Anvende eller fjerne celleskygger

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan tilføje skygger i celler ved at udfylde cellerne med dækkende farver eller bestemte mønstre. Hvis du har problemer med at udskrive celleskyggen, du har angivet i farve, skal du kontrollere, om udskriftsindstillingerne er angivet korrekt.

Hvad vil du foretage dig?

Udfylde celler med dækkende farver

Udfylde celler med mønstre

Kontrollér udskriftsindstillinger for at udskrive Celleskygge i farve

Fjerne celleskygger

Indstille en standardfyldfarve til alle cellerne i et regneark

Udfylde celler med dækkende farver

 1. Markér de celler, der skal anvendes skygger på eller fjernes skygger fra.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under fanen Startside i gruppen Skrifttype:

  Billede af Excel-båndet

  • Klik på pilen ud for Fyldfarve Knapflade , for at udfylde celler med en dækkende farve, og klik derefter på den ønskede farve under Temafarver eller Standardfarver.

  • For at udfylde celler med en brugerdefineret farve, skal du klikke på pilen ud for Fyldfarve Knapflade , skal du klikke på Flere farver og derefter vælge den ønskede farve i dialogboksen farver.

  • Hvis du vil anvende den senest valgte farve, skal du klikke på Fyldfarve Knapflade .

   Bemærk: Microsoft Excel gemmer dine 10 senest valgte brugerdefinerede farver. Hvis du vil anvende en af disse farver, klik på pilen ud for Fyldfarve Knapflade , og klik derefter på den ønskede farve under Seneste farver.

   Indstillingen Seneste farver

Tip: Hvis du vil bruge en anden baggrundsfarve til hele regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt, før du klikker på den farve, du vil bruge. Derved skjules gitterlinjerne, men du kan forbedre læsbarheden af regneark ved at få vist cellekanter omkring alle celler.

Knappen Markér alt

Toppen af siden

Udfylde celler med mønstre

 1. Markér de celler, du vil udfylde med et mønster.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 2. Klik på dialogboksstarteren Formatér celler i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

  Dialogboksstarter i gruppen Skrifttype

  Tastaturgenvej du kan også trykke på CTRL + SKIFT + F.

 3. Klik på den baggrundsfarve, du vil bruge, i dialogboksen Formatér celler under fanen Udfyld under Baggrundsfarve.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil bruge et mønster med to farver, skal du klikke på en anden farve i feltet Mønsterfarve og derefter klikke på en mønstertypografi i feltet Mønstertypografi.

  • Hvis du vil bruge et mønster med spedialeffekter, skal du klikke på Effekter og derefter klikke på de ønskede indstillinger under fanen Graduering.

Toppen af siden

Kontrollér udskriftsindstillinger for at udskrive celleskygge i farve

Hvis udskriftsindstillinger er angivet til Sort-hvid eller Kladdekvalitet – enten med vilje eller fordi projektmappen indeholder store eller komplekse regneark og diagrammer, der bevirker, at kladdekvalitet aktiveres automatisk – kan celleskygge ikke udskrives i farve.

 1. Klik på dialogboksstarteren Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Billede af Excel-båndet

 2. Kontrollér, at afkrydsningsfelterne Sort-hvid og Kladdekvalitet ikke er markeret, under Udskriv under fanen Ark.

Bemærk: Hvis du ikke kan se farver i regnearket, kan det være fordi, du arbejder i tilstanden høj kontrast. Hvis du ikke kan se farver, når du får vist et eksempel, før du udskriver, kan det skyldes, at du ikke har valgt farveprinter.

Toppen af siden

Fjerne celleskygger

 1. Markér de celler, som indeholder en udfyldningsfarve eller et udfyldningsmønster.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 2. Klik på pilen ud for Fyldfarve i gruppen Skrifttype under fanen Hjem, og klik derefter på Ingen udfyldning.

  Billede af Excel-båndet

Toppen af siden

Indstille en standardfyldfarve til alle cellerne i et regneark

Du kan ikke ændre standardfyldfarven til et regneark i Excel. Som standard er alle cellerne i et regneark ikke fyldt. Hvis du ofte opretter projektmapper, der indeholder regneark med celler, der alle har en bestemt fyldfarve, kan du oprette en Excel-skabelon. Hvis du f.eks. ofte oprette projektmapper, hvor alle cellerne er grønne, kan du oprette en skabelon, der forenkler denne opgave. Du gør dette ved at følge disse trin:

 1. Opret et nyt, tomt regneark.

 2. Klik på knappen Markér alt for at vælge hele regnearket.

  Knappen Markér alt

 3. Klik på pilen ud for Fyldfarve Knapflade i gruppen skrifttype under fanen Startside, og vælg derefter den ønskede farve.

  Tip!    Når du ændrer fyldfarver af celler i et regneark, kan det være svært at se gitterlinjerne. Hvis du vil gøre gitterlinjerne skille sig ud på skærmen, kan du eksperimentere med kant og linje typografier. Disse indstillinger er placeret i gruppen skrifttype under fanen Startside. Tilføje kanter til dit regneark, markere hele regnearket, skal du klikke på pilen ud for kanter Knapflade , og klik derefter på Alle kanter.

 4. Klik på Gem som under fanen Filer.

 5. Skriv det navn, du vil bruge til skabelonen, i feltet Filnavn.

 6. Klik på Excel-skabelon i feltet Filtype, klik på Gem, og luk derefter regnearket.

  Skabelonen placeres automatisk i mappen Skabeloner for at sikre, at den er tilgængelig, når du vil bruge den til at oprette en ny projektmappe.

 7. Benyt følgende fremgangsmåde for at åbne en ny projektmappe baseret på skabelonen:

  1. Klik på Ny under fanen Filer.

  2. Klik på Mine skabeloner under Tilgængelige skabeloner.

  3. Klik på den skabelon, du lige har oprettet, i dialogboksen Ny under Personlige skabeloner.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×