Animere tekst eller objekter

Denne artikel indeholder

Oversigt over animation af tekst og objekter

Anvende en standardanimationseffekt på tekst eller et objekt

Oprette og anvende en brugerdefineret animationseffekt på tekst eller et objekt

Oversigt over animation af tekst og objekter

Du kan Animer lyde, hyperlinks, tekst, grafik, diagrammer og objekt for at fokusere på vigtige punkter, styre strømmen af oplysninger og gøre din præsentation interessant. Du kan finde oplysninger om animation af SmartArt-grafik i Animere SmartArt-grafik.

Du kan gøre det lettere at designe med animationer, hvis du anvender en indbygget, standardanimationseffekt på elementer på alle dias, på udvalgte dias på slidemaster, eller på brugerdefinerede diaslayout i diasmastervisning.

Du kan anvende brugerdefinerede animationer på elementer på et dias i en pladsholdere eller på et afsnit, som omfatter enkelte punkttegn og listeelementer. Du kan f.eks. anvende en indgangsanimation på alle elementerne på et dias, eller du kan anvende animationen på et enkelt afsnit i en punktopstilling. Du kan bruge indgangs-, fremhævelses- eller udgangsindstillinger foruden de foruddefinerede eller brugerdefinerede bevægelsessti. Du kan også anvende mere end én animation på et element, så punktelementet både kan flyve ind og ud af præsentationen.

De fleste animationsindstillinger omfatter tilhørende effekter, som du kan vælge imellem. Tilhørende effekter omfatter indstillinger for afspilning af en lyd sammen med animationen og tekstanimationer, som kan anvendes på et bogstav, et ord eller et afsnit (som f.eks. at titlen flyver ind ord for ord i stedet for samlet).

Du kan gennemse animationen af tekst og objekter på skærmen for ét dias eller hele præsentationen.

Opgaveruden Brugerdefineret animation

Du kan styre, hvordan og hvornår du vil, at et element skal vises under din præsentation – f.eks. flyve ind fra venstre, når du klikker med musen – ved at bruge opgaverude Brugerdefineret animation. Opgaveruden Brugerdefineret animation gør det muligt at se vigtige oplysninger om en animationseffekt, herunder typen af animationseffekt, rækkefølgen af flere animationseffekter i forhold til hinanden og en del af animationseffektens tekst.

Opgaveruden Brugerdefineret animation

1. Ikoner angiver tidsindstillingen af animationseffekten i forhold til de andre hændelser på diaset. Der er følgende valgmuligheder:

 • Start, når der klikkes (ikonet mus vises her): Animationseffekten begynder, når du klikker på diaset.

 • Start med forrige (intet ikon): Animationseffekten begynder samtidigt med at den forrige effekt på listen begynder afspilning (dvs. et klik udfører to eller flere animationseffekter).

 • Start efter forrige (urikon): Animationseffekten begynder umiddelbart efter, at den forrige effekt på listen er færdigafspillet (dvs. der kræves ikke noget yderligere klik for at starte den næste animationseffekt).

2. Marker et element på listen for at få vist menuikonet (trekant), og klik derefter på ikonet for at åbne menuen.

3. Numrene angiver rækkefølgen for afspilning af animationseffekterne, og de svarer til de etiketter, der er knyttet til de animerede elementer i normal visning med opgaveruden Brugerdefineret animation vist.

4. Ikoner repræsenterer typen af animationseffekt. I dette eksempel er det en fremhævningseffekt.

De animerede elementer er noteret på diaset i form af nummererede koder, der ikke udskrives. Denne kode svarer til effekten på listen Brugerdefineret animation, og den vises ved siden af teksten eller objektet. Koden er kun synlig i normal visning med opgaveruden Brugerdefineret animation vist.

Toppen af siden

Anvende en standardanimationseffekt på tekst eller et objekt

 1. Klik på teksten eller objektet, som du vil animere.

 2. Vælg den animationseffekt, som du ønsker, på listen Animer i gruppen Animationer på fanen Animationer.

Toppen af siden

Oprette og anvende en brugerdefineret animationseffekt på tekst eller et objekt

 1. Klik på teksten eller objektet, som du vil animere.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer på fanen Animationer.

 3. Klik på Tilføj effekt i opgaveruden Brugerdefineret animation, og benyt derefter en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Peg på Indgang, og klik derefter på en effekt for at give teksten eller objektet en indgangseffekt.

  • Peg på Fremhævning, og klik derefter på en effekt, for at føje en effekt til tekst eller et objekt, der allerede er synligt på diaset, som f.eks. en rotationseffekt.

  • Peg på Afslut, og klik derefter på en effekt, for at føje en effekt til tekst eller et objekt, der får elementet til at forsvinde fra diaset på et tidspunkt.

  • Peg på Bevægelsessti, og klik derefter på en sti, for at tilføje en effekt, der får tekst eller et objekt til at bevæge sig efter et bestemt mønster.

 4. Højreklik på den brugerdefinerede animationseffekt på listen Brugerdefineret animation, og klik derefter på Indstillinger for effekt for at angive, hvordan effekten skal anvendes på din tekst eller dit objekt.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil angive indstillinger for tekst på fanerne Effekt, Tidsindstilling og Tekstanimation, skal du klikke på de indstillinger, som du vil anvende til at animere teksten.

  • Hvis du vil angive indstillinger for et objekt på fanerne Effekt og Tidsindstilling, skal du klikke på de indstillinger, som du vil anvende til at animere objektet.

Bemærk: Effekter vises på listen Brugerdefineret animation i den rækkefølge, som du tilføjer dem i.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×