BITRSKIFT, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen og brugen af funktionen BITRSKIFT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer et tal, der er forskudt mod højre med det angivne antal bit.

Syntaks

BITHFORSKYDNING(tal;forskydning)

Syntaksen for funktionen BITHFORSKYDNING har følgende argumenter:

  • Tal    Påkrævet. Skal være et heltal større end eller lig med 0.

  • Forskydning    Påkrævet. Skal være et heltal.

Bemærkninger

  • Forskydning af et tal mod højre svarer til at fjerne cifre længst fra højre fra den binære repræsentation af tallet. En forskydning med 2 bit til højre af decimalværdien 13 konverterer dens binære værdi (1101) til 11, eller 3 i decimaler.

  • Hvis et af argumenterne er uden for dets begrænsninger, returnerer BITHFORSKYDNING fejlværdien #NUM!.

  • Hvis tallet er større end (2^48)-1, returnerer BITHFORSKYDNING fejlværdien #NUM!.

  • Hvis den absolutte værdi af Forskydning er større end 53, returnerer BITHFORSKYDNING fejlværdien #NUM!.

  • Hvis et af argumenterne ikke er en numerisk værdi, returnerer BITHFORSKYDNING fejlværdien #VÆRDI!.

  • Hvis der bruges et negativt tal som argumentet Forskydning, forskydes antallet af bit til venstre.

  • Et negativt tal, der bruges som argumentet Forskydning, returnerer det samme resultat som et positivt Forskydning-argument for funktionen BITVFORSKYDNING.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

Sådan fungerer det

=BITHFORSKYDNING(13;2)

Flytter bit til højre for tallet ved at fjerne de angivne cifre helt til højre for det tal, der er repræsenteret i binært format. Det returnerede tal vises i decimalformat.

3

13 er repræsenteret som 1101 i binær form. Når de to cifre længst til højre fjernes, giver det 11, hvilket er 3 i decimalform.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×