Anvend et brugerdefineret typografiark på et SharePoint-websted

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel indeholder en beskrivelse af, hvordan en brugerdefineret kopi af standardtypografiarket oprettes automatisk i mappelisten på et websted, når du ændrer en standardtypografi på webstedet. I denne artikel beskrives også, hvordan dette nye typografiark anvendes på andre websteder eller underordnede websteder, og hvordan standardtypografiarket senere kan genoprettes, hvis dette ønskes. Endelig, beskrives det også, hvordan dette gøres på websteder i såvel Windows SharePoint Services 3.0 som Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Foretage ændringer i typografien i et websted

Anvende en brugerdefineret lokale typografiark til andre websteder

Stoppe med at bruge en brugerdefineret lokale typografiark

Ændre eller udskifte standardtypografiark for hele gruppen af websteder

Ændre typografien på et websted

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du brugerdefinere et enkelt SharePoint-websteds udseende gennem at foretage ændringer af det standardtypografiark, der anvendes på webstedet. Du kan også anvende dine brugerdefinerede typografier på andre websteder eller vælge når som helst at fjerne alle brugerdefinerede typografier og vende tilbage til standardtypografiarket, der er placeret på serveren for den gruppe af websteder. Du kan gøre alle disse ændringer for websteder i Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Server 2007.

Gennem at arbejde med standardmastersiden for det lokale websted, og gennem at anvende opgaveruderne Egenskaber for CSS og Administrer typografier kan du identificere, hvilke typografier, der er anvendt på det visuelle element, som du vil ændre, og derefter ændre disse typografier.

Vigtigt!: Hvis du vil, at dine ændringer skal vises på alle sider på webstedet, skal du sikre dig, at du arbejder med standardmastersiden for webstedet, og ikke default.aspx-siden.

Åbning af dialogboksen Rediger typografi fra Egenskaber for CSS

Som standard er alle typografierne for alle SharePoint-websteder i en enkelt gruppe websteder defineret i et enkelt typografiark, der er placeret på serveren. I Windows SharePoint Services 3.0 er navnet på denne fil Core.css. I Office SharePoint Server 2007 kan denne fil have et af flere forskellige navne. Typografierne for den brugerdefinerede masterside med navnet BlackBand.master er f.eks. defineret i et typografiark med navnet Band.css.

Den første gang du redigerer noget typografiark på en side på et websted, åbner Office SharePoint Designer 2007 automatisk en ny lokal kopi af standardtypografiarket og opdaterer det med dine ændringer. Når du gemmer eller lukker siden eller kopien af standardtypografiarket, bliver du bedt om at bekræfte dine tilpasninger.

De bekræftede tilpasninger afspejles i den nye lokale version af typografiarket, som er gemt i en ny mappe med navnet _styles, der oprettes automatisk i mappelisten på dit websted. Alle senere ændringer, der gøres af typografier på det samme websted, vil blive afspejlet i denne lokale version af typografiarket, som også kan redigeres direkte.

Mappeliste med mappen _styles og brugertilpasset Core.css-typografiark

Når du brugerdefinerer standardtypografiarket (f.eks. Core.css), så en kopi vises i mappen _styles på din mappeliste, bruges det brugerdefinerede typografiark til at vise alle siderne på dit websted. Du kan vende tilbage til at bruge standardtypografiarket når som helst ved enten at omdøbe eller slette det brugerdefinerede typografiark.

Vigtigt!: Efter at du har tilpasset et typografiark, skal du ikke flytte den tilpassede fil eller mappen _styles (ved f.eks. at bruge enten træk og slip eller klip og sæt ind). Hvis du flytter filen eller mappen, vil hver side på dit websted blive vist med et brudt link til det brugerdefinerede typografiark, og ingen af typografierne vil blive anvendt på nogen side.

Der er to muligheder for at redde denne situation:

 • Hvis du vil vise siderne med brug af det brugerdefinerede typografiark, skal du flytte det tilbage til mappen _styles på det øverste niveau i listen over websteder.

 • Hvis du vil gendanne webstedet med standardtypografiarket, skal du flytte det brugerdefinerede typografiark tilbage til mappen _styles på det øverste niveau i listen over websteder, og derefter enten slette typografiarket eller omdøbe det.

  Hvis det brugerdefinerede typografiark ikke længere findes, kan du oprette en tom fil med det samme navn (f.eks. Core.css) i mappen _styles på det øverste niveau i listen over websteder, og derefter enten slette den tomme fil eller omdøbe den, for at starte processen med at gendanne standardtypografiarket.

Toppen af siden

Anvende et brugerdefineret lokalt typografiark på andre websteder

Som standard anvendes et brugerdefineret lokalt typografiark kun på det websted eller det underordnede websted, i hvilket det er brugerdefineret, som vist i den følgende illustration.

Gruppe af websteder med standardtypografiark og et enkelt brugerdefineret typografiark

Det er imidlertid også muligt at anvende dit brugerdefinerede lokale typografiark på andre websteder. Hvordan dette gøres bliver forklaret i de følgende to afsnit.

Hvis du vil anvende et enkelt brugerdefineret lokalt typografiark på såvel et websted som nogle af eller alle dets underordnede websteder, er det normalt lettest at begynde med at oprette det brugerdefinerede typografiark på selve webstedet, og derefter bruge en af følgende metoder til at anvende det på de underordnede websteder.

Knytte et typografiark til et enkelt andet websted

I et miljø i enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Office SharePoint Server 2007 kan du manuelt knytte et brugerdefineret typografiark, der er placeret på et websted, til et andet websted.

Når du vil anvende et typografiark på et andet websted, skal du sikre dig, at du knytter typografiarket til dette websteds standardmasterside.

 1. Åbn det websted, som du vil anvende et eksisterende brugerdefineret typografiark på, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Åbn standardmastersiden på webstedet.

 3. Peg på CSS-typografier i menuen Formater, og klik derefter på Tilknyt typografiark.

 4. Klik på Gennemse i dialogboksen Tilknyt typografiark for at finde og vælge det brugerdefinerede typografiark, som du vil anvende.

 5. Klik på Aktuel side i afsnittet Knyt til.

 6. Klik på Link i afsnittet Tilknyt som, og klik derefter på OK.

  Det angivne brugerdefinerede typografiark knyttes til standardmastersiden og til alle indholdssider, der er knyttet til den masterside.

  Hvis du vil se de opdaterede typografier i designvisning, kan du eventuelt behøve at trykke på F5 for at opdatere visningen.

 7. Klik på Gem i menuen Fil for at gemme mastersiden med det nye link til typografiarket. (Du kan også trykke på CTRL+S.)

  Hvis du vil anvende det samme typografiark på andre websteder, skal du gentage denne procedure for hvert websted, et websted ad gangen. Hvis du arbejder i et miljø med Office SharePoint Server 2007, og du ønsker at anvende et enkelt brugerdefineret typografiark på et websted og alle dets underordnede websteder, skal du læse det følgende afsnit.

Anvende typografiark på et websted og alle dets underordnede websteder

Hvis du arbejder i et miljø med Office SharePoint Server 2007, kan du bruge webbrowserens grænseflade til at knytte et brugerdefineret typografiark til flere websteder med en enkelt handling.

Bemærk!: Denne funktionalitet er kun tilgængelig i Office SharePoint Server 2007 og ikke i Windows SharePoint Services 3.0.

Denne proces udnytter en funktionalitet, der kaldes nedarvning. Et websted kan konfigureres til at arve de typografier, der bruges af dets overordnede websted – webstedet umiddelbart over det i webstedshierarkiet. I den følgende illustration indeholder webstedet på andet niveau til højre en brugerdefineret lokal version af standardtypografiarket. Hver af de seks underordnede websteder i den gruppe af websteder er konfigureret til at arve dets typografier fra dets overordnede websted. På denne måde bruger alle syv websteder i gruppen af websteder den samme brugerdefinerede version af standardtypografiarket. Pile angiver nedarvning.

Gruppe af websteder med standardtypografiark og brugerdefineret typografiark

Anvende et eksisterende brugerdefineret typografiark, der er placeret i et websted i Office SharePoint Server 2007 på alle dette websteds underordnede websteder:

 1. Åbn det websted i Office SharePoint Server 2007, hvor det eksisterende brugerdefinerede typografiark er placeret, i webbrowseren.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i menuen Webstedshandlinger:

  • Klik på Indstillinger for websted.

  • Peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Masterside på siden Indstillinger for websted, under Brugergrænseflade.

 4. Klik på Angiv en CSS-typografi, der skal bruges af dette udgivelseswebsted og alle websteder, der nedarver fra det på siden Mastersideindstillinger for websted, i afsnittet URL-adresse for alternativ CSS, og skriv derefter den fulde sti til det brugerdefinerede typografiark, herunder filnavnet, i boksen.

  Bemærkninger!: 

  • Da mappen _styles er en skjult mappe og ikke kan ses i webbrowseren, kan du ikke bruge knappen Gennemse til at finde og vælge en brugerdefineret version af en typografiarkfil, der er lagret i en _styles-mappe.

  • Du kan kopiere og indsætte den første del af stien, herunder navnet på webstedet, i feltet adresse øverst i browseren. Sørg for at stoppe efter navnet på webstedet, men og ikke omfatter en hvilken som helst overflødige mappe eller fil navne på webstedet. Eksempelvis hvis stien i feltet adresse er http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx, kopiere og indsætte http://My_site/Subsite_1/ del og derefter skrive resten af stien manuelt. (Resten af stien vil normalt være _styles/customized_style_sheet, hvor customized_style_sheet er navnet på det brugerdefinerede typografiark, du vil anvende.)

 5. Marker afkrydsningsfeltet Nulstil alle underordnede websteder, så de nedarver URL-adressen for dette alternative CSS, og klik derefter på OK.

  Det brugerdefinerede typografiark, som allerede blev anvendt på det aktuelle websted, anvendes nu også på alle dets underordnede websteder.

  Du kan eventuel behøve at opdatere visningen for at se de opdaterede typografier på de underordnede websteder.

I den følgende illustration blev en anden brugerdefineret lokal version af standardtypografiarket føjet til gruppen af websteder til højre og anvendt på alle de underordnede websteder af det websted, som det er placeret i. Igen vises nedarvninger med pile.

Gruppe af websteder med standardtypografiark og 2 brugerdefinerede typografiark

Konfigurere et underordnet websted til at arve typografier fra dets overordnede websted

Hvis du arbejder i et miljø i Office SharePoint Server 2007, kan du bruge webbrowserens grænseflade til at konfigurere et enkelt underordnet websted til at arve de typografier, der bruges af webstedet umiddelbart over det.

Bemærk!: Denne funktionalitet er kun tilgængelig i Office SharePoint Server 2007 og ikke i Windows SharePoint Services 3.0.

Sådan gør du for at konfigurere et enkelt underordnet websted til at arve de typografier, der bruges af webstedet umiddelbart over det:

 1. Åbn det underordnede websted, som du ønsker skal anvende typografierne, i Office SharePoint Server 2007.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i menuen Webstedshandlinger:

  • Klik på Indstillinger for websted.

  • Peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Masterside på siden Indstillinger for websted, under Brugergrænseflade.

 4. Klik på Nedarv URL-adresse for alternativ CSS fra det overordnede websted på siden Mastersideindstillinger for websted, i afsnittet URL-adresse for alternativ CSS.

 5. Marker eller afmarker afkrydsningsfeltet Nulstil alle underordnede websteder, så de nedarver URL-adressen for dette alternative CSS, og klik derefter på OK.

  Tip!: Du kan eventuel behøve at opdatere visningen for at se de opdaterede typografier.

Toppen af siden

Slutte med at anvende et brugerdefineret lokalt typografiark

Hvis du ikke længere ønsker at bruge et brugerdefineret lokalt typografiark på et eller flere websteder, har du flere valgmuligheder. Du kan:

 • Slutte med at anvende det brugerdefinerede typografiark på andre websteder, som det er knyttet til eller nedarvet til    Hvis du vil fortsætte med at anvende det brugerdefinerede typografiark i det mindste på det websted, hvor det er placeret, kan du slutte med at anvende det på andre websteder, hvor det for nuværende anvendes.

 • Slutte med at anvende det brugerdefinerede typografiark på det websted, hvor det er placeret, men beholde en kopi på det websted til fremtidigt brug eller reference    Med dette valg kan du let vende tilbage til at anvende det brugerdefinerede typografiark når som helst.

 • Slette det brugerdefinerede typografiark og mappen _styles fra webstedet, hvor de er placeret    Dette er den enkleste, sikreste og mest fuldstændige måde at fjerne et brugerdefineret typografiark fra anvendelse på.

Slutte med at anvende et typografiark på andre websteder

Hvis du vil fortsætte med at anvende et brugerdefineret typografiark i det mindste på det websted, hvor det er placeret, men slutte med at anvende det på andre websteder, som det er knyttet til eller som anvender det via nedarvning, kan du benytte en af følgende to fremgangsmåder.

Hvis typografiarket er tilknyttet (Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0)

 1. Åbn det websted, som du vil slutte med at anvende et brugerdefineret typografiark på, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Åbn standardmastersiden på webstedet.

 3. Peg på CSS-typografier i menuen Formater, og klik derefter på Administrer kæder til typografiark.

 4. Klik på Alle sider i dialogboksen Sammenkæd typografiark.

 5. Klik på URL-adressen til det typografiark, som du vil fjerne på listen URL-adresse, klik på Fjern, og klik derefter på OK.

  Det brugerdefinerede typografiark anvendes ikke længere på dette websted.

  Du kan eventuel behøve at opdatere visningen for at se de opdaterede typografier. .

Hvis typografiarket er nedarvet (kun Office SharePoint Server 2007)

 1. Åbn det websted, som du vil skal slutte med at arve et brugerdefineret typografiark, i Office SharePoint Server 2007.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i menuen Webstedshandlinger:

  • Klik på Indstillinger for websted.

  • Peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Masterside på siden Indstillinger for websted, under Brugergrænseflade.

 4. Klik på Brug standardtypografier fra Windows SharePoint Services på siden Mastersideindstillinger for websted i afsnittet URL-adresse for alternativ CSS, og klik derefter på OK.

  Det brugerdefinerede typografiark nedarves ikke længere af dette websted.

  Du kan eventuel behøve at opdatere visningen for at se de opdaterede typografier.

Slutte med at anvende et typografiark, men beholde en kopi

Hvis du vil slutte med at anvende et lokalt, brugerdefineret typografiark og vende tilbage til standardtypografiarket, men du stadig ønsker at beholde en kopi af den brugerdefinerede version til fremtidigt brug eller reference, skal du anvende en af følgende fremgangsmåder:

 1. Højreklik på den brugerdefinerede typografiarkfil i mappen _stylesMappeliste, og klik derefter på Nulstil til webstedsdefinition på genvejsmenuen.

 2. Klik på Ja i dialogboksen Advarsel om definitionsside for SharePoint-websted for at bekræfte, at du ønsker at nulstille.

  Der laves en kopi af den brugerdefinerede version, og der oprettes en lokal kopi af standardversionen på serveren.

  Bemærkninger!: 

  • Både de websteder, der arver fra dette websted, og de websteder, som det brugerdefinerede typografiark er knyttet til manuelt, skifter automatisk til at anvende den lokale kopi af standardversionen på serveren.

  • Du kan eventuel behøve at opdatere visningen for at se de opdaterede typografier.

Slette et typografiark helt

Hvis du vil slutte med at anvende et lokalt, brugerdefineret typografiark og vende tilbage til standardtypografiarket, og du ikke ønsker at beholde en kopi af den brugerdefinerede version til fremtidigt brug eller reference, skal du anvende en af følgende fremgangsmåder:

 1. Højreklik på den lokale mappe _styles, hvor den brugerdefinerede version er placeret, og klik derefter på Slet på genvejsmenuen.

 2. Når du bliver bedt om det, skal du bekræfte, at du ønsker at udføre sletningen, for at fortryde brugerdefinitionerne, og vende tilbage til standardtypografiarket. (Der kan vises flere meddelelser.)

  Bemærkninger!: 

  • Websteder, der arver fra dette websted, skifter automatisk til at anvende standardtypografiarket.

  • Websteder, det brugerdefinerede typografiark manuelt er tilsluttet skal have det manuelt frakoblet typografiark, før de korrekt skifte til at bruge standardtypografiark. Brug Hvis typografiark er tilsluttet proceduren tidligere i dette afsnit.

  • Du kan eventuel behøve at opdatere visningen for at se de opdaterede typografier.

Toppen af siden

Ændre eller erstatte standardtypografiarket for hele gruppen af websteder

Hvis du vil foretage ændringer af standardtypografiarket, så dine ændringer anvendes på alle websteder i gruppen af websteder, eller hvis du vil erstatte standardtypografiarket på webstedet på det øverste niveau i samlingen af websteder med et helt andet typografiark, skal du kontakte din serveradministrator. Dette skal gøres på serveren og kan ikke gøres i browseren eller Office SharePoint Designer 2007.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×