Angive indstillinger for beskeder i SharePoint Workspace 2010

Du kan tilpasse den måde, SharePoint Workspace giver dig besked om ulæste oplysninger i dine arbejdsområder.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre standardindstillinger for beskeder

Konfigurere beskeder for et SharePoint-arbejdsområde

Konfigurere beskeder for en delt mappe

Angive beskeder for et arbejdsområdeværktøj

Konfigurere beskeder for en filmappe

Konfigurere beskeder for en fil

Ændre standardindstillinger for beskeder

Du kan ændre standardindstillingerne for, hvordan SharePoint Workspace giver dig besked om, at der er ulæste oplysninger i nye arbejdsområder. Du kan altid tilsidesætte indstillingen senere i et arbejdsområde, værktøj, mappe og fil i et 2010-dokument- eller 2007-filværktøj eller i en delt mappe.

 1. Klik på Oplysninger på fanen Filer, efterfulgt af Administrer konto og Indstillinger, og derefter på fanen Beskeder i dialogboksen Indstillinger.

 2. Træk i skyderen for at ændre beskedindstillinger.

  Detaljer

  • Med indstillingen Automatisk kan SharePoint Workspace fastsætte den relevante beskedindstilling for ulæste oplysninger. I forbindelse med nye arbejdsområder eller arbejdsområder, som du besøger mindst en gang om ugen, er denne indstilling det samme som "Høj". I forbindelse med arbejdsområder og arbejdsområdeværktøjer, du ikke besøger så ofte (hvilket typer på, at du ikke så ofte vil have brug for at læse oplysningerne i arbejdsområdet eller værktøjet), tilpasser SharePoint Workspace automatisk indstillingen til "Mellem", så du ikke bliver forstyrret af beskeder på proceslinjen.

  • Høj viser markeringen Ulæst og åbner en besked i Windows-meddelelsesområdet. Beskeden indeholder også lyd, hvis der er valgt en lydfil i de tilknyttede arbejdsområde- eller værktøjsindstillinger.

  • Mellem viser kun et mærke for ulæst.

  • Fra ignorerer ulæste oplysninger og giver ikke besked.

 1. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Klik på Gendan standard for at gendanne beskedindstillingerne til systemstandarderne.

Bemærk:  Indstillingen Automatisk sletning af besked , der vises i dialogboksen Indstillinger , er ikke implementeret i denne udgave.

Toppen af siden

Konfigurere beskeder for et SharePoint-arbejdsområde

Du kan tilpasse den måde, hvorpå SharePoint Workspace giver dig besked om ulæste oplysninger i et SharePoint- eller Goove-arbejdsområde.

Beskedindstillingerne for nye arbejdsområder defineres indledningsvist i kontoindstillinger. Men beskedindstillingerne for eksisterende arbejdsområder ændres ikke, hvis du ændrer standardindstillingen i kontoindstillingerne.

Det kan måske være relevant at ændre beskedindstillingerne for bestemte arbejdsområder. Eksempel: I arbejdsområder, du ikke besøger så ofte, kan du konfigurere et lavere niveau, så du ikke bliver forstyrret af beskeder om oplysninger, der ikke interesserer dig.

 1. Højreklik på arbejdsområdet i Startområde, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på fanen Beskeder.

 3. Træk i skyderen for at ændre beskedindstillinger.

  Detaljer

  • Med Automatisk kan SharePoint Workspace fastsætte den relevante beskedindstilling for ulæste oplysninger. I forbindelse med arbejdsområder, som du besøger mindst en gang om ugen, er denne indstilling det samme som Høj. I forbindelse med arbejdsområder, du ikke besøger så ofte (hvilket angiver, at du ikke så ofte har brug for at læse oplysningerne om i arbejdsområdet), angiver SharePoint Workspace automatisk indstillingen til Mellem, så du ikke bliver forstyrret af beskeder i meddelelsesområdet i Windows.

  • Høj viser markeringen for ulæst og en besked med en lyd i Windows-meddelelsesområdet.

  • Mellem viser kun et mærke for ulæst.

  • Fra ignorerer ulæste oplysninger og giver ikke besked.

 4. Du kan vælge eller søge efter en lydfil (.wav), der kan afspilles sammen med alle beskeder, hvis beskedniveauet er indstillet til Høj.

 5. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Konfigurere beskeder for en delt mappe

Du angiver beskedindstillinger for ulæste adfærd i en delt mappe ved at gå til dialogboksen Egenskaber for arbejdsområde og vælge indstillinger.

 1. Gå til Startområde, højreklik på den delte mappe og klik på Egenskaber.

 2. Klik på fanen Beskeder.

 3. Træk i skyderen for at ændre beskedindstillinger.

  Detaljer

  • Med Automatisk kan SharePoint Workspace fastsætte den relevante beskedindstilling for ulæste oplysninger. For delte mapper, som du besøger mindst en gang om ugen, er denne indstilling det samme som Høj. I forbindelse med delte mapper, du ikke besøger så ofte (hvilket tyder på, at du ikke så ofte vil have brug for at læse oplysningerne om den delte mappe), tilpasser SharePoint Workspace automatisk beskedindstillingen til Mellem, så du ikke bliver forstyrret af beskeder i meddelelsesområdet i Windows.

  • Høj viser markeringen for ulæst og en besked med en lyd i Windows-meddelelsesområdet.

  • Mellem viser kun et mærke for ulæst.

  • Fra ignorerer ulæste oplysninger og giver ikke besked.

 4. Du kan vælge eller søge efter en lydfil (.wav), der kan afspilles sammen med alle beskeder, hvis beskedniveauet er indstillet til Høj.

 5. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Angive beskeder for et arbejdsområdeværktøj

Du kan tilpasse den måde, hvorpå SharePoint Workspace giver dig besked om ulæste oplysninger i det aktuelle arbejdsområdeværktøj. Standardindstillingen for arbejdsområdeværktøjer er Nedarv, hvilket betyder, at den aktuelt anvendte indstilling skal anvendes for arbejdsområdet.

 1. Højreklik på arbejdsområdeværktøjet i ruden Indhold, og klik derefter på Indstil beskeder.

 2. Træk i skyderen for at ændre beskedindstillinger.

  Detaljer

  • Med Automatisk kan SharePoint Workspace fastsætte den relevante beskedindstilling for ulæste oplysninger. I forbindelse med arbejdsområdeværktøjer, som du besøger mindst en gang om ugen, er denne indstilling det samme som Høj. I forbindelse med arbejdsområdeværktøjer, du ikke besøger så ofte (hvilket tyder på, at du ikke så ofte vil have brug for at læse oplysningerne i arbejdsområdeværktøjet), tilpasser SharePoint Workspace automatisk beskedindstillingen til Mellem, så du ikke bliver forstyrret af beskeder i meddelelsesområdet i Windows.

  • Høj viser markeringen for ulæst og en besked med en lyd i Windows-meddelelsesområdet.

  • Mellem viser kun et mærke for ulæst.

  • Fra ignorerer ulæste oplysninger og giver ikke besked.

 3. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Konfigurere beskeder for en filmappe

Du kan tilpasse den måde, hvorpå SharePoint Workspace giver dig besked om ulæste oplysninger i bestemte filmapper. Som standard er indstillingen Deaktiveret for individuelle mapper, og SharePoint Workspace giver dig kun besked i henhold til de aktuelle værktøjs- og arbejdsområdeindstillinger. Du kan ændre mappeindstillingen til Høj , så SharePoint Workspace giver dig besked, når der er ændringer til den pågældende mappe.

Bemærk:  Du kan kun konfigurere beskeder for mapper i Groove-arbejdsområder.

 1. Hvis du skal konfigurere beskeder for en mappe i en delt mappe, skal du vælge mappen og klikke på Angiv beskeder for denne mappe i ruden Fil- og mappeopgaver.

 2. Hvis du skal indstille beskeder til en mappe i et 2010-dokument- eller 2007-filværktøj, skal du højreklikke på mappen, og derefter klikke på Egenskaber, efterfulgt af fanen Beskeder.

 3. Beskedindstillingen ændres ved at trække markørbaren op eller ned.

 4. Klik på Anvend, efterfulgt af OK.

Toppen af siden

Konfigurere beskeder for en fil

Du kan tilpasse den måde, hvorpå SharePoint Workspace giver dig besked om ulæste oplysninger i bestemte filer. Som standard er indstillingen Deaktiveret for individuelle filer, og SharePoint Workspace giver dig kun besked om ulæste oplysninger i henhold til de aktuelle værktøjs- og arbejdsområdeindstillinger. Du kan ændre filindstillingen til Høj, så SharePoint Workspace giver dig besked om ændringer til den bestemte fil.

Bemærk:  Du kan kun konfigurere beskeder for filer i Groove-arbejdsområder.

 1. Højreklik på filen, og klik derefter på Egenskaber.

  Bemærk:  Hvis du skal konfigurere beskeder for en fil i en delt mappe, skal du vælge filen og klikke på Angiv beskeder for denne fil i ruden Fil- og mappeopgaver.

 2. Klik på fanen Beskeder i dialogboksen Egenskaber.

 3. Træk i skyderen for at ændre beskedindstillinger.

  Detaljer

  • Høj viser markeringen for ulæst og en besked med en lyd i Windows-meddelelsesområdet.

  • Fra ignorerer ulæste oplysninger og giver ikke besked.

 4. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×