Arbejde med tilknytninger i statiske UML-strukturdiagrammer

Føje kendetegn til tilknytningsafslutninger

 1. Dobbeltklik på en figur af typen Binær tilknytning, Tilknytningsklasse eller N-ær tilknytning i et statisk strukturdiagram.

 2. Vælg den afslutning, du vil føje kendetegn til, under Tilknytningsafslutninger, og klik derefter på Egenskaber.

  Tip: Du kan direkte redigere almindeligt anvendte egenskabsindstillinger på listen Tilknytningsafslutninger ved at klikke på et felt og derefter skrive eller vælge en værdi.

 3. Klik på Tilknytningsafslutning, og skriv eller vælg afslutningsnavn, multiplicitet, navigerbarhed, sammenlægning og eventuelt andre indstillinger, og klik derfter på OK.

 4. Gentag trin 2 og 3 for hver tilknytningsafslutning, du vil redigere.

 5. Skriv eller vælg de ønskede egenskabsindstillinger i kategorien Tilknytning og andre kategorier, og klik derefter på OK.

Føje indikatorer til en tilknytning

 1. Dobbeltklik på den figur af typen Binær tilknytning, Tilknytningsklasse, N-ær tilknytning eller N-ær tilknytningsklasse, du vil føje en indikator til.

 2. Vælg den tilknytningsafslutning, du vil føje en indikator til, under Tilknytningsafslutninger, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Klik på Indikatorattributter, klik på Ny, og klik derefter på Egenskaber.

 4. Skriv eller vælg værdier for de ønskede indikatoregenskaber.

 5. Fortsæt med at klikke på OK, indtil dialogboksen UML-egenskaber lukkes.

Der føjes et lille rektangel til tilknytningsafslutningen med indikatoren.

Angive en kompositionsrelation mellem klasser

 1. Træk en figur af typen Komposition fra UML statisk struktur over på tegningssiden nær de klasser, du vil relatere.

 2. Klæb slutpunktet nær romben fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den klasse, det andet element er en komponent i. Klæb slutpunktet uden en rombe fast til et forbindelsespunkt på den klasse, der er en komponent.

 3. Dobbeltklik på figuren Komposition for at føje et navn og andre kendetegn til tilknytningsafslutningerne.

 4. Klik på OK.

Tip!

Du kan også angive komposition ved at føje kendetegn til tilknytningsafslutningerne for en figur af typen Binær tilknytning, Tilknytningsklasse eller N-ær tilknytning. Dobbeltklik på figuren. Vælg den afslutning, du vil føje en kompositionsrombe til, og klik derefter på Egenskaber. Klik på Tilknytningsafslutning, og vælg Sammensat under Sammenlægning. Klik på OK, og klik derefter på OK igen.

Angive en tilknytning mellem tre eller flere klasser

 1. Træk en figur af typen N-ær tilknytning fra UML statisk struktur til tegningssiden nær de klasser, du vil relatere.

 2. Dobbeltklik på figuren N-ær tilknytning for at åbne dialogboksen UML-egenskaber. Angiv antallet af tilknytningsafslutninger under Afslutningstæller, skriv eller vælg eventuelt andre egenskabsværdier, og klik derefter på OK.

 3. Klæb slutpunkterne på tilknytningsafslutningerne til forbindelsespunkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X på de klasser, du vil relatere.

Angive en tilknytning mellem to klasser

 1. Træk en figur af typen Binær tilknytning eller Tilknytningsklasse fra UML statisk struktur til tegningssiden nær de klasser, du vil relatere.

 2. Klæb slutpunkterne på tilknytningsfiguren til forbindelsespunkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X på klassefigurerne.

 3. Dobbeltklik på figuren Tilknytning for at åbne dialogboksen UML-egenskaber, og skriv eller vælg derefter de ønskede egenskabsværdier.

 4. Klik på OK.

Angive en tilknytning, der har klasseegenskaber

 1. Træk en figur af typen Tilknytningsklasse eller N-ær tilknytningsklasse over på tegningssiden i et statisk strukturdiagram.

 2. Klæb slutpunkterne på tilknytningsafslutningerne fast til forbindelsespunkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X på to eller flere figurer af typen Klasse.

 3. Dobbeltklik på figuren Tilknytningsklasse, og skriv et navn på tilknytningsklassen i dialogboksen Egenskaber for UML-tilknytningsklasse.

 4. Klik på Tilknytningsafslutninger, og vælg den afslutning, du vil føje kendetegn til, og klik derefter på Egenskaber.

 5. Klik på Tilknytningsafslutning, og skriv eller vælg afslutningsnavn, multiplicitet, navigerbarhed, sammenlægning og eventuelt andre indstillinger, og klik derfter på OK.

 6. Gentag trin 4 og 5, indtil du har føjet kendetegn til alle afslutningerne, og klik derefter på OK.

Angive antallet af afslutninger på en n-ær tilknytning eller tilknytningsklasse

 1. Dobbeltklik på den figur af typen N-ær tilknytning eller N-ær tilknytningsklasse med afslutninger, du vil angive, i et statisk strukturdiagram.

 2. Klik på Tilknytningsklasse, vælg det ønskede antal afslutninger under Afslutningstæller, og klik derefter på OK.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×