Anvende, oprette eller fjerne celletypografi

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Anvende flere formater i ét trin, og Sørg for, at cellerne får ensartet formatering, kan du bruge en brugerdefineret celletypografi. En celletypografi er et defineret sæt af egenskaber, som skrifttyper og skriftstørrelser, talformater, cellekanter og celleskygger-formatering. Hvis du vil forhindre andre i at foretage ændringer til bestemte celler, kan du også bruge en celletypografi, der låser celler.

Eksempel på foruddefinerede celletypografier

Microsoft Office Excel har flere indbyggede celletypografier, som du kan anvende eller ændre. Du kan også ændre eller duplikere en celletypografi, hvis du vil oprette din egen brugerdefinerede celletypografi.

Vigtigt: Celletypografier er baseret på det dokumenttema, der anvendes i hele projektmappen. Når du skifter til et andet dokumenttema, opdateres celletypografierne, så de passer til det nye dokumenttema.

Hvad vil du foretage dig?

Anvende en celletypografi

Oprette en brugerdefineret celletypografi

Oprette en brugerdefineret celletypografi ved at ændre en eksisterende celletypografi

Fjerne en celletypografi fra data

Slette en foruddefineret eller brugerdefineret celletypografi

Anvende en celletypografi

 1. Markér de celler, du vil formatere.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 2. Klik på Celletypografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

  billede af båndet i excel

  Tip: Hvis du ikke kan se knappen Celletypografier, skal du klikke på typografier, og klik derefter på knappen flere Knapflade ud for feltet med celletypografier.

 3. Klik på den celletypografi, du vil anvende.

Toppen af siden

Oprette en brugerdefineret celletypografi

 1. Klik på Celletypografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

  billede af båndet i excel

  Tip: Hvis du ikke kan se knappen Celletypografier, skal du klikke på typografier, og klik derefter på knappen flere Knapflade ud for feltet med celletypografier.

 2. Klik på Ny celletypografi.

 3. Skriv et passende navn på den nye celletypografi i boksen Typografinavn.

 4. Klik på Formater.

 5. Marker den ønskede formatering under de forskellige faner i dialogboksen Formater celler, og klik derefter på OK.

 6. I dialogboksen Typografi under Typografien omfatter (eksempel) skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne for de formateringer, du ikke ønsker medtaget i celletypografien.

Toppen af siden

Oprette en celletypografi ved at ændre en eksisterende celletypografi

 1. Klik på Celletypografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

  billede af båndet i excel

  Tip: Hvis du ikke kan se knappen Celletypografier, skal du klikke på typografier, og klik derefter på knappen flere Knapflade ud for feltet med celletypografier.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan ændre en eksisterende celletypografi ved at højreklikke på den pågældende celletypografi og derefter klikke på Rediger.

  • Du kan oprette en kopi af en eksisterende celletypografi ved at højreklikke på den pågældende celletypografi og derefter klikke på Dupliker.

 3. Skriv et passende navn på den nye celletypografi i boksen Typografinavn.

  Bemærk: En duplikeret celletypografi og en omdøbt celletypografi føjes til listen over brugerdefinerede celletypografier. Hvis du ikke omdøber en indbygget celletypografi, vil denne celletypografi blive opdateret med de eventuelle ændringer, du foretager.

 4. Hvis du vil ændre celletypografi, skal du klikke på Formater.

 5. Marker den ønskede formatering under de forskellige faner i dialogboksen Formater celler, og klik derefter på OK.

 6. I dialogboksen Typografi under Typografien omfatter skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne for de formateringer, du ønsker skal medtages eller ikke skal medtages i celletypografien.

Toppen af siden

Fjerne en celletypografi fra data

Du kan fjerne en celletypografi fra data i markerede celler uden at slette celletypografien.

 1. Marker de celler, der er formateret med den celletypografi, du vil fjerne.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 2. Klik på Celletypografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

  billede af båndet i excel

  Tip: Hvis du ikke kan se knappen Celletypografier, skal du klikke på typografier, og klik derefter på knappen flere Knapflade ud for feltet med celletypografier.

 3. Klik på Normal under God, dårlig og neutral.

Toppen af siden

Slette en foruddefineret eller brugerdefineret celletypografi

Du kan slette en foruddefineret eller brugerdefineret celletypografi for at fjerne den fra listen over tilgængelige celletypografier. Når du sletter en celletypografi, fjernes den også fra alle celler, der er formateret med den.

 1. Klik på Celletypografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

  billede af båndet i excel

  Tip: Hvis du ikke kan se knappen Celletypografier, skal du klikke på typografier, og klik derefter på knappen flere Knapflade ud for feltet med celletypografier.

 2. Højreklik på celletypografien, og klik derefter på Slet, hvis du vil slette en foruddefineret eller brugerdefineret celletypografi og fjerne den fra alle de celler, der er formateret med denne typografi.

  Bemærk: Du kan ikke slette celletypografien Normal.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×