Animere tekst eller objekter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan animere tekst, billeder, figurer, tabeller, SmartArt-grafik, og andre objekter i præsentationen PowerPoint at give dem visuelle effekter, herunder indgange, afsluttet, ændres i størrelse eller farve og lige bevægelse. Oprette en slidepræsentation, der animerer punktopstillinger eller endda fremstilling kredit.

Animation er en god måde at fremhæve et punkt, styre strømmen af oplysninger og øge Fremviser interesse. Du kan anvende animationseffekter på enkelte dias, slidemaster eller brugerdefineret diaslayout.

PowerPoint 2013
4:05

Yderligere oplysninger finder du se gør ord, der vises en linje ad gangen.

Anvend en animation

 1. Markér det objekt eller den tekst på sliden, du vil animere.

  Et "objekt" i denne sammenhæng er en ting på en slide, f.eks. et billede, et diagram eller et tekstfelt. Størrelseshåndtagene vises rundt om et objekt, når du markerer det på sliden. (Til animationsformål er et afsnit i et tekstfelt også et objekt, men det har ikke størrelseshåndtag, når du markerer det. Hele tekstfeltet har i stedet størrelseshåndtag).

 2. Klik på Tilføj animation under fanen Animationer på båndet, og vælg en animationseffekt.

  Tilføje en animationseffekt i PowerPoint

  For at sikre at animationer afspilles, når du præsenterer dit slideshow, skal du sikre dig, at feltet Vis uden animation ikke er markeret i Slideshow > Indstil slideshow. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises animationerne, når du viser et eksempel på dit slideshow, men ikke når du præsenterer det.

Hvis du vil anvende flere animationseffekter på det samme objekt, skal du se Anvende flere animationseffekter på ét objekt. Hvis du vil tilføje en bevægelsessti, skal du se Tilføje en animationseffekt med en bevægelsessti.

Nogle indgang og Afslut effekter (såsom Vend, Drop og Piskesmæld) og nogle fremhævelseseffekter (såsom penselfarve og bølge) er kun tilgængelig for objekter, der indeholder tekst. Hvis du vil anvende en animationseffekt, der er ikke tilgængelig for denne eller anden grund, kan du prøve at tilføje et mellemrumstegn inde i objektet.

Ændre hastigheden for animationseffekten

Hastigheden for effekten bestemmes af indstillingen i varighed.

 1. På sliden skal du vælge den animationseffekt, du vil ændre.

 2. Angiv de tal, du vil animationen til sidste sekunder under indstillinger for Tidsindstilling, i feltet varighed under fanen animationer.

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint

  (Maksimale: 59 sekunder. Minimum:.01 sekunder. Du kan skrive en varighed eller brug pil op eller pil ned for at vælge en trinvis standardværdi.)

Ændre, hvordan animationseffekten startes

 1. På sliden skal du vælge den animationseffekt, du vil ændre.

 2. Åbn listen Start under indstillinger for Tidsindstilling, under fanen animationer, og vælg en af de tre indstillinger, der er beskrevet nedenfor:

  At starte animationseffekten tilbage

  Vælg

  Når du klikker på diasset

  VedKlik

  På samme tid som den forrige animationseffekt på listen. (Et enkelt klik starter to eller flere animationseffekter på samme tid).

  Med forrige

  Umiddelbart efter den forrige animationseffekt på listen er færdig, der afspilles. (Der kræves ingen ekstra Klik skal give denne animationseffekt starter.)

  Efter forrige

  Startindstillinger for animationer i PowerPoint

Angiv tid mellem animationseffekter

Indstillingen forsinkelse bestemmer, hvor lang tid, der går, før en bestemt animationseffekt starter – når du klikker på eller efter et forudgående animationseffekt slutter.

Ændre rækkefølgen af animationseffekter på et dias

Ændre rækkefølgen af et sæt af animationer på et dias:

 1. Åbn animationsruden: Vælg Ruden Animation i gruppen Avanceret Animation under fanen animationer.

 2. Vælg den animationseffekt, du vil ændre rækkefølgen i ruden Animation.

 3. Vælg en af disse indstillinger under Omarranger Animation under fanen animationer på båndet i gruppen Tidsindstilling:

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint
  • Vælg Placer tidligere til at flytte effekt op ét sted i rækkefølgen, animation.

  • Vælg Flyt senere til at flytte effekt ned ét sted i rækkefølgen, animation.

  Du kan vælge en indstilling flere gange, hvis det er nødvendigt at flytte dine markerede effekt til det ønskede sted i rækkefølgen, animation.

Fjerne en animationseffekt

Når du animerer et objekt (f.eks. et punkttegn eller et billede), vises der et lille tal til venstre for det pågældende objekt. Dette tal angiver tilstedeværelsen af en animationseffekt og dens placering i rækkefølgen af animationer på den aktuelle slide.

Fjerne en animation

 1. Vælg tallet for den animation, du vil fjerne.

 2. Tryk på Delete på tastaturet.

Se ændre eller fjerne en animationseffekttil en mere komplet diskussion.

Kopiere animationseffekter fra et objekt til en anden

Undgå at skulle manuelt animere flere objekter på samme måde: bruge Animationspensel til at kopiere animationer fra et objekt til en anden. Få flere detaljer og en hurtig videodemonstration under duplikere animationer med Animationspensel.

Animationspensel er tilgængelig på animationen værktøjslinjen båndet, når noget animerede er markeret på et dias

Demonstration af animation

Du kan finde en 5 minutters video, der viser en masse animationsfunktioner, under Kursus: Indsæt animationer i slides.

Føj animation til et objekt

 1. Vælg det objekt, som du vil animere.

  Et "objekt" i denne sammenhæng er en ting på en slide, f.eks. et billede, et diagram eller et tekstfelt. Størrelseshåndtagene vises rundt om et objekt, når du markerer det på sliden. (Til animationsformål er et afsnit i et tekstfelt også et objekt, men det har ikke størrelseshåndtag, når du markerer det. Hele tekstfeltet har i stedet størrelseshåndtag).

 2. I gruppen Animation under fanen Animationer på båndet skal du klikke på knappen Mere Knapflade og derefter vælge den ønskede animationseffekt.

  Gruppen Animation under fanen Animationer.
  • Hvis du ikke kan se den ønskede indgangs-, slut-, fremhævelses- eller bevægelsessti, skal du klikke på Flere indgangseffekter, Flere fremhævningseffekter, Flere sluteffekter eller Flere bevægelsesstier.

  • Nogle indgangs- og sluteffekter (f.eks. Vend, Slip og Piskesmæld) og nogle fremhævningseffekter (f.eks. Penselfarve og Bølgestreg) er kun tilgængelige for objekter, der indeholder tekst. Hvis du vil anvende en animationseffekt, der ikke er tilgængelig af denne grund, kan du prøve at tilføje et mellemrum i objektet.

  • Når du har anvendt en animation på et objekt eller tekst, vises de animerede elementer med navnet på sliden med en nummereret kode, der ikke kan udskrives, i nærheden af teksten eller objektet. Koden vises kun i den normale visning, når fanen Animationer er valgt, eller når opgaveruden Animation er synlig.

Ændre hastigheden for animationseffekten

Hastigheden for effekten bestemmes af indstillingen i varighed.

 1. På sliden skal du vælge den animationseffekt, du vil ændre.

 2. Angiv de tal, du vil animationen til sidste sekunder under indstillinger for Tidsindstilling, i feltet varighed under fanen animationer.

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint

  (Maksimale: 59 sekunder. Minimum:.01 sekunder. Du kan skrive en varighed eller brug pil op eller pil ned for at vælge en trinvis standardværdi.)

Ændre, hvordan animationseffekten startes

 1. På sliden skal du vælge den animationseffekt, du vil ændre.

 2. Åbn listen Start under indstillinger for Tidsindstilling, under fanen animationer, og vælg en af de tre indstillinger, der er beskrevet nedenfor:

  At starte animationseffekten tilbage

  Vælg

  Når du klikker på diasset

  VedKlik

  På samme tid som den forrige animationseffekt på listen. (Et enkelt klik starter to eller flere animationseffekter på samme tid).

  Med forrige

  Umiddelbart efter den forrige animationseffekt på listen er færdig, der afspilles. (Der kræves ingen ekstra Klik skal give denne animationseffekt starter.)

  Efter forrige

  Startindstillinger for animationer i PowerPoint

Angiv tid mellem animationseffekter

Indstillingen forsinkelse bestemmer, hvor lang tid, der går, før en bestemt animationseffekt starter – når du klikker på eller efter et forudgående animationseffekt slutter.

Ændre rækkefølgen af animationseffekter på et dias

Ændre rækkefølgen af et sæt af animationer på et dias:

 1. Åbn animationsruden: Vælg Ruden Animation i gruppen Avanceret Animation under fanen animationer.

 2. Vælg den animationseffekt, du vil ændre rækkefølgen i ruden Animation.

 3. Vælg en af disse indstillinger under Omarranger Animation under fanen animationer på båndet i gruppen Tidsindstilling:

  Tidsindstillinger for animationer i PowerPoint
  • Vælg Placer tidligere til at flytte effekt op ét sted i rækkefølgen, animation.

  • Vælg Flyt senere til at flytte effekt ned ét sted i rækkefølgen, animation.

  Du kan vælge en indstilling flere gange, hvis det er nødvendigt at flytte dine markerede effekt til det ønskede sted i rækkefølgen, animation.

Fjerne en animationseffekt

Når du animerer et objekt (f.eks. et punkttegn eller et billede), vises der et lille tal til venstre for det pågældende objekt. Dette tal angiver tilstedeværelsen af en animationseffekt og dens placering i rækkefølgen af animationer på den aktuelle slide.

Fjerne en animation

 1. Vælg tallet for den animation, du vil fjerne.

 2. Tryk på Delete på tastaturet.

Se ændre eller fjerne en animationseffekttil en mere komplet diskussion.

Anvend mere end en animationseffekt på et enkelt objekt

 1. Vælg den tekst eller det objekt, hvor du vil tilføje flere animationer.

 2. Klik på Tilføj animation i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

  Gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.

Få vist en liste over animationer, der aktuelt findes på sliden

Du kan få vist listen over alle animationerne på sliden i animationsruden. I animationsruden vises der vigtige oplysninger om en animationseffekt, f.eks. typen af effekt, rækkefølgen af flere effekter i forhold til hinanden, navnet på det påvirkede objekt og varigheden af effekten.

Klik på Animationsrude i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer for at åbne animationsopgaveruden.

Animationsopgaverude.

1. I opgaveruden angiver tal den rækkefølge, som animationseffekterne skal afspilles i. Tallene i opgaveruden svarer til de nummererede koder, der ikke kan udskrives, som vises på sliden.

2. Tidslinjer viser effekternes varighed.

3. Ikoner repræsenterer typen af animationseffekt. I dette eksempel er det en effekt af typen Slut.

4. Vælg et element på listen for at få vist menuikonet (pil ned), og klik derefter på ikonet for at åbne menuen.

Bemærkninger: 

 • Effekter vises i animationsopgaveruden i den rækkefølge, som du tilføjer dem i.

 • Du kan også få vist de ikoner, der angiver tidsindstillingen for start for animationseffekterne i forhold til andre hændelser på sliden. Hvis du vil have vist ikonerne for tidsindstillingen for start for alle animationer, skal du klikke på menuikonet ud for en animationseffekt og vælge Skjul avanceret tidslinje.

 • Der findes flere forskellige ikoner, der indikerer starttidspunktet for animationseffekter. Der er følgende valg:

  • Start, når der klikkes (museikon, vises her): Animationen starter, når du klikker med musen.

  • Start med forrige (intet ikon): Animationseffekten går i gang med at blive afspillet på samme tid som den forrige effekt på listen. Denne indstilling kombinerer flere effekter på samme tid.

  • Start efter forrige (urikon): Animationseffekten begynder umiddelbart efter, at den forrige effekt på listen er færdigafspillet.

Angiv effektindstillinger, tidspunkt eller rækkefølge for en animation

 • Klik på pilen til højre for Effektindstillinger i gruppen Animation under fanen Animationer, og klik på den ønskede indstilling for at angive effektindstillinger for en animation.

 • Under fanen Animationer kan du angive starttidspunkt, varighed eller forskydning for en animation.

  • Klik på pilen til højre for menuen Start for at angive start tidsindstilling for en animation i gruppen Tidsindstilling, og vælg tidsindstilling, du vil.

  • Angiv det antal sekunder, du ønsker, i feltet Varighed i gruppen Tidsindstilling for at angive, hvor længe animationen skal køre.

  • Angiv det antal sekunder, du ønsker, i feltet Forskydning i gruppen Tidsindstilling for at angive en forskydning, før animationen begynder.

 • For at ændre rækkefølgen af en animation på listen skal du vælge den animation, som du ønsker at ændre rækkefølgen på, i opgaveruden Animation. Derefter skal du gå til fanen Animationer, gå til gruppen Tidsindstilling og under Sortér animation igen skal du enten vælge Placer tidligere for at få animationen til at blive vist før en anden animation på listen eller vælge Placer senere for at få animationen til at blive vist efter en anden animation på listen.

Test din animationseffekt

Når du har tilføjet en eller flere animationseffekter, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at kontrollere, om de virker:

 • Gå til fanen Animation, gå til gruppen Eksempel, og klik på Eksempel.

  Gruppen Eksempel under fanen Animationer.

Kopiere animationseffekter fra et objekt til en anden

Undgå at skulle manuelt animere flere objekter på samme måde: bruge Animationspensel til at kopiere animationer fra et objekt til en anden. Få flere detaljer og en hurtig videodemonstration under duplikere animationer med Animationspensel.

Animationspensel er tilgængelig på animationen værktøjslinjen båndet, når noget animerede er markeret på et dias

Oversigt over animationer

Du kan bruge de indbyggede animationseffekter i Microsoft Office PowerPoint 2007, eller du kan oprette din egen brugerdefinerede effekter. Du kan anvende animationseffekter til enkelte dias, slidemaster eller brugerdefineret diaslayout. Finde flere oplysninger om slidemastere og brugerdefinerede layout, oprette og tilpasse en diasmaster og Hvad er et diaslayout?

Anvend en indbygget animationseffekt på tekst eller et objekt

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil animere.

  Et "objekt" i denne sammenhæng er en ting på en slide, f.eks. et billede, et diagram eller et tekstfelt. Størrelseshåndtagene vises rundt om et objekt, når du markerer det på sliden.

 2. I gruppen Animation under fanen Animationer på båndet skal du vælge den ønskede animationseffekt på listen Animer.

  Indbyggede animationer

  Hvis det markerede objekt er et tekstfelt, har du to indstillinger for hver type animation på listen Animer:

  • Alle på én gang: Animationen forekommer for hele teksten på samme tid.

  • Efter afsnit i 1. niveau: Animationen forekommer skiftevis for de enkelte afsnit i tekstfeltet.

Fjerne en animationseffekt

 • Vælg den tekst eller det objekt, som du vil fjerne animationen fra.

 • Gå til fanen Animationer, gå til gruppen Animationer, og vælg Ingen animation på listen Animer.

Se ændre eller fjerne en animationseffekttil en mere komplet diskussion.

Opret og anvend en brugerdefineret animationseffekt på tekst eller objekter

Du kan få mere kontrol over, hvordan og hvornår effekter anvendes, ved at oprette og anvende en brugerdefineret animation. Du kan f.eks. få teksten til at blive større eller mindre, rotere eller flimre, og du kan angive en animation, så du hører lyden af bifald, når et billede vises. Du kan anvende mere end én animation, så du kan få en linje med tekst til at flyve ind med eller uden lyd og derefter få teksten til at flyve ud. Du kan bruge fremhævnings-, indgangs- eller slutindstillinger ud over foruddefinerede eller brugerdefinerede bevægelsesstier.

Du opretter brugerdefinerede animationer i Brugerdefineret animation opgaverude. I opgaveruden Brugerdefineret animation vises der vigtige oplysninger om en animationseffekt, f.eks. typen af effekt, rækkefølgen af flere effekter i forhold til hinanden og en del af teksten med effekten.

Opgaveruden Brugerdefineret animation

1. Ikoner angiver tidsindstillingen for animationseffekterne i forhold til andre hændelser på sliden. Der er følgende valg:

 • Start, når der klikkes (museikon, vises her): Animationseffekten starter, når du klikker på sliden.

 • Start med forrige (intet ikon): Animationseffekten starter, samtidig med at den forrige effekt på listen går i gang med at blive afspillet (dvs. ét klik udløser to eller flere animationseffekter).

 • Start efter forrige (urikon): Animationseffekten starter umiddelbart efter, at den forrige effekt på listen er færdig med at afspille (dvs. du behøver ikke klikke igen for at få den næste animationseffekt til at starte).

2. Vælg et element på listen for at få vist menuikonet (pil ned), og klik derefter på ikonet for at åbne menuen.

3. Tal angiver den rækkefølge, som animationseffekterne skal afspilles i. Tal svarer også til de etiketter, der er knyttet til animerede elementer i Normal visning, hvor opgaveruden Brugerdefineret animation vises.

4. Ikoner repræsenterer typen af animationseffekt. I dette eksempel er det en effekt af typen Fremhævning.

Animerede elementer er noteret på sliden ved en nummereret kode, der ikke udskrives. Denne kode svarer til effekterne på listen Brugerdefineret animation, og koden vises ved siden af teksten eller objektet. Koden vises kun i normal visning, hvor opgaveruden Brugerdefineret animation vises.

Hvis du vil anvende en brugerdefineret animationseffekt på Office PowerPoint 2007, skal du gøre følgende:

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil animere.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

 3. I opgaveruden Brugerdefineret animation skal du klikke på Tilføj effekt og derefter benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis teksten eller objektet skal komme ind med en effekt, skal du pege på Indgang og derefter klikke på en effekt.

  • Hvis du vil føje en effekt, f.eks. en rotationseffekt, til tekst eller et objekt, der allerede kan ses på sliden, skal du pege på Fremhævning og derefter klikke på en effekt.

  • Hvis du vil tilføje en effekt, der får tekst eller et objekt til at forlade sliden på et bestemt tidspunkt, skal du pege på Slut og derefter klikke på en effekt.

  • Hvis du vil tilføje en effekt, der får tekst eller et objekt til at bevæge sig i et bestemt mønster, skal du pege på Bevægelsesstier og derefter klikke på en sti.

 4. Hvis du vil angive, hvordan effekten skal anvendes på teksten eller objektet, skal du højreklikke på den brugerdefinerede animationseffekt på listen Brugerdefineret animation og derefter klikke på Effektindstillinger i genvejsmenuen.

 5. Gør et af følgende:

  • Du kan angive indstillinger for tekst ved at klikke på de indstillinger, du vil bruge til at animere teksten, under fanerne Effekt, Tidsindstilling og Tekstanimation.

  • Du kan angive indstillinger for et objekt ved at klikke på de indstillinger, du vil bruge til at animere objektet, under fanerne Effekt og Tidsindstilling.

Effekter vises på listen Brugerdefineret animation i den rækkefølge, som du tilføjer dem i.

Anvend lydeffekter på punkttegn i tekst

Følg trinnene nedenfor for at anvende lydeffekter til punkttegn med tekst, du har tilføjet animationseffekter til. Hvis du vil starte, ser din slide nogenlunde således ud.

Dias indeholder indgangs- og udgangsanimationseffekter

Og opgaveruden Brugerdefineret Animation ser nogenlunde således ud.

Ruden Brugerdefineret animation viser indgangs- og udgangsanimationseffekter

Gør følgende:

 1. Klik på pilen til højre for den animationseffekt, der er anvendt på den første punkttegn med tekst i opgaveruden Brugerdefineret Animation på listen Brugerdefineret Animation, og klik derefter på Indstillinger for effekt.

  Effektindstillinger

 2. Benyt en af følgende under fanen effekt under forbedringer, på listen lyd:

  • Vælg en lyd.

  • Hvis du vil tilføje en lyd fra en fil, Vælg Anden lyd, og find derefter den lydfil, du vil bruge.

 3. Gentag trin 1 og 2 for hvert punkttegn med tekst, du vil tilføje en lydeffekt til.

Føj en bevægelsessti til et objekt

Vigtigt: 

 • Før du anvender en bevægelsessti på et objekt, skal du tilføje objektet, som et billede eller et multimedieklip til et dias. Vælg clipart eller et billede, der har en gennemsigtig baggrund, fordi når du anvender på bevægelsesstien, clipart vises (uden en baggrund) til flytter på tværs af diasset som et enkelt objekt.

 • Når du søger efter clipart og billeder online, bliver du ført til Bing. Du er ansvarlig for at overholde lovgivningen om ophavsret, og licensfilteret i Bing kan hjælpe dig med at vælge, hvilke billeder der skal bruges.

Hvis du vil anvende en animationseffekt til en SmartArt-grafik, skal du se animere din SmartArt-grafik.

 1. Når du har tilføjet objektet til sliden, det til den placering på sliden sted, hvor du vil trække objektet til at begynde at flytte fra.

 2. Klik på objektet.

 3. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

 4. Klik på Tilføj effekt i opgaveruden Brugerdefineret Animation, peg Bevægelsesstier, peg på Tegn bevægelsessti, og klik derefter på Frihånd.

  Bemærk: Markøren bliver til en pen.

 5. Stien, du vil følge på diasset, og klik derefter på hvor objektet skal stoppe objektet glidende Start på det ønskede clipart eller et andet objekt, og tegn.

Tegne en bevægelsessti

1. clipart-objekt med den fjerde animationseffekt anvendt på

2. bevægelsessti

3. indgang animationseffekt, der er anvendt på den første punkttegn med tekst

4. Afslut animationseffekt, der er anvendt på den første punkttegn med tekst

5. indgang animationseffekt, der er anvendt på den anden punkttegn med tekst

6. animation udgangseffekten anvendt på den anden punkttegn med tekst

Test din animationseffekt

Når du har tilføjet en eller flere animationseffekter, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at kontrollere, om de virker:

 • Nederst i opgaveruden Brugerdefineret animation skal du klikke på Afspil.

Teste dine animationseffekter

Mere om animeret tekst og animerede objekter

Der er fire forskellige typer animationseffekter:

 • Effekter til Indgang får et objekt til gradvist at glide i fokus, flyve ind i sliden fra en kant eller hoppe ind i visningen.

 • Effekter til Udgang omfatter at få et objekt til at flyve ud af sliden, forsvinde fra visningen eller rotere ud af sliden.

 • Effekter til Fremhæv omfatter at få et objekt til at blive mindre eller større, skifte farve eller rotere rundt om sig selv.

 • Du kan bruge Bevægelsessti til at få et objekt til at flytte sig op eller ned, til venstre eller højre eller i et stjerneformet eller cirkulært mønster (blandt andre effekter). Du kan også tegne din egen bevægelsessti.

Du kan bruge enhver animation alene, eller du kan kombinere flere effekter. For eksempel for at sikre en linje med tekst Flyv ind, mens strækkes, anvende en Flyv ind indgangseffekt og en Forøg/Formindsk fremhævningseffekt til den. Klik på Tilføj Animation for at tilføje effekter, og brug Animationsrude til at angive fremhævningseffekt skal udføres Med forrige.

Galleriet med animationseffekter under fanen Animationer viser kun de mest populære effekter. Du kan få endnu flere muligheder ved at klikke på Tilføj animation, rulle ned og derefter klikke på Flere indgangseffekter, Flere fremhævningseffekter, Flere udgangseffekter eller Flere bevægelsesstier.

Flere animationseffekter i PowerPoint

Overgange og animationer

I PowerPoint er animationer ikke den samme som overgange. En overgang animerer ændres måde én slide til næste. For at tilføje en overgang, skal du se tilføje, ændre eller fjerne overgange mellem dias.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Gøre ord, der vises en linje ad gangen i PowerPoint

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×