Anvende Masseredigering i PerformancePoint-dashboarddesigner

I PerformancePoint-dashboarddesigner kan du redigere egenskaberne for flere elementer ad gangen, herunder beskrivelsen, placeringen og ejeren. Du kan f.eks. opdatere den placering, hvor du gemmer et sæt rapporter. Du kan også anvende den samme beskrivelse på flere scorecards.

I forbindelse med nogle elementer, f.eks. dashboards, rapporter, scorecards og datakilder, kan du kun opdatere de generelle egenskaber. I forbindelse med andre elementer, f.eks. KPI'er, kan du opdatere generelle egenskaber og yderligere egenskaber som målværdier, faktiske værdier, talformatering og tærskler.

Bemærk: Når du vil opdatere egenskaberne for flere elementer, skal du sikre, at elementerne tilhører den samme kategori. Du kan f.eks. redigere flere rapporter eller flere scorecards, men du kan ikke redigere rapporter og scorecards på samme tid.

Hvad ønsker du at gøre?

Redigere de generelle egenskaber for flere elementer

Redigere egenskaberne for flere KPI'er

Redigere de generelle egenskaber for flere elementer

Benyt følgende fremgangsmåde for at redigere de generelle egenskaber for dashboards, scorecards, rapporter, datakilder og indikatorer. Hvis du vil redigere egenskaberne for KPI'er, skal du se Redigere egenskaberne for flere KPI'er.

Bemærk: Hvis du vil redigere egenskaberne for dashboardelementer, skal du have Editor-tilladelser. Hvis du ikke er tildelt rollen Editor for et element, du vil redigere eller bruge, kan du åbne elementet i dit arbejdsområde, gemme det på en anden placering og derefter udgive det på PerformancePoint Overvågningsserver. Du er som standard tildelt rollen Editor for de elementer, du selv opretter eller udgiver.

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at få vist listen over udgivne dashboardelementer.

 2. Klik på den kategori, der repræsenterer typen af dashboardelementer, du vil redigere, i Browser til arbejdsområdet. Indstillingerne omfatter Dashboards, KPI'er, Scorecards, Rapporter, Datakilder og Indikatorer. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde.

 3. Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de elementer, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis et element, du vil ændre, er angivet under fanen Server, skal du dobbeltklikke på det for at føje det til fanen Arbejdsområde.

  Bemærk: Du kan kun anvende Masseredigering på elementer, der er angivet under fanen Arbejdsområde.

 4. Hold Ctrl-tasten nede, mens du markerer to eller flere elementer, du vil redigere, under fanen Arbejdsområde. Klik på fanen Rediger på båndet, der er en komponent i Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen, og klik derefter på Masseredigering for at åbne dialogboksen Masseredigering.

 5. Brug dialogboksen Masseredigering til at opdatere beskrivelsen, placeringen og den ansvarlige person som følger:

Sektion

Procedure

Beskrivelse

Angiv en ny beskrivelse i boksen Beskrivelse. Du kan skrive et ord, et udtryk eller en eller flere sætninger i denne boks.

Ansvarlig person (ejer)

Angiv et nyt brugernavn i formatet DOMÆNE\alias i boksen Ansvarlig person.

Visningsmappe (placering)

Klik på Gennemse, og vælg eller opret derefter en ny mappe, hvor du vil gemme de valgte elementer, så de kan udgives på Overvågningsserver.

 1. Tip: Når du angiver en værdi i en boks i dialogboksen Masseredigering, gælder den ændrede værdi for alle de valgte elementer. Hvis du ikke ændrer en værdi i de valgte elementer, sker der ingen ændringer for den pågældende værdi. Hvis du f.eks. ændrer boksen Visningsmappe for de valgte elementer, men ikke foretager nogen indtastning i boksen Beskrivelse, foretages der kun masseredigering af visningsmappen. Beskrivelserne forbliver uændrede.

 2. Klik på Udfør, når du er færdig med at redigere de generelle egenskaber for de elementer, du har valgt. Gennemse oplysningerne i ruden Detaljer i skærmbilledet Bekræftelse, og klik derefter på Luk.

 3. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ændringerne på Overvågningsserver.

Toppen af siden

Redigere egenskaberne for flere KPI'er

Benyt følgende fremgangsmåde for at redigere flere KPI'er. Hvis du vil redigere de generelle egenskaber for dashboards, scorecards, rapporter, datakilder og indikatorer, skal du se Redigere de generelle egenskaber for flere elementer.

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at få vist listen over udgivne dashboardelementer.

 2. Klik på KPI'er i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde.

 3. Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de KPI'er, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis en eller flere KPI'er, du vil redigere, vises under fanen Server og ikke under fanen Arbejdsområde, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på hver enkelt KPI, du vil føje til dit arbejdsområde.

 4. Hold Ctrl-tasten nede, og marker to eller flere KPI'er, du vil redigere, under fanen Arbejdsområde. Klik på Rediger på Office Fluent-båndet, og klik derefter på Masseredigering for at åbne dialogboksen Masseredigering.

 5. Brug dialogboksen Masseredigering til at opdatere beskrivelsen, placeringen og den ansvarlige person som følger, og klik derefter på Næste.

Sektion

Procedure

Beskrivelse

Angiv en ny beskrivelse i boksen Beskrivelse. Du kan skrive et ord, et udtryk eller en eller flere sætninger i denne boks.

Ansvarlig person (ejer)

Angiv et nyt brugernavn i formatet DOMÆNE\alias i boksen Ansvarlig person.

Visningsmappe (placering)

Klik på Gennemse, og vælg eller opret derefter en ny mappe, hvor de valgte elementer skal gemmes på Overvågningsserver.

 1. Tip: Når du angiver en værdi i en boks i dialogboksen Masseredigering, gælder den ændrede værdi for alle de valgte elementer. Hvis du f.eks. ændrer boksen Visningsmappe for de valgte elementer, men ikke foretager nogen indtastning i boksen Beskrivelse, foretages der kun masseredigering af visningsmappen. Beskrivelserne forbliver uændrede.

 2. Du kan benytte følgende fremgangsmåder for at ændre KPI-indstillingerne:

Sektion

Procedure

Navn

Hvis du vil ændre overskriften til dine faktiske værdier og målværdier, skal du klikke i kolonnen Navn og skrive et andet navn.

Talformat

Hvis du vil ændre tallenes format i dine KPI'er, skal du se Konfigurere KPI-talformater.

Tærskler

Hvis du vil ændre tærsklerne for dine KPI'er, skal du se Angive indikatortærskler for KPI-målværdier.

Datatilknytninger

Hvis du vil ændre datatilknytningerne af dine KPI'er, skal du se Knytte en KPI til en datakilde.

Beregning

Hvis du vil ændre den måde, KPI-værdierne beregnes på, skal du se Angive beregningsindstillingen for en KPI.

 1. Klik på Udfør, når du er færdig med at redigere dine KPI'er. Gennemse oplysningerne i ruden Detaljer i skærmbilledet Bekræftelse, og klik derefter på Luk.

 2. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ændringerne på Overvågningsserver.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×