Anvende eller fjerne cellekanter omkring et regneark

Hvis du bruger foruddefinerede kanttypografier, kan du hurtigt tilføje en kant om celler eller område af celler. Hvis de foruddefinerede cellekanter ikke opfylder de krav, du stiller, kan du oprette en brugerdefineret kant.

Bemærk   Cellekanter, du anvender, vises på udskrevne sider. Hvis du ikke bruger cellekanter, men ønsker, at regnearkets gitterlinjekanter for alle celler skal være synlige på udskrevne sider, kan du få vist gitterlinjerne.

Hvad vil du foretage dig?

Anvende en foruddefineret cellekant

Fjerne en cellekant

Oprette en brugerdefineret cellekant

Anvende en foruddefineret cellekant

 1. Markér i et regneark den celle eller det celleområde, du vil føje en kant til, ændre kanttypografien for eller fjerne en kant fra.

  Sådan markeres en celle eller et område

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klik på den første celle i området, og træk derefter til den sidste celle, eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et større område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan bruge rullepanelet til at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på Ctrl+A for at markere hele regnearket.

  Bemærk   Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

  Separate celler eller celleområder

  Markér den første celle eller det første celleområde, og hold derefter Ctrl nede, mens du markerer de øvrige celler eller områder.

  Du kan også markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en ny separat celle eller et nyt separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 for at stoppe tilføjelsen af celler eller områder til markeringen.

  Bemærk   Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en separat markering uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  Billedtekst 1 Rækkeoverskrift

  Boble 2 Kolonneoverskrift

  Du kan også markere celler i en række eller kolonne ved at markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Bemærk   Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markerer Ctrl+Skift+piletast rækken eller kolonnen for den sidst benyttede celle. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+piletast igen, markeres hele rækken eller hele kolonnen.

  Tilstødende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Eller markér den første række eller kolonne, og hold derefter Skift nede, mens du markerer den sidste række eller kolonne.

  Separate rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften for den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på kolonne- eller rækkeoverskrifterne for de øvrige rækker eller kolonner, du vil føje til markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markér en celle i rækken eller kolonnen, og tryk derefter på Ctrl+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Den første eller sidste celle i et regneark eller en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller en Excel-liste.

  Tryk på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller i en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne)

  Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, du vil medtage i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, du klikker på, bliver den nye markering.

  Tip   Hvis du vil annullere en markering af celler, skal du klikke på en vilkårlig celle i regnearket.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under fanen Startside i gruppen Skrifttype:

  Billede af båndet i Excel

  • Hvis du vil anvende en ny eller anderledes kanttypografi, skal du klikke på pilen ved siden af Kanter Billede af knap og derefter klikke på en kanttypografi.

   Tip   Hvis du vil anvende en brugerdefineret kanttypografi eller en diagonal kant, skal du klikke på Flere kanter. I dialogboksen Formatér celler skal du under fanen Kant, under Streg og Farve klikke på den stregtype og farve, du vil bruge. Under Forudindstillinger og Kant skal du klikke på en eller flere knapper for at angive placeringen af kanten. Der er to tilgængelige diagonale kantknapper Button image   Button image under Kant.

  • Klik på pilen ved siden af Kanter Billede af knap, og klik derefter på Ingen kanter Billede af knap, hvis du vil fjerne cellekanter.

Bemærk   

 • Knappen Kanter viser de kanttypografier, der senest er anvendt. Du kan klikke på knappen Kanter (ikke pilen) for at anvende denne typografi.

 • Hvis du anvender en kant til en markeret celle, anvendes kanten også til tilstødende celler, der deler cellekanten. Hvis du f.eks. anvender en bokskant, som omslutter området B1:C5, får cellerne D1:D5 en venstre kant.

 • Hvis du anvender to forskellige typer kanter til en delt cellekant, vises den kant der senest er anvendt.

 • Et markeret celleområde formateres som en enkelt celleblok. Hvis du anvender en højrekant på celleområdet B1:C5, vises kanten kun på den højre kant af cellerne C1:C5.

Tip!    Hvis du vil udskrive samme kant om celler, der er adskilt med et sideskift, men kanten kun vises på én side, kan du anvende en indvendig kant. På denne måde kan du udskrive en kant under sidste række på en side og bruge samme kant over den første række på næste side. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Markér rækkerne på begge side af sideskiftet.

 2. Klik på pilen ved siden af Kanter Billede af knap, og klik derefter på Flere kanter.

 3. Under Forudindstillinger skal du klikke på knappen Indenfor Knapflade.

 4. Fjern den lodrette kant ved at klikke på den under Kant i diagramvisningen.

Toppen af siden

Fjerne en cellekant

 1. Markér den celle eller det celleområde, du vil fjerne en kant fra, i et regneark.

  Sådan markeres en celle eller et område

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klik på den første celle i området, og træk derefter til den sidste celle, eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et større område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan bruge rullepanelet til at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på Ctrl+A for at markere hele regnearket.

  Bemærk   Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

  Separate celler eller celleområder

  Markér den første celle eller det første celleområde, og hold derefter Ctrl nede, mens du markerer de øvrige celler eller områder.

  Du kan også markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en ny separat celle eller et nyt separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 for at stoppe tilføjelsen af celler eller områder til markeringen.

  Bemærk   Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en separat markering uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  Billedtekst 1 Rækkeoverskrift

  Boble 2 Kolonneoverskrift

  Du kan også markere celler i en række eller kolonne ved at markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Bemærk   Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markerer Ctrl+Skift+piletast rækken eller kolonnen for den sidst benyttede celle. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+piletast igen, markeres hele rækken eller hele kolonnen.

  Tilstødende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Eller markér den første række eller kolonne, og hold derefter Skift nede, mens du markerer den sidste række eller kolonne.

  Separate rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften for den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på kolonne- eller rækkeoverskrifterne for de øvrige rækker eller kolonner, du vil føje til markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markér en celle i rækken eller kolonnen, og tryk derefter på Ctrl+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Den første eller sidste celle i et regneark eller en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller en Excel-liste.

  Tryk på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller i en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne)

  Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, du vil medtage i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, du klikker på, bliver den nye markering.

  Tip   Hvis du vil annullere en markering af celler, skal du klikke på en vilkårlig celle i regnearket.

 2. Klik på pilen ved siden af Kanter Billede af knap under fanen Startside i gruppen Skrifttype, og klik derefter på Ingen kanter Billede af knap.

  Billede af båndet i Excel

Toppen af siden

Oprette en brugerdefineret cellekant

Du kan oprette et celleformat, der indeholder en brugerdefineret kant, og derefter kan du anvende denne celletypografi, når du vil have vist den brugerdefinerede kant omkring de markerede celler.

 1. Klik på Celletypografi i gruppen Typografier på fanen Startside.

  Gruppen Typografi under fanen Hjem

  Tip   Hvis knappen Celletypografi ikke vises, skal du klikke på Typografier og derefter klikke på knappen Mere Knapflade ud for feltet med celletypografier.

 2. Klik på Ny celletypografi.

 3. Skriv et passende navn på den nye celletypografi i feltet Typografinavn.

 4. Klik på Formatér.

 5. Klik på den stregtype, du vil bruge til kanten, i feltet Typografi under Streg under fanen Kant.

 6. Markér den farve, du vil bruge, i feltet Farve.

 7. Under Kant skal du klikke på kantknapperne for at oprette den kant, du vil bruge.

 8. Klik på OK.

 9. I dialogboksen Typografi under Typografien omfatter (eksempel) skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for de formateringer, du ikke ønsker medtaget i celletypografien.

 10. Klik på OK.

Anvende en brugerdefineret celletypografi

Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil anvende den brugerdefineret celletypografi:

 1. Markér de celler, du vil formatere med den brugerdefinerede cellekant.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klik på den første celle i området, og træk derefter til den sidste celle, eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et større område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan bruge rullepanelet til at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Markér alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på Ctrl+A for at markere hele regnearket.

  Bemærk   Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

  Separate celler eller celleområder

  Markér den første celle eller det første celleområde, og hold derefter Ctrl nede, mens du markerer de øvrige celler eller områder.

  Du kan også markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en ny separat celle eller et nyt separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 for at stoppe tilføjelsen af celler eller områder til markeringen.

  Bemærk   Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en separat markering uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  Billedtekst 1 Rækkeoverskrift

  Boble 2 Kolonneoverskrift

  Du kan også markere celler i en række eller kolonne ved at markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Bemærk   Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markerer Ctrl+Skift+piletast rækken eller kolonnen for den sidst benyttede celle. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+piletast igen, markeres hele rækken eller hele kolonnen.

  Tilstødende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Eller markér den første række eller kolonne, og hold derefter Skift nede, mens du markerer den sidste række eller kolonne.

  Separate rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften for den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på kolonne- eller rækkeoverskrifterne for de øvrige rækker eller kolonner, du vil føje til markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markér en celle i rækken eller kolonnen, og tryk derefter på Ctrl+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Den første eller sidste celle i et regneark eller en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller en Excel-liste.

  Tryk på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller i en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne)

  Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markér den første celle, og tryk derefter på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, du vil medtage i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, du klikker på, bliver den nye markering.

  Tip   Hvis du vil annullere en markering af celler, skal du klikke på en vilkårlig celle i regnearket.

 2. Klik på Celletypografi i gruppen Typografier på fanen Startside.

 3. Klik på den celletypografi, du vil anvende, under Brugerdefineret.

Toppen af siden

Gælder: Excel 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog