Anvende IRM (Information Rights Management) på en liste eller et bibliotek

Du kan bruge IRM (Information Rights Management) til Microsoft SharePoint Server 2010-websteder som en hjælp til at styre og beskytte de filer, der hentes fra lister eller biblioteker.

Denne artikel indeholder

Hvad er IRM (Information Rights Management)?

Sådan kan IRM hjælpe med at beskytte indhold

Tilfælde, hvor IRM ikke kan beskytte indhold

Sådan fungerer IRM (Information Rights Management) for SharePoint-lister og ‑biblioteker

Anvende IRM (Information Rights Management) på en liste eller et bibliotek

Hvad er IRM (Information Rights Management)?

IRM gør det muligt for dig at begrænse de handlinger, som brugere kan foretage med de filer, der er blevet hentet fra SharePoint-lister eller ‑biblioteker. IRM krypterer de hentede filer og begrænser den gruppe af brugere og programmer, som må dekryptere disse filer. IRM kan også begrænse rettighederne for de brugere, som må læse filer, så de ikke kan foretage handlinger som at udskrive kopier af filerne eller kopiere tekst fra dem.

Du kan bruge IRM på lister eller biblioteker for at begrænse spredningen af følsomt indhold. Hvis du f.eks. opretter et dokumentbibliotek for at dele oplysninger om kommende produkter med udvalgte marketingrepræsentanter, kan du bruge IRM til at forhindre disse personer i at dele indholdet med andre medarbejdere i firmaet.

På et SharePoint Server 2010-websted anvender du IRM på en hel liste eller et helt bibliotek frem for på individuelle filer. Det gør det nemmere at sikre et konsistent beskyttelsesniveau for et helt sæt dokumenter eller filer. IRM kan på den måde hjælpe din organisation til at håndhæve firmapolitikker, som styrer brugen og spredningen af fortrolige eller ophavsretligt beskyttede oplysninger.

Sådan kan IRM hjælpe med at beskytte indhold

IRM hjælper med at beskytte begrænset indhold på følgende måder:

 • Hjælper med at forhindre, at personer med autorisation til visning, kopierer, ændrer, udskriver, faxer eller kopierer og indsætter indholdet til uautoriseret brug

 • Hjælper med at forhindre, at personer med autorisation til visning, kopierer indholdet ved hjælp af funktionen Print Screen i Microsoft Windows

 • Hjælper med at forhindre, at personer med autorisation til visning, får vist indholdet, hvis det sendes i en e-mail, efter at det er hentet fra serveren

 • Begrænser adgangen til indhold til et angivet tidsrum, hvorefter brugerne skal bekræfte deres legitimationsoplysninger og hente indholdet igen

 • Hjælper med at håndhæve firmapolitikker, som styrer brugen og spredningen af indhold i organisationen

Tilfælde, hvor IRM ikke kan beskytte indhold

IRM kan ikke beskytte begrænset indhold imod følgende:

 • Sletning, tyveri, hentning eller overførsel via skadelige programmer som trojanske heste, tastetrykslogføringer og visse typer spyware

 • Tab eller beskadigelse som følge af computervirusser

 • Manuel kopiering eller angivelse af det indhold, der vises på en skærm

 • Digital fotografering eller optagelse af det indhold, der vises på en skærm

 • Kopiering ved hjælp af tredjeparters screen-capture-programmer

 • Kopiering af indholdsmetadata (kolonneværdier) ved hjælp af tredjeparters screen-capture-programmer eller ved at kopiere og indsætte

Toppen af siden

Sådan fungerer IRM for SharePoint-lister og ‑biblioteker

IRM-beskyttelse anvendes på filer på liste‑ eller biblioteksniveau. Når du aktiverer IRM for en liste eller et bibliotek, kan du beskytte en filtype på listen eller i biblioteket, hvis der er installeret en beskytter for den på alle front end-webservere. En beskytter er et program, som styrer krypteringen og dekrypteringen af rettighedsstyrede filer med et bestemt filformat.

SharePoint Server 2010 indeholder beskyttere til følgende filtyper:

Microsoft Office InfoPath-formularer

97-2003-filformaterne til følgende Microsoft Office-programmer: Word, Excel og PowerPoint

Office Open XML-formaterne til følgende Microsoft Office-programmer: Word, Excel og PowerPoint

XPS-formatet (XML Paper Specification)

Hvis virksomheden planlægger at bruge IRM til at beskytte andre filtyper ud over de ovenfor nævnte, skal serveradministratoren installere beskyttere til disse ekstra filformater.

Når IRM er aktiveret for et bibliotek, anvendes rettighedsstyring på alle filerne i det pågældende bibliotek. Når IRM er aktiveret for en liste, anvendes rettighedsstyring kun på de filer, som er vedhæftet listeelementer, ikke selve listeelementerne.

Når brugere henter filer i IRM-aktiverede lister eller ‑biblioteker, krypteres filerne, så kun autoriserede personer kan få dem vist. Hver rettighedsstyret fil indeholder også en udgivelseslicens, der pålægger de personer, der kan få vist filen, begrænsninger. Typiske begrænsninger omfatter at gøre en fil skrivebeskyttet, at deaktivere kopieringen af tekst, at forhindre brugere i at gemme en lokal kopi og at forhindre brugere i at udskrive filen. Klientprogrammer, der kan læse IRM-understøttede filtyper, bruger udgivelseslicensen i selve den rettighedsstyrede fil til at håndhæve disse begrænsninger. På den måde bevares beskyttelsen på en rettighedsstyret fil, selv efter at den hentes fra serveren.

De typer begrænsninger, der anvendes på en fil, når den hentes fra en liste eller et bibliotek, er baseret på den enkelte brugers tilladelser på det SharePoint-websted, der indeholder filen. I følgende tabel får du forklaret, hvordan tilladelserne på SharePoint Server 2010-websteder svarer til IRM-tilladelser.

SharePoint Server 2010-tilladelser

IRM-tilladelser

Administrer tilladelser, Administrer websted

Fuld kontrol (som defineret af klientprogrammet): Denne tilladelse giver generelt en bruger lov til at læse, redigere, kopiere, gemme og ændre tilladelser for rettighedsstyret indhold.

Rediger elementer, Administrer lister, Tilføj og tilpas sider

Rediger, kopiér og gem: En bruger må kun udskrive en fil, hvis afkrydsningsfeltet Tillad, at brugerne udskriver dokumenter er markeret på siden Indstillinger for IRM (Information Rights Management) for listen eller biblioteket.

Vis elementer

Læs: En bruger må læse dokumentet, men må ikke kopiere eller ændre dets indhold. En bruger kan kun udskrive, hvis afkrydsningsfeltet Tillad, at brugerne udskriver dokumenter er markeret på siden Indstillinger for IRM (Information Rights Management) for listen eller biblioteket.

Andre

Ingen andre tilladelser svarer direkte til IRM-tilladelser.

Toppen af siden

Anvende IRM (Informations Rights Management) på en liste eller et bibliotek

AD RMS (Microsoft Active Directory Rights Management Services) i Windows Server 2008 understøtter IRM (Information Rights Management) for SharePoint-websteder. Der kræves ingen separate eller yderligere installationer.

Før du anvender IRM for en liste eller et bibliotek, skal det først aktiveres i Central administration for dit websted. En serveradministrator skal desuden installere beskyttere på alle front end-webservere for hver filtype, som brugere i organisationen ønsker at beskytte ved hjælp af IRM.

Inden du kan anvende IRM på en liste eller et bibliotek, skal du som minimum have Design-tilladelsesniveauet til den pågældende liste eller det pågældende bibliotek.

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, du vil konfigurere IRM for.

 2. Klik på fanen Bibliotek på båndet, og klik derefter på Biblioteksindstillinger (klik på fanen Liste, hvis du arbejder på en liste, og klik derefter på Listeindstillinger).

 3. Klik på Information Rights Management under Tilladelser og administration.

  Bemærk: Hvis linket Information Rights Management ikke vises, er IRM muligvis ikke aktiveret for webstedet. Kontakt serveradministratoren for at høre, om det er muligt at aktivere IRM for webstedet. Linket Information Rights Management vises ikke for billedbiblioteker.

 4. På siden Indstillinger for IRM (Information Rights Management) skal du markere afkrydsningsfeltet Begræns tilladelser til dokumenterne i dette bibliotek ved hentning for at anvende begrænset tilladelse til dokumenter, der hentes fra denne liste eller dette bibliotek.

 5. Skriv et sigende navn til politikken, som du kan bruge senere til at skelne denne politik fra andre, under Titel på tilladelsespolitik.

  Du kan f.eks. skrive Fortroligt i virksomheden, hvis du anvender begrænset tilladelse på en liste eller et bibliotek, som indeholder virksomhedsdokumenter, der er fortrolige.

 6. Under Beskrivelse af tilladelsespolitik skal du skrive en beskrivelse, som vises til de personer, der bruger listen eller biblioteket. Beskrivelsen skal forklare, hvordan de skal håndtere dokumenterne på listen eller i biblioteket.

  Du kan f.eks. skrive Indholdet af dette dokument må kun diskuteres med andre medarbejdere, hvis du vil begrænse adgangen til oplysningerne i disse dokumenter til interne medarbejdere.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil anvende flere begrænsninger på dokumenterne på listen eller i biblioteket:

Hvis du vil:

Skal du:

Give brugere tilladelse til at udskrive dokumenter fra denne liste eller dette bibliotek.

Markere afkrydsningsfeltet Tillad, at brugerne udskriver dokumenter.

Tillade brugere, der mindst har tilladelsen Vis elementer, at køre integreret kode eller makroer på et dokument.

Markere afkrydsningsfeltet Tillad brugere at få adgang til indholdet med et program.

Bemærk:  Hvis du markerer denne indstilling, kan brugere køre kode til at udtrække indholdet af et dokument.

Kræve, at brugere bekræfter deres legitimationsoplysninger med bestemte intervaller.

Vælg denne indstilling, hvis du vil begrænse adgangen til indhold til en given periode. Hvis du vælger denne indstilling, udløber brugernes udgivelseslicenser til adgang til indholdet efter det angivne antal dage, og brugerne skal returnere til serveren for at bekræfte deres legitimationsoplysninger og hente en ny kopi.

Markere afkrydsningsfeltet Brugerne skal bekræfte deres legitimationsoplysninger hver: og derefter angive det antal dage, som dokumentet skal kunne vises.

Forhindre brugere i at overføre dokumenter, som ikke understøtter IRM, til denne liste eller dette bibliotek.

Hvis du vælger denne indstilling, vil brugerne ikke kunne overføre følgende filtyper:

 • De filtyper, der ikke er installeret tilsvarende IRM-beskyttere på alle front end-webserverne for.

 • De filtyper, som SharePoint Server 2010 ikke kan kryptere.

 • De filtyper, som er IRM-beskyttet i et andet program.

Markere afkrydsningsfeltet Tillad ikke, at brugerne overfører dokumenter, som ikke understøtter IRM.

Fjerne begrænsede tilladelser fra denne liste eller dette bibliotek på en bestemt dato.

Markere afkrydsningsfeltet Stop begrænsningen af tilladelser til dokumenter i dette bibliotek d. og derefter markere den ønskede dato.

 1. Klik på OK, når du har valgt de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×