Arbejde med overgangsfigurer i UML-tilstandsdiagrammer og -aktivitetsdiagrammer

Føje en overgangsstreng til en overgang i et tilstands- eller aktivitetsdiagram

 1. Dobbeltklik på Overgang eller Kontrolflow i et tilstandsdiagram eller et tilstandsdiagramaktivitetsdiagram, alt efter hvilken figur du vil føje tilstandsdiagramaktivitetsdiagramovergangtil.

 2. Klik på Overgang i dialogboksen Egenskaber for UML-overgang, og klik på Hændelse. Klik på Ny, vælg den ønskede type tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelse, og klik derefter på OK.

 3. Skriv et navn til hændelsen, og skriv eller vælg de øvrige egenskaber, du ønsker. Klik på en fane for at tilføje tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsning, tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsningetiketværdi eller tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsningetiketværdiparameter, afhængigt af den type hændelse du opretter. Klik på OK, indtil overgangskategorien vises igen.

 4. Vælg Guard for at tilføje en tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsningetiketværdiparameterguard. Skriv derefter den ønskede guard-betingelse i tekstboksen.

 5. Vælg det ønskede sprog under Sprog.

 6. Klik på fanen Handlinger, og klik derefter på Ny for at oprette et handlingsudtryk. Vælg den ønskede tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsningetiketværdiparameterguardhandling, klik på OK, og klik derefter på Egenskaber.

 7. Skriv et navn til handlingen, og skriv eller vælg de øvrige egenskaber, du ønsker. Klik på en fane for at tilføje detaljer, argumenter (hvis tilgængelige), begrænsninger eller etiketværdier. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for UML-overgang.

Overgangsstrengen vises i overgangen.

Tip!

I aktivitetsdiagrammer kan du bruge figurer af typen Signalmodtagelse og Signalafsendelse til at angive oplysninger om en hændelse eller handling, som normalt angives i en overgangsstreng. Hvis du vil føje hændelses- og handlingsoplysninger til en signalmodtagelses- eller signalafsendelsesfigur, skal du benytte fremgangsmåden ovenfor for at føje en overgangsstreng til en overgang.

Angive en overgang mellem tilstande i et tilstandsdiagram

 1. Træk en figur af typen Overgang i et tilstandsdiagram over på tegningssiden.

 2. Klæb overgangsfigurens slutpunkt (uden pilespidsen) fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på kildefiguren Tilstand

 3. Klæb overgangsfigurens slutpunkt (med en pilespids) fast til et forbindelsespunkt på destinationsfiguren Tilstand.

 4. Dobbeltklik på figuren Overgang for at tilføje en overgangsstreng, der indeholder en tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelse, tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsningetiketværdiparameterguard, et handlingsudtryk osv.

Tip!

Når kildetilstanden også er destinationstilstanden i et tilstandsdiagram, skal du bruge den buede figur Overgang. Fastklæb de to slutpunkter på figuren til to forbindelsespunkter på den samme tilstandsfigur.

Angive en kompleks forgreningsovergang i et tilstands- eller aktivitetsdiagram

 1. Træk en figur af typen Overgang (forgrening) i et tilstandsdiagram eller et tilstandsdiagramaktivitetsdiagram over på tegningssiden.

 2. Brug en figur af typen Overgang til at forbinde kildetilstanden til linjen Overgang (forgrening). Klæb overgangsfigurens slutpunkt (uden en pilespids) fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på kildetilstanden, og klæb overgangsfigurens slutpunkt (med en pilespids) fast til et forbindelsespunkt på linjen.

 3. Brug figurer af typen Overgang til at forbinde linjen Overgang (forgrening) til destinationstilstandene. Klæb overgangsfigurens slutpunkter (uden pilespidser) fast til forbindelsespunkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X på linjen, og klæb overgangsfigurens slutpunkter (med pilespidser) fast til forbindelsespunkter på destinationstilstandene.

Angive en kompleks synkroniseringsovergang i et tilstands- eller aktivitetsdiagram

 1. Placer en figur af typen Overgang (joinforbindelse) i et tilstandsdiagram eller et tilstandsdiagramaktivitetsdiagram på tegningssiden.

 2. Brug figurer af typen Overgang til at forbinde kildetilstandene til linjen Overgang (joinforbindelse). Klæb overgangsfigurens slutpunkter (uden pilespidser) fast til forbindelsespunkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X på kildetilstandene, og klæb overgangsfigurens slutpunkter (med pilespidser) fast til forbindelsespunkter på linjen.

 3. Brug en figur af typen Overgang til at forbinde linjen Overgang (joinforbindelse) til destinationstilstanden. Klæb overgangsfigurens slutpunkt (uden en pilespids) fast til et forbindelsespunkt på linjen, og klæb overgangsfigurens slutpunkt (med en pilespids) fast til et forbindelsespunkt på destinationstilstanden.

Angive, at et signal er sendt eller modtaget i et aktivitetsdiagram

 1. Træk en figur af typen Signalafsendelse eller Signalmodtagelse i et tilstandsdiagramaktivitetsdiagram over på tegningssiden.

 2. Klæb justeringshåndtaget    Justeringshåndtag i signalafsendelses- eller signalmodtagelsesfigurens overgang fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på kildefiguren Handlingstilstand.

 3. Klæb justeringshåndtaget Justeringshåndtag i signalafsendelses- eller signalmodtagelsesfigurens overgang fast til et forbindelsespunkt på destinationsfiguren Handlingstilstand.

  Tip: Hvis du vil vende figurerne Signalafsendelse og Signalmodtagelse korrekt, skal du højreklikke på figuren, pege på Figur og klikke på Roter til venstre eller Roter til højre.

 4. Dobbeltklik på figuren Signalafsendelse eller Signalmodtagelse for at tilføje et navn, tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsningetiketværdiparameterguardhandlingstereotyper, tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelse, tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsningetiketværdiparameterguardhandling, en tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsningetiketværdiparameterguard og andre egenskaber.

Bemærk: Når du bruger en figur af typen Signalafsendelse eller Signalmodtagelse i stedet for en almindelig kontrolflowovergang, erstatter symbolet for afsendt eller modtaget signal afsendelsessignalet eller hændelsesetiketten på overgangen.

Angive kontrolflowet i et aktivitetsdiagram

 1. Træk en figur af typen Kontrolflow i et tilstandsdiagramaktivitetsdiagram over på tegningssiden.

 2. Klæb slutpunktet for figuren Kontrolflow (uden pilespidsen) fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på kildefiguren af typen Handlingstilstand eller Tilstand.

 3. Klæb slutpunktet for figuren Kontrolflow (med en pilespids) fast til et forbindelsespunkt på destinationsfiguren af typen Handlingstilstand eller Tilstand.

 4. Dobbeltklik på figuren Kontrolflow for at tilføje en overgangsstreng, herunder en tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelse, tilstandsdiagramaktivitetsdiagramoverganghændelsebegrænsningetiketværdiparameterguard, handlingsudtryk osv.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×