At aktivere og bruge ringe kvalitet Dashboard til Microsoft Teams og Skype for Business Online

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Få mere at vide, hvordan du kan konfigurere organisationen Office 365 for at bruge dashboardet ringe kvalitet til at overvåge opkaldskvaliteten.

Den ringe kvalitet Dashboard (CQD) til Microsoft teams og Skype for Business Online giver dig mulighed at få indsigt i kvaliteten af opkald, der er foretaget ved hjælp af Microsoft teams og Skype for Business tjenester. Dette emne beskrives de trin, skal du udføre for at starte indsamling af data.

Bemærk: På nuværende tidspunkt fås detaljerede rapporter om dashboardet Opkaldskvalitet som Tech Preview, men de er tilgængelige for alle kunder.

Seneste ændringer og opdateringer

De seneste ændringer i CQD er som følger:

 • Omfatter Microsoft teams data ud over Skype for Business Online data.

 • Oversigt-rapporter inkluderer filteret produkt for at vælge enten alle data, Microsoft teams data eller Skype for Business Online data.

Se denne artikel for en liste over dimensioner og mål i dashboardet Opkaldskvalitet i Skype for Business Online.

Bemærk: Oplysninger om opdateringer og ændringer af dashboardet kan findes ved at klikke på Godt nyt! i dashboardet. Du kan gå til dashboardet Opkaldskvalitet.

Aktivere Microsoft opkald kvalitet (CQD) oversigt Dashboardrapporter

Før du kan begynde at bruge CQD, skal du aktivere det for organisationen Office 365.

 1. Log på din Office 365-organisation ved hjælp af en administratorkonto, og vælg derefter feltet administrator for at åbne Administration.

 2. Under Admin i venstre rude skal du vælge Skype for Business for at åbne Skype for Business Administration.

 3. Vælg værktøjer i venstre rude i Skype for Business Administration, og vælg derefter dashboardet Opkaldskvalitet i Skype for Business Online.

  Skype for Business-værktøjer

 4. Vælg Log på med din Globale administrator-konto på den side, der åbner, og angiv derefter legitimationsoplysningerne for kontoen, når du bliver bedt om det.

  Logon til dashboardet Opkaldskvalitet

Når du har valgt logon, og det er blevet aktiveret, begynder dashboardet Opkaldskvalitet at indsamle og behandle data.

Bemærk: Det kan tage et par timer at behandle nok data for at få vist sigende resultater i rapporterne.

Funktioner i dashboardet Opkaldskvalitets for Skype for Business Online.

I oversigtsrapporterne for dashboardet Opkaldskvalitet kan du se et udsnit af de funktioner, der er planlagt til detaljerede rapporter. Forskellene mellem de to udgaver er opsummeret her:

Funktion

Oversigtsrapporter

Detaljerede rapporter

Metrikværdi for programdeling

Nej

Ja

Support til kundebygningsinformation

Ja

Ja

Support til detailudledningsanalyse

Nej

Ja

Målepunkter for mediepålidelighed

Nej

Ja

Innovative rapporter

Ja

Ja

Overbliksrapporter

Ja

Ja

Rapportsæt pr. bruger

Nej

Ja

Tilpasning af rapportsæt (tilføj, slet, rediger rapporter)

Nej

Ja

Målepunkter for videobaseret skærmdeling

Nej

Ja

Målepunkter for video

Nej

Ja

Tilgængelig datamængde

Sidste seks måneder

Sidste seks måneder

Microsoft Teams data

Ja

Ja

Innovative rapporter

Begge udgaver af dashboardet Opkaldskvalitet giver dig en innovativ oplevelse, da du får målepunkter for opkaldskvaliteten uden at skulle generere nye rapporter. Når dataene er blevet behandlet i back-end’en, kan du begynde at se opkaldskvalitetsdata i rapporterne.

Overbliksrapporter

Begge udgaver af dashboardet Opkaldskvalitet giver et indgangspunkt på højt niveau til oplysninger om den generelle opkaldskvalitet, men oplysningerne formidles på en anden måde i Oversigtsrapporterne end i Detaljerede rapporter.

Oversigtsrapporterne giver en forenklet faneopdelt siderapportvisning, så brugerne hurtigt kan gennemse og forstå den generelle opkaldskvalitetsstatus og tendenser.

De fire faner indeholder:

 • Generel opkaldskvalitet – giver oplysninger om alle strømme, som er en akkumulering af Server-Klient-strømme og Klient-Klient-strømme samt separate Server-Klient-strømme og Klient-Klient-strømme i form af månedlige og daglige tendenser.

 • Server – Klient – giver yderligere detaljer om strømmene mellem server- og klientslutpunkter.

 • Klient – Klient – giver yderligere detaljer om strømmene mellem to klientslutpunkter.

 • Talekvalitet SLA – indeholder oplysninger om opkald, der er inkluderet i Skype for Business Online stemme kvalitet SERVICENIVEAUAFTALE

Fanen Generel opkaldskvalitet

Brug dataene på denne fane til at vurdere status og tendenser for opkaldskvaliteten ved at kigge på antal strømme og dårlige procenttal. Forklaringen i øverste højre hjørne viser, hvilken farve og hvilke visuelle elementer der repræsenterer disse målepunkter.

Datanøgle til dashboardet Opkaldskvalitet

Strømme opdeles i tre grupper: gode, dårlige og uklassificerede. Der bliver også beregnet værdier for procentdelen af dårlige strømme, som giver dig forholdet mellem de strømme, der bliver klassificerede som dårlige, og det samlede antal klassificerede strømme. Procentdelen af dårlige strømme udregnes sådan: dårlige strømme/(dårlige strømme + gode strømme) * 100, så procentdelen af dårlige strømme påvirkes ikke af tilstedeværelsen af flere uklassificerede strømme. Se https://aka.ms/cqd_quality_thresholds for at få flere oplysninger om, hvordan en strøm klassificeres som god eller dårlig.

Brug skalaen til venstre til at måle værdierne for opkaldsantal.

Antal data i dashboardet Opkaldskvalitet

Brug skalaen til højre til at måle Dårlig %-værdierne.

Dataprocent i dashboardet Opkaldskvalitet

Du kan også se de aktuelle numeriske værdier ved at pege på søjlen med musen.

Bemærk: I følgende eksempel er fra et sæt med meget lille eksempeldata, og værdierne, der ikke er realistisk til en faktisk installation.

Datanumerisk til dashboardet Opkaldskvalitet

Den samlede strømmængde er en afgørende faktor i vurderingen af, hvor relevant den beregnede procentdel af dårlige strømme er. Jo mindre den samlede mængde af strømme er, jo mindre pålidelig er værdien for procentdelen af dårlige strømme.

Fanen Server-Klient og fanen Klient-Klient

Disse to faner giver dig yderligere detaljer for de strømme, som fandt sted i deres slutpunkt-til-slutpunkt-scenarier. Begge faner har fire sammenklappelige sektioner, der repræsenterer fire scenarier, hvor mediestrømme ville flyde.

 • Fast forbindelse, indendørs

 • Fast forbindelse, udendørs

 • WiFi, indendørs

 • WiFi, udendørs

Indendørstest

Under behandling klassificerer CQD back-end en stream som i eller uden for projektmappe ved hjælp af bygning oplysninger, hvis den findes. Slutpunkterne for hver værdistrøm er knyttet til en undernetadresse. Hvis undernettet er på listen over alle undernet i oplysningerne om overførte dokumentkomponent, betragtes den i. Hvis opbygning af oplysninger ikke er endnu er blevet overført, kan i Test altid klassificere streams som udvendig. Vær opmærksom på, i Test for Server-klient scenarie kun tager klient slutpunkt. Da servere er altid uden for fra en bruger perspektiv, ikke er dette tegnede sig i testen.

Fast forbindelse kontra WiFi

Som navnene angiver, er dette et klassificeringskriterie, der baseres på typen af klientforbindelser. Som sagt er serveren altid fast forbundet, og den er ikke medtaget i udregningen.

Bemærk: En strøm klassificeres som WiFi i dashboardet Opkaldskvalitet, hvis et af de to slutpunkter er forbundet til et WiFi-netværk.

Valg af produktdata for at se i rapporter

I oversigt og placering udvidet rapporter, kan du bruge rullelisten Produkt Filtrer skal vælges for at få vist alle produktdata, kun Microsoft Teams data eller kun Skype for Business Online data.

Skærmbillede viser kontrolelementet produkt Filter med indstillinger for alle, Microsoft Teams og Skype for Business.

Du kan bruge dimensionen Teams til at filtrere data på Microsoft Teams eller Skype for Business Online data som en del af definere rapporten i detaljerede rapporter.

Upload bygningsoplysninger

I oversigtsrapporten i dashboardet Opkaldskvalitet kan du se siden Upload af lejerdata   , som du får adgang til ved at vælge linkmærket Upload af lejerdata i øverste højre hjørne. Denne side bruges af administratorer til at uploade deres egne oplysninger, f.eks. tilknytning af IP-adresse og geografiske oplysninger, tilknytning af hver trådløs AP og dens MAC-adresse osv.

Dashboard i dashboardet Opkaldskvalitet
 1. På siden Upload af lejerdata kan du bruge rullemenuen til at vælge den datafiltype, du vil uploade. Fildatatypen viser indholdet af filen (f.eks. betyder "Bygning" tilknytning af IP-adresse og bygning samt andre geografiske oplysninger). På nuværende tidspunkt understøtter vi kun datatypen "Bygning". Flere datatyper tilføjes i senere udgaver.

 2. Når du har valgt fildatatypen, vælger du Gennemse for at vælge en datafil.

  • Datafilen skal være en TSV-fil (med tabulatorseparerede værdier) eller en CSV-fil (med kommaseparerede værdier). Hvis du anvender en CSV-fil, skal alle felter, som indeholder kommaer, indeholde anførselstegn. Ellers skal kommaet fjernes. Hvis navnet på din bygning f.eks. er NY,NY, skal det i csv-filen indtastes som "NY,NY".

  • Datafilen må ikke fylde mere end 50 MB.

  • For hver datafil skal hver kolonne i filen passe til en foruddefineret datatype. Det uddybes senere i dette emne.

 3. Når du har valgt en datafil, skal du angive Startdato og eventuelt angive en Slutdato.

 4. Når du har valgt Startdato, vælger du Upload for at uploade filen til serveren for dashboardet Opkaldskvalitet.

  Filen bliver valideret, før den uploades. Når den er valideret, bliver den lagret i en Azure Blob. Hvis valideringen mislykkes, eller det ikke lykkes at lagre filen i en Azure Blob, vises der en fejlmeddelelse, og du bliver bedt om at rette i filen. Det følgende diagram viser den fejl, der fremkommer, når antallet af kolonner i datafilen er forkert.

  Eksempel på uploadvalideringsfejl i dashboardet Opkaldskvalitet
 5. Hvis der ikke sker nogen fejl under valideringen, bliver filen uploadet. Derefter kan du se den uploadede datafil i tabellen Mine uploads, som viser den samlede liste over alle uploadede filer for den nuværende lejer nederst på den side.

  Hver post viser én uploadet lejerdatafil med filtype, seneste uploadtidspunkt, tidsperiode, beskrivelse samt ikoner for fjernelse og download. Hvis du vil fjerne en fil, vælger du ikonet for papirkurv i tabellen. Hvis du vil downloade en fil, vælger du ikonet for download i kolonnen Download i tabellen.

  Tabellen Mine uploads i dashboardet Opkaldskvalitet

Lejerdatafilformat og Bygningsdatafilstruktur

Formatet på datafilen, du uploader, skal opfylde følgende krav for at bestå valideringstjekket, før den bliver uploadet.

 • Filen skal enten være en TSV-fil, hvilket betyder, at kolonnerne i hver række er adskilt af tabulator, eller en CSV-fil, hvor hver kolonne er adskilt af et komma.

 • Datafilen indeholder ingen tabeloverskrifter. Dvs. at den første linje af datafilen skal være reelle data, ikke overskrifter som f.eks. "Netværk" osv.

 • For hver kolonne kan datatypen kun være Streng, Nummer or Boolesk. Hvis det er Nummer, skal værdien være en numerisk værdi; hvis det er Boolesk, skal værdien være enten 0 eller 1.

 • Hvis datatypen er Streng, kan dataene i hver kolonne være tomme (men de skal stadig være adskilt af en passende afgrænser, f.eks. en tabulator eller et komma). Dette giver blot det felt en tom strengværdi.

 • Der skal være 14 kolonner for hver række, og hver kolonne skal have følgende datatype, og kolonnerne skal komme i den rækkefølge, som angives i den følgende tabel:

kolonnenavn

Datatype

Eksempel

Netværk

Streng

192.168.1.0

Netværksnavn

Streng

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

Netværksområde

Nummer

26

Bygningsnavn

Streng

SEATTLE-SEA-1

Ejerskabstype

Streng

Contoso

Bygningstype

Streng

IT-afslutning

Bygningskontortype

Streng

Teknik

By

Streng

Seattle

Postnummer

Streng

98001

Land

Streng

USA

Stat

Streng

WA

Område

Streng

MSUS

InsideCorp

Boolesk

1

ExpressRoute

Boolesk

0

Vigtigt: 

 • Netværksområdet kan bruges til at udgøre et overnet (en kombination af adskillige undernet med et samlet routingpræfiks). Alle nye bygningsuploads bliver kontrolleret for eventuelle overlappende områder. Hvis du tidligere har uploadet en bygningsfil, bør du downloade den nuværende fil og genuploade den for at identificere eventuelle overlap og rette problemet, inden du uploader den igen. Eventuelt overlap i filer, som du har uploadet tidligere, kan føre til forkerte tilknytninger af undernet til bygninger i rapporterne.

 • Visse VPN-implementeringer rapporterer ikke undernetoplysningerne korrekt. Det anbefales, at du tilføjer adskilte poster for hver adresse i VPN-undernettet som et separat 32 bit netværk i stedet for én post for undernettet, når du føjer et VPN-undernet til bygningsfilen. Hver række kan have de samme bygningsmetadata. Eksempel: I stedet for én række for 172.16.18.0/24 bør du have 256 rækker med en række for hver adresse mellem 172.16.18.0/32 og 172.16.18.255/32 inklusive.

Vælg medietype i detaljerede reporter

Detaljerede rapporter, der understøtter kigger på kvalitet og medier pålidelighed til lyd, video-og programdeling og baseret videoskærm deling medietyper. Dimensioner, mål og filtre, der er specifikke for en enkelt medietype har "Lyd", "Video", "AppSharing" eller "VBSS" som et præfiks.

Dimensioner for dashboardet Opkaldskvalitet.

Hvis du vil have vist de dimensioner og mål for en enkelt medietype, ny medietype dimension og filtrere kan det være nødvendigt. For eksempel for at få en rapport, der viser samlede session tæller på tværs af forskellige medietyper, skal du medtage dimensionen medietype.

Samlet strømantal for dashboardet Opkaldskvalitet.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×