Anvende Information Rights Management på en liste eller et bibliotek

Du kan bruge Information Rights Management (IRM) sammen med Microsoft Office SharePoint Server 2007-websteder som en hjælp til at styre og beskytte filer, som hentes fra lister eller biblioteker.

Denne artikel indeholder

Hvad er IRM (Information Rights Management)?

Sådan fungerer IRM i forbindelse med SharePoint-lister og -biblioteker

Anvende IRM på en liste eller et bibliotek

Hvad er IRM (Information Rights Management)?

Med IRM kan du sætte en grænse for, hvilke handlinger brugere kan udføre på filer, som er hentet fra SharePoint-lister eller -biblioteker. IRM krypterer de hentede filer og udvælger en gruppe af brugere og et sæt af programmer, som får tilladelse til at dekryptere disse filer. IRM kan også begrænse rettighederne for de brugere, som har tilladelse til at læse filer, så de ikke kan udføre bestemte handlinger som f.eks. at udskrive kopier af filerne eller kopiere tekst fra dem.

Du kan bruge IRM på lister eller biblioteker til at begrænse udbredelsen af følsomt indhold. Hvis du f.eks. opretter et dokumentbibliotek for at dele oplysninger om kommende produkter med valgte marketingrepræsentanter, kan du bruge IRM til at forhindre, at disse personer deler dette indhold med andre medarbejdere i virksomheden.

På et Office SharePoint Server 2007-websted kan du anvende IRM på en hel liste eller et helt bibliotek frem for på enkeltfiler. På denne måde er det lettere at sikre et ensartet beskyttelsesniveau for et helt sæt af dokumenter eller filer. IRM kan således bidrage til at gennemtvinge de af virksomhedens politikker, som ligger til grund for styringen og udbredelsen af fortrolige eller beskyttede oplysninger.

Sådan kan IRM være med til at beskytte indhold

IRM hjælper med at beskytte begrænset indhold på følgende måder:

 • Er med til at forhindre uautoriserede personer i at kopiere, ændre, udskrive, faxe eller kopiere og indsætte indholdet med henblik på uautoriseret brug

 • Er med til at forhindre autoriserede personer i at kopiere indhold ved hjælp af funktionen Print Screen i Microsoft Windows

 • Er med til at forhindre uautoriserede brugere i at se indhold, hvis det sendes i en e-mail, efter at det er hentet fra serveren

 • Begrænser adgangen til indhold i en bestemt tidsperiode, hvorefter brugere skal bekræfte deres legitimationsoplysninger og hente indholdet igen

 • Er med til at gennemtvinge virksomhedspolitikker, som styrer brugen og udbredelsen af indhold i virksomheden

Områder, hvor IRM ikke kan være med til at beskytte indhold

IRM kan ikke beskytte begrænset indhold mod følgende:

 • Sletning, tyveri, hentning eller overførsel ved hjælp af skadelige programmer som f.eks. trojanske heste, tastetrykslogføringer og bestemte typer spyware

 • Tab eller beskadigelse på grund af computervirus

 • Manuel kopiering eller afskrivning af indhold fra en computerskærm

 • Digital affotografering eller filmoptagelse af indhold, som vises på en skærm

 • Kopiering ved hjælp af tredjemands screen-capture-programmer

 • Kopiering af indholdsmetadata (kolonneværdier) ved hjælp af tredjemands screen-capture-programmer eller kopiering og indsætning

Toppen af siden

Sådan fungerer IRM i forbindelse med SharePoint-lister og -biblioteker

IRM-beskyttelse anvendes på filer på liste- eller biblioteksniveau. Når du aktiverer IRM for en liste eller et bibliotek, kan du beskytte en filtype på listen eller i biblioteket, hvis der er installeret en beskytter for den på alle front-end-webservere. En beskytter er et program, som styrer krypteringen og dekrypteringen af rettighedsstyrede filer med et bestemt filformat.

Office SharePoint Server 2007 indeholder beskyttere til følgende filtyper:

 • Microsoft Office InfoPath-formularer

 • 97-2003-filformaterne til følgende Microsoft Office-programmer: Word, Excel og PowerPoint

 • Office Open XML-formater til Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 og Microsoft Office PowerPoint 2007

 • XPS-formatet (XML Paper Specification)

Hvis virksomheden planlægger at bruge IRM til at beskytte andre filtyper ud over de ovenfor nævnte, skal serveradministratoren installere beskyttere til disse ekstra filformater.

Når IRM er aktiveret for et bibliotek, gælder rettighedsstyring for alle filer i biblioteket. Når IRM er aktiveret for en liste, gælder rettighedsstyring kun for filer, som er knyttet til listeelementer, og ikke til selve listeelementet.

Når nogen henter filer på en IRM-aktiveret liste eller i et IRM-aktiveret bibliotek, krypteres filerne, så kun autoriserede personer kan se dem. Hver enkelt rettighedsstyrede fil indeholder også en forsikringslicens, som lægger begrænsninger på dem, der ser filen. Begrænsningerne består typisk i at skrivebeskytte en fil, deaktivere tekstkopiering, forhindre andre i at gemme en lokal kopi og forhindre andre i at udskrive filen. Klientprogrammer, som kan læse IRM-understøttede filtyper, bruger forsikringslicensen i den rettighedsstyrede fil til at gennemtvinge disse begrænsninger. Det er på denne måde, at rettighedsstyrede filer bevarer deres beskyttelse, også efter at de er hentet ned fra serveren.

De begrænsningstyper, der anvendes på en fil, når den hentes fra en liste eller et bibliotek, er baseret på den enkelte brugers tilladelser på det Office SharePoint Server-websted, som indeholder filen. Følgende tabel viser, hvordan tilladelserne på Office SharePoint Server 2007-websteder svarer til IRM-tilladelser.

Office SharePoint Server 2007-tilladelser

IRM-tilladelser

Administrer tilladelser, Administrer websted

Fuld kontrol (som defineret af klientprogrammet): Denne tilladelse giver generelt brugeren lov til at læse, redigere, kopiere, gemme og ændre rettighedsstyret indhold.

Rediger elementer, Administrer lister, Tilføj og tilpas sider

Rediger, kopier og gem: En bruger kan kun udskrive en fil, hvis afkrydsningsfeltet Tillad, at brugere udskriver dokumenter er markeret på siden Information Rights Management Settings for listen eller biblioteket.

Vis elementer

Læs: En bruger kan læse dokumentet, men kan ikke kopiere eller redigere dets indhold. En bruger kan kun udskrive, hvis afkrydsningsfeltet Tillad, at brugere udskriver dokumenter er markeret på siden Information Rights Management Settings for denne liste eller dette bibliotek.

Andet

Ingen andre tilladelser svarer direkte til IRM-tilladelser.

Toppen af siden

Anvende IRM på en liste eller et bibliotek

Før IRM kan aktiveres for lister og biblioteker, skal Microsoft Windows RMS-klient (Rights Management Services) med Service Pack 2 installeres på alle front-end-webservere til SharePoint-webstedet. Herudover skal Information Rights Management være aktiveret i Centraladministration for webstedet. Desuden skal en serveradministrator installere beskyttere på alle front-end-webservere for hver filtype, som medarbejderne i virksomheden vil beskytte ved hjælp af IRM.

Når du vil anvende IRM på en liste eller et bibliotek, skal du mindst have tilladelse på designniveau for listen eller biblioteket.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åbne i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

  Klik på Listeindstillinger, eller klik på indstillingerne for den type bibliotek, du åbner, i menuen Indstillinger Settings menu .

  I et dokumentbibliotek skal du f.eks. klikke på Indstillinger for Dokumentbibliotek.

 2. Klik på Information Rights Management under Tilladelser og administration.

  Bemærk: Hvis hyperlinket Information Rights Management ikke vises, er IRM muligvis ikke aktiveret for webstedet. Kontakt serveradministratoren for at se, om det er muligt at aktivere IRM for dit websted. Hyperlinket Information Rights Management vises ikke for billedbiblioteker.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Begræns tilladelser til dokumenterne i dette bibliotek ved hentning på siden Information Rights Management Settings for at anvende begrænset tilladelse på dokumenter, som hentes fra denne liste eller dette bibliotek.

 4. Skriv et beskrivende navn til politikken, som du kan bruge senere til at skelne denne politik fra andre, under Titel på tilladelsespolitik.

  Du kan f.eks. skrive Fortroligt i virksomheden, hvis du anvender begrænset tilladelse på en liste eller et bibliotek, som skal indeholde fortrolige virksomhedsdokumenter.

 5. Skriv en beskrivelse, som vises for personer, der bruger denne liste eller dette bibliotek, og som forklarer, hvordan de skal behandle dokumenterne på listen eller i biblioteket, under Beskrivelse af tilladelsespolitik.

  Du kan f.eks. skrive Diskuter kun indholdet af dette dokument med andre medarbejdere, hvis du vil begrænse adgangen til oplysningerne i disse dokumenter til interne medarbejdere.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil anvende yderligere begrænsninger på dokumenter på denne liste eller dette bibliotek.

Hvis du vil

Skal du

Tillade brugere at udskrive dokumenter fra denne liste eller dette bibliotek.

Markere afkrydsningsfeltet Tillad, at brugere udskriver dokumenter.

Tillad brugere med tilladelsen Vis elementer eller tilladelse på højere niveau at køre integreret kode eller makroer på et dokument.

Marker afkrydsningsfeltet Tillad brugere at få adgang til indholdet med et program.

Bemærk: Hvis du markerer denne indstilling, kan brugere køre kode, som trækker indholdet ud af et dokument.

Kræve, at brugere bekræfter deres legitimationsoplysninger med bestemte intervaller.

Vælge denne indstilling for at begrænse adgangen til indhold til en bestemt tidsperiode. Hvis du vælger denne indstilling, udløber brugeres forsikringslicens, som giver adgang til indholdet, efter det angivne antal dage, og brugere skal herefter returnere til serveren for at bekræfte deres legitimationsoplysninger og hente en ny kopi.

Markere afkrydsningsfeltet Brugerne skal bekræfte deres legitimationsoplysninger hver og derefter angive antallet af dage, hvor dokumentet skal kunne ses.

Forhindre, at brugere overfører dokumenter, som ikke understøtter IRM, til denne liste eller dette bibliotek.

Hvis du vælger denne indstilling, kan brugere ikke overføre følgende filtyper:

 • Filtyper, for hvilke der ikke er installeret tilsvarende IRM-beskyttere på alle front-end-webservere.

 • Filtyper, som Office SharePoint Server 2007 ikke kan dekryptere.

 • Filtyper, som er IRM-beskyttede i et andet program.

Markere afkrydsningsfeltet Tillad ikke, at brugerne overfører dokumenter, som ikke understøtter IRM.

Fjerne begrænsede tilladelser fra denne liste eller dette bibliotek på en bestemt dato.

Markere afkrydsningsfeltet Stop begrænsningen af tilladelser til dokumenter i dette bibliotek d. og derefter skrive den ønskede dato.

 1. Klik på OK, når du er færdig med at vælge indstillinger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×