Animer tekst, objekter og diagrammer i PowerPoint til Mac

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan animere tekst, objekter og diagrammer i din præsentation for at give dem visuelle effekter, herunder indgange, udgange, ændringer i størrelse eller farve og endda bevægelse. Du kan bruge en hvilken som helst animationseffekt alene eller kombinere flere effekter sammen. Du kan f.eks. få en linje i en tekst til at flyve ind fra venstre, mens den forøges, ved at anvende indgangseffekten Flyv ind og fremhævningseffekten Forøg/formindsk.

Bemærk!: Overgange er en anden måde at tilføje visuelle effekter, når du flytter fra én slide til en anden i et diasshow. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføje overgange mellem slides, tilføje, redigere eller fjerne overgange.

Føj animation til tekst, et objekt eller et diagram

 • Markér det element, du vil animere, klik på fanen Animationer, og vælg derefter en af følgende:

  Hvis du ønsker, at et element...

  Skal du klikke her på fanen Animationer på båndet

  Vises på sliden

  Vælg en af bevægelsesindstillingerne for at animere en tekst eller et objekt

  (Klik på højre pil for at få vist flere valgmuligheder)

  Bliver fremhævet

  Vælg en af de fremhævede indstillinger for at fremhæve en tekst eller et objekt

  Afslutter sliden

  Vælg en af afslutningsindstillingerne for at få et objekt til at forsvinde fra skærmen

  Følger en defineret sti

  Vælg en af indstillingerne for Bevægelsessti for at få objekter til at flytte sig på en defineret måde

Du kan anvende mere end én animation til et enkelt objekt. Markér blot objektet igen, og anvend en yderligere effekt.

Hver animationseffekt repræsenteres af et tal Animationsnummer ud for det objekt, som angiver den rækkefølge, som den skal afspilles i på sliden.  Hvis to animationseffekter er indstillet til afspilles på samme tid, vises de som en nummereret stablet Animation nummereret stablet .

Redigere animationseffekter

Sådan ændrer, fjerner eller flytter du animationseffekter:

 1. Vælg den ønskede slide, og klik derefter på det, antallet af den animerede effekt, du vil ændre.

 2. Ruden Animationer til højre viser alle animationerne på sliden.

  Angiv animationsindstillinger i ruden Egenskaber

  Her kan du:

  • Omarranger eller fjern animationer i Afspil fra

  • Lav om på, hvordan animationen fungerer, eller tilføj en lyd, i Effektindstillinger

   Skærmbilledet viser sektionen Effektindstillinger i ruden Animationer med menuen Lyd udvidet.

  • Lav om på, hvordan animationen starter, og hvor lang tid den kører, i Tidsindstilling

   Skærmbilledet viser sektionen Tidsindstilling i ruden Animationer med indstillingerne Start, Varighed, Forsinkelse og Gentag samt et afkrydsningsfelt for Spol tilbage ved afslutning.

  • Markér afkrydsningsfeltet Start animation ved at tegne diagrammets baggrund for at få vist et tomt diagram i starten af animationen, med den animationseffekt, der er valgt i ruden Animation, under Diagram animationer.

   Skærmbilledet viser sektionen Diagramanimationer i ruden Animationer med rullemenuindstillingen Gruppér grafik og afkrydsningsfeltet for Start animation ved at tegne diagrammets baggrund.

Vælg Afspil fra for at få vist et eksempel på dine ændringer.

Se også

Animer tekst og objekter med bevægelsesstier

Redigere eller fjerne animationseffekter

Animer et ord på en slide

Animer punkttegn på en slide

Føje animationseffekter til tekst, et objekt eller et diagram

 1. Markér den tekst, det objekt eller det diagram, du vil anvende en animationseffekt på.

 2. Gør et af følgende:

  Hvis du vil animere, hvordan teksten, objektet eller diagrammet

  Skal du

  Indsætter diasset

  Klik på den animation, du vil bruge, på fanen Animationer under Indgangseffekter.

  Fanen Animationer, gruppen Indgangseffekter

  Se flere animationer, peg på en animationseffekt, og klik derefter på Nedadgående pil Mere .

  Er fremhævet på sliden

  Klik på den animation, du vil bruge, på fanen Animationer under Fremhævningseffekter.

  Fanen Animationer, gruppen Fremhævelseseffekter

  Se flere animationer, peg på en animationseffekt, og klik derefter på Nedadgående pil Mere .

  Afslutter sliden

  Klik på den animation, du vil bruge, på fanen Animationer under Udgangseffekter.

  Fanen Animationer, gruppen Udgangseffekter

  Se flere animationer, peg på en animationseffekt, og klik derefter på Nedadgående pil Mere .

  Følger en bevægelsessti på sliden

  Klik på Stier under Bevægelse på fanen Animationer, og klik derefter på den animation, du vil bruge.

  Fanen Animationer, gruppen Bevægelse

  Afspil, pause eller stop film eller lyd

  Bemærk!: Du skal markere lyd- eller videoobjektet på sliden for at få vist de animationseffekter, der er tilgængelige.

  Klik på Afspil, Pause eller Stop under Fremhævningseffekter på fanen Animationer.

  Fanen Animationer, gruppen Fremhævelseseffekter med valgte medier

 3. Hvis du vil variere animationen, f.eks. den retning de animerede objektet bevæger sig, skal du under Indstillinger for animation klikke på Effektindstillinger og derefter vælge den ønskede variation.

  Fanen Animationer, gruppen Animationsindstillinger

Tip!: 

 • Hver animationseffekt repræsenteres af et tal Animationsnummer ud for det objekt, som angiver den rækkefølge, som den skal afspilles i på sliden.  Hvis to animationseffekter er indstillet til afspilles på samme tid, vises de som en nummereret stablet Animation nummereret stablet .

 • Du kan ændre de fleste animationsindstillinger, f.eks. hastighed, eller hvordan animationen starter. Du kan få mere at vide under Rediger animationers rækkefølge, hastighed, eller hvordan de starter.

 • Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

 • Markér afkrydsningsfeltet Start animation ved at tegne diagrammets baggrund for at få vist et tomt diagram i starten af animationen, med den animationseffekt, der er valgt i ruden Animation, under Diagram animationer.

Hvad nu hvis "Effektindstillinger" ikke er tilgængelig?

 • Knappen Effektindstillinger kan være nedtonet, fordi der ikke er nogen indstillinger for effekt tilgængelig for den animationseffekt eller type objekt, der animerede. Men før du antager, at det er tilfældet, kontrollere animation tal Animationsnummer er markeret, i stedet for objektet, og prøv derefter at klikke på Indstillinger for effekt igen.

Du kan anvende flere animationseffekter på det samme objekt. Animationerne kan forekomme én ad gangen eller på samme tid. Følgende trin forklarer, hvordan du kan få et objekt til at flyve ind fra venstre, mens det samtidig vokser sig større.

Anvend flere animationer på tekst, et enkelt objekt eller et diagram

 1. Markér den tekst, det objekt eller det diagram, du vil anvende en animationseffekt på.

 2. Klik på Flyv ind under Indgangseffekter på fanen Animationer.

  Fanen Animationer, gruppen Indgangseffekter

  Se flere animationer, peg på en animationseffekt, og klik derefter på Nedadgående pil Mere .

 3. Markér teksten, objektet eller diagrammet igen.

 4. Klik på Forøg/formindsk under Fremhævningseffekter på fanen Animationer.

  Fanen Animationer, gruppen Fremhævelseseffekter

  Se flere animationer, peg på en animationseffekt, og klik derefter på Nedadgående pil Mere .

 5. Markér den animationseffekt, du lige har tilføjet på sliden.

  Bemærk!: Hver animationseffekt repræsenteres af et tal Animationsnummer ud for det objekt, som angiver den rækkefølge, som den skal afspilles i på sliden.

 6. Klik på Med forrige i pop op-menuen Start under Indstillinger for animation på fanen Animationer.

  Fanen Animationer, gruppen Animationsindstillinger

  Tip!: Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Du kan få vist listen over animationer på sliden for at ændre den rækkefølge, de afspilles i, ændre avancerede indstillinger eller fjerne en animation.

Få vist en liste over animationer på en slide

 1. I navigationsruden skal du markere den slide, der indeholder de animationseffekter, du vil have vist.

  • I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  • Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Klik på Omarranger under Indstillinger for animation på fanen Animationer.

  Fanen Animationer, gruppen Animationsindstillinger

Føj lyd til en animation

 1. I navigationsruden skal du markere den slide, der indeholder den animationseffekt, du vil ændre.

 2. Klik på sliden, og klik derefter på Omarranger under Indstillinger for animation på fanen Animationer.

  Fanen Animationer, gruppen Animationsindstillinger

 3. Klik på animationseffekten under Animationsrækkefølge.

 4. Klik på en lydeffekt i pop op-menuen Lyd under Effektindstillinger.

 5. Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

  Fanen Animationer, gruppen Eksempel

Ændre rækkefølgen af animationseffekter på et dias

 1. I navigationsruden skal du markere den slide, der indeholder den animationseffekt, du vil ændre.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. Klik på Omarranger under Indstillinger for animation på fanen Animationer.

  Fanen Animationer, gruppen Animationsindstillinger

 3. Klik på en animationseffekt under Animationers rækkefølge.

 4. Hvis du vil flytte animationseffekten, skal du klikke på pil op eller pil ned.

  Tip!: Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Ændre hastigheden for animationseffekten

Hastigheden for animationseffekten afhænger af, hvor lang tid effekten afspilles eller varigheden.

 1. I navigationsruden skal du markere den slide, der indeholder den animationseffekt, du vil ændre, og derefter skal du klikke på fane Animation.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. På sliden skal du vælge den animationseffekt, du vil ændre.

  Tip!: 

  1. Hver animationseffekt repræsenteres af et tal Animationsnummer ud for det objekt, som angiver den rækkefølge, som den skal afspilles i på sliden.  Hvis to animationseffekter er indstillet til afspilles på samme tid, vises de som en nummereret stablet Animation nummereret stablet .

  2. For at vælge en animationseffekt, der er i en nummereret stablet Animation nummereret stablet , skal du se den komplette liste over animationseffekter på sliden. Klik på Omarranger under Indstillinger for Animation under fanen animationer, og klik derefter på den animation, du vil.

 3. Angiv antallet sekunder, du vil animationen til sidste under Animationsindstillinger, i feltet varighed under fanen animationer.

  Fanen Animationer, gruppen Animationsindstillinger

  Tip!: Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Ændre, hvordan en animationseffekt startes

 1. I navigationsruden skal du markere den slide, der indeholder den animationseffekt, du vil ændre, og derefter skal du klikke på fane Animation.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Klik på fanen Slides   Fanen Slides , øverst i navigationsruden, og klik derefter på et dias. Afhængigt af bredden af navigationsruden, vises enten Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition navngivne faner eller dias   Fanen Slides og Disposition   Fanen Disposition ikonet faner.

 2. På sliden skal du vælge den animationseffekt, du vil ændre.

  Tip!: 

  1. Hver animationseffekt repræsenteres af et tal Animationsnummer ud for det objekt, som angiver den rækkefølge, som den skal afspilles i på sliden.  Hvis to animationseffekter er indstillet til afspilles på samme tid, vises de som en nummereret stablet Animation nummereret stablet .

  2. For at vælge en animationseffekt, der er i en nummereret stablet Animation nummereret stablet , skal du se den komplette liste over animationseffekter på sliden. Klik på Omarranger under Indstillinger for Animation under fanen animationer, og klik derefter på den animation, du vil.

 3. Benyt en af følgende under fanen animationer under Animationsindstillinger i pop op-menuen Start:

  Fanen Animationer, gruppen Animationsindstillinger

At starte animationseffekten tilbage

Klik på

Når du klikker på diasset

VedKlik

På samme tid som den forrige animationseffekt på listen (ét klik starter to eller flere animationseffekter på samme tid)

Med forrige

Umiddelbart efter den forrige animationseffekt på listen er færdig med at afspille (ikke er noget ekstra klik er påkrævet for at gøre den næste animationseffekt start)

Efter forrige

Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Se også

Animere tekst og objekter

Animer tekst og objekter med bevægelsesstier

Redigere eller fjerne animationseffekter

Ændre objektet eller tekstfarve efter en animation afspilles

Animere et ord på et dias

Animer punkttegn på en slide

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×