Angive en skabelon for et dokument‑ eller formularbibliotek

Når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek, kan du angive en standardfilskabelon for biblioteket. Når en anden person opretter en ny fil i biblioteket, åbner standardskabelonen det relevante program. I et dokumentbibliotek kan du f.eks. oprette en Microsoft Office Word 2010-skabelon. Når en anden person opretter en fil i dokumentbiblioteket, åbnes skabelonen i Word.

Hvis du vil angive andre indstillinger eller angive standardindhold, der vises i alle nye filer, f.eks. en foretrukken disposition til forslag til en marketingkampagne eller en officiel ansvarsfraskrivelse i en sidefod, kan du også indsætte disse oplysninger i skabelonen.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om filskabeloner i et dokument- eller formularbibliotek

Filtyper du kan eller ikke kan gemme i et SharePoint-bibliotek

De to typer biblioteker, der bruger filskabeloner

Hvor gemmes filskabeloner i biblioteket?

Oprette en filskabelon for et formularbibliotek

Bruge indholdstyper for at angive skabeloner for dokument‑ eller formularbiblioteker

Indstille en standardfilskabelon, når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek

Ændre standardfilskabelonen for et dokument‑ eller formularbibliotek

Redigere standardfilskabelonen

Angive en brugerdefineret filskabelon

Få mere at vide om filskabeloner i et dokument- eller formularbibliotek

Når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek, kan du angive en standardfilskabelon for biblioteket. Når en anden person opretter en ny fil i biblioteket, åbner standardskabelonen det relevante program. I et dokumentbibliotek kan du f.eks. oprette en Microsoft Office Word 2010-skabelon. Når en anden person opretter en fil i dokumentbiblioteket, åbnes skabelonen i Word.

Hvis du vil angive andre indstillinger eller angive standardindhold, der vises i alle nye filer, f.eks. en foretrukken disposition til forslag til en marketingkampagne eller en officiel ansvarsfraskrivelse i en sidefod, kan du også indsætte disse oplysninger i skabelonen.

Toppen af siden

Filtyper du kan eller ikke kan gemme i et SharePoint-bibliotek

Afhængigt af den fil, du har i et bibliotek, kan der ske følgende:

Filer, der er kompatible med SharePoint-teknologi    Hvis en bruger opretter en fil ved hjælp af kommandoen Ny i et dokumentbibliotek, skal filskabelonen oprettes ud fra et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, f.eks. Microsoft Office Word 2010. Når du opretter en ny fil i et formularbibliotek, kan standardprogrammet være et XML-baseret program til formulardesign, som er kompatibelt med SharePoint 2010, f.eks. Microsoft InfoPath 2010.

Andre programfiler    For de fleste andre programmer kan du stadig gemme og administrere filen i biblioteket, men i stedet for at skulle oprette filen direkte fra dokumentbiblioteket, kan du oprette filen i dit program og derefter føje den til biblioteket på et senere tidspunkt.

Blokerede programfiler    Af sikkerhedsmæssige årsager kan nogle typer filer, f.eks. .exe, ikke gemmes i et bibliotek.

Du kan finde flere oplysninger om blokerede filtyper afsnittet Se også.

Toppen af siden

De to typer biblioteker, der bruger filskabeloner

De to typer biblioteker, der bruger skabeloner, er dokument‑ og formularbiblioteker.

Dokumentbiblioteker    Du kan bruge et dokumentbibliotek til at gemme og administrere mange forskellige typer filer, bl.a. dokumenter, regneark, præsentationer, tekstfiler og andre typer filer. Et dokumentbibliotek er som regel den mest almindelige placering på et websted, hvor du kan oprette, samle, opdatere og administrere filer sammen med teammedlemmer og dele dem med andre kolleger i virksomheden. Du kan bruge et dokumentbibliotek som et almindeligt fillager, eller du kan bruge det til et bestemt formål. Det kan f.eks. være, at marketingteamet har sit eget dokumentbibliotek til planlægningsmaterialer, pressemeddelelser og publikationer.

Formularbiblioteker    Et formularbibliotek er praktisk til at dele og spore XML-baserede formularer, som bruges til at indsamle oplysninger. Du kan f.eks. oprette et formularbibliotek til afdelingens formular til en udgiftsrapport. Formularskabelonen til udgiftsrapporten gemmes som standardfilskabelonen i formularbiblioteket. Hver gang en person opretter en udgiftsrapport, åbnes skabelonen som en tom formular, som indeholder layout, felter og beregninger for udgiftsrapporten. Når en person udfylder formularen, bliver dataene fra udgiftsrapporten (og kun dataene) gemt som en XML-fil i formularbiblioteket. Når dataene separeres fra formularen er det meget nemmere at behandle hver udgiftsrapport separat i andre systemer, flette dataene eller eksportere dem til videre behandling og analyse.

Toppen af siden

Hvor gemmes filskabeloner i biblioteket?

Når et dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon, gemmes den i mappen Formularer i biblioteket.

Åbn biblioteket i Windows Stifinder for at få vist mappen Formularer , som indeholder filskabelonen til biblioteket.

Indholdet af mappen Formularer i et dokumentbibliotek

Som standard har et dokumentbibliotek en filskabelon med navnet skabelon.dotx, men du kan ændre filen, hvis der er behov for det. Hvis du vil angive en anden skabelon, skal du først oprette den i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, f.eks. Office Word 2010, og derefter gemme den i mappen Formularer for et bibliotek. Fra biblioteket angiver du derefter adressen til den brugerdefinerede skabelon.

Som standard indeholder et formularbibliotek en pladsholderfil med navnet skabelon.xml, du skal erstatte med en formularskabelon, du opretter.

Toppen af siden

Oprette en filskabelon for et formularbibliotek

Hvis du vil oprette eller tilpasse en skabelon i et formularbibliotek, kan du bruge et XML-baseret program til formulardesign, som er kompatibelt med SharePoint 2010, f.eks. Microsoft Office InfoPath 2010. Der kan være flere fordele ved at bruge et program til formulardesign. Hvis du f.eks. bruger Office InfoPath 2010, kan du gøre følgende:

 • Oprette formularbiblioteket og skabelonen direkte i InfoPath.

 • Redigere og publicere formularskabelonen til formularbiblioteket.

 • Flette separate XML-datafiler, der er oprettet ud fra formularskabeloner, til videre behandling.

 • Hæve felterne med XML-data til bibliotekskolonner i formularbiblioteket.

Når en bruger opretter en formular, åbnes den som standard i programmet til redigering af formularer, som er kompatibelt med SharePoint 2010, på brugerens klientcomputer. Hvis der ikke er installeret et kompatibelt program, kan formularen blive åbnet i browseren, hvis den er udviklet til det. Du kan eventuelt angive, at en formular, der er udviklet til at kunne åbnes i en browser, altid åbnes i en browser. Du kan ændre standardfunktionaliteten i indstillingen Åbner dokumenter i webbrowseren under de avancerede indstillinger i biblioteket.

Toppen af siden

Bruge indholdstyper for at angive skabeloner for dokument‑ eller formularbiblioteker

Hvis flere indholdstyper er aktiveret, og der er angivet skabeloner for disse indholdstyper, bruger biblioteket de skabeloner, der er angivet af indholdstyperne, og ikke standardskabelonfilen. I det tilfælde skal du ændre indholdstyperne, hvis du vil tilpasse skabelonerne for biblioteket.

Toppen af siden

Indstille en standardfilskabelon, når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek

Bemærk:  Du skal have tilladelsen Fuld kontrol for at kunne angive en skabelon for et dokument- eller formularbibliotek.

 1. Gå til det websted, hvor du vil oprette biblioteket.

 2. Klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret.

  Bemærk:  Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på Dokumentbibliotek eller Formularbibliotek under Biblioteker.

 4. Skriv et navn på biblioteket i feltet Navn. Biblioteksnavnet er obligatorisk.

  Navnet vises øverst på bibliotekssiden, bliver en del af adressen for bibliotekssiden og vises i de navigationselementer, der hjælper brugerne med at finde og åbne biblioteket.

 5. Skriv en beskrivelse af formålet med biblioteket i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på bibliotekssiden og under navnet på biblioteket. Hvis du har planer om at aktivere biblioteket for at modtage indhold via mails, kan du føje mailadressen til biblioteket til beskrivelsen, så det er nemt at finde den.

 6. Hvis du vil føje et link til Hurtig start, skal du kontrollere, at Ja er valgt i afsnittet Navigation .

 7. Klik på Ja i afsnittet Dokumentversionshistorik, hvis der skal oprettes en version eller en sikkerhedskopi af en fil, hver gang en fil tjekkes ind i biblioteket.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Dokumentskabelon:

  Dokumentbibliotek     Angiv, hvilken type fil der bruges som skabelon for nye filer i dokumentbiblioteket. Følgende filtyper er som standard tilgængelige:

  • Ingen

  • Microsoft Word 97-2003-dokument

  • Microsoft Excel 97-2003-regneark

  • Microsoft PowerPoint 97-2003-præsentation

  • Microsoft Word-dokument

  • Microsoft Excel-regneark

  • Microsoft PowerPoint-præsentation

  • Microsoft OneNote 2010-notesbog

  • Microsoft SharePoint Designer-webside

  • Grundlæggende side

  • Webdelsside

   Formularbibliotek     Vælg den formularskabelon, du vil angive som formulartype for alle formularer i biblioteket.

 9. Klik på Opret.

Toppen af siden

Ændre standardfilskabelonen for et dokument‑ eller formularbibliotek

Der er to måder, hvorpå du kan ændre standardskabelonen:

 • Hvis dit dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon for et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, kan du redigere standardskabelonen.

 • For andre programmer kan du ikke redigere standardskabelonen direkte, men du kan kopiere en ny skabelonfil til mappen Formularer for biblioteket for at angive en brugerdefineret skabelon.

Toppen af siden

Redigere standardfilskabelonen

 1. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil redigere standardskabelonen for.

 2. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedhandlinger, klik på Vis indholdet af webstedet, og klik derefter på navnet på biblioteket under den relevante bibliotekssektion.

  Bemærk:  Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på fanen Bibliotek i båndet under afsnittet Biblioteksværktøjer, og klik derefter på Indstillinger for bibliotek i gruppen Indstillinger.

 4. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 5. Klik på Rediger skabelon i afsnittet Dokumentskabelon under feltet URL-adresse til skabelon . Et af følgende sker:

  Dokumentbibliotek    Skabelonen åbner i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, og som er knyttet til filtypen for den aktuelle skabelon. Office Word 2010 åbnes f.eks., hvis standardskabelonen er en Word-skabelon, eller Office Excel 2010 åbnes, hvis standardskabelonen er et Excel-regneark.

  Formularbibliotek    Skabelonen åbnes enten i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, eller i et XML-baseret program til formulardesign, f.eks. Microsoft Office InfoPath 2010 eller en XML-editor.

  Bemærk:  Hvis brugerne på webstedet allerede har udfyldt formularer, der var baseret på den oprindelige skabelon, skal du overveje, hvordan ændringer af skabelonen påvirker disse formularer. Hvis du f.eks. tilføjer et felt, som brugerne skal udfylde, kan det medføre fejl i de oprindelige formularer, der blev udfyldt, inden feltet blev tilføjet.

 6. Foretag de ønskede ændringer, og gem derefter skabelonen. Luk programmet, hvis det ikke længere behøver være åbent, eller skift til webstedet.

 7. Afhængigt af formulardesignprogrammet kan du være nødt til at udgive skabelonen igen til biblioteket på webstedet fra programmet.

 8. Klik på OK nederst på siden Avancerede indstillinger for formularbibliotek på webstedet.

Toppen af siden

Angive en brugerdefineret filskabelon

 1. Opret og gem den brugerdefinerede standardskabelon i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010. Læg mærke til placeringen, og skift derefter til SharePoint 2010.

 2. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil angive en brugerdefineret skabelon for.

 3. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedhandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på biblioteket under den relevante bibliotekssektion.

  Bemærk:  Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 4. Klik på fanen Bibliotek på båndet, og klik derefter på Åbn med Stifinder i gruppen Opret forbindelse og eksportér.

 5. Find den brugerdefinerede skabelon, du oprettede, i Windows Stifinder.

 6. Højreklik på filen, og klik derefter på Kopiér i genvejsmenuen.

 7. Klik på knappen Tilbage, indtil du kommer tilbage til biblioteket, og klik derefter på mappen Formularer for at åbne den.

 8. Højreklik på et tomt område i mappevinduet, og klik derefter på Sæt ind i genvejsmenuen.

 9. Luk Windows Stifinder, og vend tilbage til biblioteket på webstedet.

 10. Klik på Indstillinger for bibliotek i menuen Indstillinger.

 11. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 12. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Dokumentskabelon:

  Dokumentbibliotek    Skriv adressen til den brugerdefinerede skabelon i feltet URL-adresse til skabelon. Placeringen er webadressen til skabelonen på webstedet, som skal angives relativt i forhold til navnet på webstedet. Hvis skabelonen f.eks. hedder Vandmærke.dotx, og du føjer den til mappen Formularer i dokumentbiblioteket Delte dokumenter, skal du skrive følgende:

  Delte dokumenter/Formularer/Vandmærke.dotx

  Formularbibliotek    Skriv adressen til den brugerdefinerede skabelon, du vil bruge, i feltet URL-adresse til skabelon. Placeringen er webadressen til skabelonen på webstedet, som skal angives relativt i forhold til navnet på webstedet. Hvis skabelonen f.eks. hedder Ordrer.xsn, og du føjer den til mappen Formularer i dokumentbiblioteket Indkøb, skal du skrive følgende:

  Indkøb/Formularer/Ordrer.xsn

  Bemærk:  Hvis indstillingerne i feltet Dokumentskabelon ikke er tilgængelige, kan en administrator have oprettet flere indholdstyper. Du kan se, om flere indholdstyper er aktiveret, ved at bekræfte, at Ja er markeret under Tillad styring af indholdstyper? i sektionen Indholdstyper umiddelbart over sektionen Dokumentskabeloner . Hvis det er tilfældet, skal du redigere skabelonen for indholdstypen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×