Angive generelle indstillinger

Indstillingerne på fanen Generelt har indflydelse på standardudseendet af de onlinemeddelelser, der sendes og modtages i Communicator Web Access. Ændringer i skrifttypefamilie, skriftstørrelse, typografi og farve har indflydelse på hele meddelelsen. Du kan ikke ændre egenskaber for skrifttypen for et enkelt ord eller en enkelt sætning i en meddelelse.

Indstillinger for onlinemeddelelser

Skrifttype, Størrelse og Farve

Klik på den skrifttypefamilie, den farve og den punktstørrelse, som anvendes i de onlinemeddelelser, du skriver i en samtale via onlinemeddelelser. Punktstørrelsen gælder kun for vinduet Samtale, mens de andre indstillinger bestemmer, hvordan dine meddelelser vises for alle deltagerne. Hvis du vælger en skrifttypefamilie, som ikke findes på en anden deltagers computer, vil Communicator Web Access vise meddelelsen med en skrifttype, der ligner.

Typografi

Klik på den typografi (fed, kursiv, understreget), som skal anvendes i de onlinemeddelelser, du sender. Klik på flere knapper for at anvende flere typografier, f.eks. fed og kursiv.

Vis humørikoner i onlinemeddelelser

Marker afkrydsningsfeltet, hvis humørikoner i vinduet Samtale skal vises som grafik. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis humørikoner kun skal vises som indtastede tegn. Denne indstilling gælder kun din computer. Den påvirker ikke, hvordan humørikoner vises i vinduet samtale hos andre deltagere.

Indsæt tidsstempel i onlinemeddelelser

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal føjes et tidsstempel til hver afsenders meddelelse i vinduet Samtale. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet, hvis der ikke skal vises et tidsstempel i de sendte meddelelser.

Skift baggrundsfarve, når afsender skifter

Marker afkrydsningsfeltet, hvis der skal føjes en baggrundsfarve til hver afsenders meddelelse i vinduet Samtale.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×