Avancerede indstillinger

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Redigeringsindstillinger

Når du trykker på Enter, flytte markeringen     Gør en tilstødende celle den næste aktive celle, når du trykker på ENTER i den aktuelle aktive celle. I feltet retning, du Angiv, hvilken tilstødende celle aktiveres.

Retning     Gør en tilstødende celle den næste aktive celle, når du trykker på ENTER i den aktuelle aktive celle. I feltet retning, du Angiv, hvilken tilstødende celle aktiveres.

Indsætte en decimal automatisk     Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist et tal med decimaltegn som standard.

 • Steder     Angiv antallet af decimaler i feltet pladser til at angive, hvor Microsoft Office Excel placerer decimaltegnet automatisk i det tal, der indtastes som konstanter i et regneark. Et positivt tal flytter decimalpunktet til venstre. et negativt tal flytter decimalpunktet til højre. Hvis feltet pladser er tom eller er angivet til 0 (nul), skal du angive decimaltegnet manuelt. Hvis du vil tilsidesætte denne indstilling, skal du skrive et decimaltegn i cellen, når du skriver antallet.

Aktivere fyldhåndtaget, og træk og slip af celler     Markér dette afkrydsningsfelt for at flytte og kopiere celler og data ved at trække. Når denne indstilling er markeret, kan du også trække fyldhåndtaget til at kopiere data og udfylde tilstødende celler med en række data.

 • Besked før overskrivning af celler     Viser en meddelelse, hvis du slipper celler over andre celler, der indeholder data.

Tillad redigering direkte i celler     Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere redigering i en celle ved at dobbeltklikke på cellen i stedet for ved at redigere indholdet af cellen i formellinjen.

Udvid dataområde formater og formler     Vælg automatisk formatere nye elementer, der er føjet til slutningen af en liste, så det svarer til formatet for resten af listen. Formler, der gentages i hver række er også kopieret. Hvis du vil udvides, formaterer og formler, der skal vises i mindst tre af de fem sidste rækker, før den nye række.

Aktivere automatisk angivelse af procenter     Vælg til at multiplicere med 100 alle tal, der er mindre end 1, som du indtaster i celler, der er formateret i procent Formatér. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at multiplicere med 100 alle de tal, du angiver i celler, der er formateret i procent formatere, herunder tal, der er lig med eller større end 1.

Autofuldførelse af celleværdier     Fuldfører tekstelementer, du begynder at skrive i en kolonne med data. Hvis de første par bogstaver, du skriver svarer til en eksisterende indtastning i kolonnen, udfylder Excel den resterende tekst for dig.

Zoome ved at dreje på IntelliMouse     Hvis du har Microsoft IntelliMouse pegeredskab, du angiver hjulknappen på zoom i stedet for rullepanel i dit regneark eller diagramark ark.

Advare brugeren, når en potentiel tidskrævende operationen finder sted     Vælg, hvis du vil have besked, når handlingen påvirker et stort antal celler, og det kan tage lang tid at behandle.

 • Når dette antal celler (i tusinder) påvirkes     Kan du angive det maksimale antal celler, der påvirkes af handlingen uden at få besked. Hvis flere celler end det maksimale antal celler påvirkes, får du besked.

 • Brug systemseparatorer     Vælg for at bruge standard decimaltal og tusindtalsseparator separatorer. Fjern markeringen for at angive alternative separatorer.

  • Decimalseparatoren     Fjern Brug systemseparatorer for at ændre standarddecimalseparatoren skal, vælge standardseparatoren i feltet decimalseparatoren, og skriv derefter den separator, du vil bruge.

  • Tusindtalsseparator separator     Hvis du vil ændre standardseparatoren tusindtalsseparator, fjern markeringen i Brug systemseparatorer skal du vælge standardseparatoren i den tusindtalsseparator separator, og skriv derefter den separator, du vil bruge.

Klippe, kopiere og indsætte

Knapper til indstillinger for Sæt ind     Vælg have Excel til at vise en dialogboks med specielle indstillinger automatisk, når du indsætter, som Kun formatering og Sammenkæd celler.

Vis indstillinger for Indsæt knapper     Vælg have Excel til at vise en dialogboks med specielle indstillinger automatisk, når du indsætter celler, rækker eller kolonner, som Formatering samme som ovenfor, og Ryd formatering.

Klippe, kopiere, og Sorter indsatte objekter med deres overordnede celler     Bevarer grafikobjekter, knapper, tekstbokse, tegnede objekter og deres tilhørende celler, når du klippe, kopiere, filtrere og sortere billeder i et regneark.

Vis

Vis dette antal seneste dokumenter     Viser en liste over senest benyttede projektmapper under Seneste dokumenter, når du klikker på knappen Microsoft Office Office-knapflade , så du hurtigt kan åbne disse projektmapper. Angiv antallet af projektmapper, som du vil have vist i feltet Vis dette antal seneste dokumenter. Angiv eller Vælg et positivt tal mellem 0 og 50.

Måleenheder     Kan du vælge de enheder, som du vil have vist på indstillingen Vis lineal Layout.

Vise alle vinduer i proceslinjen      Vælg at få vist flere projektmapper på proceslinjen i Windows.

Vise formellinjen     Vises på formellinjen. Der vises på formellinjen øverst i regnearket.

Viser funktionen skærmtip     Viser korte beskrivelser af de funktioner, du vælger på listen over funktioner, der vises, når autofuldførelse af formel er slået til.

Vis diagram elementnavne peges     Viser navnet på et diagramelement, når du holder markøren over den.

Vise punkt dataværdier peges     Viser værdien af et datapunkt, når du holder markøren over den.

Vis for celler med kommentarer     Vælg en af følgende indstillinger for at finde ud af, hvordan kommentarer vises i regnearket.

 • Ingen kommentarer eller indikatorer     Skjuler kommentarer og kommentarindikatorer i celler, der indeholder kommentarer, der er vedhæftet.

 • Kun indikatorer og kommentarer, når der peges     Viser en lille trekant i øverste højre hjørne af en celle, når der er en kommentar, der er knyttet til cellen. Kommentarer vises kun, når en musemarkøren over en celle, der indeholder en kommentar.

 • Kommentarer og indikatorer     Viser kommentaren og kommentarindikator, en lille trekant i øverste højre hjørne af en celle, når der er en kommentar, der er knyttet til cellen.

Visningsindstillinger for denne projektmappe

Visningsindstillinger for denne projektmappe     Vælg projektmappen på denne liste, der påvirkes af følgende indstillinger.

Vis vandret rullepanel     Viser det vandrette rullepanel nederst i regnearket.

Vis lodret rullepanel     Viser det lodrette rullepanel i højre side af regnearket (når du bruger venstre mod højre-sprog tilstand) eller i venstre side (når du bruger højre mod venstre-sprog tilstand).

Vise arkfaner     Viser regnearksfaner, så du kan flytte mellem og vælge individuelle regneark. Regnearksfaner vises nederst i regnearksvinduet.

Gruppere datoer i menuen AutoFilter     Ændres den hierarkiske gruppering af datoer til listeform i forbindelse med datoer i listen over datoer i bunden af menuen AutoFilter i et datofilter. For eksempel kan du filtrere for lige tocifrede årstal ved manuelt at vælge tocifrede årstal på en forbindelse liste.

Objekter, vise     Vælg en af følgende indstillinger for at få vist eller skjule grafikobjekter i projektmappen.

 • Alle     Viser alle grafikobjekter, knapper, tekstbokse, tegnede objekter og billeder.

 • Intet (Skjul objekter)     Skjuler alle grafikobjekter, knapper, tekstbokse, tegnede objekter og billeder. Skjulte objekter udskrives ikke.

Visningsindstillinger for dette regneark

Visningsindstillinger for dette regneark    Markér regnearket på denne liste, der påvirkes af følgende indstillinger.

Vis række- og kolonneoverskrifter     Viser række tal, i venstre side (når du bruger venstre mod højre-sprog tilstand) eller til højre (når du bruger højre mod venstre-sprog tilstand) af regneark og kolonne bogstaverne øverst i regnearket.

Vis formler i celler i stedet for deres beregnede resultater     Viser formlerne i celler i stedet for de værdier, der resulterer i formlerne.

Vis sideskift     Viser sideskift, som er oprettet automatisk i Microsoft Excel.

Vis et nul i celler, der har nulværdi     Viser et 0 (nul) i celler, der indeholder nulværdier.

Vis dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition     Viser dispositionssymboler. Dispositionssymbolerne vises ikke, medmindre regnearket indeholder en disposition.

Vise gitterlinjer     Viser cellegitterlinjer. For at udskrive gitterlinjer, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Udskriv er markeret under gitterlinjer i gruppen Arkindstillinger under fanen Sidelayout.

 • Gitterlinjefarve     Indstiller farven for gitterlinjer. Hvis du klikker på automatisk, er gitterlinjefarven baseret på den tekstfarve, der er defineret i Windows Kontrolpanel.

Formler

Aktivér flertrådet beregning     Denne indstilling kan er valgt som standard, hurtigt beregning ved hjælp af flere processorer. Vær opmærksom på, at Excel understøtter kun ved hjælp af op til 64 processorer.

Antallet af beregningen tråde     Kan du angive antallet processorer, der bruges til beregning.

 • Brug alle processorer på denne computer     Denne indstilling, der er valgt som standard, bruger alle de processorer, der er tilgængelige på din computer.

 • Manuel     Kan du angive antallet processorer, som du vil bruge. Angiv et positivt tal mellem 1 og 1024 i feltet Manuel.

Ved beregning af denne projektmappe

Ved beregning af denne projektmappe    Vælg projektmappen på denne liste, der påvirkes af følgende indstillinger.

Opdatere kæder til andre dokumenter     Beregner og opdaterer formler, der indeholder referencer til andre programmer.

Angive præcision som vist     Ændrer permanent gemte værdier i cellerne fra fuld præcision (15 cifre) til et andet format, herunder antal decimaler.

Brug 1904-datosystem     Ændres startdatoen, beregnes alle datoer fra 1 januar 1900 til 2 januar 1904.

Gemme værdier fra eksterne kæder     Gemmer kopier af værdier i et eksternt dokument, der er knyttet til et Excel-regneark. Hvis et regneark med links til store områder i et eksternt dokument kræver en meget stor mængde diskplads eller tager meget lang tid at åbne, kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Gem værdier fra eksterne kæder reducere diskplads og det aktuelle klokkeslæt, der er behov for at åbne arbejdet ark.

Generelt

Tilbagemelding med lyd     Afspiller tilgængelige lyde, der er knyttet til Microsoft Office-programhændelser, som åbne, gemme, udskrive filer og viser fejlmeddelelser. Du kan ændre lyde, der er tildelt til forskellige hændelser i Kontrolpanel. Klik på knappen Start i Microsoft Windows, og klik derefter på Kontrolpanel. Klik på Hardware og lyd, og klik derefter på lyd i Windows Vista. Klik på fanen lyde. Hvis du vil ændre den lyd, der er knyttet til en begivenhed, klik på program hændelsen på listen og vælge en lyd til at anvende. Klik på lyd, tale og lydenheder i Windows XP. Klik på Skift lyd farveskema, og klik derefter på fanen lyde. Hvis du markerer eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd i et Office-program, er det også slået til eller fra for alle andre Office-programmer. Computeren skal have et lydkort fleste lyde.

Tilbagemelding med animation     Viser regnearkets bevægelse og ændres, når du indsætter eller sletter celler, rækker eller kolonner. Animation muligvis langsommere skærmvisning på visse systemer.

Ignorer andre programmer, der bruger Dynamic Data Exchange (DDE)     Forhindrer udveksling af data med andre programmer, der bruger Dynamic Data Exchange (DDE).

Spørg, om kæder skal opdateres automatisk     Viser en meddelelse, hvor du kan bekræfte før sammenkædede elementer opdateres.

Vis tilføjelsesprogrammet fejl grænseflade     Viser fejl i brugergrænsefladen i tilføjelsesprogrammer, du installere og bruge.

Skala indhold til A4 eller 8.5 x 11" papirstørrelser     For nogle lande eller områder er standardpapirstørrelsen bogstav. for andre er standardstørrelsen A4. Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have Excel til automatisk at justere dokumenter, der er formateret til standardpapirstørrelsen for et andet land eller område (for eksempel A4), så de udskrives korrekt på standardpapirstørrelsen for dit land eller område (for eksempel bogstav). Denne indstilling påvirker udskriften for kun. Den påvirker ikke formateringen af dokumentet.

Ved start åbnes alle filer i     Ved start åbnes Excel automatisk filer fra den mappe, du skriver i dette tekstfelt. Skriv hele stien til mappen i tekstfeltet for at angive placeringen af filerne.

Web-indstillinger      Angiver indstillinger for, hvordan Excel-data ser og skal reagere, når dataene er vist i en webbrowser.

Tjenesteindstillinger     Kan du angive indstillinger for kunde feedback og dokument administration.

Lotus-kompatibilitet

Microsoft Office Excel menutasten     Angiver nøglen, som du kan bruge til at få adgang til kommandoerne på båndet, som er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Overgang navigationstaster     Aktiverer et alternativt sæt taster til navigation i regnearket, formler, etiketter og andre handlinger.

Lotus kompatibilitetsindstillingerne for

Lotus kompatibilitetsindstillingerne for     Markér regnearket på denne liste, der påvirkes af følgende indstillinger.

Overgang formel beregning     Åbner og evaluerer Lotus 1-2-3-filer uden at miste eller ændre oplysninger. Når denne indstilling er markeret, evaluerer Excel tekststrenge som 0 (nul), booleske udtryk som 0 eller 1 og databasekriterier efter regler, der bruges i Lotus 1-2-3.

Overgang formler     Konverterer formler, der er angivet i Lotus 1-2-3 slip 2,2 syntaks til Excel-syntaks, og gør navne, der er defineret i Excel opfører sig som navne, der er defineret i Lotus 1-2-3.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×