Angive omkostninger for ressourcer

I Microsoft Office Project 2007 beregnes omkostningerne for ressourcer på baggrund af bestemte faktorer og ressourcetyper.

Hvad vil du foretage dig?

Introduktion til angivelse af omkostninger for ressourcer

Angive omkostningssatser for en arbejdsressource

Angive en omkostning pr. gang for en arbejdsressource

Angive en fast omkostning for en opgave eller for projektet

Angive omkostninger for en omkostningsressource

Angive en sats for en materialeressource

Angive en omkostning pr. gang for en materialeressource

Introduktion til angivelse af omkostninger for ressourcer

I Microsoft Office Project beregnes omkostningerne for ressourcer på baggrund af normale satser og overtidssatser, omkostninger pr. gang, fast omkostning eller omkostninger for omkostningsressourcer (f.eks. flybilletter eller spisning), der er tildelt til opgaverne.Før du kan gemme ændringer af omkostningsoplysninger for en virksomhedsressourcer, skal ressourcen åbnes til redigering.

De forskellige omkostningstyper fungerer på forskellige måder afhængigt af, om ressourcen er en arbejdsressource (en person), en materialeressource (f.eks. cement eller armeringsjern) eller en omkostningsressourcer (f.eks. flybilletter eller spisning). For arbejdsressourcer anvendes satsen pr. tidsenhed. For materialeressourcer og omkostningsressourcer anvendes satsen pr. andre specificerede enheder (f.eks. ton, meter eller enhederne for en valgt valuta).

Bemærk: I denne artikel diskuteres ikke, hvordan et budget oprettes for projektet vha. budgetressourcer. I afsnittet Se også kan du finde hyperlinks til yderligere oplysninger om budgetressourcer.

Toppen af siden

Angive omkostningssatser for en arbejdsressource

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Vælg en ressource, eller skriv navnet på en ny ressource, i feltet Ressourcenavn .

 3. Skriv ressourcesatserne i felterne Standardsats og Overtidssats.

  Hvis disse felter ikke er synlige, skal du trykke på TAB for at flytte til dem.

Du kan angive mere end én standardsats og én overtidssats for hver ressource:

 1. Marker ressourcen, klik på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Omkostninger.

 2. Klik på fanen A (standard) under Tabeller over omkostningssatser.

 3. Angiv datoen, hvor satsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 4. Skriv ressourcesatserne i kolonnerne Standardsats og Overtidssats.

 5. Hvis du vil angive en satsændring, der sker på en anden dato, skal du skrive eller vælge den nye dato og de nye standardsatser og overtidssatser i de ekstra rækker i tabel over omkostningssatser.

 6. Hvis du vil angive et ekstra sæt lønsatser for den samme ressource, skal du klikke på fanen B og gentage trin 3-5.

Bemærk: 

 • I Microsoft Office Project beregnes omkostningstotaler, så snart satsbaserede ressourcer, ressourcer med omkostninger pr. gang og omkostningsressourcer tildeles til opgaver.

 • Når standardsatsen ændres for en ressource, påvirker det også omkostningerne for alle opgaver, der er 100 procent fuldført, og som stadig har tildelt samme ressource.

 • Når du har angivet flere satser for en enkelt ressource ved at bruge tabeller over omkostningssatser, kan du ændre ressourcesatserne for denne ressource for enhver tildeling ved at bruge en anden tabel over omkostningssatser. Hvis du vil ændre tabellen over omkostningssatser for en specifik tildeling, skal du i visningen Opgaveforbrug markere ressourcen, der er tildelt til opgaven, og derefter klikke på Tildelingsoplysninger Knapflade . Klik på den tabel over omkostningssatser, du vil bruge, på listen Tabel over omkostningssatser.

Toppen af siden

Angive en omkostning pr. gang for en arbejdsressource

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Arbejde.

 3. Skriv en omkostningsværdi i feltet Omkostninger pr. gang.

  Hvis dette felt ikke er synligt, skal du trykke på TAB for at flytte til det.

Du kan angive mere end én omkostning pr. gang for hver ressource:

 1. Marker ressourcen, klik på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Omkostninger.

 2. Klik på fanen A (standard) under Tabeller over omkostningssatser.

 3. Angiv datoen, hvor satsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 4. Skriv omkostningen pr. gang i kolonnen Omkostninger pr. gang.

 5. Hvis du vil angive en omkostning pr. gang, der finder sted på en anden dato, skal du skrive eller vælge den nye dato og den nye omkostning pr. gang i den ekstra række i tabellerne over omkostningssatser.

 6. Hvis du vil angive et ekstra sæt omkostninger for den samme ressource, skal du klikke på fanen B og gentage trin 3-5.

I Microsoft Office Project er det muligt at beregne omkostningstotaler, så snart satsbaserede ressourcer, ressourcer med omkostninger pr. gang og omkostningsressourcer tildeles til opgaver.

Bemærk: Når du har angivet flere omkostninger for en enkelt ressource ved at bruge tabeller over omkostningssatser, kan du ændre ressourceomkostningerne for enhver tildeling ved at bruge en anden tabel over omkostningssatser. Hvis du vil ændre tabellen over omkostningssatser for en specifik tildeling, skal du i visningen Opgaveforbrug markere ressourcen, der er tildelt til opgaven, og derefter klikke på Tildelingsoplysninger Knapflade . Klik på den tabel over omkostningssatser, du vil bruge, på listen Tabel over omkostningssatser.

Toppen af siden

Angive en fast omkostning for en opgave eller for projektet

Faste omkostninger anvendes på en opgave og ikke på en ressource.

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Omkostninger.

 3. Vælg den Opgave, du vil angive en fast omkostning for, i feltet Opgavenavn.

 4. Skriv en omkostningsværdi i feltet Faste omkostninger.

Du kan også angive faste omkostninger for hele projektet. Det kan du vælge at gøre, hvis du kun er interesseret i overordnede projektomkostninger (og ikke i omkostninger på opgaveniveau), eller hvis du vil tilføje indirekte omkostninger for projektet (f.eks. forsyningsomkostninger).

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Vis.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Projektets hovedopgaver under Dispositionsindstillinger, og klik derefter på OK.

 3. Vælg projektets hovedopgave i feltet Opgavenavn.

 4. Skriv en omkostning for projektet i feltet Faste omkostninger.

Toppen af siden

Angive omkostninger for en omkostningsressource

En omkostningsressourcer er en mulighed for at anvende en omkostning på en opgave ved at tildele et omkostningselement (f.eks. flybilletter eller indlogering) til denne opgave. En omkostningsressource afhænger ikke af mængden af arbejde på en opgave eller opgavens varighed. Og i modsætning til faste omkostninger kan du anvende et hvilket som helst antal omkostningsressourcer på en opgave. Omkostningsressourcer giver mere kontrol, når du anvender forskellige typer omkostninger på opgaver.

Før du angiver en omkostning for en omkostningsressource, skal du oprette omkostningsressourcen:

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Skriv et navn for omkostningsressourcen (f.eks. Overnatning) i feltet Ressourcenavn, og klik derefter på Ressourceoplysninger Knapflade .

 3. Klik på Omkostninger på listen Type under fanen Generelt i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Når omkostningsressourcen er oprettet, kan du tildele omkostningsressourcen til en opgave. Når omkostningsressourcen er tildelt til en opgave, kan du angive omkostninger for ressourcens tildeling ved at bruge visningen Opgaveforbrug.

 1. Klik på Opgaveforbrug i menuen Vis.

 2. Marker opgaven, som omkostningsressourcen er tildelt til, og klik derefter på Tildelingsoplysninger Knapflade .

 3. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Tildelingsoplysninger, og angiv derefter en omkostningsværdi i boksen Omkostninger.

 4. Klik på OK.

Når en omkostning anvendes ved at bruge en omkostningsressource, der er tildelt til en opgave, kan mængden af omkostningsressourcen variere afhængigt af, hvordan omkostningsressourcen bruges.

Bemærk: I modsætning til faste omkostninger oprettes omkostningsressourcer som en ressourcetype og tildeles derefter til en opgave. I modsætning til arbejdsressourcer kan der ikke anvendes en kalender på omkostningsressourcer. Derfor har de ikke indflydelse på tidsplanlægningen af opgaven. Valutaværdien af omkostningsressourcer afhænger ikke af mængden af arbejde, der er udført på opgaven, som de er tildelt til.

Toppen af siden

Angive en sats for en materialeressource

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Arbejde.

 3. Vælg en materialeressource, eller skriv et nyt materialeressourcenavn i feltRessourcenavn.

 4. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis dette er en ny materialeressource:

  1. Vælg Materiale i feltType.

  2. Skriv navnet på en måleenhed i feltet Materialeetiket, f.eks. liter, m3 (for kubikmeter) eller pr. stk..

 5. Skriv en sats i feltet Standardsats.

  Hvis dette felt ikke er synligt, skal du trykke på TAB for at flytte til det.

Du kan angive mere end én sats pr. materialeressource:

 1. Klik på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Omkostninger.

 2. Klik på fanen A (standard) under Tabeller over omkostningssatser.

 3. Skriv en sats i kolonnen Standardsats.

 4. Skriv i næste række en værdi eller en procentændring fra den forrige sats i kolonnen Standardsats. Skriv f.eks. +10% for at angive, at satsen er øget med 10% i forhold til den tidligere sats.

 5. Angiv datoen, hvor satsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 6. Hvis du vil angive et ekstra sæt satser, skal du klikke på fanen B og gentage trin 3-5.

Bemærk: 

 • Angiv materialeressourcesatser, hvis materialeressourceomkostninger skal beregnes baseret på materialeressourcesatser. Hvis du f.eks. til en opgave vil tildele en materialeressource med navnet cement, og den har en enhedspris på 600 kr. pr. ton, skal du vælge ressourcetypen Materiale og derefter skrive eller vælge ressourcenavnet Cement, etiketten ton og standardsatsen på 600 kr..

 • Angiv flere satser for en materialeressource, hvis du arbejder med flere materialekvaliteter, eller hvis du har brug for at medtage materialesatsændringer på bestemte datoer. Du kan f.eks. bruge fanerne Tabel over omkostningssatser til at angive satser for forskellige kvaliteter af tæpper og for at medtage omkostningsstigninger eller -rabatter, som du forventer på bestemte tidspunkter under projektet.

Toppen af siden

Angive en omkostning pr. gang for en materialeressource

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Arbejde.

 3. Vælg en materialeressource, eller skriv et nyt materialeressourcenavn i feltet Ressourcenavn.

 4. Hvis dette er en ny materialeressource, skal du vælge Materiale i feltType.

 5. Hvis dette er en ny materialeressource, skal du skrive navnet på en måleenhed i feltet Materialeetiket, f.eks. liter, m3 (for kubikmeter) eller pr. stk..

 6. Skriv en omkostningsværdi i feltet Omkostninger pr. gang.

  Hvis dette felt ikke er synligt, skal du trykke på TAB for at flytte til det.

Du kan angive mere end én omkostning pr. gang for hver ressource:

 1. Klik på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Omkostninger.

 2. Hvis dette er en ny materialeressource, skal du vælge Materiale i boksen Type.

 3. Hvis dette er en ny materialeressource, skal du skrive navnet på en måleenhed i boksen Materialeetiket.

 4. Klik på fanen Omkostninger, og klik derefter på fanen A (standard) i tabellerne over omkostningssatser.

 5. Skriv en omkostningsværdi i kolonnen Omkostninger pr. gang.

 6. Skriv i næste række en værdi eller en procentændring fra den forrige omkostning i kolonnen Omkostninger pr. gang.

 7. Angiv datoen, hvor omkostningsændringen skal træde i kraft, i kolonnen Ikrafttrædelsesdato.

 8. Hvis du vil angive et ekstra sæt omkostninger pr. gang, skal du klikke på fanen B og gentage trin 5-7.

Bemærk: 

 • Angiv én omkostning pr. gang for en materialeressource, hvis du kun vil angive én omkostning pr. gang for denne materialeressource, og du ikke vil medtage fremtidige omkostningsændringer.

 • Angiv flere omkostninger pr. gang for en materialeressource, hvis du vil angive mere end én omkostning pr. gang for denne ressource eller medtage fremtidige ændringer af materialeomkostninger pr. gang.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×