Bånd, Hjælp og andre Microsoft Office-tastaturgenveje

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge tastaturet til at opnå adgang til båndet, som er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent, og til at navigere rundt i vinduet Hjælp. I dette emne angives også tastaturgenveje for grundlæggende Microsoft Office-funktioner.

Denne artikel indeholder

Tastaturadgang til Office Fluent-båndet

Tastaturgenveje til brug i vinduet Hjælp

Tastaturgenveje til grundlæggende funktioner i Microsoft Office

Adgang til Office Fluent-båndet via tastaturet

 1. Tryk på ALT.

  Der vises et tastetip over hver af de funktioner, der er tilgængelige i den aktuelle visning. Følgende eksempel er fra Microsoft Office Word.

  Bånd med viste tastetip

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Når du trykker på nogle bogstaver, vises flere tastetip. Hvis fanen Startside f.eks. er aktiv, og du trykker på I, vises fanen Indsæt sammen med tastetippet for grupperne på den pågældende fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet i den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for gruppen, der indeholder den ønskede kommando.

  Bemærk: Tryk på ALT for at annullere den handling, du foretager, og skjule tastetip.

  Tip: Hvis værdikontrolvinduet ikke kommer i fokus, når du har markeret det ved hjælp af tastetip, skal du trykke på ALT og derefter trykke på CTRL+TAB.

Toppen af siden

Tastaturgenveje til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp.

F1

Lukke vinduet Hjælp.

ALT+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til startsiden i Programnavn.

ALT+HOME

Markere det næste element i Hjælp-vinduet.

Tab

Markere det forrige element i Hjælp-vinduet.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det markerede element.

ENTER

I afsnittet Gennemse hjælpen til Programnavn i vinduet Hjælp skal du vælge det næste eller forrige emne.

TAB eller SKIFT+TAB

I afsnittet Gennemse hjælpen til Programnavn i vinduet Hjælp skal du udvide eller skjule det markerede emne.

ENTER

Vælge den næste skjulte tekst, det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et Hjælp-emne

TAB

Vælge den forrige skjulte tekst eller det forrige skjulte hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller skjult hyperlink.

ENTER

Flytte til det forrige Hjælp-emne (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Flytte til det næste Hjælp-emne (knappen Fremad).

ALT+HØJRE PIL

Rulle lidt op eller ned inden for det aktuelle Hjælp-emne.

PIL OP, PIL NED

Rulle mere op eller ned inden for det aktuelle Hjælp-emne.

PgDn, PgDn

Vælge, om Hjælp-vinduet skal vises som et tilknyttet vindue (side om side) eller et selvstændigt vindue (ikke side om side), der er skilt fra det aktive program.

ALT+U

Vise en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Dette kræver, at der er aktiv fokus på vinduet Hjælp (klik i vinduet Hjælp).

SKIFT+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk: Hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle emne i Hjælp, tryk F6 og tryk derefter CTRL+P.

CTRL+P

Ændre forbindelsestilstanden.

F6, og klik derefter på PIL NED

Skrive tekst i boksen Skriv de ord, der skal søges efter.

F6, og klik derefter på PIL NED

Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, feltet Skriv de ord, som du vil søge efter og listen Søg.

F6

Markere det næste og det forrige element i trævisning i en indholdsfortegnelse.

PIL OP, PIL NED

Udvide eller skjule det markerede element i trævisning i en indholdsfortegnelse.

VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Toppen af siden

Tastaturgenveje til grundlæggende funktioner i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gendanne størrelsen på det aktive vindue, efter at det har været maksimeret.

CTRL+F5

Gå til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (urets retning). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk: Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude ved at trykke på F6, kan du prøve at trykke på ALT for at fokusere på menulinjen eller båndet og derefter trykke på CTRL+TAB for at gå til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

SKIFT+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

CTRL+SKIFT+F6

Når et dokumentvindue ikke er maksimeret, skal du udføre kommandoen Flyt (i menuen Kontrolelement til vinduet). Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på ESC, når du er færdig.

CTRL+F7

Udføre kommandoen Størrelse (i vinduets kontrolmenu), hvis dokumentvinduet ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at ændre størrelse på vinduet, og tryk på tasten ESC, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun for nogle programmer i Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksimere eller gendanne et markeret vindue.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

Printscrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

ALT+PRINTSCRN

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre skrifttype.

Ctrl+Skift+F

Ændre skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+P

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte et tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte et tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte en linje op.

PIL OP

Flytte en linje ned.

PIL NED

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til begyndelsen af en linje.

Home

Flytte et afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte et afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

Ctrl+Home

Flytte til den næste titel eller pladsholder til brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den sidste pladsholder på en dias, vil dette indsætte en ny dias med det samme diaslayout som den oprindelige dias.

Ctrl+Enter

Gentage den sidste Find-handling.

Skift+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

Tab

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

PIL NED

Flytte til den forrige række.

PIL OP

Indsætte en fane i en celle

CTRL+TAB

Starte et nyt afsnit.

ENTER

Tilføje en ny række nederst på siden.

TAB ved slutningen af den sidste række

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (tryk eventuelt på F6 flere gange).

Bemærk: Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude ved at trykke på F6, kan du prøve at trykke på ALT for at fokusere på menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at gå til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude, når en menu eller værktøjslinje er aktiv. (Det kan være nødvendigt at trykke på CTRL+TAB mere end én gang).

CTRL+TAB

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Vise hele kommandosættet i opgaverudens menu.

CTRL+PIL NED

Flytte mellem valgmulighederne i en markeret undermenu eller flytte mellem visse indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OP

Åbne den markerede menu eller udføre handlingen for den valgte knap eller kommando.

MELLEMRUM eller ENTER

Åbne en genvejsmenu eller åbne en rullemenu for det markerede gallerielement.

SKIFT+F10

Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

HOME eller END

Rulle op eller ned i den valgte galleriliste.

PGUP eller PGDN

Flytte til toppen eller bunden af den markerede galleriliste.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Åbne opgaveruden Opslag.

Bemærk: Denne tastaturgenvej fungerer ikke i Microsoft Office PowerPoint eller Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+Klik

Få adgang til og bruge i-mærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. Skifter til næste i-mærke og viser den tilhørende menu eller meddelelse, hvis der er mere end ét i-mærke.

ALT+SKIFT+F10

Markere det næste element på menuen til et i-mærke.

Pil ned

Markere det forrige element på menuen til et i-mærke.

Pil op

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til et i-mærke.

ENTER

Lukke menuen eller meddelelsen for et i-mærke.

ESC

Tip

 • Du kan bede om at få afspillet en lyd, når der vises et i-mærke. Der skal være installeret lydkort på computeren, for at du kan høre lyde. Og Microsoft Office Sounds skal være installeret på computeren.

 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office Sounds fra Microsoft Office Online-webstedet. Når du har installeret lydfilerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 og Microsoft Office Word 2007:

  1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , og klik derefter på Programindstillinger.

  2. Klik på Avanceret.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd under Generelt, og klik derefter på OK.

   Bemærk: Når du markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, påvirkes alle Office-programmer, der understøtter brugen af lydfiler.

Tilpasse størrelsen på og flytte værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på ALT for at markere menulinjen.

 2. Tryk flere gange på CTRL+TAB for at markere den ønskede værktøjslinje eller opgaverude.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Ændre størrelsen på en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre værktøjslinjens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

  Flytte en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at placere værktøjslinjen. Tryk på CTRL+piletasterne for at flytte en pixel ad gangen. Hvis du vil ophæve forankringen af værktøjslinjen, skal du trykke på PIL NED gentagne gange. Hvis du vil forankre værktøjslinjen lodret på venstre eller højre side, skal du trykke på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL, når værktøjslinjen er helt i venstre eller højre side.

  Ændre en opgaverudes størrelse

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Brug PIL NED til at vælge kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen med én pixel ad gangen.

  Flytte en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Brug PIL NED til at vælge kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at placere opgaveruden. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen.

 4. Tryk på ESC, når du er færdig med at flytte eller ændre størrelsen.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

CTRL+TAB

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markerer eller fjerner markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Vælge en indstilling eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+ det understregede bogstav i et punkt

Åbne en markeret rulleliste.

ALT+PIL NED

Lukke en markeret rulleliste. Annullerer en kommando og lukker en dialogboks.

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsfelter i dialogbokse

En redigeringsboks er en tom boks, hvori du f.eks. kan indtaste eller indsætte dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til venstre.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbner mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Knappen Søg på Internettet Knapflade : Lukker dialogboksen og åbne websiden til søgning.

ALT+3

Knappen Slet Knapflade : Sletter den markerede mappe eller fil.

ALT+3

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Opretter en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skifter mellem de tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Knappen Funktioner: Viser menuen Funktioner.

ALT+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller en fil.

Skift+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i en dialogboks.

Tab

Åbne listen Søg i.

F4 eller ALT+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×