Animere din SmartArt-grafik

PowerPoint til Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil angive yderligere eller vise dine oplysninger i faser, kan du tilføje en animation til SmartArt-grafik eller til en enkelt figur i SmartArt-grafikken. For eksempel kan du gøre en figur Flyv ind hurtigt fra den ene side af skærmen eller langsomt Opton.

Tilføje en animation

Hvis du vil animere en SmartArt-grafik, gå til SmartArt-grafikken, du vil animere, klik på animationer, og i gruppen Animation, skal du klikke på typen animation, du vil. Klik på flere Knappen Mere for at få vist flere valgmuligheder. (Hvis du vil fjerne animationen skal blot klikke på ingen.)

Knappen Flere under fanen Animationer

Når du har tilføjet animationen, kan du animere følgende individuelle figurer.

 1. Klik på Effektindstillinger i gruppen Animation under fanen animationer, og klik derefter på Én.

  Knappen Effektindstillinger i gruppen Animationer

 2. Klik på Animationsrude i gruppen Avanceret Animation.

  Animationsrude

 3. Klik på «-tegnet «-tegn på listen Animationsrude for at få vist alle figurerne i din SmartArt-grafik.

 4. Markér alle de figurer, du ikke vil animere, (hold CTRL nede, og klik derefter på hver figur tur.), og klik derefter på ingen i gruppen Animation. (Dette fjerner animationseffekten fra figuren. IT fjerner ikke figuren fra din SmartArt-grafik.)

  Indstilling af ingen animation (Ingen) i gruppen Animationer

 5. For hver af de andre figurer skal du højreklikke på figuren i animationsruden og derefter vælge de animationsindstillinger, du vil bruge.

Tip!: Brug Animationspensel (under fanen animationer i gruppen Avanceret Animation ) til hurtigt at kopiere animationer fra én SmartArt-grafik til en anden.

 1. Gå til SmartArt-grafikken, der indeholder den animation, du vil ændre rækkefølgen af.

 2. Klik på dialogboksen feltet starteren Knappen Dialogboksstarter på båndet i gruppen Animation under fanen animationer.

  Dialogboksstarter under fanen Animationer

 3. Klik på fanen SmartArt-Animation, og derefter markere afkrydsningsfeltet omvendt rækkefølge.

  Del af fanen SmartArt-animation, der viser afkrydsningsfeltet Omvendt rækkefølge

Du kan tilpasse animationen ved hjælp af effektindstillinger.

Vigtigt!: Visse animationseffekter findes ikke til SmartArt-grafik, men kan vælges til figurer. Hvis du vil anvende disse effekter til en SmartArt-grafik, skal du højreklikke på den og derefter klikke på Konvertér til figurer.

 1. Gå til SmartArt-grafikken,der indeholder den animation, du vil justere.

 2. På fanen Animationer i gruppen Avanceret animation skal du klikke på Animationsrude.

  Animationsrude

 3. Klik på pilen til højre for den animation, du vil ændre, på listen Animationsrude, og klik derefter på Effektindstillinger.

  Rullemenu, der viser Effektindstillinger

 4. Vælg en af følgende indstillinger på listen Grupper grafik under fanen SmartArt-animation i dialogboksen:

  Indstilling

  Beskrivelse

  Som ét objekt

  Animerer hele SmartArt-grafikken som ét stort billede eller objekt.

  Alle på samme tid

  Animer hver figur enkeltvist på samme tid. Forskellen mellem denne animation og Som ét objekt bemærkes mest i animationer, hvor figurerne roteres eller øges i størrelse. Med Alle på samme tid roteres eller øges størrelsen af hver enkelt figur individuelt. Med Som ét objekt roteres eller øges størrelsen af hele SmartArt-grafikken.

  En efter en

  Animerer hver figur individuelt og én ad gangen.

  Niveau – samtidig

  Animerer alle figurer på samme niveau samtidigt. Hvis du f.eks. har tre figurer, der indeholder niveau 1-tekst, og tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, animeres først de tre figurer med niveau 1-tekst samlet. Derefter animeres figurer med niveau 2-tekst samlet.

  Niveau - en efter en

  Animerer hver figur inden for hvert niveau én ad gangen, før der fortsættes med figurerne på næste niveau. Hvis du har fire figurer, der indeholder niveau 1-tekst, og tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, animeres hver af de figurer, der indeholder niveau 1-tekst, én ad gangen, før hver af de tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, animeres én ad gangen.

Bemærkninger!: 

 • Animationen Alle på samme tid fungerer anderledes end animationen Som ét objekt. Hvis du f.eks. vælger indstillingen Alle på samme tid og animationen Flyv ind, flyver figurerne med den længste afstand til destinationen ind med hurtigere hastighed, så alle figurerne når destinationen på samme tid. Hvis du vælger den samme animation og indstillingen Som ét objekt, flyver alle figurerne med samme hastighed.

 • Hvis du vælger en vilkårlig animation bortset fra Som ét objekt, vises baggrunden i SmartArt-grafikken på din slide. Du kan ikke animere baggrunden, så hvis den virker forstyrrende i din slide, kan du prøve at angive udfyldningen og linjerne i SmartArt-grafikken til Ingen.

 1. Gå til SmartArt-grafikken, der indeholder den animation, du vil fjerne.

 2. På fanen Animationer i gruppen Avanceret animation skal du klikke på Animationsrude.

  Animationsrude

 3. Klik på pilen til højre for den animation, du vil ændre, på listen Ruden Animation, og klik derefter på Fjern.

For at afgøre, hvilke animationen fungerer bedst, skal du se på oplysningerne i tekstruden SmartArt-grafik, fordi de fleste animationen starter med det øverste punkttegn i tekstruden og flytter nedad derfra. Alternativt kan du afspille en animation i omvendt rækkefølge (se afsnittet "I omvendt rækkefølge for en animation" ovenfor). Hvis du ikke kan se ruden tekst, skal du klikke på Tekstruden i gruppen Opret grafik under fanen Design af SmartArt-værktøjer.

Tilgængeligheden af animationer afhænger af layoutet til din SmartArt-grafik, men du kan altid animere alle figurerne på én gang eller én figur ad gangen.

De animationer, du kan anvende i SmartArt-grafik, adskiller sig fra de animationer, du kan anvende på figurer, tekst eller WordArt på følgende måde:

 • De forbindende linjer mellem figurer er altid associeret med den anden figur og animeres ikke enkeltvis.

 • Hvis du anvender en animation til figurer i SmartArt-grafik, afspilles animationen i den rækkefølge, som figurerne vises i. Rækkefølgen kan kun ændres som helhed.

  Eksempel:     Hvis du har seks figurer, og hver figur indeholder et enkelt bogstav fra A til og med F, kan du afspille animationen fra A til F eller fra F til A. Du kan ikke afspille animationen uden for denne rækkefølge, f.eks. fra A til C og derefter fra F til D. Du kan dog oprette flere slides for at efterligne denne rækkefølge. I dette eksempel kan du oprette én slide, hvor figur A til C animeres, og en anden slide, hvor figur F til D animeres.

 • Når du skifter SmartArt-grafik, overføres enhver animation, du har tilføjet, til det nye layout.

Tilføje en animation

Vigtigt!: Flere animationseffekter, som effekten Farveskrivemaskine indgang eller udgangseffekten spejlvende er kun tilgængelig for figurer. Effekter, der er ikke tilgængelig til SmartArt-grafik vises nedtonet. Hvis du vil bruge animationseffekter, der er ikke tilgængelig for SmartArt-grafik, konvertere din SmartArt-grafik til individuelle figurerog derefter tilføje animationseffekten.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil animere.

 2. Marker den animation, du vil på listen Animer i gruppen animation under fanen animationer.

  Billede af fanen Animationer

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil animere.

 2. Vælg efter gren-en efter en eller ved niveau én i gruppen animation under fanen animationer.

  Billede af fanen Animationer

 3. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

  Billede af gruppen Animationer

 4. Klik på Udvid vinkel «-tegn for at få vist alle figurerne i SmartArt-grafikken i liste over brugerdefinerede animationer.

 5. Markér alle de figurer, du ikke vil animere, ved at holde CTRL-tasten nede og derefter klikke på hver figur på listen Brugerdefineret Animation.

 6. Klik på Fjern. Dette fjerner animationseffekten fra figuren. IT fjerner ikke selve figuren fra din SmartArt-grafik.

 7. Vælg de nøjagtige animationsindstillinger, du vil for hver resterende figur ved at markere figuren på listen Brugerdefineret Animation og derefter at højreklikke på figuren eller klikke på Skift.

 8. Når du er færdig med at vælge de animationsindstillinger, du vil, kan du lukke ruden brugerdefineret Animation.

Bemærk!: Effekter, der er ikke tilgængelig til SmartArt-grafik vises nedtonet. Hvis du vil bruge animationseffekter, der er ikke tilgængelig for SmartArt-grafik, konvertere din SmartArt-grafik til individuelle figurer og derefter tilføje animationseffekten.

 1. Klik på SmartArt-grafikken med den animation, du vil ændre rækkefølgen.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer under fanen Animationer.

  Billede af gruppen Animationer

 3. Højreklik på den brugerdefinerede animation på listen Brugerdefineret Animation, og klik derefter på Indstillinger for effekt.

 4. Klik på fanen SmartArt-Animation, og derefter markere afkrydsningsfeltet omvendt rækkefølge.

Når du animere din SmartArt-grafik, afhængigt af det layout, du bruger, kan du tilpasse animationen ved hjælp af følgende indstillinger.

Animations-

Beskrivelse

Som ét objekt

Animationen anvendes som hvis hele SmartArt-grafikken er et stort billede eller objekt.

På én gang

Alle figurer i SmartArt-grafikken animeres på samme tid. Forskellen mellem denne animation, og som ét objekt er mest væsentlige i animationer, hvor figurerne, rotere eller vokse. Med på én gang, hver figur roteres eller vokser enkeltvis. Hele SmartArt-grafikken roteres eller vokser med som ét objekt.

Én ad gangen

Hver figur animerede enkeltvis, én ad gangen.

Efter gren-en efter en

Alle figurerne i den samme gren animeres på samme tid. Denne animation fungerer fint med grene af et organisationsdiagram eller et hierarki-layout og svarer til én ad gangen.

Efter niveau på én gang

Alle figurer på samme niveau animeres på samme tid. Eksempelvis hvis du har et layout med tre figurer, der indeholder niveau 1-tekst og tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, er de tre figurer, der indeholder niveau 1-tekst animeret sammen først og derefter de tre figurer, der indeholder niveau 2 tekst animeres sammen.

Billede af tekstruden, der viser niveau 1- og niveau 2-tekst

Efter niveau én ad gangen

Figurer i SmartArt-grafikken animeres først efter niveau og derefter enkeltvis i dette niveau. Eksempelvis hvis du har et layout med fire figurer, der indeholder niveau 1-tekst og tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, hver af de fire figurer, der indeholder niveau 1 tekst er animerede individuelt først, og klik derefter hver af de tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst er animere d enkeltvis.

Bemærkninger!: 

 • Når du anvender på én gang, fungerer nogle animationer anderledes end de gør, når du anvender som ét objekt. For eksempel på én gang du vælger anvendt på animationen Flyv ind, skal figurer, der har længere til Flyv flyve med en hurtigere hastighed så alle figurerne ankommer til deres destinationer på samme tid. Alle dele af SmartArt-grafikken animeres med som ét objekt anvendt på samme måde (for Flyv i eksemplet med samme hastighed).

 • Hvis du anvender en animation til SmartArt-grafikken end som ét objekt, kan alle andre animationer, du anvende den samme SmartArt-grafik ikke som ét objekt. Flere animationer, der er anvendt på SmartArt-grafik skal være alle som ét objekt eller alle ikke som ét objekt.

 • Hvis du anvender en animation (undtagen som ét objekt ) til en SmartArt-grafik, er baggrunden for SmartArt-grafikken altid synlige på sliden. Det er ikke muligt at animere baggrunden, selvom baggrunden ikke måske er synlige for dig, hvis den ikke har et fyld eller streger, der er anvendt på.

 • Hvis du anvender en animation, som Flyv ind, til din SmartArt-grafik og derefter slette animationen til en bestemt figur, starter den figur, som du har slettet animationen synlige på sliden.

 • Hvis du kopierer en SmartArt-grafik, der anvender en animation til den til en anden slide, kopieret bliver animationen også.

 1. Klik på SmartArt-grafikken med den animation, du vil fjerne.

 2. Klik på Ingen Animation under fanen animationer i gruppen animation på listen Animer.

  Billede af gruppen Animationer

For at afgøre, hvilke animation fungerer bedst med layout til SmartArt-grafikken, få vist dine oplysninger i tekstruden, da de fleste animationen starter øverst i ruden tekst og flytter nedad. Alternativt kan du afspille en animation i omvendt rækkefølge (se afsnittet "I omvendt rækkefølge for en animation" ovenfor). Hvis tekstruden ikke er synlig, kan du få den vist.

Tilgængeligheden af animationer afhænger af det layout, du vælger til din SmartArt-grafik, men du kan altid animere alle figurerne på én gang eller én figur ad gangen.

Den bedste måde at animere din SmartArt-grafik er at bruge valgmulighederne på listen Animer. Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse en animation i Brugerdefineret Animation opgaverude.

Animerede elementer er noteret på sliden ved udskrives nummererede mærker. Disse mærker svarer til animationerne på listen Brugerdefineret Animation, vises til kanten af SmartArt-grafikken, og der vises kun i Normal visning med opgaveruden Brugerdefineret Animation .

De animationer, du kan anvende i SmartArt-grafik, adskiller sig fra de animationer, du kan anvende på figurer, tekst eller WordArt på følgende måde:

 • De forbindende linjer mellem figurer er altid associeret med den anden figur og animeres ikke enkeltvis.

 • Hvis du anvender en animation på figurer i SmartArt-grafik, animationen skal afspilles i den rækkefølge, der vises på figurerne. Rækkefølgen kan vendes kun som helhed. Eksempelvis hvis du har seks figurer og hver indeholder et enkelt bogstav A til F, kan du afspille animationen fra A til F eller F til A. Du kan ikke afspille animationen defekt, som A-C og klik derefter på F til D. Du kan dog oprette flere slides for at efterligne denne rækkefølge. I dette eksempel kan du oprette én slide, animerer figurer A-C og en anden slide, animerer figurer F til D.

 • Når du skifter til et andet layout, enhver animation, du har tilføjet er overført til det nye layout.

Bemærk!: Anvende animation moderat for at forhindre, at forstyrre din meddelelse eller sikkerhedsmæssige dit publikum.

Se også

Opret en SmartArt-grafik

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×