Arbejde med pakker i UML-modeller

pakke er de grundlæggende organisationselementer i UML-modeller. Du kan bruge pakker som beholdere til elementer, visninger (diagrammer) og andre pakker. Med pakker kan du opdele store diagrammer og modeller i overskuelige underdele. Du kan betragte hele systemet som én enkelt pakke på højt niveau, der indeholder alle modellerne og elementerne.

Når du opretter en ny model, opretter skabelonen UML-modeldiagram automatisk en overordnet pakke for modellen. Denne pakke fungerer som beholder for alle de elementer, pakker og diagrammer, du opretter som en del af modellen.

Oprette en ny pakke fra Modelstifinder

Højreklik på den pakke, hvori den nye pakke skal oprettes, i pakketræstruktur, klik på Ny, og klik derefter på Pakke.

Der indsættes automatisk et nyt pakkeikon i træstrukturen, og dialogboksen Egenskaber for UML-pakke åbnes.

Oprette en ny pakke fra et diagram

  1. Dobbeltklik på ikonet for det diagram, pakken skal føjes til, i pakketræstruktur.

    Tegningssiden for diagrammet vises.

  2. Træk en pakkefigur fra UML statisk struktur, UML Use Case, UML-komponentdiagrammer eller UML-fordelingsdiagrammer til tegningssiden.

Der indsættes et ikon i træstrukturen, som repræsenterer pakken.

Oprette et nyt diagram fra en pakke

Hvis der skal oprettes et nyt diagram automatisk, hver gang du føjer en ny pakke til modellen, skal du klikke på Indstillinger i menuen UML og derefter markere Opret en diagramside, når der er tilføjet en pakkefigur eller en undersystemfigur til et dokument på fanen UML-tilføjelsesprogram.

Hvis du vil oprette et nyt diagram, og denne indstilling ikke er markeret, skal du højreklikke på en figur af typen Pakke, klikke på Diagrammer og derefter klikke på Ny. Skriv et navn til diagrammet, vælg en diagramtype, og klik derefter på OK.

Føje elementer til en pakke

Højreklik på den pakke, du vil føje elementer til, i pakketræstruktur, klik på Ny, og vælg derefter den type element, du vil tilføje.

Der indsættes et ikon for elementet i træstrukturen.

Repræsentere pakkeindhold i et diagram

  1. Højreklik på ikonet for den pakke med indhold, du vil repræsentere, i pakketræstruktur, og vælg derefter den diagramtype, som pakken skal indeholde.

    Den relevante stencil og en tom tegningsside vises. Der vises et vandmærke med navnet på diagramtypen i arbejdsområdet.

  2. Træk figurer, der repræsenterer de elementer, pakken skal omfatte, over på tegningssiden.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×