Arbejde med fotos i et billedbibliotek

Flere fotos i et diasshow Hvis du føjer fotos og billeder til et billedbibliotek, kan du organisere dem på en effektiv måde, og du kan nemt få dem vist på praktiske og dynamiske måder og bruge dem på andre sider.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om et billedbibliotek

Oprette et billedbibliotek

Overføre billeder

Markere billeder

Få vist billeder

Få vist og redigere egenskaberne for et billede

Redigere billeder

Hente billeder

Slette billeder

Få mere at vide om et billedbibliotek

Du kan bruge et billedbibliotek til at dele en samling af digitale fotos eller grafik. Selvom fotos kan gemmes i andre typer SharePoint-biblioteker, har billedbiblioteker flere fordele. Fra et billedbibliotek kan du få vist billeder i et diasshow, hente billeder i en bestemt størrelse og et bestemt format til computeren og redigere billeder i en billededitor, der er kompatibel med SharePoint Technologies, f.eks. Microsoft Office Picture Manager. Du kan også nemt oprette links til fotos i dit billedbibliotek fra andre steder på dit websted, f.eks. sider, wikier og blogge.

Du skal overveje at oprette et billedbibliotek, hvis dit team bruger mange grafikelementer, f.eks. logoer og virksomhedsbilleder, eller hvis du vil gemme fotos fra teambegivenheder eller produktlanceringer.

Toppen af siden

Oprette et billedbibliotek

 1. Gå til det websted, hvor du vil oprette billedbiblioteket.

 2. Klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret Knappen Opret .

  Bemærk:  Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på Billedbibliotek under Biblioteker. Skriv et navn på biblioteket i feltet Navn. Der skal angives et biblioteksnavn.

  Navnet vises øverst på bibliotekssiden, bliver en del af adressen på bibliotekssiden og vises i navigationselementer, der hjælper brugere med at finde og åbne biblioteket.

 4. Skriv en beskrivelse af formålet med biblioteket i feltet Beskrivelse.

  Beskrivelsen er valgfri. Beskrivelsen vises i toppen af bibliotekssiden under navnet på biblioteket.

 5. Klik på Opret.

Toppen af siden

Overføre billeder

 1. Gå til det websted, der indeholder det billedbibliotek, du vil overføre billeder til.

 2. Klik på navnet på biblioteket på Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på billedbiblioteket i sektionen Billedbiblioteker.

  Bemærk: Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Overføre et enkelt billede

  1. Klik på Overfør billede.

   Dialogboksen Vælg billede vises. Hvis du klikker på Overfør flere filer under feltet Navn, kan du overføre flere billeder på en gang.

  2. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende filer, vil de filer, som har samme navn som eksisterende filer, overskrive de eksisterende filer. Som standard overskrives filer med det samme navn.

  3. Klik på Gennemse, markér billedfilen i dialogboksen Vælg fil, og klik derefter på Åbn.

  4. Klik på OK.

  5. I dialogboksen med egenskaber for billedet kan du vælge at angive metadata til billedet, f.eks. filnavn, den dato, hvor billedet blev taget, en beskrivelse af billedet og et eller flere nøgleord.

  6. Klik på Gem. Du kan eventuelt klikke på Annuller og angive metadata for billedet på et senere tidspunkt.

   Overføre mange billeder

  7. Klik på pilen i menuen Overfør, og vælg Overfør flere billeder.

  8. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende filer vil de filer, som har samme navn som eksisterende filer, overskrive de eksisterende filer. Som standard overskrives filer med det samme navn.

  9. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   Brug dialogboksen Vælg billede

   • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    Brug Windows Stifinder

    1. Find og markér de billedfiler, du vil overføre, i et separat Windows Stifinder-vindue, og træk dem derefter til dialogboksen Vælg billede.

    2. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende filer, vil de filer, som har samme navn som eksisterende filer, overskrive de eksisterende filer. Som standard overskrives filer med det samme navn.

    3. Hvis der er en fil, du ikke vil overføre, kan du klikke på den og klikke på Fjern.

    4. Klik på OK for at overføre filerne.

    5. Klik på Udført, når alle filerne er overført.

     Brug dialogboksen Åbn

    6. Klik på Søg efter filer, find og markér billedfilerne i dialogboksen Åbn, og klik derefter på Åbn.

     Brug en billededitor

     I nogle tilfælde åbnes der muligvis en SharePoint-kompatibel billededitor, f.eks. Microsoft Office Picture Manager.

   • Følg instruktionerne i billededitoren for at markere og overføre flere filer. Hvis biblioteket allerede indeholder en fil med samme navn som en af de filer, du overfører, kan du blive bedt om at ændre filnavnet.

Toppen af siden

Markere billeder

 1. Gå til det websted, der indeholder det billedbibliotek, hvor du vil vælge billeder.

 2. Klik på navnet på biblioteket på Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på billedbiblioteket i sektionen Billedbiblioteker.

  Bemærk: Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælg ét billede

  • Markér afkrydsningsfeltet ud for billedet, miniaturen eller elementet.

   Hvis du er i en detaljevisning, vises der som standard et eksempel med billedet øverst i Hurtig start.

   Vælg flere billeder

  • Markér afkrydsningsfelterne ud for hvert billede, miniature eller element.

   Når der vises flere billeder, kan du hurtigt få vist de markerede billeder ved hjælp af visningen Markerede billeder.

Toppen af siden

Få vist billeder

 1. Gå til det websted, der indeholder det billedbibliotek, du vil have vist billeder fra.

 2. Klik på navnet på biblioteket på Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på billedbiblioteket i sektionen Billedbiblioteker.

  Bemærk: Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil have vist billeddetaljer og kolonner i et tabelformat, skal du klikke på pilen ud for kommandoen Vis, vælge Alle billeder og derefter vælge Detaljer.

  • Hvis du vil have vist billeder i en mindre størrelse, skal du klikke på pilen ud for kommandoen Vis, vælge Alle billeder og derefter vælge Miniaturer.

  • Hvis du vil have vist billeder i en vandret gruppe med fem i hver, skal du klikke på pilen ud for kommandoen Vis, vælge Alle billeder og derefter vælge Filmstrimmel.

  • Hvis du vil have vist alle billederne som en diaspræsentation (uanset hvilket billede der er valgt), skal du klikke på menuen Handlinger og derefter klikke på Vis diasshow.

   Tip:  Hvis du vil oprette en tilsvarende automatisk diaspræsentation på en side, kan du indsætte webdelen til diasshow i billedbibliotek, som du kan bruge til at styre, hvor længe billederne vises, om de skal vises i tilfældig eller sekventiel rækkefølge, og hvordan bestemte billedegenskaber skal vises.

  • Hvis du kun vil have vist de valgte billeder, skal du markere de billeder, du vil have vist, klikke på pilen ud for kommandoen Vis og vælge Markerede billeder.

Bemærk: 

 • Du kan ikke vise et billedbibliotek i dataarkvisning.

 • Hvis kommandoerne Detaljer, Miniaturer og Filmstrimmel ikke vises, skal du kontrollere, at den aktuelle visning bruger standardvisningen.

Toppen af siden

Få vist og redigere egenskaberne for et billede

 1. Gå til det websted, der indeholder det billedbibliotek, hvor du vil have vist og redigere egenskaberne for et billede.

 2. Klik på navnet på biblioteket på Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik påVis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på billedbiblioteket i sektionen Billedbiblioteker.

  Bemærk: Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Du kan få vist dialogboksen med egenskaber for billedet ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  • Hvis der vises en miniature i den aktuelle visning, skal du klikke på miniaturen.

   Hvis du vil redigere egenskaberne for billedet, skal du klikke på Rediger element på båndet i dialogboksen.

  • Hvis der vises billeddetaljer i den aktuelle visning, skal du pege på navnet, klikke på pilen på rullelisten for at få vist menuen Rediger og derefter vælge kommandoen Vis egenskaber eller Rediger egenskaber.

   Vigtigt:  Hvis du ikke kan finde menuen Rediger, skal du kontrollere, at visningen indeholder kolonnen Navn (sammenkædet med dokument med redigeringsmenu).

 4. Hvis du vil ændre egenskaberne for billedet, skal du gøre følgende:

  • Ret navnet. Det kan f.eks. være nødvendigt, hvis et billede i biblioteket har det samme navn.

  • Tilføj en dato for, hvornår billedet blev taget, f.eks. for at kunne organisere billederne kronologisk.

  • Angiv en beskrivelse til billedet, f.eks. hvis du vil angive flere oplysninger om billedet for andre brugere.

  • Angiv et eller flere nøgleord, så det f.eks. bliver nemmere at søge efter billedet og oprette brugerdefinerede visninger.

   Bemærk:  Afhængigt af hvordan billedbiblioteket er konfigureret, kan der være flere egenskaber, der skal vises og redigeres.

 5. Klik på Gem.

Toppen af siden

Redigere billeder

Hvis du vil redigere billeder ved hjælp af kommandoen Rediger, skal du have en SharePoint-kompatibel billededitor, f.eks. Microsoft Office Picture Manager, installeret på computeren. Hvis du ikke har en SharePoint-kompatibel billededitor, kan du redigere billederne ved at hente billederne, foretage de ønskede ændringer og gemme filerne, overføre filerne og overskrive de oprindelige filer.

 1. Gå til det websted, der indeholder det billedbibliotek, du vil redigere billeder i.

 2. Klik på navnet på biblioteket på Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på billedbiblioteket i sektionen Billedbiblioteker.

  Bemærk: Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Markér et eller flere billeder.

 4. Klik på menuen Handlinger, og klik derefter på Rediger.

  Der åbnes en SharePoint-kompatibel billededitor, hvis der findes en.

 5. Rediger billederne, og afslut derefter billededitoren.

 6. Klik på Gå tilbage til <navn på billedbibliotek>, hvis du vil tilbage til biblioteket.

  Bemærk:  Undlad at klikke på denne kommando, før du har afsluttet dit arbejde i billededitoren. Hvis du ikke er færdig med at redigere billederne, skal du skifte til billededitoren og færdiggøre dine ændringer.

Toppen af siden

Hente billeder

 1. Gå til det websted, der indeholder det billedbibliotek, du vil hente billeder fra.

 2. Klik på navnet på biblioteket på Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på billedbiblioteket i sektionen Billedbiblioteker.

  Bemærk: Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Markér et eller flere billeder.

 4. Klik på menuen Handlinger, og klik derefter på Hent.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil bruge standardindstillingerne, skal du vælge den ønskede filstørrelse under Vælg en størrelse.

  • Hvis du vil bestemme størrelsen, formatet og komprimeringsgraden, skal du klikke på angiv avancerede indstillinger for hentning.

   Du kan vælge et andet filformat, f.eks. JPEG, TIF, BMP, GIF og PMG, vælge mellem flere foruddefinerede bredder og højder eller angive en bestemt procentsats for komprimeringen.

  • Hvis du vil medtage filerne i en Outlook-meddelelse, et Word-dokument, en PowerPoint-præsentation eller en Excel-fil med et Excel-regneark, skal du klikke på Send billeder til.

   I dialogboksen Send billeder kan du angive, om billederne skal indsættes i en åben fil eller i en ny fil. Du kan også klikke på Indstillinger for at angive størrelsen.

Toppen af siden

Slette billeder

 1. Gå til det websted, der indeholder det billedbibliotek, hvor du vil slette billeder.

 2. Klik på navnet på biblioteket på Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på billedbiblioteket i sektionen Billedbiblioteker.

  Bemærk: Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Markér et eller flere billeder.

 4. Klik på menuen Handlinger, og klik derefter på Slet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×