Arrangere opgaveruderne

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du have flere opgaveruder åbne samtidigt og ændre opgaverudens placering og størrelse efter behov. Når du arrangerer opgaveruderne i et layout, der fungerer for dig, anvender Office SharePoint Designer 2007 automatisk dette layout, næste gang du starter programmet.

Hvad vil du foretage dig?

Åbne en opgaverude

Lukke en opgaverude

Flette opgaveruderne

Forankre en opgaverude

Lade en opgaverude flyde

Stable opgaveruderne

Tilpasse en opgaverude

Gendanne opgaverudens standardlayout

Åbne en opgaverude

Du finder alle opgaveruder i menuen Opgaveruder.

 • Hvis du vil åbne en opgaverude, skal du klikke på den ønskede opgaverude i menuen Opgaveruder.

En opgaverude åbnes altid på den placering, den havde, før den blev lukket.

En markering i menuen Opgaverude angiver, at en opgaverude er synlig i arbejdsområdet. Hvis en opgaverude er åben men ikke synlig, fordi den er flettet med andre opgaveruder, skal du klikke på den pågældende opgaverude i menuen Opgaveruder for at gøre opgaveruden synlig.

Toppen af siden


Lukke en opgaverude

Du kan lukke en enkelt opgaverude eller en gruppe af opgaveruder.

 • Hvis du vil lukke en gruppe af opgaveruder, skal du klikke på Luk Knapflade i titellinjen med opgaverudens navn.

  Tip: Du kan også højreklikke i titellinjen med opgaverudens navn og derefter klikke på Luk i genvejsmenuen.

 • Hvis du vil lukke en enkelt opgaverude, skal du klikke på Luk Knapflade

  Tip: Du kan også højreklikke på fanen med opgaverudens navn og derefter klikke på Luk i genvejsmenuen.

Lukke en enkelt opgaverude eller en gruppe af opgaveruder

1. Klik på denne knap for at lukke gruppen af opgaveruder.

2. Klik på denne knap for at lukke én opgaverude.

Toppen af siden


Flette opgaveruderne

Opgaveruderne i menuen Opgaveruder er organiseret i seks grupper. Første gang du åbner dem, vises opgaveruderne fra hver gruppe som standard som flettede opgaveruder. De flettede opgaveruder optager lige megen plads og vises bagved hinanden, og hver opgaverude kan hentes ved at klikke på fanen for den pågældende opgaverude. Du kan ændre enhver gruppe af opgaveruder ved at lade de enkelte opgaveruder flyde eller flette dem.


Opgaverudefaner

Opgaverudefanerne for en gruppe af flettede opgaveruder.

 • Du kan flette en opgaverude eller en gruppe af opgaveruder ved at pege på titellinjen med opgaverudens navn. Når markøren skifter til en pil med fire hoveder Hvid musemarkør med firdobbelt pil , skal du trække titellinjen for én opgaverude hen på titellinjen for en anden opgaverude.

 • Du kan få vist enhver opgaverude i en gruppe af flettede opgaveruder ved at klikke på fanen med opgaverudens navn. Hvis du ikke kan se alle opgaverudefanerne, skal du klikke på fanens rullepile for at rulle gennem gruppen.

Genvejstaster  Du kan løbe gennem en gruppe af flettede opgaveruder ved at trykke på CTRL+TAB. Hvis du vil løbe gennem den samme gruppe i omvendt rækkefølge, skal du trykke på CTRL+SKIFT+TAB.

Bemærk: Opgaveruderne Multimedieklip, Udklipsholder og Bidragyder kan ikke stables eller flettes og vil være åbne i et separat vindue.

Toppen af siden


Forankre en opgaverude

Du kan forankret en opgaverude til kanten af programvinduet, og sidevisningsvinduet tilpasses, så det kan rumme den forankrede opgaverude. Du kan forankre opgaveruder vandret eller lodret.

En lodret forankret opgaverude og en vandret forankret opgaverude

En lodret forankret opgaverude og en vandret forankret opgaverude.

 • Hvis du vil forankre en opgaverude, skal du pege på titellinjen med opgaverudens navn. Når markøren ændres til en pil med fire hoveder Hvid musemarkør med firdobbelt pil , skal du trække titellinjen til kanten af programvinduet.

Tip!    

 • Du kan også højreklikke på fanen eller titellinjen med opgaverudens navn og derefter klikke på Forankring i genvejsmenuen.

  Kommandoen Forankring i genvejsmenuen

 • Tryk på og hold CTRL nede, mens du trækker en opgaverude for at forhindre, at den forankres, når opgaveruden rører ved programvinduets kant.

Genvejstaster  Tryk på ALT+MELLEMRUM for at få vist genvejsmenuen for den aktive opgaverude.

Toppen af siden


Lade en opgaverude flyde

Du kan lade en opgaverude flyde, så den kan trækkes og placeres overalt, også uden for programvinduet. Hvis du vil flytte opgaveruden, skal du trække titellinjen til den nye placering. Hvis du trækker opgaveruden til programvinduets kant, forankres den. Hold CTRL nede, mens du trækker programruden, for at forhindre at den forankres.

 • Hvis du vil lade en opgaverude flyde, skal du pege på titellinjen med opgaverudens navn. Når markøren bliver en pil med fire hoveder Hvid musemarkør med firdobbelt pil , skal du trække titellinjen væk fra programvinduets kant.

Tip: Du kan også højreklikke på fanen eller titellinjen med opgaverudens navn og derefter klikke på Flydende i genvejsmenuen.

Kommandoen Flydende i genvejsmenuen.

Genvejstaster  Tryk på ALT+MELLEMRUM for at få vist genvejsmenuen for den aktive opgaverude.

Toppen af siden


Stable opgaveruderne

Du kan stable opgaveruderne eller grupper af opgaveruder, så de placeres i den samme lodrette eller vandrette kolonne langs vinduets kant. Du kan maksimere en opgaverude, så den udvides og fylder hele kolonnen. Eller du kan gendanne opgaveruderne i en stak, så pladsen i kolonnen deles ligeligt mellem dem.

Stablede opgaveruder

Opgaveruder, der er stablet lodret og vandret.

 • Hvis du vil stable opgaveruderne, skal du pege på titellinjen med opgaverudens navn. Når markøren skifter til en pil med fire hoveder Hvid musemarkør med firdobbelt pil , skal du trække titellinjen oven på en forankret opgaverude men over eller under den pågældende opgaverudes titellinje.

  Bemærk: Hvis du trækker titellinjen hen over en anden titellinje, flettes opgaveruderne i stedet for at stables.

 • Hvis du vil maksimere en opgaverude, skal du klikke på Maksimer Knapflade .

 • Hvis du vil gendanne en stak opgaveruder, så de deler kolonnen ligeligt mellem sig, skal du klikke på Gendan Knapflade .

Bemærk: Opgaveruderne Multimedieklip, Udklipsholder og Bidragyder kan ikke stables eller flettes og åbnes i et særskilt vindue.

Toppen af siden


Tilpasse en opgaverude

 • Hvis du vil tilpasse en forankret opgaverude, skal du pege på en af opgaverudens indvendige kanter. Når markøren ændres til en opdelt linje Billede af lodret tohovedet pil , skal du trække markøren for at flytte den opdelte linje.

 • Hvis du vil tilpasse en flydende opgaverude, skal du pege på en af opgaverudens kanter. Når markøren ændres til en pil med to hoveder Dobbeltpil , skal du trække opgaveruden til den nye størrelse.

Toppen af siden


Gendanne opgaverudens standardlayout

 • Klik på Nulstil layout af arbejdsområde i menuen Opgaveruder.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×