Animere tekst eller objekter

Du kan Animer teksten, billeder, figurer, tabeller, SmartArt-grafik og andre objekter i din Microsoft PowerPoint 2010-præsentation for at give dem visuelle effekter, herunder indgange, udgange, ændringer i størrelse eller farve og endda bevægelse.

Bemærk: En anden måde at føje visuelle effekter til dine dias er overgange. Du kan finde oplysninger om tilføjelse af overgange mellem dias under Tilføje overgange mellem dias.

Denne artikel indeholder

Oversigt over animation af tekst og objekter

Føje animation til et objekt

Anvende mere end en animationseffekt på et enkelt objekt

Få vist en liste over animationer, der aktuelt findes på diasset

Angive effektindstillinger, tidspunkt eller rækkefølge for en animation

Teste din animationseffekt

Oversigt over animation af tekst og objekter

Animation er en god måde at fokusere på vigtige punkter, at styre strømmen af oplysninger og at fange tilhørernes interesse for din præsentation. Du kan anvende animationseffekter til tekst eller objekter på individuelle slides, til tekst og objekter på slidemaster eller pladsholdere i brugerdefinerede slidelayout.

Der findes fire forskellige animationseffekter i PowerPoint 2010:

 • Effekter til Indgang. Du kan f.eks. få et objekt til gradvist at glide i fokus, flyve ind i diasset fra en kant eller hoppe ind i visningen.

 • Effekter til Udgang. Disse effekter omfatter at få et objekt til at flyve ud af diasset, forsvinde fra visningen eller rotere ud af diasset.

 • Effekter til Fremhæv. Eksempler på disse effekter omfatter at få et objekt til at blive mindre eller større, skifte farve eller rotere rundt om sig selv.

 • Bevægelsessti. Du kan bruge disse effekter til at få et objekt til at flytte sig op eller ned, til venstre eller højre eller i et stjerneformet eller cirkulært mønster (blandt andre effekter).

Du kan bruge animationen alene eller kombinere flere effekter. Du kan f.eks. få en linje i en tekst til at flyve ind fra venstre, mens den forøges, ved at anvende indgangseffekten Flyv ind og fremhævningseffekten Forøg/formindsk.

Hvis du vil vide, hvordan du føjer flere effekter på et enkelt objekt, skal du læse Anvend mere end én animationseffekt på et enkelt objekt.

Øverst på siden

Føje animation til et objekt

Benyt følgende fremgangsmåde for at føje en animationseffekt til et objekt:

 1. Vælg det objekt, som du vil animere.

 2. Under Animation under fanen Animationer skal du klikke på knappen Mere Knapflade og derefter vælge den ønskede animationseffekt.

  Gruppen Animation under fanen Animationer.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du ikke kan se den ønskede indgangs-, udgangs, fremhævelses- eller bevægelsessti, skal du klikke på Flere indgangseffekter, Flere fremhævningseffekter, Flere udgangseffekter eller Flere bevægelsesstier.

  • Nogle indgangs- og udgangseffekter (f.eks. Vend, Slip og Smæld) og nogle fremhævningseffekter (såsom Penselfarve og Bølge) er kun tilgængelige for objekter, der indeholder tekst. Hvis du vil anvende en animationseffekt, der ikke er tilgængelig af denne grund, kan du prøve at tilføje et mellemrum i objektet.

  • Efter du har anvendt en animation til et objekt eller en tekst, navngives det animerede element med et mærke, der ikke udskrives, som vises i nærheden af teksten eller objektet. Mærket ses kun i visningen Normal, når fanen Animationer er valgt eller animationsopgaveruden er synlig.

Øverst på siden

Anvende mere end en animationseffekt på et enkelt objekt

Benyt følgende fremgangsmåder for at anvende flere animationer på samme objekt:

 1. Vælg den tekst eller det objekt, hvor du vil tilføje flere animationer.

 2. Klik på Tilføj animation i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

  Gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

Øverst på siden

Få vist en liste over animationer, der aktuelt findes på diasset

Du kan få vist listen over alle animationerne på sliden i animationen opgaverude. Opgaveruden Animation viser vigtige oplysninger om en animationseffekt, f.eks. effekttypen, rækkefølgen af flere effekter i forhold til hinanden, navnet på det objekt, der er påvirket, og varigheden af effekten.

Klik på Animationsrude under Avanceret animation under fanen Animationer for at åbne animationsopgaveruden.

Animationsopgaverude.

1. I opgaveruden indikerer tal den rækkefølge, animationseffekter afspilles i. Tallene svarer til de nummererede mærker, der ikke udskrives, som vises på diasset.

2. Tidslinjer viser effekternes varighed.

3. Ikoner repræsenterer typen af animationseffekt. I dette eksempel er det en effekt af typen Udgang.

4. Vælg et element på listen for at få vist menuikonet (pil ned), og klik derefter på ikonet for at åbne menuen.

Bemærkninger: 

 • Effekter vises i animationsopgaveruden i den rækkefølge, som du tilføjer dem i.

 • Du kan også få vist ikoner, der viser starttidspunktet for animationseffekterne i forhold til andre hændelser på diasset. Klik på menuikonet ud for en animationseffekt, og vælg Skjul avanceret tidsfrist for at få vist menuikonet for starttidspunktet for alle animationer.

 • Der findes flere forskellige ikoner, der indikerer starttidspunktet for animationseffekter. Disse omfatter:

  • Start, når der klikkes (museikonet vises her): Animationen begynder, når du klikker med musen.

  • Start med forrige (intet ikon): Animationseffekten begynder samtidig med, at den forrige effekt på listen afspilles. Denne indstilling kombinerer flere effekter samtidig.

  • Start efter forrige (urikonet): Animationseffekten begynder umiddelbart efter, at den forrige effekt på listen er færdigafspillet.

Øverst på siden

Angive effektindstillinger, tidspunkt eller rækkefølge for en animation

 • Klik på pilen til højre for Effektindstillinger på fanen Animationer i gruppen Animation, og klik på den indstilling, du ønsker, for at angive effektindstillinger for en animation.

 • På fanen Animationer kan du angive starttidspunkt, varighed eller forsinkelse for en animation.

  • Klik på pilen til højre for menuen Start, og vælg det tidspunkt, du ønsker, i gruppen Tidsindstilling for at angive starttidspunktet for en animation.

  • Angiv det antal sekunder, du ønsker, i feltet Varighed i gruppen Tidsindstilling for at angive, hvor længe animationen skal køre.

  • Angiv det antal sekunder, du ønsker, i feltet Forsinkelse i gruppen Tidsindstilling for at angive en forsinkelse, før animationen begynder.

 • For at ændre rækkefølgen af en animation på listen, skal du vælge den animation, som du ønsker at ændre rækkefølgen på, i opgaveruden Animation, og på fanen Animationer, i gruppen Tidsindstilling under Sorter animation igen skal du enten vælge Placer tidligere for at få animationen til at blive vist før en anden animation på listen, eller vælge Placer senere for at få animationen til at blive vist efter en anden animation på listen.

Øverst på siden

Teste din animationseffekt

Når du har tilføjet en eller flere animationseffekter, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at kontrollere, om de virker:

 • Klik på Forhåndsvisning i gruppen Forhåndsvisning under fanen Animationer.

Gruppen Eksempel under fanen Animationer.

Øverst på siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×