Angive internationale indstillinger

Microsoft Office SharePoint Server 2007 giver en problemfri, kulturspecifik oplevelse, der sætter webstedsejere i stand til at oprette websteder på et bestemt sprog og konfigurere internationale indstillinger, der passer til disse websteder. Det sprog, som et websted bruger, skal angives under oprettelsen af webstedet og kan ikke senere ændres. Hvis en serveradministrator har installeret en eller flere sprogpakker på serveren, kan webstedsejeren eller administratoren af gruppen af websteder vælge, hvilke sprog der skal bruges til det nye websted, baseret på de sprogpakker der er installeret.

Denne artikel indeholder

Internationale indstillinger til Office SharePoint Server 2007-websteder

Ændre internationale indstillinger for et websted

Ændre personlige internationale indstillinger

Internationale indstillinger til Office SharePoint Server 2007-websteder

De internationale indstillinger til webstedet på øverste niveau i en gruppe af websteder baseres automatisk på standardsproget for gruppen af websteder. Når der oprettes et underordnet websted, bliver de internationale indstillinger, der er angivet på det overordnede websted, overført til det underordnede websted. Administratorer af grupper af websteder kan vælge at ændre de internationale indstillinger for webstedet på øverste niveau. Som webstedsejer kan du vælge at bruge de internationale indstillinger, der arves fra det overordnede websted, eller angive andre internationale indstillinger for et underordnet websted.

Bemærkninger: 

 • Internationale indstillinger, der ændres på et bestemt overordnet websted, overføres ikke til eksisterende underordnede websteder. Årsagen er, at underordnede websteder kun modtager de internationale indstillinger, der er konfigureret på det overordnede websted, når det underordnede websted oprettes.

 • Internationale indstillinger for underordnede websteder, der oprettes på et andet brugergrænsefladesprog end det overordnede websteds, bruger ikke det overordnede websteds internationale indstillinger. I stedet bruges standardindstillingerne for det brugergrænsefladesprog, der var valgt, da det underordnede websted blev oprettet.

Individuelle brugere kan enten bruge de internationale standardindstillinger, der er angivet på et bestemt websted, eller angive deres egne internationale indstillinger. Denne mulighed gør det nemmere for brugere, som befinder sig i forskellige lande eller områder, at arbejde sammen om dokumenter, der findes på samme SharePoint-websted, uanset hvilket område brugeren arbejder fra. Følgende tabel beskriver de internationale indstillinger, der er tilgængelige for alle websteder, og tabellen viser, hvilke indstillinger der kan konfigureres af webstedsejere, og hvilke der kan konfigureres af individuelle brugere.

Indstilling

Beskrivelse

Webstedsniveau

Personligt niveau

Benyt webindstillinger

Bruger altid de internationale standardindstillinger, som webstedsejeren har angivet.

Nej

Ja

Landestandard

Styrer, hvordan landespecifikke oplysninger, f.eks. tal, datoer, klokkeslæt og kalenderindstillinger, vises på webstedet. Standardværdierne for alle de øvrige internationale indstillinger (vist nedenfor) er baseret på den landestandard, som du vælger. Når du ændrer landestandarden for et websted, indstilles alle de øvrige internationale indstillinger til den nye landestandard. Når du har valgt den ønskede landestandard, kan du ændre de øvrige indstillinger efter behov.

Ja

Ja

Sorteringsrækkefølge

Styrer de sorteringsrækkefølger, der bruges til lister og biblioteker.

Ja

Nej

Tidszone

Styrer tidszonen for webstedet.

Bemærk: Serveradministratorer og administratorer af grupper af websteder kan også angive en standardtidszone for alle websteder i et webprogram. Denne indstilling på webstedsniveau tilsidesætter indstillingen på webprogramniveau.

Ja

Ja

Angiv kalender

Angiver den type kalender, der skal være primær kalender. Du kan også vælge, om du vil vise ugenummeret, hvor 1 repræsenterer den første uge i året, og 52 repræsenterer den sidste uge i året.

Ja

Ja

Aktiver en alternativ kalender

Aktiverer indstillingerne i en valgfri kalender, som skal føjes til den kalender, du har angivet for SharePoint-webstedet.

Ja

Ja

Definer arbejdsuge

Angiver, hvilke dage i ugen der indgår i arbejdsugen, den første dag i arbejdsugen og den første uge i året. Du kan også angive start- og slutklokkeslættet for arbejdsdage.

Bemærk: Disse oplysninger bruges af Microsoft Office Outlook 2007 til at vise arbejdsdage på kalenderen i en anden farve end ikke-arbejdsdage.

Ja

Ja

Klokkeslætsformat

Angiver, om du vil vise tiden i 12-timers- eller 24-timers format.

Bemærk: Afhængig af den valgte landestandard kan du måske kun vælge 24-timers formatet.

Ja

Ja

Bemærk: Som vist i den forrige tabel, kan brugere angive deres personlige indstillinger for alle internationale indstillinger undtagen sorteringsrækkefølge.

Når en bruger anmoder om en side, forsøger Office SharePoint Server 2007 først at indlæse de internationale indstillinger, der er angivet af brugeren. Hvis de internationale indstillinger ikke er tilgængelige, bruges de indstillinger på webstedsniveau, der er angivet af webstedsejeren. Disse internationale indstillinger bruges derefter til at formatere de landestandardfølsomme data på siden.

Ændre internationale indstillinger for et websted

Alle SharePoint-websteder (både websteder på øverste niveau og underordnede websteder) kan tilpasses, så de bruger bestemte internationale indstillinger, der anvendes som standardindstillinger for alle brugere af webstedet. Individuelle brugere kan vælge at bruge de standardindstillinger, der er angivet af webstedsejeren, eller deres egne personlige indstillinger.

Du skal være administrator af en gruppe af websteder eller webstedsejer for at ændre de internationale indstillinger for et websted.

Benyt følgende fremgangsmåde på alle de SharePoint-websteder, hvor du vil ændre de internationale standardindstillinger:

 1. Åbn det websted, hvor du vil ændre standardindstillingerne.

 2. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Internationale indstillinger under Webstedsadministration på siden Indstillinger for websted.

 4. Vælg de ønskede indstillinger for dette websted på siden Internationale indstillinger, og klik derefter på OK.

Ændre personlige internationale indstillinger

Individuelle brugere kan enten bruge de internationale standardindstillinger, der er angivet på et bestemt websted, eller angive deres egne internationale indstillinger. Denne mulighed gør det nemmere for brugere, som befinder sig i forskellige lande eller områder, at arbejde sammen om dokumenter, der findes på samme SharePoint-websted, uanset hvilket område brugeren arbejder fra. Tabellen tidligere i artiklen beskriver de internationale indstillinger, der er tilgængelige for alle websteder, og tabellen viser, hvilke indstillinger der kan konfigureres af webstedsejere, og hvilke der kan konfigureres af individuelle brugere.

Benyt følgende fremgangsmåde på alle de SharePoint-websteder, hvor du vil konfigurere personlige internationale standardindstillinger:

 1. Åbn det websted, hvor du vil konfigurere dine personlige internationale indstillinger.

 2. Klik på pilen ud for Velkommen Domænenavn\Brugernavn på det øverste hyperlinkpanel, og klik derefter på Mine indstillinger.

 3. Klik på Mine internationale indstillinger på siden Brugeroplysninger.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Benyt altid webindstillingerne i sektionen Benyt webindstillinger på siden Internationale indstillinger.

 5. Vælg de ønskede egenskaber for webstedet, og klik derefter på OK.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×