At aktivere og bruge ringe kvalitet Dashboard til Microsoft Teams og Skype for Business Online

Få mere at vide, hvordan du kan konfigurere organisationen Office 365 for at bruge dashboardet ringe kvalitet til at overvåge opkaldskvaliteten.

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Den ringe kvalitet Dashboard (CQD) til Microsoft teams og Skype for Business Online giver dig mulighed at få indsigt i kvaliteten af opkald, der er foretaget ved hjælp af Microsoft teams og Skype for Business tjenester. Dette emne beskrives de trin, skal du udføre for at starte indsamling af data.

Bemærk: På nuværende tidspunkt fås detaljerede rapporter om dashboardet Opkaldskvalitet som Tech Preview, men de er tilgængelige for alle kunder.

Seneste ændringer og opdateringer

De seneste ændringer i CQD er som følger:

 • Omfatter Microsoft teams data ud over Skype for Business Online data.

 • Oversigt-rapporter inkluderer filteret produkt for at markere alle data, Microsoft teams data eller Skype for Business Online data.

Se denne artikel for at få en liste over dimensioner og mål, der er tilgængelige i ringe kvalitet Dashboard til Microsoft Teams og Skype for Business Online.

Bemærk: Oplysninger om opdateringer og ændringer af dashboardet kan findes ved at klikke på Godt nyt! i dashboardet. Du kan gå til dashboardet Opkaldskvalitet.

Aktivere Microsoft opkald kvalitet (CQD) oversigt Dashboardrapporter

Før du kan begynde at bruge CQD, skal du aktivere det for organisationen Office 365.

 1. Log på din Office 365-organisation ved hjælp af en administratorkonto, og vælg derefter feltet administrator for at åbne Administration.

 2. Vælg Skype for Business til at åbne Administration, Skype for Business i den venstre rude under Administration Centrerer.

 3. Vælg Funktioner i venstre rude i administration Skype for Business, og vælg derefter Skype for Business Online ringe kvalitet-Dashboard.

  Skype for Business-værktøjer

 4. Log på med din Global administrationskonto på siden, der åbnes, og derefter angive legitimationsoplysninger for kontoen, når du bliver bedt om.

  Logon til dashboardet Opkaldskvalitet

Når du logger på skal først er aktiveret, begynder på CQD indsamler og behandler data.

Bemærk: Det kan tage et par timer at behandle nok data for at få vist sigende resultater i rapporterne.

Funktioner i dashboardet Opkaldskvalitets for Skype for Business Online.

I oversigtsrapporterne for dashboardet Opkaldskvalitet kan du se et udsnit af de funktioner, der er planlagt til detaljerede rapporter. Forskellene mellem de to udgaver er opsummeret her:

Funktion

Oversigtsrapporter

Detaljerede rapporter

Metrikværdi for programdeling

Nej

Ja

Support til kundebygningsinformation

Ja

Ja

Support til detailudledningsanalyse

Nej

Ja

Målepunkter for mediepålidelighed

Nej

Ja

Out box rapporter

Ja

Ja

Overbliksrapporter

Ja

Ja

Rapportsæt pr. bruger

Nej

Ja

Tilpasning af rapportsæt (tilføj, slet, rediger rapporter)

Nej

Ja

Målepunkter for videobaseret skærmdeling

Nej

Ja

Målepunkter for video

Nej

Ja

Tilgængelig datamængde

Sidste seks måneder

Sidste seks måneder

Microsoft Teams data

Ja

Ja

Out box rapporter

Begge versioner af CQD giver en out-of-the-box oplevelse, hvorved du ringe til kvalitet målepunkter uden at skulle oprette alle nye rapporter. Når data behandles i back end-, kan du begynde at se ringe kvalitetsdata i rapporter.

Overbliksrapporter

Begge udgaver af dashboardet Opkaldskvalitet giver et indgangspunkt på højt niveau til oplysninger om den generelle opkaldskvalitet, men oplysningerne formidles på en anden måde i Oversigtsrapporterne end i Detaljerede rapporter.

Oversigtsrapporterne giver en forenklet faneopdelt siderapportvisning, så brugerne hurtigt kan gennemse og forstå den generelle opkaldskvalitetsstatus og tendenser.

De fire faner indeholder:

 • Overordnede opkaldskvaliteten – indeholder oplysninger om alle streams, som er en sammenlægning af Server-klient streams og klient-klient streams, samt separat Server-klienten og klient-klient streams, i form af månedlige og daglige tendenser.

 • Server – Klient – giver yderligere detaljer om strømmene mellem server- og klientslutpunkter.

 • Klient – Klient – giver yderligere detaljer om strømmene mellem to klientslutpunkter.

 • Talekvalitet SLA – indeholder oplysninger om opkald, der er inkluderet i Skype for Business Online stemme kvalitet SERVICENIVEAUAFTALE.

Fanen Generel opkaldskvalitet

Bruge dataene under denne fane til at evaluere opkaldskvalitet status og tendenser ved at se på de stream tæller og dårlig procentdele. Forklaringen i det øverste højre hjørne viser, hvilke farve og visuelle elementer repræsenterer disse målepunkter.

Datanøgle til dashboardet Opkaldskvalitet

Streams klassificeres i tre grupper: god, dårlig og ikke-klassificeret. Der er også beregnet dårlig % værdier, som giver du forholdet mellem streams klassificeret som dårlig Tæl den samlede klassificeret stream. Da dårlig % = dårlig streams / (dårlig streams + god streams) * 100, dette gør dårlig % påvirket af tilstedeværelse med flere Unclassified streams. Hvad bruges til klassificering af en stream som dårlig eller god, finde https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Brug skalaen til venstre til at måle værdierne for opkaldsantal.

Antal data i dashboardet Opkaldskvalitet

Brug skalaen til højre til at måle Dårlig %-værdierne.

Dataprocent i dashboardet Opkaldskvalitet

Du kan også se de aktuelle numeriske værdier ved at pege på søjlen med musen.

Bemærk: I følgende eksempel er fra et sæt med meget lille eksempeldata, og værdierne, der ikke er realistisk til en faktisk installation.

Datanumerisk til dashboardet Opkaldskvalitet

Den samlede strømmængde er en afgørende faktor i vurderingen af, hvor relevant den beregnede procentdel af dårlige strømme er. Jo mindre den samlede mængde af strømme er, jo mindre pålidelig er værdien for procentdelen af dårlige strømme.

Klient-klient fanerne og under fanen Server-klient

Disse to faner giver dig yderligere detaljer for de strømme, som fandt sted i deres slutpunkt-til-slutpunkt-scenarier. Begge faner har fire sammenklappelige sektioner, der repræsenterer fire scenarier, hvor mediestrømme ville flyde.

 • Fast forbindelse, indendørs

 • Fast forbindelse, udendørs

 • WiFi, indendørs

 • WiFi, udendørs

Indendørstest

Under behandling klassificerer CQD back-end en stream som i eller uden for projektmappe ved hjælp af bygning oplysninger, hvis den findes. Slutpunkterne for hver værdistrøm er knyttet til en undernetadresse. Hvis undernettet er på listen over alle undernet i oplysningerne om overførte dokumentkomponent, betragtes den i. Hvis opbygning af oplysninger ikke er endnu er blevet overført, kan i Test altid klassificere streams som udvendig. Vær opmærksom på, i Test for Server-klient scenarie kun tager klient slutpunkt. Da servere er altid uden for fra en bruger perspektiv, dette ikke er i betragtning i testen.

Wired kontra wifi

Som navnene angiver, er dette et klassificeringskriterie, der baseres på typen af klientforbindelser. Som sagt er serveren altid fast forbundet, og den er ikke medtaget i udregningen.

Bemærk: Givet en stream, hvis en af de to slutpunkter er tilsluttet et Wi-Fi-netværk, er derefter det klassificeret som Wifi i CQD.

Valg af produktdata for at se i rapporter

I oversigt og placering udvidet rapporter, kan du bruge rullelisten Produkt Filtrer til at vise alle produktdata, kun Microsoft Teams data eller kun Skype for Business Online data.

Skærmbillede viser kontrolelementet produkt Filter med indstillinger for alle, Microsoft Teams og Skype for Business.

Du kan bruge dimensionen Teams til at filtrere data på Microsoft Teams eller Skype for Business Online data som en del af definere rapporten i detaljerede rapporter.

Upload bygningsoplysninger

Dashboardet CQD oversigt rapporter indeholder en Lejer Data overføre side, åbnes ved at vælge Lejer Data overføre fra menuen Indstillinger i øverste højre hjørne. Denne side bruges til at overføre sin egen oplysninger som tilknytningen af IP-adresse og geografiske oplysninger til administratorer tilknytning hver trådløse Adgangspunkt og MAC-adressen, osv.

Dashboard i dashboardet Opkaldskvalitet
 1. Siden Lejer Data overføre brug i rullemenuen til at vælge en datafiltype til overførsel. Datatypen fil angiver indholdet af filen (eksempelvis "Opbygning af" refererer til tilknytning af IP-adresse og opbygning af samt andre geografiske oplysninger). Vi i øjeblikket kun understøttende datatypen "Liste". Nogle flere datatyper, føjes med efterfølgende versioner.

 2. Når du har valgt datatypen fil, skal du klikke på Gennemse for at vælge en datafil.

  • Datafilen skal være en .tsv (tabulatorsepareret værdier)-fil eller en .csv-fil (kommaseparerede værdier). Hvis ved hjælp af en .csv-fil, skal en hvilken som helst felt, der indeholder et komma indeholder anførselstegn, eller har semikolonet fjernet. Eksempelvis hvis navnet på din liste er NY, NY skal i .csv-filen den angives som "NY, NY".

  • Datafilen må ikke fylde mere end 50 MB.

  • For hver datafil skal hver kolonne i filen passe til en foruddefineret datatype. Det uddybes senere i dette emne.

 3. Angiv startdato, og du kan også angive en slutdato, når du har valgt en datafil.

 4. Når du har valgt Startdato, vælger du Upload for at uploade filen til serveren for dashboardet Opkaldskvalitet.

  Før filen er overført, er det første valideret. Når godkendt, gemmes i en Azure blob. Hvis validering mislykkes eller filen ikke gemmes i en Azure blob, vises en fejlmeddelelse, anmoder om en rettelse af filen. Følgende billede viser en fejl, når antallet af kolonner i datafilen er forkert til virkelighed.

  Eksempel på uploadvalideringsfejl i dashboardet Opkaldskvalitet
 5. Hvis der ikke sker nogen fejl under valideringen, bliver filen uploadet. Derefter kan du se den uploadede datafil i tabellen Mine uploads, som viser den samlede liste over alle uploadede filer for den nuværende lejer nederst på den side.

  Hver post viser én overførte lejer datafil, med filtypen, tidspunkt for seneste opdatering, tidsperiode, beskrivelse, Fjern og en overførselsikonet. Hvis du vil fjerne en fil, skal du vælge ikonet for Papirkurv i tabellen. For at hente en fil, skal du vælge ikonet download i kolonnen Download i tabellen.

  Tabellen Mine uploads i dashboardet Opkaldskvalitet

Lejerdatafilformat og Bygningsdatafilstruktur

Formatet på datafilen, du uploader, skal opfylde følgende krav for at bestå valideringstjekket, før den bliver uploadet.

 • Filen skal være enten en .tsv-fil, hvilket betyder i hver række med kolonner er adskilt af en FANE eller en .csv-fil med hver kolonne, der er adskilt af komma.

 • Indholdet af datafilen omfatter ikke tabeloverskrifter. Betyder, at den første linje i datafilen skal rigtige data, som ikke sidehoveder "Netværk," osv.

 • For hver kolonne kan datatypen kun streng, tal eller boolesk. Hvis det er tal, skal værdien være en numerisk værdi Hvis det er boolesk, være værdien 0 eller 1.

 • For hver kolonne, hvis datatypen er streng, dataene, der kan være tomt (men stadig skal være adskilt af et passende afgrænset (det vil sige en fane eller komma). Dette tildeler lige feltet en tom strengværdi.

 • Der skal være 14 kolonner for hver række, og hver kolonne skal have følgende datatype, og kolonnerne skal komme i den rækkefølge, som angives i den følgende tabel:

kolonnenavn

Datatype

Eksempel

Netværk

Streng

192.168.1.0

Netværksnavn

Streng

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

Netværksområde

Tal

26

Bygningsnavn

Streng

SEATTLE-SEA-1

Ejerskabstype

Streng

Contoso

Bygningstype

Streng

IT-afslutning

Bygningskontortype

Streng

Teknik

By

Streng

Seattle

Postnummer

Streng

98001

Land

Streng

USA

Stat

Streng

WA

Område

Streng

MSUS

InsideCorp

Boolesk

1

ExpressRoute

Boolesk

0

Vigtigt: 

 • Netværksområdet kan bruges til at udgøre et overnet (en kombination af adskillige undernet med et samlet routingpræfiks). Alle nye bygningsuploads bliver kontrolleret for eventuelle overlappende områder. Hvis du tidligere har uploadet en bygningsfil, bør du downloade den nuværende fil og genuploade den for at identificere eventuelle overlap og rette problemet, inden du uploader den igen. Eventuelt overlap i filer, som du har uploadet tidligere, kan føre til forkerte tilknytninger af undernet til bygninger i rapporterne.

 • Visse VPN-installationer rapporterer ikke præcist undernet oplysningerne. Det anbefales, når du føjer en VPN-undernet til filen building i stedet for én post for undernettet er separate poster tilføjet for hver adresse i VPN-undernet som en separat 32-bit-netværk. Hver række kan have de samme bygning metadata. I stedet for en række for 172.16.18.0/24, bør du have 256 rækker med én række for hver adresse mellem 172.16.18.0/32 og 172.16.18.255/32, begge inklusive.

Vælg medietype i detaljerede reporter

Detaljerede rapporter, der understøtter kigger på kvalitet og medier pålidelighed til lyd, video, programdeling og videobaserede skærmdeling medietyper. Dimensioner, mål og filtre, der er specifikke for en enkelt medietype har "Lyd", "Video", "AppSharing" eller "VBSS" som et præfiks.

Dimensioner for dashboardet Opkaldskvalitet.

Hvis du vil have vist de dimensioner og mål for en enkelt medietype, ny medietype dimension og filtrere kan det være nødvendigt. For eksempel for at få en rapport, der viser samlede session tæller på tværs af forskellige medietyper, skal du medtage dimensionen medietype.

Samlet strømantal for dashboardet Opkaldskvalitet.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×