Office
Log på

Animere tekst eller objekter

Du kan animere tekst, billeder, figurer, tabeller, SmartArt-grafik og andre objekter i din PowerPoint-præsentation for at tilføje visuelle effekter, herunder indgange, udgange, ændringer i størrelse eller farve og endda bevægelse. Opret en slidepræsentation, der animerer punktopstillinger eller endda for- eller eftertekster med navne på dem, der har arbejdet på præsentationen.

(Når du er begyndt at afspille videoen, kan du klikke på forstørrelsespilen Klik på forstørrelsespilen nederst til højre på videoen for at forstørre videoen nederst til højre på videoen for at forstørre videoen.)

PowerPoint 2013
4:05

Du kan bruge animationer til at fremhæve et punkt, styre oplysningsflowet og øge tilhørernes interesse. Du kan anvende animationseffekter på enkelte slides, slidemaster eller brugerdefinerede slidelayouts.

Vil du have flere oplysninger, kan du læse Få ord til at blive vist på én linje ad gangen.

Anvend en animation

 1. Markér det objekt eller den tekst på sliden, du vil animere.

  Et "objekt" i denne sammenhæng er en ting på en slide, f.eks. et billede, et diagram eller et tekstfelt. Størrelseshåndtagene vises rundt om et objekt, når du markerer det på sliden. (Til animationsformål er et afsnit i et tekstfelt også et objekt, men det har ikke størrelseshåndtag, når du markerer det. Hele tekstfeltet har i stedet størrelseshåndtag).

 2. Klik på Tilføj animation under fanen Animationer på båndet, og vælg en animationseffekt.

  Tilføje en animationseffekt i PowerPoint

  For at sikre at animationer afspilles, når du præsenterer dit slideshow, skal du sikre dig, at feltet Vis uden animation ikke er markeret i Slideshow > Indstil slideshow. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises animationerne, når du viser et eksempel på dit slideshow, men ikke når du præsenterer det.

Hvis du vil anvende flere animationseffekter på det samme objekt, skal du se Anvende flere animationseffekter på ét objekt. Hvis du vil tilføje en bevægelsessti, skal du se Tilføje en animationseffekt med en bevægelsessti.

Nogle indgangs- og udgangseffekter (f.eks. Vend, Slip og Piskesmæld) og nogle fremhævningseffekter (f.eks. Penselfarve og Bølge) er kun tilgængelige for objekter, der indeholder tekst. Hvis du gerne vil anvende en animationseffekt, der ikke er tilgængelig af denne grund, kan du prøve at tilføje et mellemrumstegn i objektet.

3D-animationseffekter

Office 365-abonnenter kan føje animationseffekter til 3D-objekter:

 • Indgang eller Udgang

 • Drejeplatform og Gynge

 • Hop og drej

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Varighed: 58 sekunder
Office 365-abonnent

3D-animationer er kun tilgængelige for Office 365-abonnenter. Abonnenter får adgang til nye funktioner og forbedringer hver måned. Klik for at prøve eller købe et abonnement.

Skift hastigheden for animationseffekten

Hastigheden for effekten bestemmes af indstillingen Varighed.

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer under indstillingen Tid i feltet Varighed kan du angive det ønskede antal sekunder, som animationseffekten skal vare.

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekunder Minimum: 0,01 sekunder. Du kan skrive varigheden eller bruge pil op og pil ned for at vælge varigheden ved hjælp af trinvise standardværdier.)

Rediger, hvordan animationseffekten starter

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer under indstillingen Tid skal du åbne listen Start og vælge en af de tre indstillinger, der beskrives nedenfor:

  For at starte animationseffekten

  Vælg

  Når du klikker på sliden

  Ved klik

  På samme tid som den forrige animationseffekt på listen. (Et klik starter to eller flere animationseffekter på samme tid.)

  Med forrige

  Umiddelbart efter den forrige effekt på listen er færdig med at afspille. (Du behøver ikke at klikke igen for at få denne animationseffekt til at starte.)

  Efter forrige

  Startindstillinger for animationer i PowerPoint

Angiv tiden mellem animationseffekter

Indstillingen Forsinkelse bestemmer, hvor lang tid der går, før en bestemt animationseffekt starter – enten efter du klikker, eller efter en tidligere animationseffekt slutter.

Skift rækkefølgen af animationseffekter på en slide

Hvis du gerne vil skifte rækkefølgen af et sæt animationer på en slide, skal du:

 1. Åbne animationsruden: På fanen Animationer i gruppen Avanceret animation skal du vælge Animationsrude.

 2. I animationsruden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil ændre rækkefølgen for.

 3. På fanen Animationer på båndet i gruppen Tid under Omarranger animationer skal du vælge en af disse indstillinger:

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint
  • Vælg Placer tidligere for at flytte effekten en placering op i animationsrækkefølgen.

  • Vælg Placer senere for at flytte effekten en placering ned i animationsrækkefølgen.

  Hvis det er nødvendigt, kan du vælge indstillingen flere gange for at flytte din valgte effekt til den ønskede placering i animationsrækkefølgen.

Fjerne en animationseffekt

Når du animerer et objekt (f.eks. et punkttegn eller et billede), vises der et lille tal til venstre for det pågældende objekt. Dette tal angiver tilstedeværelsen af en animationseffekt og dens placering i rækkefølgen af animationer på den aktuelle slide.

For at fjerne en animation

 1. Vælg tallet for den animation, du vil fjerne.

 2. Tryk på Delete på tastaturet.

Vil du have flere oplysninger, kan du gå til Rediger eller fjern en animationseffekt.

Kopiér animationseffekter fra ét objekt til et andet

Du kan undgå at animere flere objekter manuelt på samme måde: Du kan bruge Animationspenslen til at kopiere animationer fra ét objekt til et andet. Vil du have flere oplysninger og se en hurtig videodemonstration, kan du gå til Dupliker animationer med Animationspenslen.

Animationspenslen findes på båndet til Animationsværktøjslinjen, når du markerer noget, der er animeret, på en slide

Demonstration af animation

Du kan finde en 5 minutters video, der viser en masse animationsfunktioner, under Kursus: Indsæt animationer i slides.

Føj animation til et objekt

 1. Vælg det objekt, som du vil animere.

  Et "objekt" i denne sammenhæng er en ting på en slide, f.eks. et billede, et diagram eller et tekstfelt. Størrelseshåndtagene vises rundt om et objekt, når du markerer det på sliden. (Til animationsformål er et afsnit i et tekstfelt også et objekt, men det har ikke størrelseshåndtag, når du markerer det. Hele tekstfeltet har i stedet størrelseshåndtag).

 2. I gruppen Animation under fanen Animationer på båndet skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter vælge den ønskede animationseffekt.

  Gruppen Animation under fanen Animationer.
  • Hvis du ikke kan se den ønskede indgangs-, udgangs-, fremhævnings- eller bevægelsesstianimationseffekt, skal du klikke på Flere indgangseffekter, Flere fremhævningseffekter, Flere udgangseffekter eller Flere bevægelsesstier.

  • Nogle indgangs- og udgangseffekter (f.eks. Vend, Slip og Piskesmæld) og nogle fremhævningseffekter (f.eks. Penselfarve og Bølgestreg) er kun tilgængelige for objekter, der indeholder tekst. Hvis du vil anvende en animationseffekt, der ikke er tilgængelig af denne grund, kan du prøve at tilføje et mellemrum i objektet.

  • Når du har anvendt en animation på et objekt eller tekst, vises de animerede elementer med navnet på sliden med en nummereret kode, der ikke kan udskrives, i nærheden af teksten eller objektet. Koden vises kun i den normale visning, når fanen Animationer er valgt, eller når opgaveruden Animation er synlig.

Skift hastigheden for animationseffekten

Hastigheden for effekten bestemmes af indstillingen Varighed.

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer under indstillingen Tid i feltet Varighed kan du angive det ønskede antal sekunder, som animationseffekten skal vare.

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekunder Minimum: 0,01 sekunder. Du kan skrive varigheden eller bruge pil op og pil ned for at vælge varigheden ved hjælp af trinvise standardværdier.)

Rediger, hvordan animationseffekten starter

 1. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

 2. På fanen Animationer under indstillingen Tid skal du åbne listen Start og vælge en af de tre indstillinger, der beskrives nedenfor:

  For at starte animationseffekten

  Vælg

  Når du klikker på sliden

  Ved klik

  På samme tid som den forrige animationseffekt på listen. (Et klik starter to eller flere animationseffekter på samme tid.)

  Med forrige

  Umiddelbart efter den forrige effekt på listen er færdig med at afspille. (Du behøver ikke at klikke igen for at få denne animationseffekt til at starte.)

  Efter forrige

  Startindstillinger for animationer i PowerPoint

Angiv tiden mellem animationseffekter

Indstillingen Forsinkelse bestemmer, hvor lang tid der går, før en bestemt animationseffekt starter – enten efter du klikker, eller efter en tidligere animationseffekt slutter.

Skift rækkefølgen af animationseffekter på en slide

Hvis du gerne vil skifte rækkefølgen af et sæt animationer på en slide, skal du:

 1. Åbne animationsruden: På fanen Animationer i gruppen Avanceret animation skal du vælge Animationsrude.

 2. I animationsruden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil ændre rækkefølgen for.

 3. På fanen Animationer på båndet i gruppen Tid under Omarranger animationer skal du vælge en af disse indstillinger:

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint
  • Vælg Placer tidligere for at flytte effekten en placering op i animationsrækkefølgen.

  • Vælg Placer senere for at flytte effekten en placering ned i animationsrækkefølgen.

  Hvis det er nødvendigt, kan du vælge indstillingen flere gange for at flytte din valgte effekt til den ønskede placering i animationsrækkefølgen.

Fjerne en animationseffekt

Når du animerer et objekt (f.eks. et punkttegn eller et billede), vises der et lille tal til venstre for det pågældende objekt. Dette tal angiver tilstedeværelsen af en animationseffekt og dens placering i rækkefølgen af animationer på den aktuelle slide.

For at fjerne en animation

 1. Vælg tallet for den animation, du vil fjerne.

 2. Tryk på Delete på tastaturet.

Vil du have flere oplysninger, kan du gå til Rediger eller fjern en animationseffekt.

Anvend mere end en animationseffekt på et enkelt objekt

 1. Vælg den tekst eller det objekt, hvor du vil tilføje flere animationer.

 2. Klik på Tilføj animation i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

  Gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

Få vist en liste over animationer, der aktuelt findes på sliden

Du kan få vist listen over alle animationerne på sliden i animationsruden. I animationsruden vises der vigtige oplysninger om en animationseffekt, f.eks. typen af effekt, rækkefølgen af flere effekter i forhold til hinanden, navnet på det påvirkede objekt og varigheden af effekten.

Klik på Animationsrude i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer for at åbne animationsopgaveruden.

Animationsopgaverude.

1. I opgaveruden angiver tal den rækkefølge, som animationseffekterne skal afspilles i. Tallene i opgaveruden svarer til de nummererede koder, der ikke kan udskrives, som vises på sliden.

2. Tidslinjer viser effekternes varighed.

3. Ikoner repræsenterer typen af animationseffekt. I dette eksempel er det en effekt af typen Udgang.

4. Vælg et element på listen for at få vist menuikonet (pil ned), og klik derefter på ikonet for at åbne menuen.

Bemærkninger!: 

 • Effekter vises i animationsopgaveruden i den rækkefølge, som du tilføjer dem i.

 • Du kan også få vist de ikoner, der angiver tidsindstillingen for start for animationseffekterne i forhold til andre hændelser på sliden. Hvis du vil have vist ikonerne for tidsindstillingen for start for alle animationer, skal du klikke på menuikonet ud for en animationseffekt og vælge Skjul avanceret tidslinje.

 • Der findes flere forskellige ikoner, der indikerer starttidspunktet for animationseffekter. Der er følgende valg:

  • Start, når der klikkes (museikon, vises her): Animationen starter, når du klikker med musen.

  • Start med forrige (intet ikon): Animationseffekten går i gang med at blive afspillet på samme tid som den forrige effekt på listen. Denne indstilling kombinerer flere effekter på samme tid.

  • Start efter forrige (urikon): Animationseffekten begynder umiddelbart efter, at den forrige effekt på listen er færdigafspillet.

Angiv effektindstillinger, tidspunkt eller rækkefølge for en animation

 • Klik på pilen til højre for Effektindstillinger i gruppen Animation under fanen Animationer, og klik på den ønskede indstilling for at angive effektindstillinger for en animation.

 • Under fanen Animationer kan du angive starttidspunkt, varighed eller forskydning for en animation.

  • Hvis du vil konfigurere starttidspunktet for en animation, kan du klikke på pilen til højre for menuen Start i gruppen Tid og vælge den ønskede tidsindstilling.

  • Angiv det antal sekunder, du ønsker, i feltet Varighed i gruppen Tidsindstilling for at angive, hvor længe animationen skal køre.

  • Angiv det antal sekunder, du ønsker, i feltet Forskydning i gruppen Tidsindstilling for at angive en forskydning, før animationen begynder.

 • For at ændre rækkefølgen af en animation på listen skal du vælge den animation, som du ønsker at ændre rækkefølgen på, i opgaveruden Animation. Derefter skal du gå til fanen Animationer, gå til gruppen Tidsindstilling og under Sortér animation igen skal du enten vælge Placer tidligere for at få animationen til at blive vist før en anden animation på listen eller vælge Placer senere for at få animationen til at blive vist efter en anden animation på listen.

Test din animationseffekt

Når du har tilføjet en eller flere animationseffekter, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at kontrollere, om de virker:

 • Gå til fanen Animation, gå til gruppen Eksempel, og klik på Eksempel.

  Gruppen Eksempel under fanen Animationer.

Kopiér animationseffekter fra ét objekt til et andet

Du kan undgå at animere flere objekter manuelt på samme måde: Du kan bruge Animationspenslen til at kopiere animationer fra ét objekt til et andet. Vil du have flere oplysninger og se en hurtig videodemonstration, kan du gå til Dupliker animationer med Animationspenslen.

Animationspenslen findes på båndet til Animationsværktøjslinjen, når du markerer noget, der er animeret, på en slide

Oversigt over animationer

Du kan bruge de indbyggede animationseffekter i Microsoft Office PowerPoint 2007, eller du kan oprette dine egne brugerdefinerede effekter. Du kan anvende animationseffekter på individuelle slides, slidemaster eller brugerdefinerede slidelayouts. Du kan finde flere oplysninger om slidemastere og brugerdefinerede layouts under Opret og tilpas en slidemaster og Hvad er et slidelayout?

Anvend en indbygget animationseffekt på tekst eller et objekt

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil animere.

  Et "objekt" i denne sammenhæng er en ting på en slide, f.eks. et billede, et diagram eller et tekstfelt. Størrelseshåndtagene vises rundt om et objekt, når du markerer det på sliden.

 2. I gruppen Animation under fanen Animationer på båndet skal du vælge den ønskede animationseffekt på listen Animer.

  Indbyggede animationer

  Hvis det markerede objekt er et tekstfelt, har du to indstillinger for hver type animation på listen Animer:

  • Alle på én gang: Animationen forekommer for hele teksten på samme tid.

  • Efter afsnit i 1. niveau: Animationen forekommer skiftevis for de enkelte afsnit i tekstfeltet.

Fjerne en animationseffekt

 • Vælg den tekst eller det objekt, som du vil fjerne animationen fra.

 • Gå til fanen Animationer, gå til gruppen Animationer, og vælg Ingen animation på listen Animer.

Vil du have flere oplysninger, kan du gå til Rediger eller fjern en animationseffekt.

Opret og anvend en brugerdefineret animationseffekt på tekst eller objekter

Du kan få mere kontrol over, hvordan og hvornår effekter anvendes, ved at oprette og anvende en brugerdefineret animation. Du kan f.eks. få teksten til at blive større eller mindre, rotere eller flimre, og du kan angive en animation, så du hører lyden af bifald, når et billede vises. Du kan anvende mere end én animation, så du kan få en linje med tekst til at flyve ind med eller uden lyd og derefter få teksten til at flyve ud. Du kan bruge fremhævnings-, indgangs- eller udgangsindstillinger ud over foruddefinerede eller brugerdefinerede bevægelsesstier.

Du opretter brugerdefinerede animationer i Brugerdefineret animation opgaverude. I opgaveruden Brugerdefineret animation vises der vigtige oplysninger om en animationseffekt, f.eks. typen af effekt, rækkefølgen af flere effekter i forhold til hinanden og en del af teksten med effekten.

Opgaveruden Brugerdefineret animation

1. Ikoner angiver tidsindstillingen for animationseffekterne i forhold til andre hændelser på sliden. Der er følgende valg:

 • Start, når der klikkes (museikon, vises her): Animationseffekten starter, når du klikker på sliden.

 • Start med forrige (intet ikon): Animationseffekten starter, samtidig med at den forrige effekt på listen går i gang med at blive afspillet (dvs. ét klik udløser to eller flere animationseffekter).

 • Start efter forrige (urikon): Animationseffekten starter umiddelbart efter, at den forrige effekt på listen er færdig med at afspille (dvs. du behøver ikke klikke igen for at få den næste animationseffekt til at starte).

2. Vælg et element på listen for at få vist menuikonet (pil ned), og klik derefter på ikonet for at åbne menuen.

3. Tal angiver den rækkefølge, som animationseffekterne skal afspilles i. Tal svarer også til de etiketter, der er knyttet til animerede elementer i Normal visning, hvor opgaveruden Brugerdefineret animation vises.

4. Ikoner repræsenterer typen af animationseffekt. I dette eksempel er det en effekt af typen Fremhævning.

Animerede elementer er noteret på sliden ved en nummereret kode, der ikke udskrives. Denne kode svarer til effekterne på listen Brugerdefineret animation, og koden vises ved siden af teksten eller objektet. Koden vises kun i normal visning, hvor opgaveruden Brugerdefineret animation vises.

Hvis du vil anvende en brugerdefineret animationseffekt på Office PowerPoint 2007, skal du gøre følgende:

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil animere.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

 3. I opgaveruden Brugerdefineret animation skal du klikke på Tilføj effekt og derefter benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis teksten eller objektet skal komme ind med en effekt, skal du pege på Indgang og derefter klikke på en effekt.

  • Hvis du vil føje en effekt, f.eks. en rotationseffekt, til tekst eller et objekt, der allerede kan ses på sliden, skal du pege på Fremhævning og derefter klikke på en effekt.

  • Hvis du vil tilføje en effekt, der får tekst eller et objekt til at forlade sliden på et bestemt tidspunkt, skal du pege på Udgang og derefter klikke på en effekt.

  • Hvis du vil tilføje en effekt, der får tekst eller et objekt til at bevæge sig i et bestemt mønster, skal du pege på Bevægelsesstier og derefter klikke på en sti.

 4. Hvis du vil angive, hvordan effekten skal anvendes på teksten eller objektet, skal du højreklikke på den brugerdefinerede animationseffekt på listen Brugerdefineret animation og derefter klikke på Effektindstillinger i genvejsmenuen.

 5. Gør et af følgende:

  • Du kan angive indstillinger for tekst ved at klikke på de indstillinger, du vil bruge til at animere teksten, under fanerne Effekt, Tidsindstilling og Tekstanimation.

  • Du kan angive indstillinger for et objekt ved at klikke på de indstillinger, du vil bruge til at animere objektet, under fanerne Effekt og Tidsindstilling.

Effekter vises på listen Brugerdefineret animation i den rækkefølge, som du tilføjer dem i.

Anvend lydeffekter på punkttegn med tekst

Du kan bruge følgende fremgangsmåde til at anvende lydeffekter på punkttegn med tekst, som du har føjet animationseffekter til. Til at begynde med ser din slide nogenlunde således ud.

Sliden indeholder "indgangs"- og "udgangs"-animationseffekter

Og opgaveruden Brugerdefineret animation ser nogenlunde således ud.

Ruden Brugerdefineret animation, der viser "indgangs"- og "udgangs"-animationseffekter

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. I opgaveruden Brugerdefineret animation på listen Brugerdefineret animation skal du klikke på pilen til højre for animationseffekten, der er blevet anvendt på det første punktegn med tekst, og derefter klikke på Effektindstillinger.

  Effektindstillinger

 2. På fanen Effekt under Forbedringer på listen Lyd skal du gøre et af følgende:

  • Vælg en lyd.

  • Hvis du vil tilføje en lyd fra en fil, skal du vælge Anden lyd og derefter finde den lydfil, som du vil bruge.

 3. Gentag trin et og to for hvert punkttegn med tekst, som du vil føje en lydeffekt til.

Anvend en bevægelsessti på et objekt

Vigtigt!: 

 • Før du anvender en bevægelsessti på et objekt, skal du føje objektet, som f.eks. et billede eller clipart, til en slide. Vælg clipart eller et billede, der har en gennemsigtig baggrund. Når du anvender bevægelsesstien på objektet, synes cliparten (uden en baggrund) nemlig at flytte over sliden som et enkelt objekt.

 • Når du søger efter clipart og billeder online, bliver du ført til Bing. Du er ansvarlig for at overholde lovgivningen om ophavsret, og licensfilteret i Bing kan hjælpe dig med at vælge, hvilke billeder der skal bruges.

For at anvende en animationseffekt på en SmartArt-grafik skal du se Animér din SmartArt-grafik.

 1. Når du har føjet objektet til sliden, skal du trække det til den ønskede placering på sliden, hvor objektet skal starte med at bevæge sig fra.

 2. Klik på objektet.

 3. På fanen Animationer i gruppen Animationer skal du klikke på Brugerdefineret animation.

 4. I opgaveruden Brugerdefineret animation skal du klikke på Tilføj effekt, pege på Bevægelsesstier, pege på Tegn brugerdefineret sti og derefter klikke på Frihånd.

  Bemærk!: Markøren ændres til en pen.

 5. Start fra cliparten eller et andet objekt, og tegn stien, som du vil have objektet til at følge på sliden. Klik derefter på den placering, hvor objektet skal stoppe med at bevæge sig.

Tegn en bevægelsessti

1. Den fjerde animationseffekt anvendt på clipart-objektet

2. Bevægelsessti

3. Animationseffekten Indgang anvendt på det første punkttegn med tekst

4. Animationseffekten Udgang anvendt på det første punkttegn med tekst

5. Animationseffekten Indgang anvendt på det andet punkttegn med tekst

6. Animationseffekten Udgang anvendt på det andet punkttegn med tekst

Test din animationseffekt

Når du har tilføjet en eller flere animationseffekter, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at kontrollere, om de virker:

 • Nederst i opgaveruden Brugerdefineret animation skal du klikke på Afspil.

Teste dine animationseffekter

Mere om animeret tekst og animerede objekter

Der er fire forskellige typer animationseffekter:

 • Effekter til Indgang får et objekt til gradvist at glide i fokus, flyve ind i sliden fra en kant eller hoppe ind i visningen.

 • Effekter til Udgang omfatter at få et objekt til at flyve ud af sliden, forsvinde fra visningen eller rotere ud af sliden.

 • Effekter til Fremhævning omfatter at få et objekt til at blive mindre eller større, skifte farve eller rotere rundt om sig selv.

 • Du kan bruge Bevægelsessti til at få et objekt til at flytte sig op eller ned, til venstre eller højre eller i et stjerneformet eller cirkulært mønster (blandt andre effekter). Du kan også tegne din egen bevægelsessti.

Du kan bruge animationen alene eller kombinere flere effekter. Du kan f.eks. få en linje i en tekst til at flyve ind og blive større på samme tid ved at anvende indgangseffekten Flyv ind og fremhævningseffekten Forøg/formindsk. Klik på Tilføj animation for at tilføje effekter, og brug animationsruden til at indstille fremhævningseffekten til at blive udført med Med forrige.

Galleriet med animationseffekter under fanen Animationer viser kun de mest populære effekter. Du kan få endnu flere muligheder ved at klikke på Tilføj animation, rulle ned og derefter klikke på Flere indgangseffekter, Flere fremhævningseffekter, Flere udgangseffekter eller Flere bevægelsesstier.

Flere animationseffekter i PowerPoint

Overgange og animationer

I PowerPoint er animationer ikke det samme som overgange. En overgang animerer den måde, der skiftes fra én slide til den næste. For at tilføje en overgang kan du gå til Tilføj, skift eller fjern overgange mellem slides.

Relaterede emner

Få ord til at blive vist på én linje ad gangen i PowerPoint

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×