Anvende IRM (Information Rights Management) på en liste eller et bibliotek

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge IRM (Information Rights Management) til Windows SharePoint Services 3.0-websteder som en hjælp til at styre og beskytte filer, der hentes fra lister eller biblioteker.

Denne artikel indeholder

Hvad er Information Rights Management?

Sådan fungerer IRM for SharePoint-lister og biblioteker

Anvende IRM på en liste eller et bibliotek

Hvad er IRM (Information Rights Management)?

IRM gør det muligt for dig at begrænse de handlinger, som brugere kan foretage med filer, der er blevet hentet fra SharePoint-lister eller -biblioteker. IRM krypterer de hentede filer og begrænser den gruppe af brugere og programmer, som må dekryptere disse filer. IRM kan også begrænse rettighederne for de brugere, som må læse filer, så de ikke kan foretage handlinger, som f.eks. udskrive kopier af filerne eller kopiere tekst fra dem.

Du kan bruge IRM på lister eller biblioteker til at begrænse spredningen af følsomt indhold. Hvis du f.eks. opretter et dokumentbibliotek for at dele oplysninger om kommende produkter med udvalgte marketingrepræsentanter, kan du bruge IRM til at forhindre disse personer i at dele indholdet med andre medarbejdere i firmaet.

På et Windows SharePoint Services 3.0-websted anvender du IRM på en hel liste eller et helt bibliotek frem for på individuelle filer. Det gør det nemmere at sikre et konsistent beskyttelsesniveau for et helt sæt dokumenter eller filer. IRM kan på den måde hjælpe din organisation til at håndhæve firmapolitikker, som styrer brugen og spredningen af fortrolige eller ophavsretligt beskyttede oplysninger.

Sådan kan IRM hjælpe med at beskytte indhold

IRM hjælper med at beskytte begrænset indhold på følgende måder:

 • Hjælper med at forhindre personer med autorisation til visning i at kopiere, ændre, udskrive, faxe eller kopiere og indsætte indholdet til uautoriseret brug

 • Hjælper med at forhindre personer med autorisation til visning i at kopiere indholdet ved hjælp af funktionen Print Screen i Microsoft Windows

 • Hjælper med at forhindre personer med autorisation til visning i at få vist indholdet, hvis det sendes i en e-mail, efter at det er hentet fra serveren

 • Begrænser adgangen til indhold til et angivet tidsrum, hvorefter brugerne skal bekræfte deres legitimationsoplysninger og hente indholdet igen

 • Hjælper med at håndhæve firmapolitikker, som styrer brugen og spredningen af indhold i organisationen

Tilfælde, hvor IRM ikke kan beskytte indhold

IRM kan ikke beskytte begrænset indhold imod følgende:

 • Sletning, tyveri, hentning eller overførsel via skadelige programmer, som f.eks. trojanske heste, tastetrykslogføringer og visse typer spyware

 • Tab eller beskadigelse som følge af computervirushandlinger

 • Manuel kopiering eller genindtastning af indhold fra visningen på en skærm

 • Digital fotografering eller optagelse af indhold, der vises på en skærm

 • Kopiering ved hjælp af tredjeparters screen-capture-programmer

 • Kopiering af indholdsmetadata (kolonneværdier) ved hjælp af tredjeparters screen-capture-programmer eller ved at kopiere og indsætte

Toppen af siden

Sådan fungerer IRM for SharePoint-lister og -biblioteker

IRM-beskyttelse anvendes på filer på liste- eller biblioteksniveau. Når du aktiverer IRM for en liste eller et bibliotek, kan du beskytte alle filtyper på den pågældende liste eller i det pågældende bibliotek, som der er installeret en beskytter for på alle frontendwebservere. En beskytter er et program, som styrer krypteringen og dekrypteringen af rettighedsstyrede filer af et bestemt filformat. Windows SharePoint Services 3.0 indeholder ikke beskyttere for noget filformat. Hvis din organisation har planer om at bruge IRM til at beskytte filer på lister og i biblioteker, skal serveradministratoren installere beskyttere for ethvert filformat, som du vil styre rettigheder for.

Når IRM er aktiveret for et bibliotek, anvendes rettighedsstyring på alle filerne i det pågældende bibliotek. Når IRM er aktiveret for en liste, anvendes rettighedsstyring kun på filer, som er vedhæftet listeelementer, ikke selve listeelementerne.

Når nogen henter filer på en IRM-aktiveret liste eller i et IRM-aktiveret bibliotek, krypteres filerne, så kun autoriserede personer kan se dem. Hver enkelt rettighedsstyrede fil indeholder også en forsikringslicens, som lægger begrænsninger på dem, der ser filen. Begrænsningerne består typisk i at skrivebeskytte en fil, deaktivere tekstkopiering, forhindre andre i at gemme en lokal kopi og forhindre andre i at udskrive filen. Klientprogrammer, som kan læse IRM-understøttede filtyper, bruger forsikringslicensen i den rettighedsstyrede fil til at gennemtvinge disse begrænsninger. Det er på denne måde, at rettighedsstyrede filer bevarer deres beskyttelse, også efter at de er hentet ned fra serveren.

De typer begrænsninger, der anvendes på en fil, når den hentes fra en liste eller et bibliotek, er baseret på den enkelte brugers tilladelser på det Windows SharePoint Services-websted, der indeholder filen. I følgende tabel får du forklaret, hvordan tilladelserne på Windows SharePoint Services 3.0-websteder svarer til IRM-tilladelser.

Windows SharePoint Services 3.0tilladelser

IRM-tilladelser

Administrer tilladelser, Administrer websted

Fuld kontrol (som defineret af klientprogrammet): Denne tilladelse giver generelt en bruger lov til at læse, redigere, kopiere, gemme og ændre tilladelser for rettighedsstyret indhold.

Rediger elementer, Administrer lister, Tilføj og tilpas sider

Rediger, kopier og gem: En bruger må kun udskrive en fil, hvis afkrydsningsfeltet Tillad, at brugerne udskriver dokumenter er markeret på siden Indstillinger for IRM (Information Rights Management) for listen eller biblioteket.

Vis elementer

Læs: En bruger må læse dokumentet, men må ikke kopiere eller ændre dets indhold. En bruger må kun udskrive, hvis afkrydsningsfeltet Tillad, at brugerne udskriver dokumenter er markeret på siden Indstillinger for IRM (Information Rights Management) for listen eller biblioteket.

Andet

Ingen andre tilladelser svarer direkte til IRM-tilladelser.

Toppen af siden

Anvende IRM (Informations Rights Management) på en liste eller et bibliotek

Inden IRM kan aktiveres for lister og biblioteker, skal Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) Client med Service Pack 2 installeres på alle frontendwebservere for SharePoint-webstedet. Desuden skal IRM (Information Rights Management) aktiveres i Central administration for webstedet. Yderligere skal en serveradministrator installere beskyttere på alle frontendwebservere for hver filtype, som brugere i organisationen ønsker at beskytte ved hjælp af IRM.

For at kunne anvende IRM på en liste eller et bibliotek, skal du som et minimum have Design-tilladelsesniveau til den pågældende liste eller det pågældende bibliotek.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på Information Rights Management under Tilladelser og administration.

  Bemærk: Hvis hyperlinket Information Rights Management ikke vises, er IRM muligvis ikke aktiveret for webstedet. Kontakt serveradministratoren for at høre, om det er muligt at aktivere IRM for webstedet. Hyperlinket Information Rights Management vises ikke for billedbiblioteker.

 3. På siden Indstillinger for IRM (Information Rights Management) skal du markere afkrydsningsfeltet Begræns tilladelser til dokumenterne i dette bibliotek ved hentning for at anvende begrænset tilladelse til dokumenter, der hentes fra denne liste eller dette bibliotek.

 4. Skriv et sigende navn til politikken, som du kan bruge senere til at skelne denne politik fra andre, under Titel på tilladelsespolitik.

  Du kan f.eks. skrive Fortroligt i virksomheden, hvis du anvender begrænset tilladelse på en liste eller et bibliotek, som indeholder virksomhedsdokumenter, der er fortrolige.

 5. Under Beskrivelse af tilladelsespolitik skal du skrive en beskrivelse, som skal vises for personer, der bruger listen eller biblioteket. Beskrivelsen skal forklare, hvordan de skal håndtere dokumenterne på listen eller i biblioteket.

  For eksempel kan du skrive Diskuter den indholdet af dette dokument kun sammen med andre medarbejdere , hvis du vil begrænse adgangen til oplysningerne i disse dokumenter til interne medarbejdere.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil anvende yderligere begrænsninger på dokumenterne på listen eller i biblioteket:

Hvis du vil

Skal du

Give brugere tilladelse til at udskrive dokumenter fra denne liste eller dette bibliotek.

Markere afkrydsningsfeltet Tillad, at brugerne udskriver dokumenter.

Tillade brugere, der har mindst tilladelsen Vis elementer, at køre integreret kode eller makroer på et dokument.

Markere afkrydsningsfeltet Tillad brugere at få adgang til indholdet med et program.

Bemærk: Hvis du markerer denne indstilling, kan brugere køre kode til at udtrække indholdet af et dokument.

Kræve, at brugere bekræfter deres legitimationsoplysninger med bestemte intervaller.

Vælg denne indstilling, hvis du vil begrænse adgangen til indhold til en angiven periode. Hvis du vælger denne indstilling, udløber brugernes udgivelseslicenser til adgang til indholdet efter det angivne antal dage, og brugerne skal returnere til serveren for at bekræfte deres legitimationsoplysninger og hente en ny kopi.

Markere afkrydsningsfeltet Brugerne skal bekræfte deres legitimationsoplysninger hver: og derefter angive antallet af dage, i hvilke dokumentet skal kunne vises.

Forhindre brugere i at overføre dokumenter, som ikke understøtter IRM, til denne liste eller dette bibliotek.

Hvis du vælger denne indstilling, vil brugerne ikke kunne overføre følgende filtyper:

 • Filtyper, for hvilke der ikke er installeret tilsvarende IRM-beskyttere på alle frontendwebserverne.

 • Filtyper, som Windows SharePoint Services 3.0 ikke kan dekryptere.

 • Filtyper, som er IRM-beskyttet i et andet program.

Markere afkrydsningsfeltet Tillad ikke, at brugerne overfører dokumenter, som ikke understøtter IRM.

Fjerne begrænsede tilladelser fra denne liste eller dette bibliotek på en bestemt dato.

Markere afkrydsningsfeltet Stop begrænsningen af tilladelser til dokumenter i dette bibliotek d.: og derefter angive den ønskede dato.

 1. Klik på OK, når du har valgt de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×