Arbejde med figurer af typen Sammensat tilstand i UML-tilstandsdiagrammer

Føje en historikindikator til et tilstandsområde

  1. Opret et område i et tilstandsdiagram ved at trække en figur af typen Sammensat tilstand over på tegningssiden.

  2. Dobbeltklik på ikonet for det nye tilstandsdiagram på tegningssiden i træstrukturen for at finde den tegningsside, der repræsenterer den sammensatte tilstand.

Træk en figur af typen Shallow-historik eller Deep-historik over på tegningssiden i det diagram, der repræsenterer den sammensatte tilstand eller det sammensatte tilstandsområde.

  • Brug figurer af typen Overgang til at angive de overgange, der ikke stammer fra tilstandsområdet. Klæb slutpunkterne på figurerne Overgang (med pilespidser) til forbindelsespunkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X på tilstandsdiagramhistorikindikator. Dobbeltklik på figurerne Overgang for at tilføje overgangsstrenge.

  • Brug en figur af typen Overgang til at angive den overgang, der starter fra historikindikatorfiguren. Klæb overgangsfigurens slutpunkt (uden pilespidsen) til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på historikindikatorfiguren. Klæb overgangsfigurens slutpunkt (med en pilespids) til destinationens tilstandsfigur.

Oprette en sammensat eller indlejret tilstand i et tilstandsdiagram

  1. Træk en figur af typen Sammensattilstand i et tilstandsdiagram over på tegningssiden.

Ikonet for den sammensatte tilstand vises i træstrukturen. Tegningssiden med det nye tilstandsdiagram vises og repræsenterer den sammensatte tilstand.

  1. Dobbeltklik på ikonet for det nye tilstandsdiagram på tegningssiden i træstrukturen for at finde den tegningsside, der repræsenterer den sammensatte tilstand.

  2. Træk indikatorerne for Tilstand, Overgang, Shallow-historik eller Deep-historik og andre figurer over på tegningssiden for at repræsentere samtidige eller indlejrede undertilstande eller undertilstande, der udelukker hinanden, inden for den sammensatte tilstand.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×