Angive indstillinger for film

Hvis du har føjet en film til præsentationen, kan du tilpasse størrelsen på filmen, skjule rammen, forskyde filmens start eller spole filmen tilbage.

Hvad vil du foretage dig?

Tilpasse størrelsen på en film

Skjule en filmramme

Forskyde starten af en film

Spole en film tilbage efter afspilning

Tilpasse størrelsen på en film

Hvis du ikke vil afspille en film i fuldskærmsvisning, kan du tilpasse størrelsen på den i forhold til de ønskede dimensioner.

 1. Klik på den film, du vil tilpasse størrelsen på, i Normal visning.

 2. Klik på dialogboksstarteren i gruppen Størrelse, under fanen Indstillinger under Filmværktøjer Ikonbillede .

  Filmværktøjer under fanen Indstillinger

 3. Hvis du vil bevare proportionerne mellem højden og bredden på filmen, skal du klikke på fanen Størrelse og derefter markere afkrydsningsfeltet Lås højre-bredde-forhold under Skalering.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Angiv værdier i felterne Højde og Bredde under Størrelse og rotation.

  • Angiv procentdelen for den ønskede størrelse i felterne Højde og Bredde under Skalering i forhold til filmens oprindelige størrelse.

Tip!    

 • Du kan gøre afspilningen af film mere stabil ved at markere afkrydsningsfeltet Bedste skalering for diasshowet.

 • Du kan også tilpasse størrelsen på en film ved at trække i kanterne. Hvis du vil bevare filmens midte på samme sted, skal du holde CTRL nede, mens du trækker. I Office PowerPoint 2007 bevares som standard filmens proportioner (højde-bredde-forholdet låses), når du trækker. De fleste film med en opløsning på 640 x 480 har typisk et højde-bredde-forhold på 4:3, som også er højde-bredde-forholdet for de fleste PowerPoint-præsentationer. Hvis højde-bredde-forholdet i præsentationen og filmen er forskelligt, ser filmen forvrænget ud, når den afspilles.

Toppen af siden

Skjule en filmramme

Du kan skjule en filmramme, så den ikke vises under præsentationen og heller ikke vises på diaset efter præsentationen. Hvis du angiver denne indstilling og indstillingen Afspil på fuld skærm, er filmen tilsyneladende slet ikke på diaset (selvom du kan se den blinke på diaset, før den afspilles i fuldskærmsvisning). Du kan forhindre, at filmen blinker, ved at trække filmrammen væk fra diaset.

Vigtigt!     Hvis du trækker filmrammen væk fra diaset eller skjuler filmrammen, skal du angive, at filmen skal afspilles automatisk, eller når du klikker på et andet kontrolelement, f.eks. en udløser. En udløser er et element på diaset, f.eks. et billede, en figur, en knap, et tekstafsnit eller en tekstboks, der starter en handling, når du klikker på det.

 1. Klik på filmrammen på diaset i Normal visning.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Skjul under diasshow i gruppen Indstillinger for film under fanen Indstillinger under Filmværktøjer.

  Filmværktøjer under fanen Indstillinger

Bemærk: Selvom filmrammen altid er synlig i Normal visning, kan du trække filmrammen væk fra diaset for at skjule den.

Toppen af siden

Forskyde starten af en film

Du kan ændre indstillingerne for, hvornår en filmfil skal afspilles. Du kan f.eks. starte fem sekunder inde i filmen i stedet for ved begyndelsen af filmen.

 1. Klik på filmrammen på diaset i Normal visning.

 2. Klik på Brugerdefineret animation i gruppen Animationer på fanen Animationer.

  Billede af fanen Animationer

 3. Klik på pilen til højre for den valgte film i opgaverude Brugerdefineret animation, og klik derefter på Effektindstillinger.

  Filmikonet, som ligner symbolet på afspilningsknappen på en video- eller dvd-afspiller, vises oven over udløserlinjen.

  Filmeffekter på listen i opgaveruden

 4. Klik på fanen Effekt, klik på Fra tidspunkt under Start afspilning, og angiv derefter det samlede antal sekunder for forskydelsen.

Toppen af siden

Spole en film tilbage efter afspilning

Når du angiver, at en film skal spole tilbage, vender den automatisk tilbage til den første ramme og standser, når den er afspillet én gang.

 1. Klik på filmrammen på diaset i Normal visning.

 2. Under Filmværktøjer på fanen Indstillinger skal du i gruppen Indstillinger for film markere afkrydsningsfeltet Spol tilbage efter afspilningen.

  Filmværktøjer under fanen Indstillinger

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×