Arbejde offline med Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du opretter forbindelse til en delt database, der er placeret på en fjerncomputer, kan du tage dine firmadata med dig på en bærbar computer eller blive ved med at arbejde, når fjerndatabasen ikke er tilgængelig. Du kan få adgang til dine data, når du har brug for det, ved at arbejde offline.

Før du kan skifte til offline, skal du oprette en lokal kopi af din delte Business Contact Manager-database. Du kan bruge den lokale kopi, eller offlinekopien, når du er væk fra hoveddatabasen, eller når hoveddatabasen ikke er tilgængelig.

I din offlinedatabase kan du redigere poster og tilføje nye, lige som du kan i din primære Business Contact Manager-database. Når du igen opretter forbindelse til hoveddatabasen, er dine ændringer synkroniseret.

Denne artikel beskriver, hvordan man kan arbejde offline ved at oprette en lokal kopi af databasen, vælge synkroniseringsindstillinger og løse konflikter mellem delte og lokale databaser.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en lokal kopi af databasen

Skifte mellem offline og online

Vælge synkroniseringsindstillinger

Løse konflikter mellem delte og lokale databaser

Kontrollere online- eller offlinestatussen for databasen

Slippe en offlinedatabase

Oprette en lokal kopi af databasen

Hvis du vil tage dine data med dig, eller hvis du har adgang til delte firmadata på en fjerncomputer, der ind imellem ikke er tilgængelig, kan du oprette en lokal kopi af databasen på din computer, kaldet en offlinedatabase, som du kan få adgang til, når du vil.

 1. Del Business Contact Manager-hoveddatabasen, eller bed databasens ejer om at dele hoveddatabasen. Den delte database er på en fjerncomputer (eller en anden computer).

 2. Oprette forbindelse til den delte Business Contact Manager-database.

 3. Når du har forbindelse til den delte database, skal du klikke på Ja, opret en offlinekopi af databasen i guiden Start eller guiden Opret eller vælg en database.

Du kan oprette en kopi af databasen, når du opretter forbindelse til en delt database, eller du kan oprette en kopi senere. Hvis du ikke vælger offlinemuligheden, når du har forbindelse til den delte database, kan du derefter gøre følgende:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. Klik på knappen Offline, og klik derefter på Aktivér offline.

  Bemærk:  Knappen Offline er kun tilgængelig, hvis computeren er tilsluttet en delt database.

Toppen af siden

Skifte mellem offline og online

Selvom du opretter en kopi af databasen til offlinebrug, behøver du ikke at bruge den, før du er klar. Indtil du skifter til din offlinedatabase, vil Business Contact Manager til Outlook fortsat have forbindelse til din delte hoveddatabase, så længe denne er tilgængelig.

Hvis Business Contact Manager til Outlook mister forbindelsen til den delte database, skiftes der automatisk til din lokale offlinedatabase, indtil den delte database bliver tilgængelig igen. Når den delte database igen bliver tilgængelig, bliver du bedt om at oprette forbindelse igen. Når Business Contact Manager til Outlook igen opretter forbindelse til den delte database, synkroniseres eventuelle ændringer i dataene i den fælles og den lokale database.

Skifte til din offlinedatabase

Hvis du er på vej væk fra kontoret, skal du skifte til offline for at sikre, at offlinedatabasen er synkroniseret fuldt ud med hoveddatabasen.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. Klik på knappen Offline, og klik derefter på Arbejd offline nu.

  Bemærk:  Knappen Offline er kun tilgængelig, hvis computeren er tilsluttet en delt database.

Skifte til onlinedatabasen

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. I sektionen Offline skal du klikke på knappen Opret forbindelse nu.

  Bemærk:  Knappen Opret forbindelse nu er kun tilgængelig, hvis du arbejder offline, og den fælles database er tilgængelig.

Toppen af siden

Vælge synkroniseringsindstillinger

Når Business Contact Manager til Outlook er tilsluttet den delte database, opdateres data automatisk mellem din delte og din lokale kopi af databasen. Du kan bruge standardindstillingen til synkronisering, eller du kan vælge dine indstillinger, herunder hyppigheden af synkronisering, og hvad du kan gøre, når den delte database ikke er tilgængelig.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. Klik på knappen Indstillinger, og klik derefter på Offlineindstillinger.

  Bemærk:  Knappen Offline er kun tilgængelig, hvis computeren er tilsluttet en delt database.

 4. Under fanen Synkronisering i sektionen Når du er online skal du klikke på et tidsinterval på listen for at vælge, hvor ofte dataene skal synkroniseres.

  Bemærk:  Brug et større interval, hvis synkroniseringen sker via en langsom forbindelse. Ellers kan effektiviteten af din lokal database blive reduceret.

 5. I sektionen Når forbindelsen til den delte database ikke er tilgængelig skal du klikke på en af følgende muligheder:

  • Skift automatisk til min lokale database, hvis offlinedatabasen automatisk skal bruges, når forbindelsen til den delte database går tabt.

   eller

  • Der skiftes ikke automatisk. Jeg ønsker at skifte manuelt for selv at skifte til offlinedatabasen, når forbindelsen til fjerndatabasen er gået tabt. Du kan finde oplysninger om, hvordan du skifter manuelt, i Skifte til din offlinedatabase tidligere i denne artikel.

Bemærk: Hvis mere end én person bruger den delte database, kan der foretages modstridende ændringer i samme felt i en post. Du kan angive regler for, hvordan disse konflikter nemt håndteres. Du kan få mere at vide under Løse konflikter mellem delte og lokale databaser senere i denne artikel.

Toppen af siden

Foretage fejlfinding af synkroniseringsfejl

Når du opretter forbindelse til den delte database, kan der opstå fejl, der stopper eller forhindrer synkronisering. Da årsagen til fejlen er ukendt, er det bedst at skifte til offline, hvilket stopper synkroniseringen, og derefter igen oprette forbindelse til den delte database for at starte synkroniseringen igen. Når offlinedatabasen opretter forbindelse igen, starter synkroniseringen igen med det samme og derefter i henhold til den hyppighed, der er fastsat i dine synkroniseringsindstillinger.

Skifte for at arbejde offline

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. Klik på knappen Offline, og klik derefter igen på Arbejd offline.

  Bemærk:  Knappen Offline er kun tilgængelig, hvis computeren er tilsluttet en delt database på en fjerncomputer.

Oprette forbindelse til den delte database igen

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. I sektionen Offline skal du klikke på Opret forbindelse nu.

  Bemærk:  Knappen Opret forbindelse nu er kun tilgængelig, hvis du arbejder offline, og den fælles database er tilgængelig.

 4. Når offlinedatabasen opretter forbindelse igen, starter synkroniseringen igen med det samme og derefter i henhold til den hyppighed, der er fastsat i dine synkroniseringsindstillinger.

Toppen af siden

Løse konflikter mellem delte og lokale databaser

Når du igen opretter forbindelse til den delte database, opretter din lokale (offline) kopi af databasen forbindelse til den delte database for at synkronisere dataene. Hvis der er ændringer af data, der skaber konflikt, vil Business Contact Manager til Outlook finde dem.

Der opstår en konflikt, når der er foretaget forskellige ændringer af et enkelt felt i en post i både den delte database og offlinedatabasen.

Det er f.eks. en konflikt, hvis feltet Stilling i Bob Smiths forretningskontaktpost er blevet ændret til Account Manager i den delte database, men til Account Supervisor i offlinedatabasen. Du kan vælge, hvordan du vil løse konflikter mellem den delte database og din kopi af databasen, i dine indstillinger for konfliktløsning.

Det er imidlertid ikke en konflikt, hvis feltet Stilling i Bob Smiths forretningskontaktpost er blevet ændret til Account Manager i den delte database, mens et andet felt, f.eks. Bob Smiths arbejdstelefonnummer, er blevet ændret i offlinedatabasen. Disse ændringer synkroniseres automatisk.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for konfliktløsning

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. Klik på knappen Indstillinger, og klik derefter på Offlineindstillinger.

Bemærk:  Knappen Offline er kun tilgængelig, hvis computeren er tilsluttet en delt database.

 1. Klik på fanen Konfliktløsning, og klik derefter på en af følgende indstillinger:

  • Spørg mig      Klik her for at blive spurgt, hver gang der er ændringer, der skaber konflikt. Hver gang der opstår en konflikt, kan du enten vælge at beholde ændringerne fra den delte database eller fra din lokale offlinekopi af databasen.

  • Accepter altid de seneste ændringer      Klik på denne indstilling for at løse en konflikt ved at beholde de seneste ændringer..

  • Accepter altid ændringer, som er foretaget i den delte database      Klik på denne indstilling for at beholde ændringerne fra hoveddatabasen. Ændringerne i hoveddatabase overskriver ændringerne i din lokale offlinekopi af databasen.

  • Accepter altid ændringer, som er foretaget i den lokale database      Klik på denne indstilling for at beholde ændringerne fra din lokale offlinekopi af databasen. Ændringerne fra din kopi vil overskrive ændringerne i den delte database, eller hoveddatabasen.

Toppen af siden

Hvad sker der med konfliktløsningsindstillingen Spørg mig: Gennemgå og afhjælpe datakonflikter

Når Business Contact Manager til Outlook igen opretter forbindelse til delt database, skal eventuelle ændringer, der blev foretaget i din offlinedatabase, afstemmes med den delte database.

Disse ændringer omfatter alle dem, der er foretaget i din lokal database, såvel som dem, der er foretaget af andre, der bruger den delte database.

Hvis Spørg mig er valgt i indstillingerne for konfliktløsning, bliver du bedt om at gennemse hver ændring, der skaber konflikt, i dialogboksen Konfliktløsning, der vises, når du opretter forbindelse til den delte database.

Hvis du har valgt en anden metode til at løse konflikter, vil Business Contact Manager til Outlook automatisk løse konflikter ved hjælp af den metode, du valgte.

 1. Klik i dialogboksen Konfliktløsning på en af følgende indstillinger:

  • Lokal      Den ændring, du har foretaget af posten i din lokale kopi, overskriver oplysningerne i den delte database.

  • Delt      Den ændring, du har foretaget af posten i delt database, overskriver oplysningerne i din lokale kopi.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Foretag det samme valg til alle efterfølgende konflikter, hvis du beslutter dig for at gentage det valg, du har foretaget for de resterende konflikter.

  Bemærk:  Du skal ikke markere afkrydsningsfeltet Foretag det samme valg til alle efterfølgende konflikter, hvis du vil gennemse hver ændring, der skaber konflikt, og beslutte, hvilke ændringer der skal accepteres for hver post.

Toppen af siden

Kontrollere online- eller offlinestatussen for databasen

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. Se afsnittet Offline, hvis du vil se status for din database.

  Hvis du har forbindelse til den delte database, får du vist Business Contact Manager har forbindelse til fjerndatabasen. Hvis du er offline, får du vist Business Contact Manager bruger din lokale database med angivelse af, om fjerndatabasen er tilgængelig.

  Bemærk:  Onlinestatus for din database afhænger ikke nødvendigvis af onlinestatussen for Outlook. Business Contact Manager til Outlook kan have forbindelse til en delt database, også selvom Outlook ikke har forbindelse til en mailserver.

Toppen af siden

Slippe en offlinedatabase

Du kan kun have én lokal kopi af databasen, som opretter forbindelse til og synkroniserer med en delt database på en anden computer. Hvis din offlinedatabase af en eller anden årsag ikke kan oprette forbindelse til den delte database igen, f.eks. hvis den delte database er ødelagt, kan du slippe forbindelsen og derefter oprette en ny database eller oprette forbindelse til en anden delt database.

Før du kan oprette en ny database eller oprette forbindelse til en anden delt database (herunder en, der er blevet genoprettet), skal du først slippe offlinedatabasen.

Du skal kunne arbejde offline for at slippe din offlinedatabase. Hvis du vil gemme dataene fra din offlinedatabase, skal du eksportere dem. Derefter skal du oprette eller vælge en anden database, så du efterfølgende kan importere dataene fra din offlinedatabase.

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du kan slippe din offlinedatabase, gemme data ved at eksportere dem og derefter oprette en anden database eller oprette forbindelse til en anden database.

 • Slippe din offlinedatabase

 • Klik på fanen Filer.

 • Klik på fanen Business Contact Manager.

 • Klik på knappen Offline, og klik derefter på Slip offlinedatabase.

  Vigtigt:  Har du sluppet din offlinedatabase, kan du ikke fortryde det.

 • Klik på Ja.

  Vigtigt:  Når du slipper en offlinedatabase, vil alle de ændringer, du har foretaget, siden databasen har været offline, gå tabt, medmindre du eksporterer dataene under processen.

 • I dialogboksen Slipper offlinedatabase skal du bekræfte, at afkrydsningsfeltet Eksporter og gem dine lokale data, før du slipper offlinedatabasen er markeret.

  Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, vil data fra din lokale kopi af databasen, herunder eventuelle data, du har oprettet eller gemt, siden databaserne sidste gang blev synkroniseret, blive gemt i en fil på din computer. Hvis du er sikker på, at du ikke længere har brug for disse data, kan du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet.

  Vigtigt:  Har du sluppet din offlinedatabase, kan du ikke fortryde det. Hvis du eksporterer dine data, gemmes en kopi af dine data på den placering, du vælger på din computer.

 • Klik på OK.

  Et af følgende sker:

  • Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Eksporter og gem dine lokale data, før du slipper offlinedatabasen, åbnes dialogboksen Eksporter firmadata. Du kan finde oplysninger om, hvordan du eksporterer dine data, i næste afsnit.

  • Guiden Opret eller vælg en database åbnes. Se "Oprette eller vælge en anden database" senere i processen.

 • Eksportere dine data

 • I dialogboksen Eksporter firmadata skal du vælge de oplysninger, du vil eksportere, angive placeringen af og navnet for den fil, der skal eksporteres, og derefter klikke på Eksporter.

  Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du eksporterer data, kan du se Eksportere dine forretningsposter i Business Contact Manager.

  Bemærk:  Da dine data er eksporteret til en .bcm-fil, kan du importere dem til en anden Business Contact Manager-database, så du kan gennemgå dine data i Business Contact Manager til Outlook. Du kan finde oplysninger om, hvordan du importerer data, i Importere dine data i Business Contact Manager.

 • Klik på Ja.

  Guiden Opret eller vælg en database åbnes. Se den næste fremgangsmåde for at få oplysninger om, hvordan du gennemfører denne guide.

 • Oprette eller vælge en anden database

 • I guiden Opret eller vælg en database skal du klikke på en af følgende muligheder:

  • Opret forbindelse til en lokal database.

  • Opret forbindelse til en fjerndatabase.

  • Opret en ny lokal database.

 • Gennemfør guiden. Du kan få mere at vide om oprettelse eller valg af en database i Oprette eller vælge en ny Business Contact Manager-database.

 • Importere dine data

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×