BINOMIAL.FORDELING, funktionen

Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen. Du kan bruge BINOMIAL.FORDELING til at løse problemer, der omfatter et fast antal test eller forsøg, når udfaldet af et forsøg kun kan være gunstigt eller ugunstigt, når forsøget er uafhængigt, samt når sandsynligheden for et positivt resultat er konstant gennem hele forsøget. BINOMIAL.FORDELING kan f.eks. beregne sandsynligheden for, at to ud af de tre næste børn, der fødes, er drenge.

Syntaks

BINOMIAL.FORDELING(tal_s;forsøg;sandsynlighed_s;kumulativ)

Syntaksen for funktionen BINOMIAL.FORDELING har følgende argumenter:

 • Tal_s     Påkrævet. Antallet af gunstige udfald af forsøgene.

 • Forsøg     Påkrævet. Antallet af uafhængige forsøg.

 • Sandsynlighed_s     Påkrævet. Sandsynligheden for et gunstigt udfald af hvert forsøg.

 • Kumulativ     Påkrævet. Er en logisk værdi, som bestemmer funktionens form. Hvis kumulativ er SAND, returnerer BINOMIAL.FORDELING fordelingsfunktionen, hvilket er sandsynligheden for, at der højst er tal_s gunstige udfald. Hvis kumulativ er FALSK, returneres frekvensfunktionen, som er sandsynligheden for, at der er tal_s gunstige udfald.

Bemærkninger

 • Tal_s og forsøg afrundes til heltal.

 • Hvis tal_s, forsøg eller sandsynlighed_s er ikke-numerisk, returnerer BINOMIAL.FORDELING fejlværdien #VÆRDI!

 • Hvis tal_s < 0 er tal_s > forsøg, returnerer BINOMIAL.FORDELING fejlværdien #NUM!

 • Hvis sandsynlighed_s < 0 eller sandsynlighed_s > 1, returnerer BINOMIAL.FORDELING fejlværdien #NUM!

 • Den binomiale frekvensfunktion er:

  Ligning

  hvor:

  Ligning

  er KOMBIN(n;x).

  Fordelingsfunktionen er:

  Ligning

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

6

Antallet af gunstige udfald af forsøgene

10

Antallet af uafhængige forsøg

0,5

Sandsynligheden for et gunstigt udfald af hvert forsøg

Formel

Beskrivelse

Resultat

=BINOMIAL.FORDELING(A2;A3;A4;FALSK)

Sandsynligheden for at præcis 6 af 10 forsøg er gunstige

0,2050781

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×