Avancerede PowerPoint-indstillinger

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Mange mindre ofte anvendte PowerPoint indstillinger er placeret i ruden Avanceret i dialogboksen PowerPoint-indstillinger.

Redigeringsindstillinger

Markér automatisk hele ord     Markér dette afkrydsningsfelt for at markere hele ordet, når du klikker på et ord, eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at vælge et enkelt bogstav i et ord, når du klikker på et ord.

Tillad tekst, der trækkes til og sænket     Markér dette afkrydsningsfelt for at flytte eller kopiere tekst i en præsentation eller fra PowerPoint til en anden Microsoft Office-program ved at trække teksten, eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre at trække tekst for at flytte eller kopiere den.

Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst     Markér dette afkrydsningsfelt, når du arbejder med tekst på forskellige sprog. PowerPoint registrerer automatisk det sprog, hvor indsætningspunktet er placeret, og skifter til det korrekte tastatursprog.

Antal handlinger, der kan fortrydes     På værktøjslinjen Hurtig adgang kan du bruge kommandoen Fortryd til at fortryde en eller flere af de seneste ændringer, du har foretaget i din præsentation. I dette felt skal du angive det antal gange, du kan klikke på Fortryd for at fortryde ændringerne på et givet tidspunkt.

Værktøjslinjen Hurtig adgang/Fortryd
Kommandoen Fortryd på værktøjslinjen Hurtig adgang

Klippe, kopiere og indsætte

'Smart' klip og sæt ind-redigering     Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have PowerPoint til at justere afstanden mellem ord og objekter, som du indsætter i præsentationen. 'Smart' klip og sæt ind-redigering sikrer, at det indsatte indhold ikke kan køre op imod andre ord eller objekter, der vises før eller efter det indhold, du indsætter. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil have PowerPoint til automatisk at justere afstanden mellem ord eller objekter.

Vis knapper med indstillinger for Sæt ind     Markér dette afkrydsningsfelt for at vise knapperne Indstillinger for Sæt ind, eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule knapperne Indstillinger for Sæt ind. Knapperne med Indstillinger for Sæt ind vises sammen med den tekst, du sætter ind. Ved hjælp af disse knapper kan du hurtigt vælge mellem at beholde kildeformateringen eller kun at indsætte tekst.

Bemærk!: Når du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Vis knapper med indstillinger for Sæt ind slår du funktionen fra i alle Office-programmer, hvor det er muligt.

Pen (kun PowerPoint 2016)

Brug pennen til at vælge og arbejde med indhold som standard     Hvis du ikke vil være automatisk i tilstanden håndskrift, når Office registrerer din aktive pen, kan du vælge dette afkrydsningsfelt for at bruge din pen til at markere objekter som standard.

Billedstørrelse og -kvalitet (PowerPoint 2010, 2013, 2016)

Indstillinger, du angiver i denne sektion, gælder kun for den præsentationsfil, der er åben på tidspunktet.

Fjern redigeringsdata     Hvis du har beskåret et billede eller foretaget andre ændringer af billedet, f.eks. anvendelse af en kunstnerisk effekt eller ændring af et billedes lysstyrke, kontrast eller skarphed, gemmes oplysninger om, hvordan man gendanner disse ændringer, i filen. Du kan reducere størrelsen på filen ved at slette disse redigeringsdata. Hvis du vælger denne indstilling, bliver filen mindre, men hvis du vil fortryde dine ændringer, skal du indsætte billedet i filen igen, hvis du vil fortryde de ændringer, du har foretaget. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Reduceér størrelsen af et billede.

Komprimér ikke billeder i filen     Det sparer plads at komprimere billeder i en fil, men det forringer billedkvaliteten. Hvis billedkvalitet er vigtigere for dig end filstørrelse, skal du markere dette afkrydsningsfelt. Se Reducér filstørrelsen på et billede, hvis du vil komprimere et enkelt billede eller angive andre indstillinger for billedkvalitet eller opløsning.

Standardopløsning / angivet standarddestinationsoutput til    PPI (pixel per inch) er en måling af billedopløsning. Jo højere PPI værdi, jo mere omfattende billede. Høj pålidelighed opløsning bevarer billedkvaliteten, men kan øge størrelsen af din præsentation.

Diagramindstillinger (PowerPoint 2013, 2016)

Egenskaberne følger diagramdatapunktet for alle nye præsentationer     Markér dette afkrydsningsfelt for at få brugerdefineret formatering og diagramdatanavne til at følge datapunkter, når de flyttes eller ændres i diagrammet. Denne indstilling gælder for alle præsentationer, der oprettes herefter.

Egenskaberne følger diagramdatapunktet for den aktuelle præsentation     Markér dette afkrydsningsfelt for at få brugerdefineret formatering og diagramdatanavne til at følge datapunkter, når de flyttes eller ændres i diagrammet. Denne indstilling gælder kun for den aktuelle præsentation.

Vis

Vis dette antal seneste dokumenter/præsentationer     Angiv antallet af senest åbnede eller redigerede præsentationer, der skal vises på listen Seneste dokumenter.

 • Hvis du vil have vist listen Seneste præsentationer i PowerPoint 2013 eller 2016, skal du klikke på Filer > Åbn.

 • Hvis du vil have vist listen Seneste præsentationer i PowerPoint 2010, skal du klikke på Filer > Seneste.

 • Få vist listen Seneste dokumenter i PowerPoint 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og listen vises til højre for menuindstillinger.

Få hurtig adgang til dette antal seneste præsentationer     (PowerPoint 2013, 2016) Der vises en liste med hurtig adgang til de seneste præsentationer nederst til venstre i vinduet efter kommandoen Indstillinger, som vist på nedenstående billede, markeret med 1.

Vis dette antal frigjorte seneste mapper     (PowerPoint 2013, 2016) Der vises en liste med hurtig adgang til de seneste mapper på fanen Seneste i dialogboksen Åbn, som vist på nedenstående billede, markeret med 2. Angiv antallet af mapper, du vil have vist der, når du vælger en bestemt kilde, f.eks. OneDrive eller Denne pc.

Hurtig adgang og listen Seneste i PowerPoint 2016

Vis alle vinduer på proceslinjen     (PowerPoint 2007) Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have PowerPoint 2007 til at vise alle vinduer (identificeres ved hjælp af individuelle filnavne) på Microsoft Windows-proceslinjen, så du hurtigt og nemt kan flytte mellem præsentationer, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du kun vil vise det aktive præsentationsvindue.

Vis genvejstaster i skærmtip     Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist tastaturgenveje i alle Skærmtip, eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule tastaturgenveje i alle skærmtip.

Vis lodret lineal     Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist den lodrette lineal, eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule den lodrette lineal. Den lodrette lineal er en linje, der vises sammen med din PowerPoint-præsentation, og som du kan bruge til at måle og justere objekter efter.

Bemærk!: Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis lodret lineal, og du markerer afkrydsningsfeltet Lineal i gruppen Vis på fanen Vis/skjul, vises den vandrette og lodrette lineal. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Vis lodret lineal, og du markerer afkrydsningsfeltet Lineal i gruppen Vis på fanen Vis/skjul, vises kun den vandrette lineal.

Deaktivér hardwaregrafikacceleration     (PowerPoint 2010, 2013, 2016) Brug af hardwaregrafikacceleration øger hastigheden af ydeevnen, når du afspiller din præsentation. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, deaktiveres brugen af den pågældende hardwaregrafikacceleration. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Tip til forbedring af lyd- og videoafspilning og kompatibilitet.

Deaktivér hardwaregrafikacceleration af slideshow     (PowerPoint 2013, 2016) Hvis du bruger overgange mellem slides, og de ikke opfører sig som forventet (dvs. du ser skærmbilleder, der blinker sort, i stedet for de overgange, du har valgt), skal du prøve at markere dette afkrydsningsfelt.

Automatisk udvide skærm, når du præsenterer på en bærbar computer eller tablet     (PowerPoint 2013, 2016) Hvis du vil slå fra brug af præsentationsvisning, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt for. Som standard bruger PowerPoint præsentationsvisning til diasshow. Denne tilstand udvider"" computerens skrivebord, opretter to separate skærme på præsentationsværtens computer. Én skærm er den indbyggede skærm på præsentationsværtens bærbare computer eller tablet. Anden skærmen er den viste enhed eller projektor, der er knyttet til præsentationsværtens bærbare computer eller tablet.

Vis tilstedeværelsesflag for markerede elementer     (PowerPoint 2016) Denne indstilling bruges, når du arbejder på en præsentation, der er delt med andre. Hvis du vælger et element, som en anden er i gang med at redigere, vises der et lille flag for at angive, hvem der aktuelt redigerer det pågældende element.

Åbn alle dokumenter med denne visning     Vælg en indstilling på listen for at angive, at alle præsentationer åbner i en bestemt visning, hver gang du starter PowerPoint.

Slideshow

Vis menuen på højre museknap, klik på     Markér dette afkrydsningsfelt for at vise en genvejsmenu, når du højreklikker på et dias i visningen SlideShow, eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre visning af genvejsmenuen.

Vis genvejsmenu     Markér dette afkrydsningsfelt for at vise en værktøjslinje nederst i en præsentationen i fuldskærmsvisning, som gør det muligt at navigere mellem slides og anvende anmærkninger på din præsentation, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at skjule værktøjslinjen.

Spørg beholde håndskrevne anmærkninger ved afslutning     Markér dette afkrydsningsfelt for at blive bedt om at gemme ændringerne når du tegne på eller fremhæve slides under en præsentationeller Ryd dette afkrydsningsfelt for at afslutte uden at blive bedt om at gemme dine håndskrevne anmærkninger.

Afslut med sort slide     Markér dette afkrydsningsfelt for at indsætte et sort slide i slutningen af din præsentation, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at afslutte din præsentation uden et sort slide. Hvis du fjerner markeringen af dette afkrydsningsfelt, er det sidste, dit publikum får vist, det sidste slide i præsentationen i stedet for et sort slide.

Udskriv

Udskriv i baggrunden     Markér dette afkrydsningsfelt for at arbejde i PowerPoint, mens du udskriver din præsentation (udskrivning kan sænke svartid i PowerPoint ), eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at deaktivere udskrivning i baggrunden, når du vil have hurtig svartid, mens du arbejder i PowerPoint.

Udskriv TrueType-skrifttyper som grafik     Markér dette afkrydsningsfelt for at omdanne dine skrifttyper til vektorgrafik så skrifttyperne udskrives tydeligt og i en hvilken som helst størrelse (eller skala), eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis udskriftskvaliteten eller skalerbarheden ikke er vigtig for dig.

Udskriv integrerede objekter med printerens opløsning     Markér dette afkrydsningsfelt, når du vil have kvalitetsudskrifter af indsatte objekter, f.eks. cirkeldiagrammer eller tabeller, eller ryd dette afkrydsningsfelt for at ignorere forvrængede eller lodret strakte objekter, når du udskriver.

Høj kvalitet Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil kunne se forbedringerne i dine udskriftsjob, f.eks. øget opløsning, blandet transparent grafik eller udskrevne bløde skygger. Ved at vælge denne indstilling får du det bedst mulige output, men udskrivningen kan tage længere tid.

Juster gennemsigtig grafik med printerens opløsning Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil sikre, at dit gennemsigtige indhold opstilles korrekt i forhold til alt andet indhold. Hvis du vælger denne indstilling, bruger PowerPoint printerens opløsning til udskrivning, hvilket kan sænke ydeevnen, hvis printeren har en meget høj opløsning.

Ved udskrivning af dette dokument

Ved udskrivning af dette dokument     På denne liste skal du vælge den præsentation, du vil anvende indstillingerne på og derefter klikke på en af følgende:

 • Benyt de senest anvendte udskriftsindstillinger     Klik på denne knap, hvis du vil udskrive præsentationen ud fra de indstillinger, du tidligere har brugt i dialogboksen Udskriv.

 • Benyt disse udskriftsindstillinger     Klik på denne knap for at vælge nye udskriftsindstillinger for præsentationen, og gør derefter følgende:

  • Udskriftsområde     Vælg på listen, hvad du vil udskrive.

  • Farve/gråtoneskala     På denne liste skal du vælge den ønskede indstilling. Hvis du vil have oplysninger om udskrivning af farve, gråtoneskala eller sort-hvid, skal du se Udskriv dine slides.

  • Udskriv skjulte slides     Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil udskrive slides, som du tidligere har skjult, eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du kun vil udskrive slides, som ikke er skjult. Du kan finde oplysninger om, hvorfor det kan være relevant at skjule et slide, og hvordan du skjuler et slide, under Skjul eller vis et slide.

  • Skaler til papir     Markér dette afkrydsningsfelt for at skalere indholdet af et slide, en uddelingskopi eller en noteside til at passe til den papirstørrelse, der skal udskrives på, eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at udskrive standardskrifttypen og standardobjektstørrelser på standardpapirstørrelsen.

  • Ramme om slides     Markér dette afkrydsningsfelt for at tilføje en kant-lignende ramme omkring hver slide, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke vil have en ramme omkring hver slide.

Gem

Sammenkæd lyde med filer, der er større end X KB     Angiv den størrelse, som lydfiler skal sammenkædes med frem for at blive integreret i din præsentation.

Bemærk!: Du kan kun integrere WAV-filer i en præsentation. Alle andre lydformater kan sammenkædes uanset deres filstørrelse.

Generelt

Tilbagemelding med lyd     Markér dette afkrydsningsfelt for at afspille en lyd, når der vises en fejlmeddelelse, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke vil høre en lyd, når der vises en fejlmeddelelse.

Bemærk!: Hvis du vil bruge denne funktion, skal din computer have et lydkort, en mikrofon samt højttalere.

Vis fejl i grænseflade i tilføjelsesprogrammer     Hvis du er udvikler, skal du markere dette afkrydsningsfelt for at vise fejl i din brugergrænseflades tilpasningskode, eller du skal fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at skjule fejlene.

Vis Office.com indhold, som er indsendt af kunder     Vælg denne indstilling for at få vist skabeloner og billeder, der er oprettet af kunder, ud over det indhold, der leveres af Microsoft Office.

Webindstillinger     (PowerPoint 2007) Klik på denne knap for at angive kriterier for browsere, filtyper, billeder, kodning og skrifttyper for en webbaseret præsentation.

Tjenesteindstillinger     (PowerPoint 2007) Klik på denne knap for at få vist indstillinger for administration af dokumenter, der er en del af et arbejdsområde eller SharePoint-websted.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×