Angive indikatortærskler for KPI-målværdier

Bemærk: Tærskler anvendes kun i forbindelse med KPI-målværdier.

Du angiver indikatortærskelværdier i PerformancePoint Dashboard Designer ved hjælp af ruden Faktiske værdier og målværdier under fanen Editor i KPI-arbejdsområdet. En tærskel er en værdi, som PerformancePoint Monitoring Server bruger til at bestemme, hvornår det er tid til at ændre den indikator, som repræsenterer KPI'ens tilstand. Et værdiområde er værdispændet mellem to tærskler. Samlingen af tærskler og værdiområder for en KPI kaldes for et resultatmønster.

  Hvorfor er tærskelværdier vigtige?

Det er meget vigtigt at være forsigtig, når du tildeler tærskelværdier. Tærskelværdier har indvirkning på to vigtige scorecardelementer:

 • Valg af KPI-indikator

  En KPI-indikator viser, hvor tæt faktiske resultatmål ligger på målværdier. Når resultatet for en bestemt KPI forbedres, kan en stoplysindikator f.eks. ændres fra rød til gul eller fra gul til grøn. KPI-designeren angiver de numeriske tærskelværdier, der bestemmer, hvornår indikatoren ændres. Designeren kan f.eks. beslutte, at når KPI-målværdier ligger mellem 0 % og 75 %, skal stoplysindikatoren være rød for at vise, at resultatet er uacceptabelt, men at indikatorfarven ændres til gul, når målværdierne overskrider 75 %. I dette scenario er 0 % og 75 % tærskelværdier. Tærskelværdierne danner grænserne for det værdiområde, der går fra 0 til 75.

 • Værdi af et normaliseret KPI-resultat

  Lad os antage, at du har to grupper af KPI-værdier, én, der bruger procentsatser, og én, der bruger valuta. Lad os også antage, at du vil føje en KPI til scorecardet, der viser et overordnet resultat ved at beregne et gennemsnit af de individuelle KPI'ers resultater. Da de to grupper af KPI'er bruger forskellige typer tal, giver det ingen mening af beregne et gennemsnitligt resultat. Hvis du f.eks. tilføjer 43 % og USD 12.544,00, er resultatet meningsløst. Et normaliseret KPI-resultat konverterer de rå KPI-værdier til en fælles skala og beregner derefter gennemsnittet af de konverterede resultater.

  Med andre ord, når Monitoring Server har oprettet et normaliseret resultat, kan programmet beregne et samlet resultat ved hjælp af de konverterede KPI-resultater.

  Tærskelværdier og deres tilknyttede værdiområdeplaceringer har en betydelig indflydelse på den værdi, som Monitoring Server beregner for et normaliseret KPI-resultat. Du kan få vist et specifikt eksempel på, hvordan der beregnes et normaliseret KPI-resultat i Monitoring Server, under Gennemgang: Beregne normaliserede værdier for KPI'er. Hvis du vil have vist andre eksempler, skal du åbne PerformancePoint Server-teambloggen på MSDN og derefter skrive Resultatalgoritme, der bruges i PerformancePoint-scorecards i boksen Søg i øverste, højre hjørne.

Bemærk: Tærskelindstillinger er én af de mange KPI-konfigurationsindstillinger, der findes under fanerne Editor og Egenskaber i KPI-arbejdsområdet. Du kan få mere at vide om alle KPI-konfigurationsindstillinger under Oversigt over KPI-konfiguration.

Hvad ønsker du at gøre?

Åbne ruden Tærskler

Konfigurere tærskler ved at indtaste værdier

Konfigurere tærskler ved hjælp af guiden

Næste trin

Åbne ruden Tærskler

Hvis du vil åbne ruden Tærskler og konfigurere tærskler, skal du gøre følgende:

 1. Dobbeltklik på den KPI, der skal konfigureres, i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i arbejdsområdet: Editor og Egenskaber.

 2. Klik på fanen Editor.

 3. Klik på den række, der indeholder den målværdi, du vil konfigurere, i ruden Faktiske værdier og målværdier.

 4. Klik i cellen i kolonnen Tærskler for at få vist ruden Tærskler og knappen Angiv resultatmønster og indikator.

Når ruden Tærskler er åbent, kan du konfigurere tærskler ved at indtaste værdier eller konfigurere tærskler ved hjælp af guiden.

Toppen af siden

Konfigurere tærskler ved at indtaste værdier

Bemærk:  Du kan til enhver tid i denne procedure klikke på Angiv resultatmønster og indikator for at åbne guiden Rediger indstillinger for anvendelse af værdiområde.

Hvis du vil konfigurere tærsklerne ved at indtaste værdier, skal du gøre følgende:

 1. Åbn ruden Tærskler.

 2. Angiv en værdi, der repræsenterer en øvre grænse for de faktiske KPI-værdier, i tekstboksen Bedst.

 3. Angiv en værdi, der repræsenterer en nedre grænse for de faktiske KPI-værdier, i tekstboksen Værst.

 4. Angiv øvre og nedre grænser for hvert enkelt indikatorværdiområde, du vil bruge, i de resterende tekstbokse til tærskler.

 5. Klik på OK for at vende tilbage til ruden Faktiske værdier og målværdier og konfigurere andre KPI-indstillinger.

Hvis du vil have vist et eksempel på, hvordan tærskelværdier påvirker KPI-resultater, skal du åbne PerformancePoint Server-teambloggen på MSDN og derefter skrive Resultatalgoritme, der bruges i PerformancePoint-scorecards i boksen Søg i øverste, højre hjørne.

Toppen af siden

Konfigurere tærskler ved hjælp af guiden

Hvis du vil konfigurere tærskler ved hjælp af guiden, skal du gøre følgende:

 1. Åbn ruden Tærskler.

 2. Klik på Angiv resultatmønster og indikator for at åbne guiden Rediger indstillinger for anvendelse af værdiområde.

 3. På siden Vælg resultatmønsteret skal du gøre følgende:

  1. På rullelisten Resultatmønster skal du vælge det mønster, der beskriver, hvordan du ønsker, at Monitoring Server skal evaluere resultater.

   Indstillinger for Resultatmønster

   Indstilling

   Beskrivelse

   Forøgelse er bedre

   Kræver en standardindikator, f.eks. et stoplys. Når faktiske KPI-værdier forøges, medfører denne indstilling, at indikatoren ændres fra Værst til Bedst.

   Formindskelse er bedre

   Kræver en standardindikator, f.eks. et stoplys. Når faktiske KPI-værdier formindskes, medfører denne indstilling, at indikatoren ændres fra Værst til Bedst.

   Tættere på målværdi er bedre

   Kræver en centreret indikator, f.eks. en måler. Når de faktiske KPI-værdier nærmer sig målværdierne, medfører denne indstilling, at indikatoren afspejler de to værdiers relative nærhed.

   Hvis du vil have vist et eksempel på, hvordan tærskelværdier påvirker KPI-resultater, skal du åbne PerformancePoint Server-teambloggen på MSDN og derefter skrive Resultatalgoritme, der bruges i PerformancePoint-scorecards i boksen Søg i øverste, højre hjørne.

   Du kan finde flere oplysninger om standardindikatorer og centrerede indikatorer under Oprette en KPI-indikator.

  2. På rullelisten Metode for anvendelse af værdiområde skal du vælge den metode, som Monitoring Server skal bruge til at placere et resultat i et værdiområde.

   Indstillinger for Metode for anvendelse af værdiområde

   Indstilling

   Beskrivelse

   Anvend værdiområde efter normaliseret faktisk værdi/målværdi

   Beregner procentværdien for Faktisk til Mål. Derefter vælger Monitoring Server det tærskelværdiområde, som indeholder den beregnede værdi. Du kan finde et detaljeret selvstudium i, hvordan du beregner normaliserede værdier, under Gennemgang: Beregne normaliserede værdier for KPI'er.

   Anvend værdiområde efter numerisk faktisk værdi

   Sammenligner placeringen af værdien Faktisk i forhold til værdierne Bedst og Værst.

   Bemærk: Denne metode for anvendelse af værdiområde forudsætter, at du allerede har angivet værdierne Bedst og Værst. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver disse værdier, under Konfigurere tærskler ved at indtaste værdier.

   Anvend værdiområde efter angivet resultat (avanceret)

   Henter en angiven værdi fra et specifikt felt i en ekstern datakilde og bruger derefter den pågældende værdi til at bestemme værdiområdetærsklerne for en KPI-indikator. Den angivne værdi kan også beregnes ved hjælp af en MDX-formel.

   Bemærk: Når du vælger denne metode for anvendelse af værdiområde, bruger Monitoring Server ikke værdien Faktisk eller Mål til at bestemme KPI-resultatet.

   Hvis du vil have vist et eksempel på, hvordan du bruger indstillingen Anvend værdiområde efter angivet resultat, skal du åbne PerformancePoint Server-teambloggen på MSDN og skrive Anvend værdiområde efter angivet resultat i boksen Søg i øverste, højre hjørne.

  3. Klik på Næste for at fortsætte til den næste side i guiden.

 4. Vælg den indikator, du vil bruge, på siden Vælg en indikator, og klik derefter på Næste for at fortsætte til den næste side i guiden.

  Bemærk: Du skal oprette KPI-indikatoren, inden du bruger den i et KPI-resultatmønster.

 5. Angiv en værdi i tekstboksen Angiv værste værdi på siden Detaljer. Denne værdi skal være den nedre grænse for alle faktiske dataværdier, der kan forekomme.

 6. Klik på Udfør for at lukke guiden Rediger indstillinger for anvendelse af værdiområde.

 7. Rediger tærskelværdierne for hvert værdiområde efter behov i ruden Tærskler. Du kan ændre de numeriske værdier, der er vist for hver tærskel, eller du kan justere en eller flere af de tilknyttede skydere.

 8. Klik på Næste for at vende tilbage til ruden Faktiske værdier og målværdier og konfigurere andre KPI-indstillinger.

Toppen af siden

Næste trin

Klik på det link, der passer bedst til din næste opgave eller din overordnede opgave.

Oversigt over KPI-konfiguration

Konfigurere KPI-egenskaber og tilladelser

Konfigurere KPI-talformater

Knytte en datakilde til en KPI

Angive beregningsindstillingen for en KPI

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×