Arbejde med udløsere og forespørgselsskabeloner

Hvis et bestemt websted ikke gennemsøges af Microsoft Office SharePoint Server 2007-serveren uden videre, kan du tilføje det som en placering, der er medlem af organisationsnetværk, og medtage dets søgeresultater for brugere af webstedet for søgecenteret. Når du tilføjer en placering, der er medlem af organisationsnetværk, skal du angive, hvilken forespørgselsskabelon der bruges til at forespørge på URL-adressen på placeringen, der er medlem af organisationsnetværk. Du kan også angive en eller flere forespørgselsbetingelser, såkaldte udløsere, for at begrænse forespørgslerne, som sendes til placeringen, der er medlem af organisationsnetværk.

I dette emne kan du lære mere om, hvordan du angiver udløsere, og hvordan du konstruerer forespørgselsskabelonen for en placering, der er medlem af organisationsnetværk.

Udløsere

En udløser er en forespørgselsbetingelse, som bestemmer, hvornår en forespørgsel sendes. Når du opretter en placering, der er medlem af organisationsnetværk, kan du angive udløsere, som bestemmer, hvornår en forespørgsel sendes til den. Kun forespørgsler, som matcher det mønster, der er angivet for udløserne i definitionen for placeringen, videresendes til placeringen, der er medlem af organisationsnetværk.

Der findes to typer af udløsere:

  • Præfiks Forespørgslen skal have et præfiks i form af termen, nøjagtigt som den er angivet i udløseren. Hvis der f.eks. er angivet "vejr" som præfiks for udløseren, sendes forespørgslen "vejr København, DK", men ikke forespørgslen "København, DK".

    Bemærk: Kun den del af forespørgslen, der følger præfikset, sendes, så i eksemplet "vejr København, DK", sendes kun "København, DK" til placeringen, der er medlem af organisationsnetværk.

  • Regex Forespørgslen skal matche det angivne regulære udtryks mønster. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter regulære udtryk, under .NET Framework – regulære udtryk (på engelsk).

Forespørgselsskabeloner

Forespørgselsskabelonen indeholder den parametriserede URL-adresse til placeringen, der er medlem af organisationsnetværk, og søgeforespørgsler sendes til denne URL-adresse. Den parametriserede URL-adresse skal returnere strukturerede XML-resultater (f.eks. RSS- eller Atom-resultater).

Office SharePoint Server 2007 understøtter to typer af placeringer, der er medlem af organisationsnetværk:

  • Søgeindeks på denne server
    Forespørgselsskabelonen for placeringstypen Søgeindeks på denne server, der er medlem af organisationsnetværk, skal indeholde parameteren searchTerms, som du angiver på følgende måde:

{searchTerms}

Den skal også indeholde eventuelle yderligere forespørgelsesbegrænsninger, f.eks. en søgning på indhold fra en bestemt forfatter, som vist i følgende eksempel:

Author:"{searchTerms}"

Forespørgselsskabelonen for denne type placering, der er medlem af organisationsnetværk, skal ikke indeholde URL-adressen til søgeresultaterne.

  • OpenSearch
    Alle internetwebsteder, der understøtter standarden OpenSearch.

Forespørgselsskabelonen svarer til URL-skabelonen i OpenSearch-specifikationen (på engelsk), og syntaksen er baseret på URL-skabelonens syntaks (på engelsk). Følgende er et enkelt eksempel på en forespørgselsskabelon for en placering, der indeholder en parametriseret URL-adresse, som bruges til at oprette forbindelse til tjenesten Live Search:

http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&format=rss

I dette eksempel indeholder forespørgselsskabelonen OpenSearch-skabelonparameteren searchTerms. Parameteren searchTerms er en pladsholder for de søgeord, der videresendes til den placering, der er medlem af organisationsnetværk. Du kan angive flere parametre i forespørgselsskabelonen. Du kan finde flere oplysninger om disse parametre i afsnittet om OpenSearch 1.1-parametre (på engelsk) i OpenSearch-specifikationen.

Du kan angive, om en parameter skal være valgfri, ved at indsætte et spørgsmålstegn (?) efter parameterens navn. I følgende eksempel er parameteren searchTerms obligatorisk, mens parameteren startIndex er valgfri:

http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&format=rss&first={startIndex?}

Bemærk: Parametre, som du angiver i URL-skabelonen, skal være URL-kodede. I det foregående eksempel er og-tegnet (&) erstattet med URL-kodningen for dette tegn, "&".

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×