Angive overgangstidspunkter i et sekvensdiagram

  1. Dobbeltklik på det ikon i træstruktur, der repræsenterer det sekvensdiagram, du vil angive overgangstidspunkt for.

    Tegningssiden med træstruktursekvensdiagramvises.

  2. Vælg værktøjet Tekst Knappen Værktøjet Tekst på værktøjslinjen.

  3. Klik det sted på tegningssiden, hvor du vil indsætte navnet på den træstruktursekvensdiagrammeddelelseinstans, som repræsenterer det klokkeslæt, meddelelsen sendes, og skriv derefter navnet.

    Normalt vises navnet i diagrammets venstre margen og er tilpasset den meddelelse, det gælder for. Navnet kan være et enkelt bogstav, f.eks. a eller b.

  4. Vælg Pegeværktøjet Button image på værktøjslinjen.

  5. Træk en figur af typen Begrænsning over på tegningssiden, og placer den i nærheden af meddelelsesnavnet. Dobbeltklik på figuren, og skriv under Brødtekst eventuelle begrænsningsoplysninger, der er relevante for meddelelsestidspunktet (f.eks. , b - a < 1 sek.). Klik på OK.

Tip: Hvis leveringen af en meddelelse ikke sker med det samme, skal du skråtstille meddelelseslinjen og angive det tidspunkt, hvor meddelelsen modtages, med det samme bogstav som tidspunktet for afsendelsen af meddelelsen - men tilføj et mærke (f.eks. a for afsendelsestidspunktet og a‘ for modtagelsestidspunktet).

Information about messages can be added to the left margin

Et sekvensdiagram med angivne tidspunkter for, hvornår meddelelser sendes og modtages.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×