Arbejde med afhængigheder i statiske UML-strukturdiagrammer

Binde skabelonparametre til klasser

 1. Træk en figur af typen Bundet element fra UML statisk struktur til tegningssiden i nærheden af figuren Parameteriseret klasse med de parameter, du vil binde.

 2. Træk en figur af typen Binding over på tegningssiden, og klæb slutpunktet uden en pilespids fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på det bundne element.

 3. Klæb slutpunktet for Binding med en pilespids fast til et forbindelsespunkt på figuren Parameteriseret klasse .

 4. Dobbeltklik på figuren Binding, og klik derefter på Bundne argumenter.

 5. Vælg under Bundne argumenter en parameter, du vil binde en type til (hvis der ikke er angivet en type for parameteren), eller vælg en værdi (hvis der er angivet en type for parameteren). Klik på Egenskaber, vælg den ønskede type, eller skriv værdien, og klik derefter på OK.

 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for UML-binding.

Attributter og handlinger, der er tilknyttet den parameteriserede klasse, videregives til det bundne element. Ubundne parametre (uden en angivet type), som du har tildelt klassen som attributtyper eller returneringstyper, erstattes i det bundne element af de typer, du har angivet i trin 5 ovenfor.

Angive en afhængighedsrelation mellem UML-elementer

 1. Træk en figur af typen Afhængighed fra UML statisk struktur, UML-fordelingsdiagrammer eller UML-komponent til tegningssiden, og placer den i nærheden af de elementer, du vil relatere.

 2. Klæb slutpunktet med en pilespids fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på det element, som det andet element afhænger af. Klæb slutpunktet uden en pilespids fast til et forbindelsespunkt på det element, der afhænger af det andet element.

 3. Dobbeltklik på afhængigheden for at angive et navn, parameterstereotyper og andre egenskaber.

Tip!

Hvis du vil angive en afhængighed af typen parameterstereotypersporing, parameterstereotypersporingforbedring, parameterstereotypersporingforbedringanvendelse eller parameterstereotypersporingforbedringanvendelsebinding, kan du bruge figurerne Sporing, Forbedring, Anvendelse eller Binding fra stencilen UML statisk struktur.

Angive, at klasser i en pakke kan blive refereret

 1. Træk en figur af typen Afhængighed til tegningssiden i et pakkediagram.

 2. Klæb slutpunktet for Afhængighed uden en pilespids fast til et forbindelsespunkt på den parameterstereotypersporingforbedringanvendelsebindingpakke, der skal referere til parameterstereotypersporingforbedringanvendelsebindingpakkeklasse i en anden pakke.

 3. Klæb slutpunktet for Afhængighed med en pilespids fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den pakke, der indeholder de målklasser, der skal refereres til.

 4. Dobbeltklik på figuren Afhængighed for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-afhængighed.

 5. Skriv et navn for afhængigheden under Navn. Vælg Importer under Stereotyp, og klik derefter på OK.

Bemærk: Når du forbinder pakker med en afhængighed af typen <<import>>, angiver det kun, at der kan refereres til klasser. Du skal stadig angive den relevante synlighed for målklasserne.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×