Automatisk justere og fordele afstanden mellem figurer og omarrangere figurer i et diagram

Visio indeholder flere værktøjer til at arrangere figurer og forbindelser jævnt og pænt. Det er en god ide at bruge forskellige værktøjer på forskellige tidspunkter, når du opretter diagrammer. Med nogle værktøjer kan du foretage små justeringer af figurernes placering, og med andre kan du omarrangere hele diagrammer. Værktøjerne er organiseret i disse fire områder:

 • Knappen Automatisk justering og mellemrum

  BrugAutomatisk justering og mellemrum, hvis du er tilfreds med diagrammets layout, men bare vil gøre det lidt pænere og rette forbindelserne ud uden at flytte meget rundt på tingene.

 • Placeringskommandoer

  Bruge kommandoerne under knappen Placering, hvis du kun vil rette justeringen eller kun rette afstanden mellem markerede figurer, eller hvis du vil rotere eller spejlvende diagrammet.

 • Galleriet Nyt sidelayout

  Brug galleriet Nyt sidelayout, hvis du vil prøve et nyt layout til diagrammet uden nødvendigvis at skulle beholde figurernes oprindelige placering.

 • Skabelonspecifikke layoutkommandoer

  Nogle diagramskabeloner har deres egne layoutkommandoer, der er udviklet specielt til den pågældende diagramtype, herunder skabelonerne Organisationsdiagram og Brainstormingdiagram.

Knappen Automatisk justering og mellemrum

Knappen Automatisk justering og mellemrum findes i gruppen Arranger på fanen Startside. Med dette værktøj kan figurerne mere eller mindre beholde deres aktuelle placering, men de justeres i forhold til hinanden, og afstanden mellem dem fordeles jævnt.

 1. Markér de figurer, du vil justere og fordele afstanden mellem, eller klik uden for diagrammet for at fjerne en markering. Hvis du ikke markerer noget, påvirkes alle figurerne.

 2. Klik på Automatisk justering og mellemrum.

Toppen af siden

Placeringskommandoer

Knappen Placering findes i gruppen Arranger under fanen Startside. Klik på pilen for at se kommandoer til at justere, fordele afstanden mellem og orientere de markerede figurer.

Justere figurer

Kommandoerne i dette afsnit bruges til at justere figurer uden at ændre afstanden mellem dem. Du kan holde markøren over en kommando for at se et eksempel på, hvilken virkning den har, før du foretager ændringen.

Sådan bruges Automatisk justering

 1. Markér de figurer, du vil justere.

 2. Klik på Placering i gruppen Arranger under fanen Startside.

 3. Klik på Automatisk justering.

Sådan angives en justeringsretning

 1. Markér den figur, du vil justere andre figurer efter, tryk derefter på Skift, og klik på de figurer, du vil justere efter den.

  Den primære figur har en tyk magenta kontur.

 2. Klik på Placering i gruppen Arranger under fanen Startside.

 3. Klik på den ønskede justeringsindstilling.

De specifikke justeringskommandoer bruges til at justere de markerede figurer efter den primære figur. Med kommandoen Automatisk justering justeres de dog ikke efter den primære figur.

Områdefigurer

Kommandoerne i dette afsnit bruges til at fordele afstanden jævnt mellem figurer uden at ændre justeringen af dem. Du kan holde markøren over en kommando for at se et eksempel på, hvilken virkning den har, før du foretager ændringen.

Sådan bruges Automatisk mellemrum

 1. Markér de figurer, du vil fordele afstanden mellem, eller klik uden for diagrammet for at fjerne en markering. Hvis du ikke markerer noget, påvirkes alle figurerne.

 2. Klik på Placering i gruppen Arranger under fanen Startside.

 3. Klik på Automatisk mellemrum for at flytte alle de markerede figurer til en angivet afstand i forhold til tilgrænsende figurer.

  Klik på Indstillinger for afstand, og angiv derefter afstanden.

Sådan bruges distributionsindstillingerne

Afstandskommandoerne fra tidligere versioner af Visio er stadig tilgængelige, hvilket giver andre afstandsindstillinger.

 1. Vælg tre eller flere figurer ved at holde Skift eller Ctrl nede, mens du klikker på figurerne. Kommandoerne til fordeling af figurer er deaktiveret, hvis du ikke markerer tre eller flere figurer.

 2. Klik på Placering i gruppen Arranger under fanen Startside, og peg derefter på Områdefigurer.

 3. Vælg en indstilling for fordelingen. Klik på Flere distributionsindstillinger for at åbne dialogboksen Fordel figurer.

  • Ved lodret fordeling defineres grænserne af de øverste og nederste figurer i markeringen.

  • Ved vandret fordeling defineres grænserne af figurerne længst til venstre og længst til højre i markeringen.

  • Du kan tilføje hjælpelinjer og fastklæbe figurerne til dem ved at markere afkrydsningsfeltet Opret hjælpelinjer, og fastklæb figurer til dem.

Fjerne figurer fra sideskift

Hvis et diagram skal udskrives, kan du sikre dig, at ingen figurer deles ved sideskift.

 1. Markér de figurer, du vil fjerne fra sideskift, eller klik uden for diagrammet for at fjerne en markering. Hvis du ikke markerer noget, påvirkes alle figurerne.

 2. Klik på Placering i gruppen Arranger på fanen Startside.

 3. Peg på Områdefigurer, og klik derefter på Fjern fra sideskift

En anden mulighed er at indstille Automatisk justering og mellemrum, så disse kommandoer bruges til at forhindre, at der placeres figurer på sideskift.

 1. Klik på Placering i gruppen Arranger på fanen Startside.

 2. Peg på Områdefigurer, og kontrollér, om Undgå sideskift er markeret. Hvis ikke, skal du markere feltet.

Orientere figurer

Kommandoerne i undermenuen Roter figur bruges til at rotere eller spejlvende en markeret figur.

 • Markér en figur, og klik derefter på den relevante kommando.

Hvis mere end én figur er markeret, bliver de roteret eller spejlvendt med disse kommandoer, samtidig med at de bevarer deres relative placering i forhold til hinanden, som om siden blev vendt.

Til sammenligning bruges kommandoerne i undermenuen Roter diagram til at rotere eller spejlvende diagramretningen, mens figurens retning bevares, som det var.

Toppen af siden

Galleriet Nyt sidelayout

Nyt sidelayout findes i gruppen Layout på fanen Design. Hvis du har et simpelt diagram, og du ikke er sikker på, hvordan du bedst arrangerer det, skal du vælge de figurer, du vil omarrangere, eller klikke uden for diagrammet for at fjerne en markering, så alle figurer påvirkes. Prøv derefter at holde musemarkøren over de forskellige design i galleriet for at se, hvilken virkning de har. Du kan se et eksempel på et layout uden at anvende det, før du klikker på det.

Toppen af siden

Skabelonspecifikke layoutkommandoer

Hvis den skabelon, du bruger til et diagram, har en særlig fane til den specifikke diagramtype, som f.eks. skabelonerne Organisationsdiagram og Brainstormingdiagram, skal du kontrollere, om skabelonen har en layoutkommando til det pågældende diagram. Hvis det er tilfældet, kan du prøve den og se, om du synes om resultatet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×