Arbejde med klasser og objekter i statiske UML-strukturdiagrammer

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Vigtigt!: UML-statiske strukturdiagram er ikke tilgængelig i Visio 2013 og nyere versioner. Du kan finde oplysninger UML-diagrammer i Visio.

Tilføj en grænseflade til en klasse, komponent eller et andet element

 1. Træk slikkepind Interface figur (repræsenteret af en linje og en cirkel) i en statisk struktur, komponent eller fordelingsdiagram, over på tegningssiden.

 2. Fastklæbe slutpunktet uden cirklen til en forbindelse Peg Billede af forbindelsespunkt – blåt X på komponenten klasse eller et andet element.

 3. Dobbeltklik på figuren grænseflade til at tilføje et navn, handlinger og andre egenskabsværdier.

  Tip!: Du kan også repræsentere en grænseflade med en rektangulær figur af typen grænseflade, der ligner en klasse. Brug denne figur, når du vil have vist en liste over handlingerne interface.

  Tip!: Højreklik på figuren grænseflade for at ændre typen figur, der vises for en grænseflade, og klik på Vis som grænseflade eller Vis som Slikkepind-grænseflade.

Angive en udløser relation mellem en klasse og en brugergrænseflade eller et andet element

 1. I et statisk strukturdiagram, skal du højreklikke på en hvilken som helst figur af typen klasse (klasse, Parameteriseret klasse, Utility eller Metaklasse ), skal du klikke på Indstillinger for visning af figur og derefter vælge gennemførelse under Generelle indstillinger Link.

 2. Fastklæb kontrolelement håndtaget Justeringshåndtag for realiseringskæden på en klassefigur til en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på grænsefladen, klassen eller et andet element.

Føje modtagelser til en klassificering

 1. Dobbeltklik på den figur, der repræsenterer den klassificering, du vil føje modtagelser til, og klik derefter på kategorien modtagelser.

 2. Klik på Ny for at tilføje en ny modtagelse.

 3. Klik på kategorien modtagelse. Skriv et navn til modtagelse i kolonnen modtagelse. Vælg det signal, som klassificeringen, der er udarbejdet af modtagelse, reagerer i kolonnen Signal, og vælg derefter de ønskede egenskabsværdier.

  Bemærk!: Et signalelement skal findes i modellen for skal være tilgængeligt på listen Signal.

 4. Vælg undtagelserne, som kan oprettes ved modtagelse eventuelt i kategorien undtagelser.

  Bemærk!: En undtagelseselement skal findes i modellen for skal være tilgængeligt på listen Signal.

 5. Føje begrænsninger eller mærket værdier, du vil, og klik derefter på OK , indtil du lukker dialogboksen figurens UML-egenskaber.

Tilføj Skabelonparametre i en klasse

 1. Dobbeltklik på figuren (Parameteriseret klasse, klasse, Utility, Metaklasse eller Bundet Element ) der repræsenterer det element, du vil tilføje parametre, og klik derefter på Skabelonparametre.

 2. Klik på Ny for at tilføje en ny parameter.

 3. På listen skabelon parametre:

  • For at redigere en eksisterende parameter skal du skrive et nyt navn i kolonnen Skabelonparameter .

  • Redigere teksten, klikke på et felt af typen, klik på pilen, og vælg derefter typen på listen.

  • For at tilføje dokumentation, skal du skrive i feltet dokumentation.

 4. Klik på OK for at acceptere ændringerne og lukke dialogboksen Egenskaber for UML-klasse.

  Tip!: Du kan gøre en hvilken som helst klasse en parameteriseret klasse ved tilføjelse af parametre i en figur af typen klasse. For at skjule parametre i en hvilken som helst figur af typen klasse, skal du højreklikke på figuren, skal du klikke på Indstillinger for visning af figur og derefter vælge Skabelonparametre under Undertryk.

Binde skabelonparametre til en klasse

 1. Træk figuren Bundet Element fra stencilen Statisk UML-struktur over på tegningssiden i nærheden af figuren Parameteriseret klasse med parametre, du vil binde.

 2. Træk en figur af typen Binding over på tegningssiden, og Klæb slutpunktet uden en pilespids til en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på det bundne element.

 3. Fastklæb slutpunktet Binding med en pilespids til et forbindelsespunkt på figuren Parameteriseret klasse.

 4. Dobbeltklik på figuren indbinding, og klik derefter på Bundne argumenter.

 5. Vælg en parameter, som du vil knytte en type (Hvis parameteren ingen har angivet) eller Vælg en værdi (Hvis parameteren er angivet en type) under Bundne argumenter. Klik på Egenskaber, Vælg typen, eller skriv den værdi, du vil, og klik derefter på OK.

 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for UML-Binding.

Attributter og handlinger, der er knyttet til den parameteriseret klasse overføres til det bundne element. Ubundet parametre (uden en angivet type), du har tildelt klassen som attributten typer eller returneringstyper, erstattes i det bundne element med de typer, du angav i trin 5 ovenfor.

Oprette et objekt som en forekomst af en klasse

 1. Træk en figur af typen klasse over på tegningssiden til at repræsentere den klasse, du vil objektet skal være en forekomst af i et statisk strukturdiagram.

 2. Valgfrit Dobbeltklik på figuren klasse for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-klasse. Klik på attributter, og klik derefter på Ny for at føje attributter til klassen. Klik på OK, og klik derefter på OK igen.

 3. Træk en figur af typen objekt over på tegningssiden, og dobbeltklik derefter på figuren.

 4. Klik på objekt i dialogboksen Egenskaber for UML-objekt, og skriv et navn til objektet. Vælg den klasse, du vil have objektet være en forekomst af under klasse.

 5. Klik på Attributten værdier og vælg den attribut, du vil tilføje en værdi, forekomst, og klik derefter på Egenskaber. Indtast en værdi for attributten.

 6. Klikke på Attributten Link, tilføje eventuelle andre egenskabsværdier, du vil, og klik derefter på OK.

 7. Gentag trin 5 og 6 for alle de attributter, du vil tilføje forekomst værdier til, og klik derefter på OK.

Slet Skabelonparametre i en klasse

 1. Dobbeltklik på figuren (Parameteriseret klasse, klasse, Utility, Metaklasse eller Bundet Element ) der repræsenterer elementet med parametre, du vil slette, og klik derefter på Skabelonparametre.

 2. Marker den skabelonparameter, du vil slette, klik på Slet, og klik derefter på OK.

Rediger Skabelonparametre for en klasse

 1. Dobbeltklik på figuren (Parameteriseret klasse, klasse, Utility, Metaklasse eller Bundet Element ) der repræsenterer elementet med de parametre, du vil redigere, og klik derefter på Skabelonparametre.

 2. På listen skabelon parametre for hver parameter, du vil redigere, skal du klikke på et felt af typen. Derefter skal du klikke på pilen, og vælg en type på listen.

  Bemærk!: Du kan tildele parametre med ingen type, der er angivet til attributter som typer eller til handlinger som returnerede typer.

 3. På listen skabelon parametre for hver parameter, du vil redigere, skal du skrive et nyt navn.

 4. Skriv den ønskede dokumentation, i feltet dokumentation.

 5. Klik på Ny for at tilføje en anden parameter (og følge trin 3 til 5), eller klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for UML-klasse.

Skjule afsnittene attributter og handlinger i en klasse

 1. Højreklik på figuren klasse, og klik derefter på Indstillinger for visning af figuren.

 2. Vælg attributter til at skjule afsnittet attributter i dialogboksen Indstillinger for visning af UML-figur under Undertryk, og vælg derefter Handlinger for at skjule afsnittet handlinger.

  Tip!: Vise attributter og handlinger sektioner igen, skal du højreklikke på figuren, klik på Indstillinger for visning af figur og derefter fjerne attributter og Handlinger.

Angiv, at klasser i en pakke kan blive refereret

 1. Træk figuren afhængighed over på tegningssiden i et pakkediagram.

 2. Fastklæb afhængighed slutpunktet uden en pilespids til et forbindelsespunkt på pakken, der skal referere klasser i en anden pakke.

 3. Klæb slutpunktet for afhængighed med en pilespids til en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på pakken, der indeholder de destinationsadresse-klasser, der skal refereres til.

 4. Dobbeltklik på figuren afhængighed for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-afhængighed.

 5. Skriv et navn til afhængigheden under navn. Vælg Importér under stereotyp, og klik derefter på OK.

Bemærk!: Når du forbinder pakker med en << Importér >> afhængighed kun angiver, kan det referere til klasser. Du stadig har brug at angive den relevante synlighed for target klasser.

Vise implementeringen af typen af en implementeringsklasse

 1. Træk en figur af typen klasse i et statisk strukturdiagram over på tegningssiden. Dobbeltklik på figuren.

 2. Klik på klasse, og skriv et navn til klassen i dialogboksen Egenskaber for UML-klasse. Vælg Type under stereotyp, og klik derefter på OK.

 3. Træk endnu en figur af typen klasse over på tegningssiden. Dobbeltklik på figuren.

 4. Klik på klasse, og skriv et navn til klassen i dialogboksen Egenskaber for UML-klasse. Vælg Implementeringsklasse under stereotyp, og klik derefter på OK.

 5. Højreklik på implementeringsklassen, og klik på Indstillinger for visning af figuren. Vælg Realiseringskæde i dialogboksen Indstillinger for visning af UML-figur under Generelle indstillinger, og klik derefter på OK.

 6. Træk kontrolelementet håndtere Justeringshåndtag på implementering klasse figuren for at oprette en forbindelse, der repræsenterer en udløser relation.

 7. Klæb slutpunktet på gennemførelse forbindelse pilespids til en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på figuren klasse, der repræsenterer typen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×