Arbejde med webdele til filtrering

Webdele til filtrering ændrer visningen af de data, der vises i en anden webdel, baseret på visse kriterier. En webdel til filtrering kan f.eks. bruges til kun at få vist værdier fra et bestemt år i et regnskab eller til kun at få vist navnene på de elever, der har fuldført en bestemt opgave.

Du kan konfigurere webdelen til filtrering til, at der vises et filterikon på siden, og at brugeren skal angive input som en dato eller tekst. Alternativt kan du også vælge, at webdelen til filtrering skal fungere automatisk. Den vises muligvis ikke på siden, og kriterierne for filtrering kan hentes fra en tredje webdel, f.eks. Aktuelt brugerfilter. De webdele til filtrering, der ikke er synlige på siden, kaldes kontekstwebdele, og de filtrerer resultaterne automatisk uden brugerinput.

Webdele til filtrering fungerer med SharePoint-lister, data fra Microsoft SQL Server version 2005 og 2008 Analysis Services, og de data, der findes i Business Connectivity Services.

Denne artikel indeholder

Måder at bruge filtre på

Typer af filtre

Brug af filtre

Føje en webdel til filtrering til en side

Konfigurere indstillingerne for filtrering

Sammenkæde filteret med andre webdele på siden

Måder at bruge filtre på

I følgende scenarier gennemgås to af de mange måder, du kan bruge webdele til filtrering:

  • Erik Andersen vil offentliggøre indtægterne fra et produkt på månedsbasis. Erik fik en SQL Server 2005 Analysis Services-rapport fra salgsafdelingen i Contoso og kopierede derefter oplysningerne til en e-mail for at distribuere dem til sit team.

    Erik tilføjer nu den samme SQL Server Analysis Services-rapport på sit dashboard hver måned sammen med en rapport, der viser kundeklager pr. produkt. Erik tilføjer en webdel til filtrering, så brugerne af dashboardet kan vælge det ønskede produkt. Han konfigurerer filteret til at vise en liste over produkter og forbinder filteret med både månedsrapporten over de nye kundeklager efter produkt og den eksisterende rapport over produktindtægter pr. måned. Når medlemmerne af teamet får vist siden, kan de se data om det standardprodukt, som Erik har angivet for rapporterne, men de kan også vælge ethvert andet produkt på en liste. Når et teammedlem vælger et andet produkt, skifter alle dataene i de tilknyttede webdele.

  • Ingelise Lang, der er regionalsalgschef, bruger sin afdelings dashboard til at gennemgå månedsdata. Hun observerer, at KPI-indikatoren for kundetilfredshed er gul, hvilket er tegn på en advarsel. Hun kan klikke på indikatoren for at besøge en webside, der viser indikatoren, en forklaring på det gule advarselstegn samt tre rapporter, der giver yderligere indsigt.

    Når filteret anvendes vises kun de sideelementer, der gælder specifikt for Christinas afdeling. Andre salgschefer i Christinas firma kan få vist det samme dashboard, men deres visning er anderledes. Filteret tilpasser hver enkelt visning for en bestemt afdeling.

Toppen af siden

Typer af filtre

Hvilken type webdel til filtrering du skal bruge, og hvordan du skal gøre det, afhænger af datakilden, den type af interaktion, du vil have fra brugerne, og de resultater, du vil opnå. Der findes ni typer af filtre i Microsoft SharePoint Server 2010 sammen med webdelen Filterhandlinger, som gør det muligt for dig at føje en filterknap til en side, så brugerne selv kan vælge, hvornår dataene på siden skal opdateres.

Følgende webdele til filtrering gør det muligt for brugerne manuelt at angive de værdier, som dataene skal filtreres efter:

Webdel

Beskrivelse

Datofilter

Du kan indsætte en standardværdi eller lade værdien være tom. Brugerne kan vælge en dato på rullelisten med kalenderen eller angive værdien dd-mm-åååå i det felt, der vises på websiden.

Tekstfilter

Du kan kræve, at brugerne skal angive tekst, og/eller du kan angive en standardtekst.

I følgende filterwebdele kan brugerne foretage et valg på en værdiliste:

Webdel

Beskrivelse

Foretrukket filter

Med dette filter kan du angive værdier i webdelens værktøjsrude. Brugerne kan vælge en af værdierne på en rullemenu, der vises på websiden.

Business Data Connectivity-filter

Du kan bruge denne webdel til at angive en værdiliste i forretningsdatakataloget og derefter angive en Værdikolonne. Du kan også tilføje en Beskrivelseskolonne.

Hvis enheden f.eks. er Produkter, kan AdventureWorks-program og Værdikolonne f.eks. være Navn. Hvis du tilføjer en Beskrivelseskolonne, tilføjes der en vælgerdialogboks i webdelen til filtrering, som gør det muligt for brugerne at anvende en rulleliste til at søge efter produkter efter Beskrivelse, Nøgle eller Navn.

SharePoint-listefilter

Når du konfigurerer dette filter, skal du pege på en SharePoint-liste og derefter angive værdien af en kolonne, f.eks. en titel, beskrivelse, dato eller dokumenttype. Brugerne kan navigere til listen og derefter vælge en elementtype, du har angivet.

SQL Server 2005 Analysis Services-filter

Du kan bruge dette filter til at vælge en dataforbindelse fra en webdel på den aktuelle webside eller fra et SharePoint-bibliotek for dataforbindelser eller Office-dataforbindelsesbibliotek. Du kan derefter angive en dimension og et hierarki. Brugerne kan vælge på den værdiliste, der oprettes.

Disse webdele til filtrering vil automatisk filtrere de data, der vises på websiden:

Webdel

Beskrivelse

Aktuelt brugerfilter

Viser enten den aktuelle brugers logonnavn eller en udvalgt SharePoint-profilegenskab.

Filter til forespørgselsstreng (URL-adresse)

Overfører en eller flere faste værdier fra en anden kilde, som du konfigurerer i værktøjsruden

Sidefeltfilter

Viser værdien af en kolonne i den listerække, som er tilknyttet den aktuelle side.

Toppen af siden

Brug af filtre

Det kræver tre trin at bruge et filter:

  • Føj filteret til websiden

  • Konfigurer indstillingerne for filtrering

  • (Valgfrit) Sammenkæd filteret med andre webdele på siden

Føje en webdel til filtrering til en side

Du kan tilføje en webdel til filtrering på en webside på samme måde, som du tilføjer enhver anden webdel på en side. Når du bruger et filter, der kræver brugerinput, skal du tage højde for webdelens placering på siden. Det navn, du angiver for filteret i værktøjsruden, fungerer også som beskrivelsen af tekstfeltet eller menuen på siden.

Konfigurere indstillingerne for filtrering

Du konfigurerer indstillingerne for filteret ved hjælp af værktøjsruden Webdel. Hver værktøjsrude har separate indstillinger, der afhænger af den type filter, du konfigurerer.

Sammenkæde filteret med andre webdele på siden

Du skal muligvis knytte den webdel til filtrering, som du bruger, til en anden webdel på siden. Det kan f.eks. være tilfældet, når du bruger filtre med Excel Web Access-webdele. Du kan sammenkæde webdele til filtrering, som enten er synlige eller usynlige for brugeren. En synlig webdel kan kræve input fra sidefremviseren, f.eks. et valg på en produktliste. En usynlig webdel, f.eks. Aktuelt brugerfilter, filtrerer automatisk dataene i målwebdelen på basis af den person, der er logget på computeren.

Når et filter kan knyttes til en anden webdel på siden, er menuen Forbindelser synlig i menuen Webdel. Du kan oprette en forbindelse mellem webdelen til filtrering og en anden webdel på siden fra begge webdele.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×