Arbejde med webstedsindhold og -struktur

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge siden Webstedsindhold og -struktur til at administrere såvel indholdet som strukturen i din gruppe af websteder i SharePoint. I Microsoft Office SharePoint Server 2007 genereres navigationen dynamisk fra hierarkiet i gruppen af websteder. Dette betyder, at når du ændrer webstedets struktur, f.eks. hvis du flytter et underordnet websted, føres denne ændring igennem til webstedets navigation. Hvor elementet nu vises i webstedets navigation afspejler den nye placering af det underliggende underordnede websted. De handlinger, som du kan foretage på denne side, er ikke begrænset til at ændre webstedets struktur. Du kan administrere indhold ved at udføre andre handlinger på lister og listeelementer. Du kan f.eks. tjekke elementer ud og ind, udgive elementer og kopiere elementer.

Vigtigt!: 

 • Fra og med oktober 2018 indhold på webstedet og struktur der frarådes i SharePoint Online. Linket indstillinger til siden SiteManager.aspx fjernes fra SharePoint Online og direkte adgang skal være begrænset til administratorer for grupper af websteder indtil marts 2019.

 • Det anbefales at bruge filen Flyt og Kopiér til at administrere webstedets indhold og struktur. Du kan finde flere oplysninger, kan du se kopiere filer og mapper mellem OneDrive og SharePoint-websteder.

For at sikre, at grænsefladen for siden Webstedsindhold og -struktur er velkendt for dig, blev den designet til at være lig Windows Stifinder. Du kan se hierarkiet i gruppen af websteder som en trævisning i navigationsruden til venstre på siden Webstedsindhold og -struktur. I højre side vises elementer i listeruden.

Bemærk!: Du skal have mindst tilladelse til at bidrage for at få adgang til siden Webstedsindhold og -struktur.

Hvad vil du foretage dig?

Gå til siden Webstedsindhold og -struktur

Om handlinger

Vælg flere elementer

Kopiere elementer

Flytte elementer

Slette elementer

Vise eller skjule relaterede ressourcer

Om rapporter på siden Webstedsindhold og -struktur

Vise rapporter

Gå til siden Webstedsindhold og -struktur

Du kan gå til siden Webstedsindhold - og struktur via menuen Webstedshandlinger. Hvis du står på det øverste niveau på dit websted, vil du se menupunktet i menuen Webstedshandlinger. Hvis du står i et underordnet websted, kan du navigere til siden Indstillinger for websted og derefter navigere til siden Webstedsindhold og -struktur.

Bemærk!: De andre fremgangsmåder, der er beskrevet i dette emne, forudsætter, at du ved, hvordan du går til siden Webstedsindhold og -struktur ved at bruge følgende fremgangsmåde.

 1. Klik på Webstedshandlinger, og klik derefter på Administrer indhold og struktur.

 2. Hvis Administrer indhold og struktur ikke vises på listen, skal du udføre de følgende trin:

  1. Peg på Indstillinger for websted, klik på Rediger alle indstillinger for websted, og klik derefter på Gå til webstedsindstillingerne for øverste niveau under Administration af gruppe af websteder.

  2. Klik på Indhold og struktur under Webstedsadministration.

 3. Siden Webstedsindhold og -struktur vises.

 4. Gå tilbage til siden Indstillinger for websted Klik på Indstillinger på værktøjslinjen liste, og klik derefter på Indstillinger for websted.

Øverst på siden

Om handlinger

En genvejsmenu, som du kan bruge til at udføre typiske handlinger, er tilgængelig for hvert element på siden, i såvel navigations- som listeruderne. Fra genvejsmenuen kan du udføre sådanne typiske handlinger i Windows SharePoint Services 3.0, som du kan udføre på andre steder i brugergrænsefladen. Du kan bruge udgivelsesfunktioner som f.eks. udtjekning, slette udtjekning, send til godkendelse eller udgive elementer. Endvidere kan du omstrukturere gruppen af websteder ved at flytte, kopiere eller rekursivt slette underordnede websteder. Når indhold kopieres, flyttes eller slettes, opdateres de links, der er knyttet til dette indhold, også.

De handlinger, der er aktiveret for et element på siden Webstedsindhold og -struktur, er kontekstafhængige og afhænger af elementets status. Hvis et element f.eks. er tjekket ud, er handlingen udtjekning ikke aktiveret. De handlinger, som er aktiveret, afhænger af den aktuelle brugers sikkerhedskontekst. Udover om en handling er aktiveret for en funktion, afhænger handlinger, der er aktiveret eller vises, af andre faktorer som f.eks. typen af liste, som et element indeholdes i, eller om visse funktioner som f.eks. udgivelse er aktiveret i gruppen af websteder.

Handlingen slet udtjekning, som gør det muligt for dig at fortryde handlingen tjek ud for en anden bruger på enten et enkelt element eller flere elementer, gendanner elementer i den tilstand, som de havde da de sidst blev tjekket ud. Et typisk scenarie er, hvis en ansat glemmer at tjekke filer ind, inden han går på ferie. Administratoren kan bruge handlingen slet udtjekning til at frigive filerne.

Bemærk!: Denne handling er kun tilgængelig fra siden Administrer indhold og struktur, og kun hvis du har de nødvendige tilladelser.

Øverst på siden

Markere flere elementer

På siden webstedsindhold og -struktur, kan du udføre alle handlinger, som du kan udføre på et enkelt element, på flere elementer ved først at markere elementerne og derefter markere en handling.

 1. Klik på knappen Marker alle elementer på siden Webstedsindhold og -struktur, ved siden af Type.

  • Fjern markeringen fra de elementer, som du ikke vil medtage.

  • Hvis du vil markere et enkelt element, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af elementet.

 2. Klik på Handlinger, og klik derefter på den handling, som du vil udføre.

Øverst på siden

Kopiere elementer

Du kan kopiere hele underordnede websteder eller lister til et andet underordnet websted i hierarkiet for gruppen af websteder, eller du kan kopiere individuelle listeelementer til en hvilken som helst kompatibel liste. Det er imidlertid ikke muligt at bruge handlingen kopier til at dublere et listeelement på den samme liste.

Når du har udført handlingen kopier, opdateres webstedets navigation for alle navigationskomponenter, og webstedets navigation vil afspejle, at de underordnede websteder, listerne eller listeelementerne findes på begge steder.

 1. Vælg det element eller flere elementer, der skal kopieres, på siden Webstedsindhold og -struktur.

 2. Klik på Handlinger, og klik derefter på Kopier.

 3. Vælg en destination i dialogboksen Kopier, og klik derefter på OK.

 4. Kilde elementerne valideres for at sikre, at den er kompatibel med objektbeholderen destination. Hvis datavalidering bestemmer:

  • Et element er kompatibelt, bliver elementet kopieret, og siden Webstedsindhold og -struktur vises.

  • Et element ikke er kompatibelt, vises en fejlmeddelelse, og elementet bliver ikke kopieret.

Øverst på siden

Flytte elementer

Du kan flytte individuelle listeelementer eller hele underordnede websteder til et andet underordnet websted i den samme gruppe af websteder. Et underordnet websted kan flyttes til at ligge direkte under det øverste niveau i gruppen af websteders hierarki eller under et andet underordnet websted i gruppen af websteders hierarki. Når du flytter et underordnet websted flyttes alt indholdet på det underordnede websted. Men du kan ikke flytte kun en liste (f.eks. kun dokumentbiblioteket) til et andet underordnet websted.

Når du flytter et underordnet websted eller et element, opdateres navigationskomponenterne automatisk, da navigationen genereres dynamisk fra hierarkiet i gruppen af websteder, og den nye placering for det underordnede websted eller elementet afspejles således i navigationen.

Du kan bruge handlingen flytte til effektivt at give dit websted en ny arkitektur. Du kan f.eks. blive nødt til at ændre navigationen for dit websted eller flytte det underordnede websted for en afdeling, da den er blevet omorganiseret og nu tilhører en anden gruppe.

 1. Vælg det element eller flere elementer, der skal flyttes, på siden Webstedsindhold og -struktur.

 2. Klik på Handlinger, og klik derefter på Flyt.

 3. Vælg en destination i dialogboksen Flyt, og klik derefter på OK.

 4. Kildeelementerne valideres for at sikre, at de er kompatible med destinationsbeholderen. Hvis valideringen afgør, at:

  • Et element er kompatibelt, bliver elementet flyttet, og siden Webstedsindhold og -struktur vises.

  • Et element ikke er kompatibelt, vises en fejlmeddelelse, og elementet bliver ikke flyttet.

Øverst på siden

Slette elementer

Denne funktion gør det muligt for en webstedsadministrator at omorganisere et websted uden at tvinge webstedsadministratorer til at slette hvert element enkeltvis. Hele underordnede websteder eller individuelle elementer kan slettes fra hierarkiet for en gruppe af websteder.

Hvis papirkurven er aktiveret for webstedet, kan listeelementer gendannes, efter at de er blevet slettet. Det er imidlertid en drastisk handling at slette et underordnet websted. Hele grenen slettes permanent, også selv om papirkurven er aktiveret.

Bemærk!: Hvis dit mål er ikke at vise et underordnet websted eller en side i webstedsnavigationen, bør du ikke slette webstedet. I stedet skal du gå til siden Navigationsindstillinger og bruge funktionen Skjul.

 1. Peg på det underordnede websted, som du vil slette, i træstrukturen på siden Webstedsindhold og -struktur, og klik derefter på pilen, som vises.

 2. Klik på Slet på menuen, som vises.

 3. Der vises en advarselsdialogboks med meddelelsen Sletning af de valgte websteder vil permanent slette alt indhold og alle brugeroplysninger. Alle underordnede websteder i dette websted mistes også permanent.

 4. Klik på Ja i advarselsdialogboksen.

 5. Da dette er en længerevarende handling, vises websiden Udfører slettehandling.

 6. Når handlingen er afsluttet, indlæser browseren automatisk siden Administrer indhold og struktur.

Øverst på siden

Vise eller skjule relaterede ressourcer

Brug denne funktion til at afgøre hvilke ressourcer, der kaldes af et element. Ressourcer er alle elementer, der bruges af siden, herunder sidelayout, billeder, overlappende typografiark (Cascading Style Sheets - CSS), links fra siden til andre sider, links til siden inde fra gruppen af websteder og links til eller fra denne side. Det er specielt nyttigt at identificere de relaterede ressourcer for et element, hvis du f.eks. har behov for at slette et billede. Ved at bestemme afhængigheden af dette billede, kan du opdatere linkene eller ressourcerne efter behov.

Denne funktion viser kun de relaterede ressourcer for et element ad gangen. Hvis du ikke har et element markeret, når du klikker på Vis relaterede ressourcer, markeres det første element i listeruden. Når du markerer et andet element på listen, vises ressourcer for det element.

Hvis du vil få vist relaterede ressourcer   

 1. Klik på Vis relaterede ressourcer på værktøjslinjen liste på siden Webstedsindhold og -struktur.

 2. Ruden Ressourcer med relation til vises.

 3. Hvis du ikke markerede et element, vil rapporten blive kørt for det element, der ville stå først, hvis listen var sorteret alfabetisk.

Hvis du vil skjule relaterede ressourcer   

 1. Klik på Skjul relaterede ressourcer på værktøjslinjen liste på siden Webstedsindhold og -struktur.

 2. Ruden Ressourcer med relation til vises ikke.

Øverst på siden

Om rapporter på siden Webstedsindhold og -struktur

Syv rapporter findes tilgængelige, når du installerer Office SharePoint Server 2007. Når du markerer en rapport, returneres alle de elementer, der svarer til filteret, på det aktuelle websted og alle underordnede websteder under det aktuelle websted.

Bemærk!: Hvis du vil bestemme beholderen for et element i en rapport, kan du pege på navnekolonnen, og stien vises i browserens statuslinje.

Hvis du har de nødvendige tilladelser på dit websted, kan du oprette eller redigere rapporter, så de bliver specifikke for din situation eller dit miljø. Forfattere kan eventuelt have svært ved at finde alle de sider, som de arbejder på gennem hele gruppen af websteder. Ved at køre en rapport kan de finde alle elementerne og derefter, fra rapportvisningen, udføre handlinger på elementerne på samme måde, som de kan i visningen Alle dokumenter.

Da rapporter er listeelementer, installeres de automatisk, når du har oprettet en ny rapport. Endvidere kan rapporter, da de er listeelementer, versionskontrolleres, så de skal tjekkes ud, inden de kan redigeres.

Få vist rapporter

 1. Hvis du vil få vist rapporter, skal du vælge en af de følgende metoder:

  • Marker en rapport i menuen Vis på siden Webstedsindhold og -struktur.

  • Klik på Webstedshandlinger, peg på Vis rapporter, og marker derefter en rapport.

 2. Rapporten åbnes på siden Webstedsindhold og -struktur.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×