke vises i den aktuelle visning af listen eller biblioteket.

Hvis du vil bedømme indhold på en liste eller i et bibliotek, skal bedømmelsesfunktionen først aktiveres. Hvis funktionen er aktiveret, vises bedømmelseskolonnen, som normalt vises som Bedømmelse (0-5), når du får vist listen eller biblioteket.

Du kan få at vide, om bedømmelser er aktiveret på din liste eller i dit bibliotek ved at kontakte den person, der ejer eller administrerer webstedet. Du kan finde flere oplysninger om at aktivere og konfigurere bedømmelser i afsnittet Se også.

 1. Klik på navnet på den liste eller det bibliotek, du vil bedømme indhold for, på Hurtig start. Hvis listen eller biblioteket ikke vises i Hurtig start, skal du klikke på Webstedshandlinger, klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for det listeelement eller det dokument, du vil bedømme.

 3. Klik på Rediger egenskaber i gruppen Administrer på båndet.

 4. Hold musemarkøren over det antal stjerner, du vil tildele elementet, ud for Bedømmelse (0-5). Det antal stjerner, der er tilknyttet bedømmelsen, vil skifte farve. Jo flere stjerner, jo højere er bedømmelsen.

 5. Klik for at tildele en bedømmelse. Du får vist en meddelelse om, at bedømmelsen er blevet sendt. Når bedømmelsen er blevet sendt, og et gennemsnit er blevet beregnet, vil den blive anvendt på elementets overordnede bedømmelse.

Bemærk:  Afhængigt af hvordan serveren er konfigureret, kan det tage noget tid, inden bedømmelsen vises. Dette interval indstilles af administratoren.

Toppen af siden

Bedømme en side på et websted eller en wiki

Du vil muligvis kunne bedømme visse sider, hvis sideudvikleren har anvendt et layout, hvor bedømmelser er blevet konfigureret.

Bedømmelser på en SharePoint-side

Denne fremgangsmåde er stort set den samme som anvendes ved bedømmelse på en liste eller i et bibliotek – du holder musemarkøren over det antal stjerner, du vil tildele, og derefter klikker du. Udseendet af kontrolelementet for bedømmelse kan være tilpasset af sideudvikleren.

 1. Hold på siden musemarkøren over det antal stjerner, du vil tildele elementet. Det antal stjerner, der er tilknyttet bedømmelsen, vil skifte farve. Jo flere stjerner, jo højere er bedømmelsen.

 2. Klik for at tildele en bedømmelse. Du får vist en meddelelse om, at bedømmelsen er blevet sendt. Når bedømmelsen er blevet sendt, og et gennemsnit er blevet beregnet, vil den blive anvendt på elementets overordnede bedømmelse.

Bemærk:  Du kan finde flere oplysninger om at aktivere og konfigurere bedømmelser i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Redigere den aktuelle bedømmelse

Hvis du skifter mening, efter at du har tildelt en bedømmelse, eller ved et uheld har valgt den forkerte bedømmelse, kan du ændre den. Hvis du vil ændre en eksisterende bedømmelse, kan du benytte samme fremgangsmåde, som da du først tildelte en bedømmelse.

Du kan få vist din bedømmelse ved at holde musemarkøren over indholdet. Hvis du vil ændre bedømmelsen, skal du holde musemarkøren over stjernerne og derefter klikke på det antal stjerner, du vil tildele.

Den aktuelle bedømmelse

Bemærk:  Afhængigt af hvordan serveren er konfigureret, kan det tage noget tid, inden bedømmelsen vises baseret på den ændrede bedømmelse. Dette interval indstilles af serveradministratoren.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×