Angive indstillinger for film

Uanset om du har en sammenkædet eller integreret video i din præsentation, kan du ændre størrelsen på den eller skjule den.

Ændre størrelsen på en video

Når du ikke ønsker, at videoen skal afspilles i dens oprindelige opløsning, kan du ændre størrelsen på videoen på et dias ved at trække i størrelseshåndtaget i hjørnet for at øge eller mindske størrelsen, eller du kan angive præcise højde‑ og breddeproportioner.

 1. Vælg den video, du vil ændre størrelsen på, på diasset i Normal visning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Sådan justeres formateringen:

   • Klik på et størrelseshåndtag i hjørnet, indtil en dobbeltpil vises, og træk derefter for at ændre størrelsen på videoen.

    Et størrelseshåndtag er en dobbeltpil

    Bemærkninger: 

    • Hvis du vil bevare videoens midte på samme sted, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker. Proportionerne for videoen bevares som standard, når du trækker (højde-bredde-forholdet låses).

    • De fleste videoer med en opløsning på 640 x 480 har typisk et højde-bredde-forhold på 4:3, som også er højde-bredde-forholdet for de fleste PowerPoint-præsentationer. Hvis højde-bredde-forholdet i præsentationen og videoen er forskelligt, ser videoen forvrænget ud, når den afspilles.

  • Sådan angives præcise højde-bredde-proportioner for en video:

   1. Klik på dialogboksstarteren Størrelse og placering i gruppen Størrelse under fanen Indstillinger under Videoværktøjer Ikonbillede .

   2. Klik på Størrelse, og markér derefter afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold under Skalering.

   3. Angiv værdier i felterne Højde og Bredde under Størrelse og rotation.

   4. Angiv procentdelen for den ønskede størrelse i felterne Højde og Bredde under Skalering i forhold til videoens oprindelige størrelse.

Tip: Du kan gøre afspilningen af videoer mere stabil ved at markere afkrydsningsfeltet Bedste skalering for diasshowet under Skalering.

Toppen af siden

Skjule en video, når den ikke afspilles

Hvis du vælger at skjule videoen, når den ikke afspilles, og du har markeret afkrydsningsfeltet Afspil i fuld skærm, ser det ud som om, at videoen slet ikke er på diasset (selvom du kan se den blinke på diasset, før den afspilles i fuld skærm). Du kan forhindre, at videoen blinker, ved at trække videorammen væk fra diasset.

Vigtigt: Hvis du trækker videorammen væk fra diasset eller skjuler videorammen, skal du angive, at videoen skal afspilles automatisk, eller når du klikker på et andet kontrolelement, f.eks. en udløser. En udløser er et element på diasset, f.eks. et billede, en figur, en knap, et tekstafsnit eller et tekstfelt, der starter en handling, når du klikker på det.

 1. Klik på videorammen på diasset i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Skjul, når der ikke afspilles i gruppen Indstillinger for video under fanen Indstillinger under Videoværktøjer.

Bemærk: Selvom videorammen altid er synlig i Normal visning, kan du trække videorammen væk fra diasset for at skjule den.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×