Automatisk formatering

Når du bruger funktionen Autoformat, kan du hurtigt anvende formatering som overskrifter, opstillinger med tal/bogstaver, kanter, tal, symboler og brøker på teksten.

Hvis du vil formatere en dato i Excel, skal du se Formatér en dato, som du vil.

Nedenfor finder du en liste over ting, du bør overveje, når du arbejder med automatisk formatering:

 • Indstillingerne for Autoformat under skrivninger globale indstillinger, der gælder for alle filer i et program.

 • Indstillingerne for Autoformat under skrivningkan ikke anvendes på den tekst, der tidligere er skrevet i følgende Microsoft Office 2010-programmer: Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher og Visio.

 • Hvis du vil deaktivere al automatisk formatering i et program, skal du rydde alle indstillingerne for Autoformat under skrivningi det pågældende program.

Hvilket Microsoft Office 2010-program bruger du?

Word

Fortryd automatisk formatering

Slå indstillinger for automatisk formatering til eller fra

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

Anvend under skrivning

Automatisk under skrivning

Outlook

Fortryd automatisk formatering

Slå indstillinger for automatisk formatering til eller fra

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

Anvend under skrivning

Automatisk under skrivning

Excel

Fortryd automatisk formatering

Slå automatisk formatering til eller fra

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

Anvend, mens du arbejder

Automatisk, mens du arbejder

PowerPoint

Fortryd automatisk formatering

Slå automatisk formatering til eller fra

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

Anvend under skrivning

Publisher

Fortryd automatisk formatering

Slå automatisk formatering til eller fra

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

Anvend under skrivning

Visio

Fortryd automatisk formatering

Slå automatisk formatering til eller fra

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

Word

Du kan automatisk formatere et dokument, enten mens du skriver, eller efter at du har skrevet det. I begge tilfælde kan du styre, hvilke automatiske ændringer der foretages i Word. Du kan også slå automatisk formatering fra.

Fortryde automatisk formatering

Når der anvendes automatisk formatering i Word, kan du klikke på knappen Knapflade Indstillinger for Autokorrektur, som vises, og vælge at:

 • Fortryde formateringen (og du vælger at annullere ændringen, efter at du har fortrudt) for kun denne forekomst

 • Ændre de angivne indstillinger for Autoformat globalt ved at klikke på indstillingen for at standse, så ændringen ikke længere foretages i Word

 • Ændre indstillingerne for Word ved at klikke på Styring af indstillinger for Autoformat.

Øverst på siden

Slå indstillinger for automatisk formatering til eller fra

Når du angiver indstillingerne under fanen Autoformat under skrivning, kan teksten automatisk formateres i Word, mens du skriver dokumentet. Hvis du f.eks. skriver et tal efterfulgt af et punktum eller en bindestreg efterfulgt af et mellemrum eller en tabulator efterfulgt af tekst, ændres teksten til en opstilling med tal i Word.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillingerunder Hjælp.

 3. Klik på Korrektur.

 4. Klik på Indstillinger for autokorrekturunder Indstillinger for Autokorrektur.

 5. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

 6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for de indstillinger, du vil aktivere eller deaktivere. Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i afsnittet nedenfor.

Øverst på siden

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

 • "Lige anførselstegn" med krøllede    Erstatter lige anførselstegn ( " " ) og lige apostroffer ( ' ) med krøllede, indledende og afsluttende anførselstegn ( ) og krøllede apostroffer ( ).

 • Brøker (1/2) med brøktegn (½)    Erstatter skrevne brøker (1/2) med et enkelt brøktegn (½).

  Denne indstilling erstatter kun følgende skrevne brøker: 1/4, 1/2 og 3/4.

 • *Fed* og _kursiv_ med ægte formatering    Anvender fed skrifttype på al tekst omsluttet af stjerner (*) og anvender kursiv på al tekst omsluttet af understregningstegn (_). Således bliver f.eks. *computer* til computer, og _computer_ bliver til computer.

 • Internet- og netværksstier med hyperlinks    Erstatter skrevne internetadresser, netværksstier og e-mail-adresser med hyperlinks.

 • Engelske ordenstal (1st) med hævet skrift    Erstatter engelske ordenstal, der viser den forholdsmæssige placering af et element i en sekvens (f.eks. 1st, 2nd eller 3rd) med hævet skrift ( 1st skrevet med hævet skrift ).

 • Bindestreger (--) med lang tankestreg (—)    Erstatter en dobbelt bindestreg (--) med en lang tankestreg (—) og erstatter en enkelt bindestreg, hvor der er et mellemrum før og efter ( - ), med en almindelig tankestreg (–).

Anvend under skrivning

 • Automatiske opstillinger med punkttegn    Opretter en opstilling med punkttegn, når en tekstlinje starter med et af følgende tegn: *, - eller > efterfulgt af et mellemrum eller et tabulatorstop.

  Du kan afslutte en opstilling med punkttegn ved at trykke to gange på Enter.

 • Kantlinjer     Tegner en linje, når du skriver tre af følgende tegn efter hinanden: ~, #, *, -, _ eller = på en ny linje og derefter trykker på ENTER. Hvis du f.eks. skriver ~~~ på en ny linje og derefter trykker på ENTER, tegnes der en bølget linje hen over siden.

 • Indbyggede overskrifter     Anvender overskrifter på afsnit, der består af fem ord eller derunder, som ikke afsluttes med punktum, når du trykker to gange på ENTER. Skriv en ny linje for Overskrift 1, sæt et enkelt tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 2, og sæt to tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 3.

  Bemærk: Du skal trykke to gange på Enter efter det foregående afsnit for at anvende overskrifter automatisk.

 • Automatiske opstillinger med tal og bogstaver    Opretter en opstilling med tal eller bogstaver, når en tekstlinje starter med tallet 1 efterfulgt af et punktum eller et tabulatorstop.

  Hvis du vil afslutte en opstilling med tal eller bogstaver, skal du trykke to gange på Enter.

 • Tabeller     Opretter en tabel med en enkelt række, når du indsætter en sekvens af plustegn (+) og bindestreger (-) i starten af en tekstlinje og derefter trykker på ENTER. Du skal indlede og afslutte sekvensen med et plustegn. Hvis du f.eks. skriver +---+---+------+, oprettes der en tabel med én række og tre kolonner. Kolonnebredden svarer til antallet af bindestreger mellem plustegnene. Hvis du vil tilføje en række et sted i tabellen, skal du placere markøren i slutningen af den række, hvor du vil indsætte den nye række og derefter trykke på ENTER.

Automatisk under skrivning

 • Formater efterfølgende punkt som det forrige     Formaterer den indledende tekst i et listeelement som den indledende tekst i det forrige listeelement. Den indledende formatering gentages frem til det første tegnsætningstegn i listeelementet, typisk et punktum, et kolon, en bindestreg, en lang tankestreg, et spørgsmålstegn, et udråbstegn eller et tilsvarende tegn.

  Kun den formatering, der anvendes på hele den indledende tekst, gentages i det næste listeelement. Den formatering, der anvendes på en sektion af den indledende tekst, gentages ikke i den indledende tekst i efterfølgende listeelementer.

 • Tab og Tilbage justerer venstre indrykning og indrykning af første linje    Indryk den første linje i et afsnit ved at placere markøren foran den første linje og derefter trykke på TAB-tasten. Indryk hele afsnittet ved at placere markøren foran en vilkårlig linje i afsnittet (dog ikke den første linje) og derefter trykke på TAB-tasten. Hvis du vil fjerne en indrykning, skal du placere markøren foran den første linje i afsnittet og derefter trykke på TILBAGE-tasten.

 • Definer typografier ud fra formateringen    Anvender en indbygget typografi på manuelt formateret tekst, når teksten har samme formatering som en indbygget typografi.

Øverst på siden

Outlook

Fortryde automatisk formatering

Når der anvendes automatisk formatering i Outlook, kan du klikke på knappen Knapflade Indstillinger for Autokorrektur, som vises, og vælge at:

 • Fortryde formateringen (og du vælger at annullere ændringen, efter at du har fortrudt) for kun denne forekomst

 • Ændre de angivne indstillinger for Autoformat globalt ved at klikke på indstillingen for at standse, så ændringen ikke længere foretages i Outlook

 • Ændre indstillingerne for Outlook ved at klikke på Styring af indstillinger for Autoformat.

Øverst på siden

Slå indstillinger for automatisk formatering til eller fra

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillingerunder Hjælp.

 3. Klik på Post.

 4. Klik på Opret meddelelserunder Redigeringsindstillinger.

 5. Klik på Indstillinger for autokorrekturunder Indstillinger for Autokorrektur.

 6. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

 7. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for de indstillinger, du vil aktivere eller deaktivere. Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i afsnittet nedenfor.

Øverst på siden

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

 • "Lige anførselstegn" med krøllede    Erstatter lige anførselstegn ( " " ) og lige apostroffer ( ' ) med krøllede, indledende og afsluttende anførselstegn ( ) og krøllede apostroffer ( ).

 • Brøker (1/2) med brøktegn (½)    Erstatter skrevne brøker (1/2) med et enkelt brøktegn (½).

  Denne indstilling erstatter kun følgende skrevne brøker: 1/4, 1/2 og 3/4.

 • *Fed* og _kursiv_ med ægte formatering    Anvender fed skrifttype på al tekst omsluttet af stjerner (*) og anvender kursiv på al tekst omsluttet af understregningstegn (_). Således bliver f.eks. *computer* til computer, og _computer_ bliver til computer.

 • Internet- og netværksstier med hyperlinks    Erstatter skrevne internetadresser, netværksstier og e-mail-adresser med hyperlinks.

 • Engelske ordenstal (1st) med hævet skrift    Erstatter engelske ordenstal, der viser den forholdsmæssige placering af et element i en sekvens (f.eks. 1st, 2nd eller 3rd) med hævet skrift ( 1st skrevet med hævet skrift ).

 • Bindestreger (--) med lang tankestreg (—)    Erstatter en dobbelt bindestreg (--) med en lang tankestreg (—) og erstatter en enkelt bindestreg, hvor der er et mellemrum før og efter ( - ), med en almindelig tankestreg (–).

Anvend under skrivning

 • Automatiske opstillinger med punkttegn    Opretter en opstilling med punkttegn, når en tekstlinje starter med et af følgende tegn: *, - eller > efterfulgt af et mellemrum eller et tabulatorstop.

  Du kan afslutte en opstilling med punkttegn ved at trykke to gange på Enter.

 • Kantlinjer     Tegner en linje, når du skriver tre af følgende tegn efter hinanden: ~, #, *, -, _ eller = på en ny linje og derefter trykker på ENTER. Hvis du f.eks. skriver ~~~ på en ny linje og derefter trykker på ENTER, tegnes der en bølget linje hen over siden.

 • Indbyggede overskrifter     Anvender overskrifter på afsnit, der består af fem ord eller derunder, som ikke afsluttes med punktum, når du trykker to gange på ENTER. Skriv en ny linje for Overskrift 1, sæt et enkelt tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 2, og sæt to tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 3.

  Bemærk: Du skal trykke to gange på Enter efter det foregående afsnit for at anvende overskrifter automatisk.

 • Automatiske opstillinger med tal og bogstaver    Opretter en opstilling med tal eller bogstaver, når en tekstlinje starter med tallet 1 efterfulgt af et punktum eller et tabulatorstop.

  Hvis du vil afslutte en opstilling med tal eller bogstaver, skal du trykke to gange på Enter.

 • Tabeller     Opretter en tabel med en enkelt række, når du indsætter en sekvens af plustegn (+) og bindestreger (-) i starten af en tekstlinje og derefter trykker på ENTER. Du skal indlede og afslutte sekvensen med et plustegn. Hvis du f.eks. skriver +---+---+------+, oprettes der en tabel med én række og tre kolonner. Kolonnebredden svarer til antallet af bindestreger mellem plustegnene. Hvis du vil tilføje en række et sted i tabellen, skal du placere markøren i slutningen af den række, hvor du vil indsætte den nye række og derefter trykke på ENTER.

Automatisk under skrivning

 • Formater efterfølgende punkt som det forrige     Formaterer den indledende tekst i et listeelement som den indledende tekst i det forrige listeelement. Den indledende formatering gentages frem til det første tegnsætningstegn i listeelementet, typisk et punktum, et kolon, en bindestreg, en lang tankestreg, et spørgsmålstegn, et udråbstegn eller et tilsvarende tegn.

  Kun den formatering, der anvendes på hele den indledende tekst, gentages i det næste listeelement. Den formatering, der anvendes på en sektion af den indledende tekst, gentages ikke i den indledende tekst i efterfølgende listeelementer.

 • Tab og Tilbage justerer venstre indrykning og indrykning af første linje    Indryk den første linje i et afsnit ved at placere markøren foran den første linje og derefter trykke på TAB-tasten. Indryk hele afsnittet ved at placere markøren foran en vilkårlig linje i afsnittet (dog ikke den første linje) og derefter trykke på TAB-tasten. Hvis du vil fjerne en indrykning, skal du placere markøren foran den første linje i afsnittet og derefter trykke på TILBAGE-tasten.

 • Definer typografier ud fra formateringen    Anvender en indbygget typografi på manuelt formateret tekst, når teksten har samme formatering som en indbygget typografi.

Øverst på siden

Excel

Fortryde automatisk formatering

Når der anvendes automatisk formatering i Excel, kan du klikke på knappen Knapflade Indstillinger for Autokorrektur, som vises, og vælge at:

 • Fortryde formateringen (og du vælger at annullere ændringen, efter at du har fortrudt) for kun denne forekomst

 • Ændre de angivne indstillinger for Autoformat globalt ved at klikke på indstillingen for at standse, så ændringen ikke længere foretages i Excel

 • Ændre indstillingerne for Excel ved at klikke på Styring af indstillinger for Autoformat.

Øverst på siden

Slå automatisk formatering til eller fra

Når du angiver indstillingerne under fanen Autoformat under skrivning, kan teksten automatisk formateres i Excel, mens du skriver regnearket.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillingerunder Hjælp.

 3. Klik på Korrektur.

 4. Klik på Indstillinger for autokorrekturunder Indstillinger for Autokorrektur.

 5. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

 6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for de indstillinger, du vil aktivere eller deaktivere. Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i afsnittet nedenfor.

Øverst på siden

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

Internet- og netværksstier med hyperlinks    Erstatter skrevne internetadresser, netværksstier og e-mail-adresser med hyperlinks.

Anvend, mens du arbejder

Medtag nye rækker og kolonner i tabellen    Føjer en ny række eller kolonne til en eksisterende tabel, når du indtaster data i en tilstødende række eller kolonne. Hvis du f.eks. har en tabel med to kolonner A og B og derefter indtaster data i en tilstødende celle i kolonne C, formateres kolonne C automatisk som en del af den eksisterende tabel.

Automatisk, mens du arbejder

Udfyld formler i tabeller for at oprette beregnede kolonner    Anvend en enkelt formel i alle tabelceller i en kolonne. Formlen justeres automatisk for at udvide til alle tabelceller i kolonnen.

Øverst på siden

PowerPoint

Fortryde automatisk formatering

Når der anvendes automatisk formatering i PowerPoint, kan du klikke på knappen Knapflade Indstillinger for Autokorrektur, som vises, og vælge at:

 • Fortryde formateringen (og du vælger at annullere ændringen, efter at du har fortrudt) for kun denne forekomst

 • Ændre de angivne indstillinger for Autoformat globalt ved at klikke på indstillingen for at standse, så ændringen ikke længere foretages i PowerPoint

 • Ændre indstillingerne for PowerPoint ved at klikke på Styring af indstillinger for Autoformat.

Øverst på siden

Slå automatisk formatering til eller fra

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillingerunder Hjælp.

 3. Klik på Korrektur.

 4. Klik på Indstillinger for autokorrekturunder Indstillinger for Autokorrektur.

 5. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

 6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for de indstillinger, du vil aktivere eller deaktivere. Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i afsnittet nedenfor.

Øverst på siden

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

 • "Lige anførselstegn" med krøllede    Erstatter lige anførselstegn ( " " ) og lige apostroffer ( ' ) med krøllede, indledende og afsluttende anførselstegn ( ) og krøllede apostroffer ( ).

 • Brøker (1/2) med brøktegn (½)    Erstatter skrevne brøker (1/2) med et enkelt brøktegn (½).

  Denne indstilling erstatter kun følgende skrevne brøker: 1/4, 1/2 og 3/4.

 • Engelske ordenstal (1st) med hævet skrift    Erstatter engelske ordenstal, der viser den forholdsmæssige placering af et element i en sekvens (f.eks. 1st, 2nd eller 3rd) med hævet skrift ( 1st skrevet med hævet skrift ).

 • Bindestreger (--) med lang tankestreg (—)    Erstatter en dobbelt bindestreg (--) med en lang tankestreg (—) og erstatter en enkelt bindestreg, hvor der er et mellemrum før og efter ( - ), med en almindelig tankestreg (–).

 • Smileys :-) og pile ==> med specialtegnErstatter skrevne smileys og pile med lighedstegn.

 • Internet- og netværksstier med hyperlinks    Erstatter skrevne internetadresser, netværksstier og e-mail-adresser med hyperlinks.

Anvend under skrivning

 • Automatiske opstillinger med punkttegn    Opretter en opstilling med punkttegn, når en tekstlinje starter med et af følgende tegn: *, - eller > efterfulgt af et mellemrum eller et tabulatorstop.

  Du kan afslutte en opstilling med punkttegn ved at trykke to gange på Enter.

 • Automatisk tilpasning af titeltekst til pladsholder Reducerer skriftstørrelsen på titelteksten, så teksten passer til den definerede pladsholder for titelteksten.

  Bemærk:  Titelteksten reduceres automatisk med kun ét skriftstørrelsestrin, f.eks. fra 44 til 40 baseret på skrifttypens indbyggede skriftstørrelser. Hvis du vil reducere skriftstørrelsen yderligere, skal du vælge titelteksten og enten vælge en mindre indbygget skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse eller skrive den ønskede skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse.

 • Automatisk tilpasning af brødtekst til pladsholder Reducerer skriftstørrelsen på brødteksten, så teksten passer til den definerede pladsholder for brødteksten.

Øverst på siden

Publisher

Fortryde automatisk formatering

Når der anvendes automatisk formatering i Publisher, kan du klikke på knappen Knapflade Indstillinger for Autokorrektur, som vises, og vælge at:

 • Fortryde formateringen (og du vælger at annullere ændringen, efter at du har fortrudt) for kun denne forekomst

 • Ændre de angivne indstillinger for Autoformat globalt ved at klikke på indstillingen for at standse, så ændringen ikke længere foretages i Publisher

 • Ændre indstillingerne for Publisher ved at klikke på Styring af indstillinger for Autoformat.

Øverst på siden

Slå automatisk formatering til eller fra

 1. Åbn en fil, eller opret en ny fil i Publisher.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Indstillingerunder Hjælp.

 4. Klik på Korrektur.

 5. Klik på Indstillinger for autokorrekturunder Indstillinger for Autokorrektur.

 6. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

 7. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for de indstillinger, du vil aktivere eller deaktivere. Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i afsnittet nedenfor.

Øverst på siden

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

 • "Lige anførselstegn" med krøllede    Erstatter lige anførselstegn ( " " ) og lige apostroffer ( ' ) med krøllede, indledende og afsluttende anførselstegn ( ) og krøllede apostroffer ( ).

 • Bindestreger (--) med lang tankestreg (—)    Erstatter en dobbelt bindestreg (--) med en lang tankestreg (—) og erstatter en enkelt bindestreg, hvor der er et mellemrum før og efter ( - ), med en almindelig tankestreg (–).

Anvend under skrivning

 • Automatiske opstillinger med punkttegn    Opretter en opstilling med punkttegn, når en tekstlinje starter med et af følgende tegn: *, - eller > efterfulgt af et mellemrum eller et tabulatorstop.

  Du kan afslutte en opstilling med punkttegn ved at trykke to gange på Enter.

 • Automatiske opstillinger med tal og bogstaver    Opretter en opstilling med tal eller bogstaver, når en tekstlinje starter med tallet 1 efterfulgt af et punktum eller et tabulatorstop.

  Hvis du vil afslutte en opstilling med tal eller bogstaver, skal du trykke to gange på Enter.

Øverst på siden

Visio

Fortryde automatisk formatering

Når der anvendes automatisk formatering i Visio, kan du klikke på knappen Knapflade Indstillinger for Autokorrektur, som vises, og vælge at:

 • Fortryde formateringen (og du vælger at annullere ændringen, efter at du har fortrudt) for kun denne forekomst

 • Ændre de angivne indstillinger for Autoformat globalt ved at klikke på indstillingen for at standse, så ændringen ikke længere foretages i Visio

 • Ændre indstillingerne for Visio ved at klikke på Styring af indstillinger for Autoformat.

Øverst på siden

Slå automatisk formatering til eller fra

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillingerunder Hjælp.

 3. Klik på Korrektur.

 4. Klik på Indstillinger for autokorrekturunder Indstillinger for Autokorrektur.

 5. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

 6. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for de indstillinger, du vil aktivere eller deaktivere. Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i afsnittet nedenfor.

Øverst på siden

Hvad betyder de enkelte indstillinger?

Erstat under skrivning

 • "Lige anførselstegn" med krøllede    Erstatter lige anførselstegn ( " " ) og lige apostroffer ( ' ) med krøllede, indledende og afsluttende anførselstegn ( ) og krøllede apostroffer ( ).

 • Brøker (1/2) med brøktegn (½)    Erstatter skrevne brøker (1/2) med et enkelt brøktegn (½).

  Denne indstilling erstatter kun følgende skrevne brøker: 1/4, 1/2 og 3/4.

 • Engelske ordenstal (1st) med hævet skrift    Erstatter engelske ordenstal, der viser den forholdsmæssige placering af et element i en sekvens (f.eks. 1st, 2nd eller 3rd) med hævet skrift ( 1st skrevet med hævet skrift ).

 • Bindestreger (--) med lang tankestreg (—)    Erstatter en dobbelt bindestreg (--) med en lang tankestreg (—) og erstatter en enkelt bindestreg, hvor der er et mellemrum før og efter ( - ), med en almindelig tankestreg (–).

 • Smileys :-) og pile ==> med specialtegnErstatter skrevne smileys og pile med lighedstegn.

Øverst på siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×